Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

54 Jobs found for Social work associate professionals in Croatia

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ in Preko
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: Rad s djecom s problemima u ponašanju. Temeljem lanka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61 /2018) i lanka 37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. travnja 2015. godine i Odluke o dopuni Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/18-01/7, URBROJ: 404-18-1 od 23. travnja 2018., Ravnateljica Odgojnog doma Mali Lošinj, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedea radna mjesta: 1. Odgajatelj/ica – neodreeno nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Mali Lošinj Uvjeti: - Odgajatelj/ica – neodreeno nepuno radno vrijeme -VSS...

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Oaza mira in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Socijalna radnica u domu...

 • Company Obiteljski dom Starčević, vlasnica Sanela Starčević in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: TRAI SE SOCIJALNI RADNIK NA RAD U OBITELJSKOM DOMU ZA STARIJE I NEMONTI: Uvjeti: 1. ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI ILI DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDI SOCIJALNOG RADA 2. POSJEDOVATI PRIZNATO PRAVO NA OBAVLJANJE DJLATNOSTI SOCIJALNOG RADA OD HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA POSLOVI 1. POSLOVI SOCIJALNOG RADA - 2  SATA TJEDNO 2. AKTIVNO PROVOENJE VREMENA I RADNE AKTIVNOSTI - 2 SATA TJEDNO...

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe BISER in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis poslova: - izrada plana rada, organizacija dnevnih aktivnosti domu, unutarnja organizacija i sistematizacija- poloen struni ispit- odobrenje Hrvatske komore socijalnih radnika za samostalan rad...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Margareta in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis posla: Trai se osoba za obavljanje poslova ravnatelja doma za starije i nemone osobe....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Japa in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Poslovi socijalnog radnika...

 • Company OBITELJSKI DOM PUŠKARIĆ in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  OSTVARIVANJE PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI, KONTAKT SA OBITELJI KORISNIKA DOMA, VOENJE EVIDENCIJE ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI ILI DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ SOCIJALNOG RADA  ODOBRENJE: HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA   ...

 • Company OBITELJSKI DOM SVETI ROK VL. KATARINA HRELIĆ in Other
  26.10.2021

  ODOBRENJE: Hrvatske komore socijalnih radnika za obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, kontakt sa obitelji korisnika doma, voenje evidencije aktivnosti...

 • Company MATIĆ SANDRO PRED. OBITELJSKOG DOMA in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  opis:poslovi socijalnog radnika u domu za starije i nemone osobe...

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe ZOBEC in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis posla: pruanje aktivnosti socijalnog rada....

 • Company GRLAŠ INES OBITELJSKI DOM in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova:voenje grupnih i individualnih savjetovanja i radionice, te propisane evidencije.voenje propisane evidencije....

 • Company ENGERINI ŽELJKA,OBITELJSKI DOM in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: poslovi socijalnog radnika u domu za stare i nemone....

 • Company Obiteljski dom "Lanterna" in Bilo
  19.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Obiteljski dom Lanterna trai socijalnog radnika spremnog za rad s 19 pokretnih/slabo pokretnih/nepokretnih osoba.Ono što od osobe traimo jest kvalitetno i detaljno obavljanje posla socijalnog radnika na rad od 8h tjedno, koliko zahtijeva Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga (NN 56/2020 , l. 37).Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga (NN 40/2014, l. 176, st. 1) : "Socijalni rad za korisnike smještaja i boravka ukljuuje: prihvat i upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomo pri ukljuivanju, praenje razdoblja adaptacije, pomo pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnja s obitelji korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i lanovima obitelji, organiziranje i suradnja u organi...

 • Company MATIJA FURAČ, Obiteljski dom Grabrik in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Traimo socijalnog radnika/cu za rad  u Obiteljskom domu za starije i nemone Grabrik, Radno vrijeme i plaa po dogovoru. vl. Matija Fura....

 • Company OBITELJSKI DOM PUSTODOL ZASTUPA ANITA LISAK in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Pomo pri adaptaciji korisnika na nove uvjete i novi nain ivota u domu, pomo u planiranju poslovanja i edukacija za djelatnike, organiziranje aktivnog vremena korisnika te provoenje individualnih planova za svakog korisnika, razgovor i savjetovanje obitelji korisnika te ukljuivanje obitelji korisnika u aktivan ivot doma....

