Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

18 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 2. Zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Struni uvjeti: - Preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva ili sanitarnog inenjerstva - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad - vještina verbalne i pisane komunikacije - poznavanje rada na osobnom raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidat uz prija...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 1. Zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na odreeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Struni uvjeti: - Preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva ili sanitarnog inenjerstva - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad - vještina verbalne i pisane komunikacije - poznavanje rada na osobnom raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidat uz prijavu...

 • Company CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d. o. o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: provedba mjera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije-Vozaki ispit:kategorija B -poznavanje osnova informatike (word, excel, outlook, internet) -rad na visini -povremeni rad u nonoj i u II smjeni Druga znanja i vještine: -strunost -odgovornost -organiziranost -motiviranost -osjeaj za timski rad -spremnost na uenje i stjecanje novih znanja ...

 • Company VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. Postoji mogunost zapošljavanja više osoba. Za prijavu na posao poslati zamolbu na dolje navedeni e-mail ili kontaktirati poslodavca na dolje navedeni broj telefona....

 • Company EKO STANDARD d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:  poslovi DDD-a....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR in Zadar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR Zadar, 10. 09. 2020. god. Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar Broj: 01-1953/20 Temeljem Odluke Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-1944/20 od dana 09. 09. 2020. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bol...

 • Company TEHNOLOGIJA ČISTOĆE d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPIS RADNOG MJESTA: Sanitarni tehniari rade na spreavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i ouvanju zdrave okoline. Vodi i koordinira sanitarni rad  u ustanovama na podruju opskrbe pitkom vodom i hranom, upravljanja otpadom i opasnim tvarima, te sudjeluje u rješavanju higijensko-epidemioloških i ekoloških problema. - timski rad - ugovor na neodreeno - mogunost napredovanja u poslu - trajno usavršavanje - pohaanje edukacija i teajeva...

 • Company ADRIA GRUPA d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi sanitarne struke, provedba DDD mjera. U obzir dolazi sanitarni tehniar/ka, inenjer/ka....

 • Company KAMIKS EKO, D.O.O. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. U obzir dolazi sanitarni tehniar/inenjer, veterinarski tehniar. Obavezna vozaka dozvola B kategorije, radno iskusvo poeljno ali nije uvjet. Terenski rad na podruju RH....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20) i lanka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije, Zavod za javno zdravstvo Istarske upanije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 2. Prvostupnik sanitarnog inenjerstva ili Magistar sanitarnog inenjerstva u Slubi za epidemiologiju u Umagu na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca ili šest mjeseci, (m/), jedan izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij (s tim izjednaen VŠS) sanitarnog usmjerenja/ sveuilišni diplomski studij (s tim izjednaen VSS) sanitarnog inenjerstva - poloen struni ispit - odobrenje za samostalni rad ...

 • Company PESTRID d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Naknada za prijevoz u dogovoru s poslodavcem....

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: dijagnostika COVID-19. Ne radi se o natjeaju, radni odnos zasniva se na temelju lanka 8. Dodatka II kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osoblja. Zamolbu, ivotopis i odobrenje za samostalni rad poslati na adresu ....

 • Company ŠVAJGER D.O.O. in Vode
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - poslovi dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije, - poslovi kontrole mikrobiološke istoe , analize hrane i vode - komercijalni poslovi obliaenja terena,utvrivanja potreba i pronalaenje klijenata - andministrativni i raunovodstveni poslovi,vonja - poslovi vezani uz odravanje opreme i vozila Poeljno je da kandidat posjeduje vlastito osobno vozilo u svrhu dolaska na i odlaska s posla...

 • Company ŠVAJGER D.O.O. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije....

 • Company SANITACIJA, d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: izvoditelj/ica mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sposobnost donošenja samostalnih i brzih odluka, kao i za timski rad. Rad na terenu....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: prikuplja podatke u svezi analize pojedinih epidemija, prati kretanje zaraznih bolesti, vrši epidemiološke izvide i ankete, obavlja poslove u svezi zdravstvenog odgoja i prosvjeivanja, vrši poslove oko organizacije cijepljenja i cijepljenje, itd. Kandidati su obvezni priloiti: ivotopis-zamolba, presliku osobne iskaznice ili rodnog lista, preslika diplome, preslika domovnice Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja: Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Osijek
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osjeko–baranjske upanije, odredbe lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN128/17.,47/18.i 123/19.) ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osijek raspisuje NATJEAJ Za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto: 1. Zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu-viši zdravstveni tehniar ili sanitarni inenjer, VŠS u Slubi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Osjeko-baranjske upanije – 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme. Uvjeti:preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sanitarnog inenjerstvaodobrenje za samostalan rad,znanje rada na osobnom raunalu Radno iskustvo: 1 godina Uz pisanu prijavu na Natjeaj kandidati su duni priloiti:presliku domovnice,preslika diplome o zav...

 • Company SANATIO d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: provedba mjera sanitarne zaštite DDD. U obzir dolazi: sanitarni tehniar, sanitarni inenjer, diplomirani sanitarni inenjer....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters