Jobmonitor. Search results for Velika, Karlovacka

43 Jobs found

Used filters:
 • Velikax
 • Karlovackax
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company MANPOWER d.o.o. in Velika
  03.12.2021

  OPIS POSLOVA:slaganje pristigle robeodgovaranje za obradu I tonost rada skladišnih nalogautovar i istovar robe, preslagivanje paletabriga o istoi skladištaUVJETI:NKV, PKV, SSSiskustvo rada na slinim poslovima je prednostuvjerenje za upravljanje viliarom je prednostvisoka razina odgovornosti i pedantnosti u obavljanju zadatakaNUDIMO:ugovor na odreeno vrijeme uz mogunost produljenja na neodreeno vrijemenaknada za prijevozugodno radno okruenjemogunost dodatnog usavršavanja I napredovanja ...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  03.12.2021

  Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomonika u nastavi U okviru projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ koji je prijavljen na Natjeaj Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II., financiranom iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022. objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomonika u nastavi. I. • Broj traenih osoba: 2 • Mjesto rada: osnovna škola Nikole Hribara • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 21 do 30 sati tjedno • Prijevoz na rad: djelomino • Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme najdue do 30.lipnja 2022.II. UVJETI: • najmanje zav...

 • Company LLOYDS DESIGN d.o.o. in Velika
  03.12.2021

  Lloyds digital je rastua digitalna agencija specijalizirana za razvoj mobilnih aplikacija, softvera po mjeri, web aplikacija te brandinga i UX-a. Radimo sa puno internacionalnih klijenata i sa poznatim hrvatskim brendovima. Postani lan mladog tima koji se sastoji od strastvenih pojedinaca koji vole druenja, ustrajnost, jednostavne stvari, i trendove. POZICIJA: UX/UI DIZAJNER/ICA POTREBNO ZNANJE:Imaš minimalno 1 (jednu) godinu profesionalnog iskustva kao UX/UI dizajner/icaKuiš se u razvoj flow-ova, wireframe-a, arhitekture informacija, prototipa, interakcijaIzvrsno poznaješ FigmuDobro si upoznat/a sa UX patternima i principima. (VELIKA PREDNOST)Posjeduješ strast prema user-centered design-u, research principima i vizualnoj prezentacijiSluiš se engleskim jezikom u radu, imaš dobre komunikaci...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA in Velika
  03.12.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanaka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka 10408, Brune Bušia 7, raspisuje:NATJEAJza popunjavanje radnog mjesta- KNJINIAR/KA - ODREENO PUNO RADNO VRIJEME - 1 izvršitelj/ica - Uvjeti:Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno lanku 105. stavku 16. i lanku 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  03.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore IV u okviru Poziva UP.03.2.1.06. „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Srednja strukovna škola Velika Gorica objavljujeNATJEAJ za zapošljavanje pomonika u nastaviCILJ PROJEKTAProjektom je predvien odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomonika u nastavi za uenik...

 • Company "BOBICA" in Velika
  03.12.2021

  Trai se osoba za rad  u salonu Green line body,Velika Ostrna, Zagrebaka 123. Traimo za rad na neodreeno vrijeme i sa iskustvom. Obavezno prije dolaska na razgovor najava na mobitel 098 564062...

 • Company "BOBICA" in Velika
  03.12.2021

  Trai se pediker/ka za rad  u salonu Green line body,Velika Ostrna, Zagrebaka 123. Za sve kontakte o radnom mjestu zvati na 098 564 062. ...

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Velika
  03.12.2021

  Opis posla: •Odravanje istoe sanitarnih prostorija, kuhinje i ureda cca 2000 m2 •išenje stepeništa, prozora i hodnika •išenje prostorija za fotografiranje i snimanje u sklopu maloprodajnog salona •Pomo išenja u skladištu •Odravanje istoe u izlobenom prostoru (showroom) •Usluivanje poslovnih partnera •Priprema hrane i kuhanje kave •Tokom godine velika išenja staklenih površina •išenje i odravanje okoliša zgrade •Nabava i transport sredstava za išenje, uredskog materijala, hrane i pia Uvjeti: Pouzdanost, urednost, detaljnost, organiziranost i spretnost. Prednost je odgovarajue iskustvo na istim ili slinim poslovima. Obavezno je posjedovanje vozake dozvole B kategorije. Poeljna je izgraenost radnih navika, motiviranost, visoka razina odgovornosti i predanost radnim obvezama. Poslodavac nudi: ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  03.12.2021

  Ravnateljica OŠ Eugena Kumiia, Velika Gorica, J. Pucekovia 4 raspisuje natjeaj zaPomonika u nastaviI. • Broj traenih osoba: 1 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 21 sat tjedno • Prijevoz na rad: u skladu s propisima za zaposlene u osnovnim školama • Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijemeII. UVJETI: • najmanje završena etverogodišnja srednja škola, • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiKandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) duni su priloiti dokumentaciju sukladno uputama na stranici Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  03.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86 /12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. 98/19 i 64/20), te lanka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumiia raspisujeNATJEAJ za radno mjesto:Uitelj/ica matematike -1 izvršitelj/ica odreeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjednoOPI UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/ 11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  03.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. 98/19, 64/20), te lanka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumiia raspisuje NATJEAJ za radno mjesto:Domar/ka -1 izvršitelj/ica, neodreeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjednoOPI UVJETI Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/...

 • Company ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. in Velika
  03.12.2021

  Uvjeti radnog mjesta:SSS zrakoplovni tehniar IRE ili SSS elektrotehniko usmjerenjeznanje rada na raunaluznanje engleskog jezika Što oekujemo od kandidata:temeljitost, odgovornost, motiviranost za rad Opis poslova:radovi na popravcima i odravanju IRE opreme na zrakoplovima i komponentamaobavljanje ostalih poslova u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos te sukladno osposobljenosti radnika Uz prijavu na oglas potrebno je priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovniceuvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-apresliku vozake dozvole (B kategorija) Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme uz probni rok u trajanju 1 mjesec. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošlja...

 • Company ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. in Velika
  03.12.2021

  Uvjeti radnog mjesta:NKV Što oekujemo od kandidata:temeljitost, odgovornost, motiviranost za rad Opis poslova:pranje, skidanje masnoe i boje sa zrakoplova i zrakoplovnih komponentiobavljanje ostalih poslova u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos te sukladno osposobljenosti radnika Uz prijavu na oglas potrebno je priloiti:ivotopispresliku svjedodbe završene osnovne školepresliku domovniceuvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme uz probni rok u trajanju 1 mjesec. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonskim propisima, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, duni su se pozvati na...

 • Company ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. in Velika
  03.12.2021

  Uvjeti radnog mjesta:SSS zrakoplovni tehniar ZIM ili SSS tehniko usmjerenjeznanje rada na raunaluznanje engleskog jezika Što oekujemo od kandidata:temeljitost, odgovornost, motiviranost za rad Opis poslova:radovi na popravcima i odravanju zrakoplova i zrakoplovnih sustava i komponenataobavljanje ostalih poslova u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos te sukladno osposobljenosti radnika Uz prijavu na oglas potrebno je priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovniceuvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-apresliku vozake dozvole (B kategorija) Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme uz probni rok u trajanju 1 mjesec. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljav...

 • Company ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. in Velika
  03.12.2021

  Uvjeti radnog mjesta:SSS autolimar ili SSS odgovarajue tehniko usmjerenjeznanje rada na raunaluznanje engleskog jezika Što oekujemo od kandidata:temeljitost, odgovornost, motiviranost za rad Opis poslova:izvoenje pregleda i popravka strukture zrakoplova i zrakoplovnih dijelovaobavljanje ostalih poslova u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos te sukladno osposobljenosti radnika Uz prijavu na oglas potrebno je priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovniceuvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-apresliku vozake dozvole (B kategorija) Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme uz probni rok u trajanju 1 mjesec. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po ...

 • Company AUTO 10262 j.d.o.o. in Velika
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis posla: taksi prijevoz putnika u cestovnom prometu po nalogu poslodavca. Prijevoz se vrši u vozilu poslodavca sa odgovarajuom opremu. Mjesto rada: Zagreb, Velika Gorica i po nalogu poslodavca. Rad u smjenama po rasporedu zadanom od poslodavca. Uvjet: Minimalno 21 godina. Poloen ispit za taksi vozaa....

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Velika
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Tvoji zadaci ukljuuju: •Odravanje istoe sanitarnih prostorija, kuhinje i ureda cca 2000 m2 •išenje stepeništa, prozora i hodnika •išenje prostorija za fotografiranje i snimanje u sklopu maloprodajnog salona •Pomo išenja u skladištu •Odravanje istoe u izlobenom prostoru (showroom) •Usluivanje poslovnih partnera •Priprema hrane i kuhanje kave •Tokom godine velika išenja staklenih površina •išenje i odravanje okoliša zgrade •Nabava i transport sredstava za išenje, uredskog materijala, hrane i pia Tvoj profil je: Prednost je odgovarajue iskustvo na istim ili slinim poslovima. Obavezno je posjedovanje vozake dozvole B kategorije. Poeljna je izgraenost radnih navika, motiviranost, visoka razina odgovornosti i predanost radnim obvezama. Poslodavac nudi: •Edukacije i okruenje koje potie osobni i p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA in Velika
  29.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Osnovna škola Velika Mlaka Velika Mlaka, Brune Bušia 7 10408 Velika Mlaka Velika Mlaka, 26. studenoga 2021. godine Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomonika u nastavi I. • Broj traenih osoba: 1 • Mjesto rada: Osnovna škola Velika Mlaka • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 23 sata tjedno • Prijevoz na rad: prema Temeljnom kolektivnom ugovor za slubenike i namještenike u javnim slubama• Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme najdue do 30.lipnja 2022.II. UVJETI: • najmanje završena etverogodišnja srednja škola, • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiIII. OPIS POSLOVA Osnovna je zadaa pomonika u nastavi pruanje neposredne podrške i pomoi ueni...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  28.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 098/ 9473392...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  27.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Opis poslova: Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Za dodatne informacije moete se javiti na broj 099/432-8260 ili . Od kandidata oekujemo da ima elju za uenjem i kontinuiranim usavršavanjem na radnom mjestu: Ugostiteljski djelatnik (m/) U obzir dolaze i pripravnici i osobe s radnim iskustvom. Opis poslova: - posluivati goste sukladno propisanim pravilima i standardima - odravati istou i urednost radnog prostora i op...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  27.11.2021 Updated on: 28.11.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/432- 8260 ...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  27.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/4972238 il...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ in Velika
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te lanka 72. Statuta Škole, ravnatelj OŠ „Ivan Goran Kovai“, Velika raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa -uitelja njemakog jezika –1 izvršitelj, na neodreeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata nastave tjedno odnosno 8 sati ukupno /tjedno) u matinoj školi Velika. Uz prijavu na Natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopis,presliku diplome odnosno dokaz o steenoj strunoj spremi,presliku domovnice-dokaza o dravljanstvu ili elektroniki zapisputem E-Graana,presliku rodnog lista ili elektroniki zapis putem E-Graana,presliku potvrde ili elektroniki zapis putem E-graana o podacima evidentiranimumatino...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA I.G. KOVAČIĆA in Velika
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Ivana Gorana Kovaia ravnatelj Osnovne škole Ivana Gorana Kovaia, Cesta dr. Franje Tumana 60,21244 Cista Velika objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa STRUNI SURADNIK/ICA KNJINIAR/KA -1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Nar...

 • Company ACADIA d.o.o. in Velika
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Zadaci za radno mjesto su: - Planiranje, praenje i obavljanje tehnikih poslova u objektima i na otvorenom - Izvoenje raznih runih poslova i popravaka (elektrini, vodovodni, piturskih, vrtlarski itd.) - Redovito pregledavanje objekta i redovita ispitivanja graevinskih sustava (klimatizacija, sustavi bazena, wifi, televizija, kapija, svjetla, navodnjavanje vrta itd.) - Aktivno i predvieno odravanje ukljuujui godišnjih planova - Nadzor i popravak opreme za graevinske usluge te provedba ili nadzor i koordinacija radova na odravanju - Odravanje vanjskih instalacija - Identificiranje ili uklanjanje izvora opasnosti (npr. Zaštita od poara) - Planiranje upravljanja rezervnim dijelovima. Znanja i kvalifikacije: - Završeni tehniki zanat i tehniko osposobljavanje - Radno iskustvo kao tehniar ili doma...

 • Company HELIP GRUPA d.o.o. in Velika
  26.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/ 497 2237 ...

 • Company SAMSIC d.o.o. in Velika
  25.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis poslova:traimo više spremaa/ica, za rad na odravanju higijene zrakoplova. Lokacija.Velika Gorica. eljeli bi da se oglas stavi i na podruje Siska i Petrinje, posto plaamo prijevoz/smještaj. ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  NATJEAJ za popunu radnog mjestaosoba za njegu, skrb i pratnju - dva (2) izvršitelja (m/)vrsta zaposlenja: rad na neodreeno puno radno vrijemeUVJETI: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati:- osnovnu školu,- zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova,- da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Priloiti: pisanu zamolbu, - kratak ivotopis, - dokaz o strunoj spremi, - dokaz o dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili Domovnice ili putovnice ili vozake dozvole), - potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovins...

 • Company ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA in Velika
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehnikoj školi Rudolfa Perešina, ZRAKOPLOVNA TEHNIKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA( KLASA:012/03/19-01/04 URBROJ:238/31-60-0819-1od 26.4.2019 godine), Velika Gorica, Rudolfa Fizira 6 raspisujeN A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa1. NASTAVNIKA/ICE ELEKTROTEHNIKE GRUPE PREDMETA na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica,uz probni rad od tri (3)mjesecaMjesto rada: Zrakoplovna tehnika škola Rudolfa Perešina, Rudolfa Fizira 6, Velika Gorica.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivan...

 • Company Centar za socijalnu skrb Velika Gorica in Velika
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Na temelju lanaka 35.Statuta Centra za socijalnu skrb Velika Gorica te suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike broj KLASA:100-01/21-02/1284 URBROJ:524-08-01-01/3-21-2 od 04.11.2021.godine te Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u ustanova socijalne skrbi, broj KLASA: 112-06/21-01/2 URBROJ:524-08-01-01/2-21-8 od 11.11.2021.godine ravnateljica Centra za socijalnu skrb VELIKA GORICA,raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. PRIPRAVNIK-PRAVNIK/CA -1 izvršitelj, puno odreeno radno vrijeme (/M) Uvjeti: -završen preddiplomski i diplomski sveuilišnji studij ili integrirani preddiplomski ...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  17.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: sprema/ica, 1 izvršitelj (m/), odreeno, puno radno vrijeme Mjesto rada: Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21,Velika Gorica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  17.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/4972236...

 • Company MZLZ - Zemaljske usluge d.o.o in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis poslova: obavljanje poslova pripreme šaltera za registraciju putnika i prtljage, asistencija osobama sa smanjenom pokretljivosti (PRM putnicima), prihvat i otprema "out-of-gauge" (OOG) prtljage (velika prtljaga – neprikladna za regularni šalter registracije putnika i prtljage), asistencija uredu za izgubljeno naeno u prihvatu dospjele „RUSH“ prtljage; praenje, poznavanje i primjenu meunarodnih normi i nacionalnih propisa kao i internih akata Društva; priprema i asistencija putnicima koji pristupaju šalterima za registraciju putnika i prtljage; obavještavanje odgovorne osobe o neregularnostima vezanim uz ponašanje putnika; asistenciju PRM putnicima u odlasku i dolasku na svim za to predvienim pozicijama, asistenciju PRM putnicima u vozilima saniteta, fiziko prebacivanje PRM putnika iz ...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica, EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa3. NASTAVNIK/CA OSNOVA TRGOVAKOG PRAVA, 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica, EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 3 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope u...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica, EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa2. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz o...

 • Company ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehnikoj školi Rudolfa Perešina, ZRAKOPLOVNA TEHNIKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA( KLASA:012/03/19-01/04 URBROJ:238/31-60-0819-1od 26.4.2019 godine), Velika Gorica, Rudolfa Fizira 6 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. NASTAVNIKA/ICE ELEKTROTEHNIKE GRUPE PREDMETA na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica,uz probni rad od tri (3)mjeseca Mjesto rada: Zrakoplovna tehnika škola Rudolfa Perešina, Rudolfa Fizira 6, Velika Gorica. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. 98/19 i 64/20), te lanka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumiia raspisujeNATJEAJ za radno mjesto: Uitelj geografije -1 izvršitelj (m/) neodreeno puno radno vrijeme 40 sati tjednoOPI UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/...

 • Company SAMSIC d.o.o. in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis poslova. TRAIMO VIŠE RADNIKA/ICA SPREMAICA I SPREMAA ZA RAD NA ODRAVANJU HIGIJENE LOKACIJA: VELIKA GORICA...

 • Company Foreman group d.o.o. in Velika
  11.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis poslova: pranje autobusa Zet Velika Gorica....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA in Velika
  10.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Eugena Kvaternika ravnateljica Osnovne škole Eugena Kvaternika, Velika Gorica, Školska 4. objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa 1. uitelj geografije i povijesti1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)Uvjeti:Osim opih u...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  06.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.   Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  06.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497 2238 i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Velika; Karlovacka Edit filters