 • Company UDRUGA ŽENA 'NIT' KORENICA in Korenica
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 18. Statuta Udruge ena ”Nit“ Korenica raspisuje natjeaj Javni natjeaj za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme provedbe projekta UP.02.2.2.11.0006 Donesimo osmijeh Javni natjeaj se raspisuje na odreeno vrijeme provedbe projekta Donesimo osmijeh do prosinca 2023. godine, s punim radnim vremenom za sljedea radna mjesta: Struni djelatnik/ca - Socijalni radnik/ica za rad u skloništu za ene i djecu rtve nasilja – 1 izvršitelj/icaKvalifikacije: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja socijalnog rada - prednost je radno iskustvo u djelatnosti socijalne skrbi ili društvenim djelatnostima - poznavanje rada na PC-u (MS Office), - poznavanje engleskog jezika - vozaka dozvola «B» kategorije, aktivan/a voza/ica Opis radnog mjesta: - prijem korisnica i upozn...

 • Company ANDRIJANA ŠAŠKO in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: poslovi socijalnog radnika/ice u domu za starije i nemoe.Rad u jednoj smjeni, rad na 4 sata dnevno, 20 sati tjedno....

 • Company OBITELJSKI DOM MARA in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Rad s korisnicima obiteljskog doma, uvoenje potrebne dokumentacije....

 • Company Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPIS POSLOVA: socijalni radnik u Obiteljskom domu za starije i nemone,aktivno provoenje vremena i radne aktivnosti. Uz prijavu je potrebno priloiti: ivotopis i preslike dokumenata, potrebno je predoiti izvornik ili preslik domovnice, osobne iskaznice, rodnog lista, diplome, uvjerenja o nekanjavanju- ne starije od 6 mjeseci, uvjerenja o poloenom strunom ispitu, elektronikog zapisa ili potvrde o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o radnom iskustvu-ugovor o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada....

 • Company OBITELJSKI DOM ĐEBNAR KLARA in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPSI POSLA: rad s korisnicima doma, kontakit s obitelji, rješavanje dokumentacije korisnika...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE "UNČICA" in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Traimo diplomiranog socijalnog radnika sa iskustvom od najmanje tri godine za rad u Obiteljskom domu za starije i nemone na neodreeno vrijeme, 4 sata tjedno. Plaa po dogovoru....

 • Company Centar za socijalnu skrb Virovitica in Virovitica
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  UVJETI- završen diplomski sveuilišni studij socijalnog rada/socijalne politike- 12 mjeseci radnog staa na strunim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi- poloen struni ispit- odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada- nepostojanje zapreka iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne Novine“ br:157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)- vozaki ispit „B“ kategorijeUz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:- ivotopis- presliku osobne iskaznice- dokaz o traenom stupnju obrazovanja- presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 30 dana/- dokaz o dosadašnjem radnom stau- dokaz o poloenom vozakom ispitu...

 • Company Centar za socijalnu skrb Split in Hvar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Split, lanka 24. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („N.N“ br. 61/2018. i 3/2019 ), te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; Klasa: 112-06/21-01/2 Urbroj: 524-08-01-01/4- 21-1 od dana 27.5.2021. godine, v. d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Split raspisuje NATJEAJZa prijem pripravnika/ice na odreeno vrijeme - 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto 1) SOCIJALNI/A RADNIK/ICA - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: -VII/I- preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni ...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUGA in Other
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Opis posla: - voenje dokumentacije korisnika, na nain propisan postojeim i vaeim propisima - vodi matinu knjigu - sudjeluje u izradi jelovnika korisnika - organizira slobodno vrijeme korisnika - razgovara sa obitelji korisnika....

 • Company PALEŠKO DENIS DOM ZA STARIJE OSOBE - GLAVICE in Other
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Socijalni radnik u obiteljskom domu za starije i nemone....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Sivica in Other
  14.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Socijalni radnik sa zavrsenim preddiplomskim ili diplomskim studijem socijalnog rada na 12 sati tjedno....

 • Company 'Srce' - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Ostale informacije: Opis poslova: •Provoenje postupaka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene) •Procjena potrebe i programa pruanja podrške u svrhu izrade individualnog plana korisnika •Provoenje postupaka rane intervencije kod svih poremeaja s ciljem preveniranja ili usporavanja tijeka poremeaja •Neposredan rad s korisnicima strukturiran s obzirom na teškou i potrebe korisnika •Provoenje individualnih ili grupnih postupaka, programa i radionica •Pisanje strunog mišljenja, preporuka za rad za korisnike nakon uoene potrebe ili na zahtjev •Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim lanovima strunog tima Udruge •Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu strunog tima Udruge •Savjetovanje roditelja o nainima rada kod kue, potrebi upuivanja ostalim strunjacima (u Udruzi il...

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak in Other
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opis poslova: informativni kontakti s obitelji i korisnicima, prijam i smještaj korisnika, vodi osobni dosje korisnika, inicira primjenu potrebnih oblika zaštite, sudjeluje u organizaciji slobodnog vremena korisnika....

 • Company DOM PETROVIĆ j.d.o.o. in Other
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis posla: obavljanje aktivnosti socijalnog rada u domu za starije i nemone osobe....

