Jobmonitor. Search results for mm-promet-jdoo

10676 Jobs found

Used filters:
 • mm-promet-jdoox
Displaying 1-50 of 10676 results.
 • Company IPK-INDUSTRIJSKA PLASTIFIKACIJA KORDIĆ d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: poslovi u pogonu plastifikacije metala....

 • Company MAKA in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: rad u mirnom caffe baru u Splitu. Poeljno radno iskustvo . ...

 • Company RAJANPROMET d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: montaa klimatizacijskih ureaja. Uvjet: poeljno radno iskustvo i vozaka dozvola B kategorije (na korištenje slubeno vozilo)....

 • Company RAJANPROMET d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: poslovi vodoinstalatera. Uvjet: poeljno radno iskustvo i vozaka dozvola B kategorije (na korištenje slubeno vozilo)....

 • Company RAJANPROMET d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: montaa centralnog grijanja. Uvjet: poeljno radno iskustvo i vozaka dozvola B kategorije (na korištenje slubeno vozilo)....

 • Company RAJANPROMET d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Uvjet: poeljna vozaka kategorija B (vozilo daje poslodavac na korištenje)....

 • Company 'Mentor' in Split
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Uvjeti: - magistar/magistra psihologije ili srodnih zanimanja uz uvjet završene edukacije iz psihoterapije - poloen struni ispit - poeljno poznavanje projektnog menadmenta - poeljno radno iskustvo u pisanju projekata, voenju radionica, grupa podrške i savjetovanju Strani jezici: Engleski jezik Radno iskustvo: nije potrebno Opis posla: struni/a suradnik/ca na EU projektu - koordinacija i rad u strunom timu na osmišljavanju sadraja vezanih uz stres i traumu, provedba radionica za nošenje sa stresom i traumom, osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga, voenje projekata, provoenje projektnih aktivnosti (edukativne radionice, radionice grupne podrške za djecu i mlade, roditelje, strunjake u pomauim profesijama, savjetovanje). Ukoliko ste zainteresirani molimo Vas da pošaljete kratko motivac...

 • Company EURO LUX d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  FIRMA ZA IZRADU I UGRADNJU PVC I ALU STOLARIJE TRAI OZBILJNU I ODGOVORNU OSOBU ZA POSLOVE: ZAPRIMANJE I OBRADA UPITA KUPACA, KREIRANJE PONUDA ZA POTENCIJALNE KUPCE, TEHNIKA POTPORA PROIZVODNIM ODJELIMA FIRME, UVJETI: SSS/VŠS/VSS (TEHNIKE, ELEKTROTEHNIKE I SRODNE STRUKE) ODLINO POZNAVANJE MS OFFICE (WORD, EXCEL...) ISKUSTVO RADA NA SLINIM POSLOVIMA POELJNO NIJE UVJET ...

 • Company LBD, VL. DALIBOR ŠKLEDAR in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: Poslovi obrade metala. Napomena:poznavanje nacrta ...

 • Company DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: bravarski poslovi...

 • Company DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: elektriarski poslovi...

 • Company DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: rukovanje strojevima za preradu drva...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: •sortiranje i slaganje robe unutar skladišnog prostora •utovar, istovar i komisioniranje robe •briga o rokovima trajanja proizvoda te izgledu, istoi i urednosti skladišta Oekivanja: •SSS/KV •prednost: poloen ispit za upravljanje viliarom i iskustvo rada sa skenerom •odgovornost i spremnost na timski rad....

 • Company Lječilište ISTARSKE TOPLICE in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: Voditelj/ica fizikalne terapije. Rukovodi radom odjela fizikalne terapije, prati zakonske propise vezano za djelokrug rada terapije te  planira rad fizikalne terapije sukladno obimu posla. Kandidati trebaju imati najmanje tri godine iskustva na rukovodeim poslovima. ...

 • Company INSTITUT ZA TURIZAM in Kom
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  , Zagreb na temelju l. 40. – 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, l. 52. i 54. Statuta Instituta za turizam te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 22.10.2021. godine (Klasa: 640-02/21-04/00122; Urbroj: 533-03-21-0002), raspisuje NATJEAJ za izbor na znanstveno radno mjesto – 'viši znanstveni suradnik' iz podruja društvenih znanosti – polje ekonomija, na neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj Obvezni uvjeti za radno mjesto: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto 'viši znanstveni suradnik' propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta . Pored navedenog trai se potpuna osposobljenost za rad na PC-u u Windows okruenju i pripa...

 • Company Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave in Buzin
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Na temelju lanka 24. stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i lanka 16., stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19), u skladu s lankom 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20, dalje u tekstu: "ZSS"), temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/1098, URBROJ: 524-08-01-02/7-21-2 od 24. rujna 2021. godine, ravnatelj Centra za pruanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (skraeni naziv: Centar Dugave) dana 19. studenoga 2021. godine, raspisuje NATJEAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodreeno i puno radno vrijeme uz uvjet 6 mjesec...

 • Company KULIJATRANS d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: UTOVAR - ISTOVAR PLINSKIH BOCA...

 • Company INSTITUT ZA TURIZAM in Visoko
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Institut za turizam, Zagreb, u skladu s l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, l. 23. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, l. 53. i 58. Statuta Instituta za turizam te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 21.10.2021. godine (Klasa: 640-02/21-04/00179; Urbroj: 513-03-21-0002) raspisuje N A T J E A J za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta III. vrste: ' informatiki referent' (m/) - jedan (1) izvršitelj na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca Uvjeti:završena etverogodišnja srednja školaminimalno 5 godina iskustva na poslovima pripreme razliitih materijala za publiciranje (tiskanje i on-line) ukljuujui grafiku pripremu (fotomaterijal i drugi grafiki prilozi)potpuna ospos...

 • Company INSTITUT ZA TURIZAM in Polje
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  , Zagreb na temelju l. 40. – 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, l. 52. i 54. Statuta Instituta za turizam te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 22.10.2021. godine (Klasa: 640-02/21-04/00122; Urbroj: 533-03-21-0002), raspisujeNATJEAJ za izbor na znanstveno radno mjesto – 'znanstveni savjetnik' iz podruja tehnikih znanosti – polje tehnologija prometa i transporta, na neodreeno vrijeme – 1 izvršiteljObvezni uvjeti za radno mjesto 1.: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni savjetnik' propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta . Pored navedenog trai se potpuna osposobljenost za rad na PC-u u Windows okru...

 • Company Centar za socijalnu skrb Pakrac in Pakrac
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, lanka 5. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac, lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 03/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Pakrac, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto – psihologa (m/) – na odreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: - hrvatsko dravljanstvo - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije (VSS) - poloen struni ispit - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za obavljanje djelatnosti - da ne postoji zapreka iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (...

 • Company KAPELA d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: poslovi fizioterapeuta u domu za stare i nemone osobe. Uvjeti: - srednja škola za fizioterapeutskog tehniara - poloen struni ispit - odobrenje za samostalan rad od HKF...

 • Company Gradski stanovi in Hrvatsko
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Na temelju lanka 40. i lanka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i lanka 28. Statuta javne ustanove Gradski stanovi („Slubeni vjesnik Grada Varadina“ broj 1/05, 2/08, 2/10, 1/19 i 4/21), Upravno vijee javne ustanove Gradski stanovi temeljem Odluke o raspisivanju natjeaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradski stanovi, Varadin od 9. studenog 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Gradski stanovi, Varadin, OIB: 73172441120 (dalje: „Ustanova”) Ravnatelj Ustanove se imenuje na mandat tj. vrijeme od 4 (etiri) godine, a ista osoba moe biti ponovo imenovana za ravnatelja. Kandidati za ravnatelja Ustanove moraju zadovoljiti sljedee posebne uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sv...

 • Company LIDER NET d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: - prezentacija i prodaja telekomunikacijskih usluga poslovnim korisnicima B2B- neposredan kontakt s potencijalnim korisnicima- odgovaranje na upite korisnika- ostvarivanje zadanih prodajnih ciljeva- izvještavanje o prodajnim rezultatima- savjesno obavljanje posla s ciljem poveanja zadovoljstva korisnika- sudjelovanje u predlaganju poboljšanja prodajnih ciljeva te iznošenju osobnih ideja i stajališta...

 • Company LIDER NET d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: - prezentacija i prodaja telekomunikacijskih usluga poslovnim korisnicima B2B - neposredan kontakt s potencijalnim korisnicima - odgovaranje na upite korisnika - ostvarivanje zadanih prodajnih ciljeva - izvještavanje o prodajnim rezultatima - savjesno obavljanje posla s ciljem poveanja zadovoljstva korisnika - sudjelovanje u predlaganju poboljšanja prodajnih ciljeva te iznošenju osobnih ideja i stajališta...

 • Company FURDI j.d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: zidarski poslovi...

 • Company KONCEPT SAVJETOVANJE j.d.o.o. in Split
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Inenjera graevine (m/) trai tvrtka Koncept savjetovanje j.d.o.o. iz Zagreba Opis posla: -voenje i  upravlja projektima i izvoenjem na gradilištu, što ukljuuje planiranje, organizaciju, kontrola i  praenje izvoenja -voenje projektne dokumentacije, graevinske knjige i graevinskog dnevnika, izradu troškovnika i kalkulacija izvoenja radova, praenje troškova i dinamike graenja, upravljanje - kontrola  izvedenih radove (kvalitetno i kvantitativno) - kontrola i organizacija na gradilištu - zaduenje za dokumentaciju za tehniki pregled prema zakonu i internoj proceduri poslodavca Uvjeti: - VSS/VŠS (graevinskog ili strojarskog smjera) - upis u imenik ovlaštenih voditelja graenja (poloen struni ispit) - 5 godina iskustva u voenju graevinskih projekata - samostalnost u radu, inicijativa, usmjerenost k...

 • Company "DEROSSI METALI" OBRT ZA PROIZVODNJU I METALNU GALANTERIJU in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: Priprema nacrta, izrada tehnike dokumentacije. Samostalno voenje gradilišta, izrada, realizacija i praenje organizacijskih i terminskih planova gradilišta. Organizacija izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova, voenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DIKLO GRADNJA d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: samostalno voenje gradilišta; Mogunost zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme....

 • Company POLJOPROMET d. o. o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: Rad na blagajni, savjetovanje kupaca, prodaja stone hrane, sjemena, opreme i repromaterijala za poljoprivredu, vrt i okunicu, odravanje istoe prodajnog mjesta....

 • Company TEMA Story j.d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Uvjeti: spremnost za rad u timu, rad u smjenama te elja za dodatnom edukacijom i usavršavanjem. Poeljno osnovno poznavanje rada sa klijentima u uslunim djelatnostima, osnove masae, njega lica i tijela, trajni lak, manikura, njega stopala, maderoterapija, gel tehnika, lash lift, ugradnja trepavica, microneedling i threading obrva....

 • Company LUMOS MAXIMA SALES j.d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Uvjeti: -Izvrsne komunikativne vještine -Upornost u svemu što radiš -Fokusiranost na rezultat -Pozitivnost, vedar duh i kreativnost -elja za uenjem i napredovanjem....

 • Company CREATUS, vl. Suzana Košutić in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: posao se temelji na dogovaranju telekomunikacijskih usluga putem telefona, striktno iz ureda. Sudjelovanje u edukacijama u cilju poboljšavanja komunikacijski i prodajnih vještina (prva edukacija obavezna, ostale po izboru- sve o trošku tvrtke). Mogunost napredovanja unutar organizacije. Fiksno radno vrijeme. Plaeni putni troškovi....

 • Company OBITELJSKI DOM ČERINA in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: fizioterapeut u obiteljskom domu....

 • Company PLANIGRAD PROJEKT d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: zidarski poslovi na gradilištu....

 • Company PLANIGRAD PROJEKT d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: - prijevoz graevinskog materijala sa skladišta na aktivna gradilišta - preuzimanje narudbi i doprema do krajnjeg potrošaa. Potrebno je da osoba ima C kategoriju, da zna upravljati dizalicom i kranom....

 • Company "SIGNALPRINT" in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Noni rad...

 • Company MEĐIMURSKA HIŽA j.d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Samostalni rad na poslovima pripreme hrane, kontrola kvalitete pripemljene hrane, poznavanje svih faza rada u kuhinji, odravanje higijenskih standarda i standarda kvalitete. elja za radom u timu, odgovornost, sposobnost planiranja i organizacija posla. Smještaj organiziramo prema dogovoru. ...

 • Company ČIŠ j.d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: polaganje keramikih ploica...

 • Company MAROLT D.O.O. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: prijevoz robe. Potreban KOD 95....

 • Company OBITELJSKI DOM KAŠINA in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: medicinska briga i skrb o starijim osobama....

 • Company OBITELJSKI DOM KAŠINA in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: Njega korisnika u domu za starije i nemone, podjela hrane, odravanje osobne higijene korisnika i higijene doma, ostali poslovi po potrebi. Potreban je poloen ispit za njegovateljicu. ...

 • Company BAKIN D.O.O. PODRUŽNICA KARLOVAC in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslva: -izrada jednostavnijih jela i salata te priloga-pomoni poslovi kuhara u kuhinji ukljuuju išenje i oravanje kuhinje -suradnja i komunikativnost sa kolegama...

 • Company ISKOPI MARTINJAŠ d.o.o. in Dunjkovec
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Trai se samostalni rukovatelj samohodnim graevinskim strojevima za rad na: 1. Kombinirka 4CX 2. Kombinirka 3CX 3. Mini bager do 5T 4. Rukovanje traktorom i prikolicom Rad u Hrvatskoj (Meimurska i Varadinska upanija) Radno vrijeme : ponedjeljak - petak : 7:00h - 15:00h Natjeaj vrijedi : mjesec dana Potrebno iskustvo : 2 godine minimalno Struna sprema : Nije vano Ugovor na odreeno za probni rok od 3 mjeseca, te nakon odreenog probnog vremena mogunost na neodreeno. Napomena : zamolbe slati na mail ili slati na adresu Oliver Martinjaš, Novakova 7, 40305 Nedeliše Br. Mob. : Nebojša ivkovi 0951123469. ...

 • Company NT GRADNJA d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: Poslovi gradnje graevinskih objekata....

 • Company IPSUS d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: POSLOVI NA IZRADI ELEKTROINSTALACIJA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I OSTALI POSLOVI...

 • Company BJELOVARSKI CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA in Bjelovar
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: Rad u Restoran i catering Ura, Vladimira Nazora 22, 43000 Bjelovar. Rad na poslovima primanja narudbi za jelo i pie, rad na šanku, pruanje usluga posluivanja hrane i pia, te ostale pomone usluge koje su potrebne u restoranu Ura.    Od kandidata/kinja se oekuje: komunikativnost, energinost, odgovornost, radne navike, pouzdanost.   ...

 • Company GRANOM D.O.O. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: gradnja i adaptacija stambenih objekata, izrada fasada, izrada glazura i soboslikarski radovi. Uvjeti: zidar/zidarica - fasader/fasaderka ili osobe bez odgovarajue spreme s iskustvom na poslovima gradnje i/ili izrade fasada. U obzir dolaze i pomoni radnici/radnice. Mjesto rada: Varadinska upanija. Prilikom eventualnog rada na terenu poslodavac organizira prijevoz i smještaj. Postoji mogunost zapošljavanja više radnika/radnica....

 • Company MORE d.o.o. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: prerada i obrada drvnih elemenata u proizvodnom pogonu....

 • Company TKALEC TRANS D.O.O. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  prijevoz robe radna aktivnost po dogovoru, dnevnice 650-750 kn...

 • Company MARŠIĆ D.O.O. in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  KOMERCIJALIST/ICA ZA UREDSKI MATERIJAL...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
mm-promet-jdoo Edit filters