Jobmonitor. Search results for trgovina-melita

5771 Jobs found

Used filters:
 • trgovina-melitax
Displaying 1-50 of 5771 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA SENJ in Senj
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Rade se svi raunovodstveni i knjigovodstveni poslovi u školi. Na temelju lanka 107. st. 1.-2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjevia Senj raspisuje   N A T J E A J   za prijavu kandidata (m/) za obavljanje poslova  na neodreeno, puno radno vrijeme  VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA ( 40 sati tjedno ) u matinoj školi Senj ………………………………………………………………….…………   1 izvršitelj  Uvjeti za radno mjesto voditelja/ice raunovodstva : VSS – diplomski struni studij ekonomsko-poduzetnikog smjera, najmanje 1 godina i 6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, prema lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. MAURA TIBLJAŠ in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIAR  ...

 • Company DOCTUS d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

              Opis poslova: dijagnostika i terapija....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARINA in Marina
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Na temelju odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Marina donesene 11.07.2019. objavljuje se: NATJEAJ za radno mjesto LOGOPEDA   Objavljuje se natjeaj za radno mjesto logopeda za rad u Djejem vrtiu Marina, 1 izvršitelj M/ na odreeno, nepuno radno vrijeme – 8 sati tjedno  UVJETI za radno mjesto:završen preddiplomski ili diplomski studij logopedije, poloen struni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova             Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba ko...

 • Company HEGANET j.d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis posla: poslovi u servisu za popravak i vulkanizaciju vozila i servis auspuha....

 • Company K.N.B. MOBILE, ZAJEDNIČKI OBRT ZA USLUGE in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: prijevoz putnika. Poeljno radno iskustvo, škola za vozaa, poeljno KOD 95....

 • Company TONČI d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  instruktor/ica  vonje...

 • Company NI-KA in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova : -  prodaja   tekstilnih  proizvoda Postoji  mogunost  zasnivanja  radnog  odnosa  na  neodreeno....

 • Company 'GRADUS' in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: dorada i digitalni tisak....

 • Company DOCTUS d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: dijagnostika i terapija....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARINA in Marina
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

    Na temelju odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Marina donesene 11.07.2019.objavljuje se: NATJEAJ za radno mjesto SPREMAICE   SPREMAICA za rad u Podrunom odjelu Cvrak u Vrsinama, 1 izvršitelj M/ na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno  UVJETI za radno mjesto:Završena osnovna škola i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova             Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

 • Company PALMA PEKARA VL. ZEF PECOLAJ in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova:  priprema ruka za osoblje, pranje i peglanje radne odjee. Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme....

 • Company PIČULJAN PRO-NAUTIC d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis posla: Rad u izradi, odravanju i opremi plovila...

 • Company CAR CRAFT d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

              Opis poslova: dostava robe, zarimanje i otpremanje robe. Osoba treba biti komunikativna, odgovorna, tona i spremna na dinaminu okolinu i atmosferu....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARINA in Marina
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Upravnog vijee Djejeg vrtia Marina objavljuje se: NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJA   ODGOJITELJ –  za rad u  Podrunom odjelu Cvrak  u Vrsinama, 1 izvršitelj M/ na odreeno, puno radno vrijeme do povratka odsutne radnice   l. 2.  UVJETI za radno mjesto:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova             Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupn...

 • Company DENDRON NAMJEŠTAJ d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  STOLAR/ICA...

 • Company Dječji vrtić Četiri rijeke in Karlovac
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: Poslovi prema projektu Pomagai u djejem vrtiu etiri rijeke za djecu s teškoama u razvoju u 2019./20. pedagoškoj godini. NATJEAJ   za pomagaa u vrtiu za djecu s teškoama u razvoju (m/) za 2019./2020. pedagošku godinu   - 4 izvršitelja/ica na odreeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu   Uvjeti za radno mjesto pomagaa :               - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi.   Uz pisanu zamolbu priloiti:  presliku diplome/svjedodbe o steenoj strunoj spremi,presliku domovnice,presliku rodnog lista,preslika osobne iskaznice,potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,kratak ivotopis,uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 1 mjeseca od dana objave natjeaja)vlastoruno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radn...

 • Company DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC in Karlovac
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i lanka 48. Statuta Djejeg vrtia Karlovac Upravno vijee Djejeg vrtia Karlovac raspisuje   NATJEAJ   za pomagaa u vrtiu za djecu s teškoama u razvoju (m/) za 2019./2020. pedagošku godinu   -  11 izvršitelja/ica na odreeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu   Uvjeti za radno mjesto pomagaa :               - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi.   Uz pisanu zamolbu priloiti:  presliku diplome/svjedodbe o steenoj strunoj spremi,presliku domovnice,presliku rodnog lista,preslika osobne iskaznice,potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,kratak ivotopis,uvjerenje o nekanjavanju,vlastoruno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni ...

 • Company C´est la vie, vl. Marija Špišić Petrić in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

        Opis poslova: njega lica i tijela....

 • Company Dječji vrtić Četiri rijeke in Karlovac
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: Poslovi prema projektu Pomagai u djejem vrtiu etiri rijeke za djecu s teškoama u razvoju u 2019./20. pedagoškoj godini. NATJEAJ   za pomagaa u vrtiu za djecu s teškoama u razvoju (m/) za 2019./2020. pedagošku godinu   - 11 izvršitelja/ica na odreeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu   Uvjeti za radno mjesto pomagaa :               - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi.   Uz pisanu zamolbu priloiti:  presliku diplome/svjedodbe o steenoj strunoj spremi,presliku domovnice,presliku rodnog lista,preslika osobne iskaznice,potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,kratak ivotopis,uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 1 mjeseca od dana objave natjeaja)vlastoruno napisanu izjavu kandidata da za prijem u r...

 • Company DOM ZDRAVLJA PGŽ in Rijeka
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: asistiranje doktoru dentalne medicine prije, tijekom i nakon terapijskog postupka prema strunim uvjetima Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (“Narodne novine“ br. 128/17 i 47/18), lanka 25. Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske upanije i odobrenja Ministarstva zdravstva RH, KLASA 023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18.04.2019.g. kojim se utvruje broj pripravnika-zdravstvenih radnika, ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske upanije raspisuje   N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme pripravnika na pripravniki sta korištenjem potpore za zapošljavanje - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - za slijedea radna mjesta/zanimanja: 2 (dva) dentalna asistenata/ice. Na pripravniki sta ko...

 • Company DOCTUS d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: dijagnostika i terapija....

 • Company CAR CRAFT d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: dostava robe, zarimanje i otpremanje robe. Osoba treba biti komunikativna, odgovorna, tona i spremna na dinaminu okolinu i atmosferu....

 • Company KRAMPUS D.O.O. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis posla: knjigovodstveni poslovi Poeljno radno iskustvo....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARINA in Marina
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  odluke Upravnog vijee Djejeg vrtia Marina objavljuje se: NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJA   ODGOJITELJ –  za rad u  Podrunom odjelu Bosiljak u Marini, 1 izvršitelj M/ na odreeno, puno radno vrijeme do povratka odsutne radnice   l. 2.  UVJETI za radno mjesto:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova             Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti ...

 • Company LACUNA d.o.o. in Okoli
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis posla:odreivanje sigurnostnih uvjeta koji utjeu na djelatnost, podizanje informiranosti, priprema prijedlogao aktivnostima sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,upoznavanje izvoaa radova s Mjerama sigurnosti, zaštite zdravlja i zaštite okoliša,provoenje redovnih internih nadzora strunjaka zaštite na radu/zaštite od poara,izvršenje i kontrola mjesenih i godišnjih inventura,administrativni nalozi povezani s otpremom robe,skladištenje robe na odgovarajua radna mjesta,priprema robe za otpremu,otprema robe iz skladišta,briga o pravilnoj, kvalitetnoj i tonoj manipulaciji robom.Potrebna dodatna znanja i vještine: osnovna informatika znanja, poznavanje stranog jezika. Prednost e imati kandidati koji imaju poloen ispit iz Zaštite na radu, II.stupanj....

 • Company DOCTUS d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: dijagnostika i terapija....

 • Company MARKO - SERVISI d.o.o. in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: servis elektronikih ureaja, mobitela, tableta, laptopa i PC raunala....

 • Company MAJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKI OBRT in Other
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: pripremanje jela. Radi se na turistikom brodu za kruna putovanja po Jadranu u sezoni 2019....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Karlovac
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o b j a v lj u j e J A V N I   N A T J E A J za prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED ZAGREB PODRUNA SLUBA KARLOVAC Ispostava Duga Resa u Dugoj Resi 1. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radna mjesta: - SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Osim navedenih uvjeta, uvjet za navedena radna mjesta je poznavanje rada na raunalu. Radni odnos zasniva se na neodreeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada. Ponudu na javni natjeaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola. U ponudi na javni natjeaj po...

 • Company PALMA PEKARA VL. ZEF PECOLAJ in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: išenje poslovnog prostora. Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme. Osiguran smještaj i jedan topli obrok....

 • Company AUTO ŽELJO in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: voza vune slube za "C" kategoriju. Najava na  broj: 091 886 8886 (Mirko)....

 • Company PORTABILE d.o.o. in Bjelovar
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Naša tvrtka Portabile d.o.o. jedan je od uspješnijih partnera Hrvatskog Telekoma u svim kanalima prodaje za privatne i poslovne korisnike. Spadamo u jednu od najbre rastuih tvrtki u podruju prodaje telekomunikacijskih usluga i teimo zapošljavanju odgovornih, motiviranih i vještih ljudi koji ele napredovati i skloni su timskom radu.U svrhu otvaranja radnih mjesta za nove prodajne predstavnike u T-partner shopu Bjelovar, traimo prodajnog predstavnika za prodaju telekomunikacijskih usluga unutar T-partner shopa.Prodajni agent/ica za telekomunikacijske uslugeOpis posla: - prezentacija i prodaja telekomunikacijskih usluga privatnim i poslovnim korisnicima- direktan kontakt s potencijalnim korisnicima- rad na prodajnom mjestu unutar T-partner shopa- odgovaranje na upite korisnika- ostvarivanje z...

 • Company KRASA METALI d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: rad na laserskom stroju za rezanje metala...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju - asistent, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo,  u Zavodu za geofizika istraivanja i rudarska mjerenja RGN fakulteta, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15 i 131/17). Prijavi na natjeaj prilae se: ivotopis, preslika diplom...

 • Company M. L. USLUGE d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Traimo  komunikativnu osobu za rad u trgovini enskim tekstilom.Zamjena za radnicu na porodiljnom- 3/4 sata dnevno....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Dubrovnik
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o b j a v lj u j e J A V N I   N A T J E A J za prijam u radni odnos II. REGIONALNI URED SPLIT PODRUNA SLUBA DUBROVNIK Ispostava Lastovo u Lastovu 2. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radna mjesta: - SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Osim navedenih uvjeta, uvjet za navedena radna mjesta je poznavanje rada na raunalu. Radni odnos zasniva se na neodreeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada. Ponudu na javni natjeaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola. U ponudi na javni natjeaj potreb...

 • Company CATAMARAN LINE d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: prijevoz putnika Poeljno znanje još jednog stranog jezika. Rad je na podruju Splita, Kaštela i Trogira....

 • Company AGENCIJA ZA RAD d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis posla: radovi u šumi na poslovima njege i doznake....

 • Company Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb in Dubrava
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO SOCIJALNI/A RADNIK/CA ZA POMO U KUI I DRUGE PROGRAME PODRŠKE U LOKALNOJ SREDINI - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: Uvjeti za obavljanje poslova socijalnog/ce radnika/ce za pomo u kui i druge programe podrške u lokalnoj sredini: • Diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, odnosno preddiplomski studij socijalnog rada • poloen struni ispit • licenca • uvjerenje o nekanjavanju • poznavanje rada na raunalu • 1 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: 1. dokaz o traenoj strunoj spremi (preslika) 2. presliku domovnice 3. dokaz i ispunjavanju uvjeta radnog staa (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a) 4. ivotopis 5. uv...

 • Company OG GRAFIKA d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis posla: radnik prema planu tiska vrši poslove tiska araka na osambojnom stroju B1 formata. U obzir dolaze grafike ili tehnike struke....

 • Company ARGENTUM d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: prodaja nakita i satova. Poznavanje rada na blagajni. Prijave slati uz napomenu za koje radno mjesto....

 • Company MEGA DRVO d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Voditelj projekata / radnih naloga (m/)OBRADA PLOASTIH MATERIJALAvoenje projekata ili internih radnih naloga kupaca,planiranje, organizaciju i provoenje projekata i radnih naloga u proizvodnjiizrada tehnike dokumentacije za proizvodnju namještaja i opreme iz ploastih materijalaizradu nacrta (izmjere), kalkulacija, ponuda, obrauna u materijalnom i financijskom smislu i izvještajaaktivno sudjelovanje u realizaciji veih projekataUvjeti  poeljno radno iskustvodobro poznavanje rada na raunaludobro poznavanje stranih jezika, engleski ili njemaki  komunikacijske vještineNudimo stimulativna primanja mog.osig.smještaja...

 • Company OG GRAFIKA d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Radnik prema planu proizvodnje vrši poslove na binder liniji i ostalim strojevima u proizvodnji. U obzir dolaze grafike ili tehnike struke....

 • Company Sindikat Preporod in Adamovec
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  U obzir dolaze kandidati upravnog ili ekonomskog smjera. Potrebno: - poznaanje osnova raunovodstva - dobro poznavanje MS office alata /word,excel, outlook/ - organizacijske i komunikacijske vještine. Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis, potrebno je priloiti: motivacijsko pismo, presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu ili osobne iskaznice, elektroniki zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku, uvjerenje da nisu pod istragom i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci). Pismene prijave treba slati na adresu: Sindikat Preporod, Šubieva 42, 10000 Zagreb, s naznakom "za natjeaj tajnice sindikata"....

 • Company MARIKOMERC, d.o.o. in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: - obavlja radne zadatke u proizvodnom pogonu prema nalogu voditelja ...

 • Company Dom Park in Adamovec
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi. Potrebno zvanje: u obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4. godine ekonomskog smjera. Pismena molba na adresu: Dom za starije osobe Park, Ivanigradska 52, 10000 Zagreb s naznakom - natjeaj za raunovodstvo....

 • Company HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA in Komora
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: Hrvatska veterinarska komora je strukovna udruga doktora veterinarske medicine  - neprofitna organizacija. Poslovi se vode prema Zakonu o financijskom poslovanju i raunovodstvu neprofitnih organizacija....

 • Company ZADNJA PONUDA d.o.o. in Tenja
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Opis poslova: administracija - pomoni poslovi u osiguranju. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Financijska agencija in Other
  14.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Centru za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama, Sektor javnih servisa, na radnom mjestu: viši specijalist za pravnu podršku (m/) Vaši zadaci bit e: - davanje pravnih mišljenja i sudjelovanje u definiranju pravnog okvira pri uvoenju novih proizvoda i usluga, - izrada i sudjelovanje u izradi ugovora, pojedinanih i opih akata iz djelokruga rada te zakonskih i podzakonskih propisa koje Fina primjenjuje u svom radu, - rješavanje reklamacija i davanje odgovora na upit vanjskih korisnika, drugih fizikih i pravnih osoba te dravnih tijela, - sudjelovanje u radu projektnih timova i radnih skupina, - praenje pravne regulative u zemlji i svijetu te praenje i usklaivanje poslovnih aktivnosti s pozitivnim propisima i interni...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
trgovina-melita Edit filters