Jobmonitor. Search results for Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

4 Jobs found

Used filters:
 • Centar za odgoj i obrazovanje Dubravax
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava in Dubrava
  19.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  1. Nastavnik predmetne nastave-MATEMATIKE - m/ na odreeno vrijeme, zamjena UVJETI: - profesor matematike ili diplomirani inenjer matematike, te ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju uenika s teškoama u razvoju, te Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu - hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o nekanjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), te uvjerenje o poloenome strunom ispitu (ako je uvjet...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava in Dubrava
  19.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  1. Nastavnik predmetne nastave-MATEMATIKE - m/ na neodreeno vrijeme, polovica punog radnog vremena UVJETI: - profesor matematike ili diplomirani inenjer matematike, te ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju uenika s teškoama u razvoju, te Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu - hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o nekanjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), te uvjerenje o poloenome str...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava in Dubrava
  19.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  1. Medicinska sestra/medicinski tehniar, struni radnik III. vrste zvanja - 1 izvršitelj - m/ na odreeno vrijeme-zamjena UVJETI: - Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/ tehniara, poloen struni ispit, posjedovanje vaee licence za samostalan rad - ne postojanje zapreka iz lanka 213. stavka 1.1 Zakona o socijalnoj skrbi - hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika svjedodbe, diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o nekanjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), te uvjerenje o poloenome strunom ispitu (ako je uvjet za radno mjesto), vaea licenca za rad. Traeni dokumenti se dostavljaju u neovje...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava in Dubrava
  19.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  1. Odgajatelj - edukacijski rehabilitator, struni radnik I. vrste zvanja - 1 izvršitelj - m/ na neodreeno vrijeme UVJETI: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ili završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije, poloen struni ispit - ne postojanje zapreka iz lanka 213. stavka 1.1 Zakona o socijalnoj skrbi - hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: – ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o nekanjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), te uvjerenje o poloenome strunom . Traeni dokumen...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Edit filters