 • Company Centar za socijalnu skrb Labin in Labin
  09.10.2021 Updated on: 12.10.2021

                Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, br. 61/18, 3/19), prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/1002 URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 07. rujna 2021. i lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Labin, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Labin raspisuje                                                                       JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos (m/):                 socijalni radnik - I. vrste  – neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja/ica Uvjeti: – VSS – završen pre...

 • Company Dom za odrasle osobe Skupnjak in Other
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Struni rad s osobama s invaliditetom: sudjelovanje u izradi individualnog plana podrške, podrška u kuanskim poslovima, kuhanju obroka, pospremanju, pruanje pratnje i podrške u socijalnim aktivnostima, pruanje podrške u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o potrebi korisnika, izrada mjesenih izvještaja o radu. Fleksibilnost i strpljivost, senzibilizacija za rad s osobama sa invaliditetom, vozaka dozvola B kategorije, spremnost na uenje i timski rad....

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe OBRADOVIĆ GOJKO in Other
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: rad sa starijim i nemonim osobama 8 sati tjedno. Potrebn poloen struni ispit i odobrenje Hrvatske komore socijalnih radnika za samostalan rad....

 • Company ŠTIH ALICA SAM.PROF.DJEL.-OBITELJSKI DOM-ZA ZAPOSLENE RADNI, MAGADENOVAC, GLAVNA 5 in Other
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Obavljanje poslova socijalnog rada....

 • Company UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE in Other
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  Opis posla: struni rad s osobama s intelektualnim teškoama u organiziranom stanovanju Razina obrazovanja: VŠS/VSS Obrazovni program: preddiplomski ili diplomski sveu. studij iz podruja edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada ili psihologije Osoba moe biti primljena i u statusu pripravnika jer se nudi mogunost polaganja strunog ispita. U radni odnos se ne moe primiti osoba koja ne ispunjava uvjete za strunog radnika u djelatnosti socijalne skrbi....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE NONI - BRANKA SIROVINA in Other
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Obiteljski dom Noni (kapacitet 20 osoba) trai socijalnu radnicu na 8 sati tjedno. Radno vrijeme po dogovoru u prijepodnevnim satima....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe JADRANKA in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: socijalni rad sa starijim i nemonim osobama. Uvjet je završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij i posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti socijalnog rada od Hrvatske komore....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Trai se socijalni radnik sa iskustvom. ...

 • Company OBITELJSKI DOM SALIJEVA in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Socijalni radnik/radnica u domu za starije i nemone ...

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe "KOCKICA" in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Podizanje kvalitete rada pruajui pomo u raznim situacijama poput riješavanja konfiktnih situacija,suradnja sa obitelji korisnika,organiziranje slobodnog vremena korisnika....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE "JURANOVIĆ" in Other
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova:poslovi socijalnog radnika...

 • Company JUG IVAN OBITELJSKI DOM in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: rad u domu za starije i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM NINA GORDANA REBIĆ in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Socijalni radnik, praenje štienika i voenje evidencija...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRAN in Other
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  socijalni radnik za rad u domu za starije i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM KRISTINA in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: pomo osobama s problemima koje nastaju zbog starosti, bolesti, invalidnosti, asocijalnog ponašanja i dr....

 • Company OBITELJSKI DOM STARIMO ZAJEDNO in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

               Opis poslova : prua informacije o uslugama,  uvjetima i nainu smještaja u dom. ...

 • Company OBITELJSKI DOM PUŠKARIĆ in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, kontakt sa obitelji korisnika doma, voenje evidencije. Potrebno odobrenje Hrvatske komore socijalnih radnika za obavljanje djelatnosti socijalnog rada....

 • Company NAŠ NOVI DOM D.O.O. in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: socijalni radnik u domu za starije i nemone osobe. Uvjet: poloen struni ispit i odobrenje za samostalan rad....

 • Company MAXIMUS life j.d.o.o. in Gorići
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: dom za starije i nemone osobe u Velikoj Gorici trai socijalnog radnika na nepuno radno vrijeme;...

 • Company Obiteljski doma za starije i nemoćne osobe "Ana" in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Obiteljski dom za starije trai socijalnog radnika na 16h mjeseno, kako bismo uskladili poslovanje s novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga (dostupno na: ).Radni zadaci:Sudjelovanje prilikom prijema korisnikaIzrada tjednih i mjesenih planova aktivnostiIzrada individualnih planova, revizija istihPomo i podrška u raduPraenje pravilnika i zakonaKomunikacija s obitelji korisnika, socijalnom slubom po potrebi.Potrebna licenca za samostalan rad....

 • Company PREBEG USLUGE d.o.o. in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Trai se socijalni radnik u Domu za starije i nemone osobe....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters