Jobmonitor. Search results for Karlovacka, Secondary education teachers

1 Jobs found

Used filters:
  • Karlovackax
  • Secondary education teachersx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA in Velika
    29.11.2021 Updated on: 02.12.2021

    Osnovna škola Velika Mlaka Velika Mlaka, Brune Bušia 7 10408 Velika Mlaka Velika Mlaka, 26. studenoga 2021. godine Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomonika u nastavi I. • Broj traenih osoba: 1 • Mjesto rada: Osnovna škola Velika Mlaka • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 23 sata tjedno • Prijevoz na rad: prema Temeljnom kolektivnom ugovor za slubenike i namještenike u javnim slubama• Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme najdue do 30.lipnja 2022.II. UVJETI: • najmanje završena etverogodišnja srednja škola, • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiIII. OPIS POSLOVA Osnovna je zadaa pomonika u nastavi pruanje neposredne podrške i pomoi ueni...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Karlovacka; Secondary education teachers Edit filters