Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

12 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTA in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: - organizira i obavlja  poslove pranja i glaanja rublja u praonici za zatvorenike i maloljetnike - organizira i obavlja poslove brijanja i šišanja zatvorenika i maloljetnika - organizira i nadzire rad zatvorenika i maloljetnika - obavlja i druge poslove po nalogu nadreenih...

 • Company KRMEK d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  -USLUGE DDD-A-PROVOENJE MJERA DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE ...

 • Company VETERINARSKA STANICA GRADA ZAGREBA D.O.O. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: obavlja poslove deratizacija, dezinfekcija , dezinsekcija prema rasporedu poslova - radnog vremena, odrava i brine o zaduenim sredstvima za rad. Potrebno imati vozaku dozvolu B kategorije kao i iskustvo u upravljnaju vozilom koje spada pod B kategoriju. Rad na raunalu . Organiziranost i spretnost u izvršavanju poslova. ...

 • Company CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d. o. o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Obrazovni program: sanitani tehniar, veterinarski tehniar -Vozaki ispit: kategorija B -poznavanje osnova informatike (word, excel, outlook, internet) -rad na visini -povremeni rad u nonoj smjeni i u II smjeniDruga znanja i vještine: -strunost -odgovornost -organiziranost -motiviranost -osjeaj za timski rad -spremnost na uenje i stjecanje novih znanja ...

 • Company ŠVAJGER D.O.O. in Vode
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: poslovi dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije, poslovi kontrole mikrobiološke istoe, analize hrane i vode. Komercijalni poslovi obliaenja terena, utvrivanja potreba i pronalaenje klijenata. Andministrativni i raunovodstveni poslovi, vonja. Poslovi vezani uz odravanje opreme i vozila. Poeljno je da kandidat posjeduje vlastito osobno vozilo u svrhu dolaska na i odlaska s posla....

 • Company CIJANIZACIJA d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: provedba mjera deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company SANATIO d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: provoenje mjera sanitarne zaštite, dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, eradikacij akorova....

 • Company BIOINSTITUT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANI in Alaginci
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Zavod za javno zdravstvo Poeško-slavonske upanije objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos 4 (etiri) STRUNA SURADNIKA U DDD-U, na odreeno vrijeme. Uvjeti:završena srednja škola – smjer: med. sestra/tehniar, sanitarni, veterinarski ili poljoprivredni tehniar/tehniarkavozaka dozvola „B“ kategorije. Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama na adresu: Zavod za javno zdravstvo Poeško-slavonske upanije, 34000 Poega, upanijska 9. Sve informacije na Internet adresi ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati. Uz molbu i ivotopis obvezatno priloiti preslike slijedeih dokumenata:svjedodbe o završenoj školi,rodnog lista,potvrde o OIB-u ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB,domovnice ili osobne iskaznice,vozake dozvole „B“ kat. Preslik...

 • Company ADRIA GRUPA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis poslova: provedba DDD mjera....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Zavod za javno zdravstvo Karlovake upanije na temelju lanka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovake upanije objavljuje N A T J E A JZa prijam prvostupnika/ce sanitarnog inenjerstva, jednog izvršitelja u radni odnos na odreeno vrijeme do jedne godine. Uvjeti: prvostupnik/ca sanitarnog inenjerstva, znanje rada na osobnom raunalu, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, vozaki ispit B kategorije i jedna godina radnog iskustva u struci. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopis, diplomu, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalan rad, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvats...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/19-03/470, Urbroj: 534-03-3-2/1-19-02 od 20. studenog 2019., Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-16 od dana 24. rujna 2020., Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-1/3-20-26 od dana 11. prosinca 2020. i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/7-21-03 od dana 20. sijenja 2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje sljedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos za sljedea radna mjesta: II. na odreeno vrijeme: 2. Zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na odreeno vrijeme uz probni ra...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters