Jobmonitor. Search results for DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA

4 Jobs found

Used filters:
 • DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONAx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Other
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: opa medicinska njega korisnika, davanje lijekova, voenje dokumentacije, davanje terapije. Uz zamolbu dostaviti: - ivotopis, - presliku dokaz o strunoj spremi,, - presliku potvrde o poloenom strunom ispitu, - presliku odobrenja za samostalni rad, - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima - potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu, - presliku vozake dozvole, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 30 dana) u izvorniku. Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natjeaj duan je osim dokaza o ispunjavanju traenih u...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Ivanje
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: preuzimanje rublja, posteljine, stolnjaka i dr za pranje; pranje, sušenje, glaanje, porubljivanje i šivanje jednostavnije odjee. Poeljno poznavanje rada na šivaem stroju. Uz zamolbu dostaviti:ivotopispresliku svjedodbe o završenoj strunoj spremi,presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu,potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matinoj evidencijipresliku vozake dozvoleuvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) u izvornikuKandidat koji se prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanova obitelji ("Narodne novine" broj 121/17), duan je priloiti i dokaze propisane lankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i ...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Other
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: obavlja sve pomone poslove u svezi pripremanja i obrade namirnica, odrava istou prostora i opreme kuhinje. Uz zamolbu dostaviti: - ivotopis - preslika svjedodbe o završenoj srunoj spremi - preslika vozake dozvole - preslika dokaza o hrvatskom dravljnstvu - potvrda HZMO o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana). Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natjeaj duan je osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta, priloiti i dokaze propisane lankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branite...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Opis poslova: procjena i utvrivanje funkcionalnog statusa, provoenje fizioterapeutskih postupaka, provoenje mjera za sprjeavanje dekubitusa.... Uz zamolbu potrebno je dostaviti: ivotopis,presliku svjedodbe o završenoj strunoj spremi,presliku odobrenja za samostalan rad, presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu,potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji,presliku vozake dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30) dana u izvorniku. Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), duan je priloiti i dokaze propisane lankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitel...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA Edit filters