Jobmonitor. Search results for Karlovacka, Economists

3 Jobs found

Used filters:
 • Karlovackax
 • Economistsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica, EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa3. NASTAVNIK/CA OSNOVA TRGOVAKOG PRAVA, 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica, EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 3 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope u...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica, EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa2. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Karlovacka; Economists Edit filters