Jobmonitor. Search results for DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

4 Jobs found

Used filters:
 • DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJEx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ivanec
  14.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica ginekologije i opstetricije (m/) – Ivanec (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog/e doktora/ice medicine specijalista/ice ginekologije i opstetricije, nositelja/ice tima ginekološke ordinacije u Ivancuradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.ginekologije i optetricije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Lepoglava
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica pedijatrije (m/) – Lepoglava, (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog/e doktora/ice medicine specijalista/ice pedijatrije nositelja/ice tima pedijatrijske ordinacije u Lepoglaviradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.pedijatrije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o stau. Na natjeaj se mogu ravnopra...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ludbreg
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica pedijatrije (m/) – Ludbreg (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog/e doktora/ice medicine specijalista/ice pedijatrije nositelja/ice tima pedijatrijske ordinacije Ludbreguradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.pedijatrije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o stau. Na natjeaj se mogu ravnopravno ...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Na temelju l. 36 Statuta, Dom zdravlja Varadinske upanije raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos doktora/ice medicine - 3 izvršitelja/ice (m/) na odreeno vrijeme do ishoenja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodreeno vrijeme Natjeaj traje do popunjena. UVJETI:završen diplomski sveuilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine (dr.med.)odobrenje za samostalni rad HLK / licencapoznavanje rada na raunalu Uz prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni/e priloiti sljedeu dokumentaciju:ZamolbuivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma)Elektroniki zapis s podacima o radnom stau i radnom odnosu iz HZMO-aUvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja/ice ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Edit filters