Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

3 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company Electus DGS d.o.o. in Rijeka
  29.03.2020

  Opis posla: Rad na proizvodnoj liniji za preradu i punjenje gotovih proizvoda Priprema i nadzor rada tehnološke linije Evidencija proizvodnje i utrošaka sirovina i ambalae Evidencija kvarova i zastoja u proizvodnji Rad u skladu sa standardima za upravljanje kvalitetom (IFS, ISO, HACCP) Priprema radnog prostora za obavljanje zadataka Kontakt na e-mail: s naznakom "Tehniar u proizvodnji mljenih proizvoda" Rijeka...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR in Zadar
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR Zadar, 16. 03. 2020. god. Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar Broj: 01-457/20 Temeljem Odluke Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-443/20 od dana 13. 03. 2020. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolova...

 • Company SANATIO d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: provoenje mjera sanitarne zaštite, dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, eradikacija korova, provedba mjera sanitarne zaštite DDD. U obzir dolazi sanitarni tehniar/ka, sanitarni inenjer/ka diplomirani sanitarni inenjer/ka....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters