Jobmonitor. Search results for FINA

9 Jobs found

Used filters:
 • FINAx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company FINA in Bjelovar
  23.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Bjelovaru u Poslovnici Bjelovar, Podrunica Bjelovar, RC Zagreb na radnom mjestu: Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e: - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV sustav i ostale manje sloene poslove vezane uz prisilnu naplatau, - obavljanje poslova unosa i kontrole svih vrsta financijskih i statistikih izvještaja, - informiranje korisnika o uslugama e-poslovanja, zaprimanje zahtjeva za izdavanje digitalnih certifikata i informiranje stranaka o proizvodima i uslugama Fine. Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski, pravni smjer ili drugi smjer, - V...

 • Company FINA in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Centru kartinog poslovanja, Sektoru servisa za dravu na radnom mjestu: viši specijalist za tehnologiju (m/) Vaši zadaci bit e: - aktivno sudjelovanje u razvoju novih projekata, usluga i servisa, - analiza i optimiziranje postojeih procesa, proizvoda i usluga, - izrada uputa za postupanje i korištenje aplikativnih rješenja, kreiranje procedure i metodologija iz djelokruga rada, - sudjelovanje u ocjeni studija izvedivosti i isplativosti, podrška u obavljanju poslova jedinicama poslovne mree i drugim korisnicima servisa i usluga, - sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti u produkcijskom radu, - definiranje i strukturiranje zahtjeva, izrada korisnike specifikacije, - po potrebi izrada testne skripte, testova prih...

 • Company FINA in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  S  obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo 2 osobe za rad u Slavonskom Brodu u Poslovnici Slavonski Brod, Podrunica Slavonski Brod,  RC Osijek na radnom mjestu:   Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e:       - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV, - obavljanje kontrolne procese blagajnikog poslovanja, - prodaja Fininih proizvoda i usluga.   Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski smjer, - 8 mjeseci radnog iskustva, - poznavanje poslova platnog prometa (prednost), - iskustvo rada s klijentima (prednost), - usmjerenost na klijente i proaktivnost, - usmjerenost na detalje, - razvijene komunikacijske vještine ik...

 • Company FINA in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Donjem Andrijevcima i Slavonskom Brodu u Ispostavi Donji Andrijevci, Poslovnici Slavonski Brod, Podrunica Slavonski Brod,  RC Osijek na radnom mjestu:   Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e:       - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV, - obavljanje kontrolne procese blagajnikog poslovanja, - prodaja Fininih proizvoda i usluga.   Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski smjer, - 8 mjeseci radnog iskustva, - poznavanje poslova platnog prometa (prednost), - iskustvo rada s klijentima (prednost), - usmjerenost na klijente i proaktivnost, - usmjerenost na ...

 • Company FINA in Rijeka
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Financijska agencija (Fina) vodea je hrvatska tvrtka na podruju pruanja financijskih i elektronikih usluga. Moderna smo institucija izgraena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne vanosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatikom tehnologijom i locirane tako da jame klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Pagu u Odjelu za raunovodstvene servise, RC Rijeka na radnom mjestu: Suradnik za raunovodstvo i financije (m/) Vaši zadaci bit e: upravljanje procesom pruanja raunovodstvenih usluga za klijente koji imaju sloenije poslovne promjene. Kontiranje i knjienje poslovnih promjena na temelju zaprimljene knjigovodstvene dokumentacije od klijenata,usklaivanje stanja na...

 • Company FINA in Other
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za verifikaciju rješenja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike, na radnom mjestu: tester IT rješenja - specijalist (m/) Vaši zadaci bit e: - organiziranje i provoenje funkcionalnih i performansnih testiranja IT rješenja, - izrada testne procedure za provoenje testova (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaanja), - priprema testnog uzorka, - izrada korisnike dokumentacije za IT rješenja, - koordiniranje aktivnosti za provoenje sistemskih i aplikativnih testova, - organiziranje i provoenje testa prihvaanja s podnositeljem zahtjeva, - provoenje edukacije korisnika. Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc.,VSS/mag./stru.spec.- tehniki, prirodni, društveni smjer, - 5 godina (V...

 • Company FINA in Osijek
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobe za rad u Vukovaru u Poslovnici Vukovar, Podrunici Vukovar, RC Osijek na radnom mjestu: Djelatnik poslovnice – referent (m/) Vaši zadaci bit e: obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa,obavljanje trezorskih poslova,obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase,obavljanje poslova prijava u SIOV sustav,prodaja Fininih proizvoda i usluga. Od Vas emo oekivati:VŠSS/bacc. – ekonomski smjer,8 mjeseci radnog iskustva,usmjerenost na klijente,razvijene komunikacijske vještine,usmjerenost na detalje i proaktivnost,poznavanje poslova platnog prometa (prednost),iskustvo rada s klijentima (prednost),pasivno znanje engleskog jezika,poznavanje rada na raunalu (Word i Excel-osnovno),spremnost na rad u...

 • Company FINA in Other
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za verifikaciju rješenja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike, na radnom mjestu: tester IT rješenja - suradnik (m/) Vaši zadaci bit e: - organiziranje i provoenje funkcionalnih i performansnih testiranja IT rješenja, - izrada testne procedure za provoenje testova (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaanja), - priprema testnog uzorka, - izrada korisnike dokumentacije za IT rješenja, - koordiniranje aktivnosti za provoenje sistemskih i aplikativnih testova, - organiziranje i provoenje testa prihvaanja s podnositeljem zahtjeva, - provoenje edukacije korisnika. Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc.,VSS/mag./stru.spec.- tehniki, prirodni, društveni smjer, - 3 godine (VŠS...

 • Company FINA in Other
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Arhivsko dokumentacijskom centru, Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja, na radnom mjestu: suradnik za IT podršku poslovnom sustavu (m/) Vaši zadaci bit e: - sudjelovanje u definiranju te predlaganje promjena i unaprjeenja poslovnih procesa, provoenje i dokumentiranje pokusnog rada IT komponenti - programskih modula, - sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti - programskih modula, - analiziranje i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja problema u radu IT sustava/aplikacija, - sudjelovanje u pripremi, obradi, analizi i isporukama podataka, - suradnja i koordinacija u provoenju poslovnih procesa s drugim Fininim organizacijskim jedinicama i mjerodavnim institucijama. Od Vas emo oekivati: - 5 godina (SSS),...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters