Jobmonitor. Search results for Adamovec, Others

205 Jobs found

Used filters:
 • Adamovecx
 • Othersx
Displaying 1-50 of 205 results.
 • Company STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Zadaci/odgovornosti: • Prezentacija prodajnih artikala, ciljanih ponuda i promotivnih akcija u cilju prodaje proizvoda kupcima • Rad na blagajni, obraun dnevnog utrška, kontrola stanja blagajne • Osiguranje tonosti i kompletnosti prodajne dokumentacije (rauni, ovjere, upute, jamstveni listovi) • Preuzimanje, priprema i slaganje robe za prodaju u duanu • Organizacija i kontrola stanja robe u skladištu • Briga o istoi i izgledu prodajnog prostora • Rješavanje reklamacija i briga o zadovoljstvu kupaca • Unaprjeivanje kvalitete i kvantitete prodaje te osiguranje prodajnih rezultata Radno mjesto: ZAGREB – ARENA ZAGREB Uvjeti: • SSS ekonomskog/trgovakog ili srodnog smjera • Najmanje 1 godina radnog iskustva uprodaji • Dobro znanje engleskog jezika i rada na raunalu • Izraena komunikativnost i pr...

 • Company STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis posla: • Aktivna prodaja proizvoda (Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Shark, Topshop…) kroz telefonsku komunikaciju s kupcima • Administracija kontakata i narudbi u raunalnom programu Ako ste: • Komunikativni i kreativni u svojim aktivnostima • Poduzetni i snalaljivi u ostvarenju svojih ciljeva • Odgovorni i uporni u radu • Spremni zaraivati više od prosjene hrvatske plae! ... ovo je pravo radno mjesto na kojem moete usavršiti svoje vještine i pritom odlino zaraditi! Nudimo vam: • Izazovan i dinamian posao u ugodnom i prijateljskom radnom okruenju • Ugovorni radni odnos u ureenom radnom vremenu • Redovna primanja uz stimulativni dodatak na osnovnu plau, ovisno o postignutim rezultatima • Mogunosti usavršavanja i profesionalnog razvoja te napredovanja Iskoristite jedinstvenu mogunost odline ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju lanka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za radno mjesto 1. NSS – spremaica u Odsjeku za mikrobiologiju na lokaciji Hrvatski Leskovac – 1 izvršitelj Uvjeti: - osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete: Za radno mjesto pod 1. • NSS osnovno obrazovanje, • radno iskustvo: poeljno 12 mjeseci, Uz prijavu kandidati su duni priloiti: • ivotopis, • preslika potvrde o stau, • preslika domovnice, • uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca). Radni odnosi pod 1. zasniva se na odreeno vrijeme 6 mjeseci uz ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TATJANE MARINIĆ in Adamovec
  14.11.2019

  Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Tatjane Marini, Zagreb, Upravno vijee Djejeg vrtia Tatjane Marini na sjednici dana 26.9.2019. odlukom objavljuje NATJEAJ za izbor - odgojitelja (VŠS) - 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta) UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju (NN10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. PRIJAVE NA NATJEAJ PODNOSE SE ISKLJUIVO NA ADRESU DJEJEG VRTIA, poštom ili osobnom predajom, u roku od ...

 • Company DELTRON d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Voditelj/ica radova strojarske struke Mjesto rada: Zagreb Broj traenih kandidata: 1 Rad se zasniva na: neodreeno radno vrijeme sa probnim rokom UVJETI: • dipl. ing. stroj. ili ing. stroj. • 2 godine radnog iskustva na gradilišnim poslovima • poznavanje rada na raunalu (AutoCad, Excel, Microsoft Office) • vozaka dozvola B kategorije • sluenje engleskim jezikom u govoru i pismu • referentna lista poslova na kojima je kandidat radio • samostalnost u radu i proaktivan pristup poslu • razvijene vještine rukovoenja, planiranja i organizacije rada • sposobnost samostalnog odluivanja i donošenja brzih odluka • snalaljivost, odgovornost, kreativnost, komunikativnost • spremnost na terenski rad • sklonost ka timskom radu ZADACI: • izrada i voenje potrebne gradilišne dokumentacije (graevinski dnevnik...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAJKA in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Djeji vrti „Bajka“ objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelja (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): PRIJAVA na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, sadravati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedee priloge (preslika): - ivotopis (vlastoruno potpisan) - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika) - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika) - potvrda o podacima (o stau) evidentiranim u...

 • Company I SCREAM PROTEIN j.d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: prodaja sladoleda. Mjesto rada: Avenue Mall, Zagreb....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Malešnica“ raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREENO VRIJEME S NEPUNIM RADNIM VREMENOM – 20 SATI TJEDNO dva (2) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - zamjena Na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Malešnica“ raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM jedan (1) izvršitelj/ica za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA Na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit te zdravstvena sposobnost ...

 • Company PLANIGRAD PROJEKT d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis posla: poslovi soboslikara/ice. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company PLANIGRAD PROJEKT d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: fasaderski poslovi. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company PLANIGRAD PROJEKT d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: tesarski poslovi. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company Kik Textilien und Non-Food d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Prodava/ica – 1 radno mjesto Uvjeti: • iskustvo u maloprodaji od prednosti • komunikativnost i ljubaznost • spremnost na timski rad, prilagodljivost i otvorenost za promjene • odgovornost, predanost i tonost u poslu • najmanje SSS u trogodišnjem trajanju Poslodavac nudi: • uvoenje u posao • redovita primanja • vrlo dobra radna klima Zainteresirani kandidati mogu poslati dokumentaciju za prijavu koja se sastoji od zamolbe i ivotopisa. Dokumentaciju poslati do zakljuno 04.11.2019. na mail adresu: (u naslovu maila obvezno naznaiti „ZAGREB“)....

 • Company MODERNI ALATI I STROJEVI d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: zidarski radovi na obradi starih fasada, izvlaenje profilacija i bukanja. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company MODERNI ALATI I STROJEVI d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: poslovi armiraa/ice. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company MODERNI ALATI I STROJEVI d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: poslovi soboslikara/ice. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company PRVA EKIPA d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Traimo voditelja/ voditeljicu poslovnice Vrsta posla:upravljanje timomkontrola rada zaposlenikaedukacija osoblja u svrhu dostizanja planovaorganizacija svakodnevnog rada i zadatakaevidencija i obrada poslovne dokumentacijenaruivanje, prijem i kontrola robepreuzimanje odgovornosti za cjelokupni rad poslovniceradno mjesto TC Avenue Mall, Zagreb Što nudimo:40 radnih sati tjedno, 2 dana slobodno tjednoGO 2 tjedna ljeti / 2 tjedna zimisigurna primanja te stimulativni dio primjeren rezulltatima prodajestalni radni odnos Uvjeti: - minimalno SSS - iskustvo u radu s obuom/odjeom najmanje 2 godine - izraene prodajne i komunikacijske vještine - informatika pismenost JOIN #VandalShop TEAM! ivotopis pošaljite na ...

 • Company PRVA EKIPA d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  - aktivna prodaja i savjetovanje kupaca - odgovornost za ostvarivanje prodajnih rezultata - zaprimanje i slaganje robe u prodavaonici - radno mjesto TC Avenue Mall, Zagreb Što nudimo: - 40 radnih sati tjedno, 2 dana slobodno tjedno - GO 2 tjedna ljeti / 2 tjedna zimi - sigurna primanja te stimulativni dio primjeren rezulltatima prodaje - mogunost napredovanja - stalni radni odnos Uvjeti: - minimalno SSS - iskustvo u radu s obuom/ odjeom najmanje 1 godinu - izraene prodajne i komunikacijske vještine - informatika pismenost JOIN #VandalShop TEAM! ivotopis / fotografiju pošaljite na cobra.zgb.trav@inet....

 • Company MODERNI ALATI I STROJEVI d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: poslovi tesara/ice. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company MODERNI ALATI I STROJEVI d.o.o. in Adamovec
  14.11.2019

  Opis poslova: poslovi fasadera/ke. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, na temelju lanaka 48. - 52. Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta raspisuje JAVNI NATJEAJ A) za izbor na radno mjesto poloaja I. vrste: 1. rukovoditelj odjela u središnjoj slubi, interni naziv: glavni tajnik fakulteta, u Jedinci za ope poslove Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu - jedan izvršitelj (m/). Uvjeti pod tokom A): Obvezni uvjeti: - završen dodiplomski studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz znanstvenog podruja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo (steen akademski naziv: diplomirani pravnik odnosno magistar pravne struke); - 5 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima; - znanje rada na raunal...

 • Company DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) Dravni zavod za statistiku raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme u Sektoru za prikupljanje i obradu podataka, Sluba za statistiku za junu Hrvatsku, Odjel za statistiku, PJ za podruje Dubrovako-neretvanske upanije, mjesto rada u Dubrovniku Struni/a referent/ica (red. br. 436) - 1 izvršitelj/ica – radi zamjene due vrijeme odsutne slubenice Struni uvjeti: - srednja struna sprema ekonomske, tehnike, upravne, poljoprivredne, informatike ili hotelijersko-turistike struke ili gimnazija - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poznavanje rada na osobnom raunalu -...

 • Company Dom Park in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega korisnika doma. Potrebno zvanje: u obzir dolazi završena srednja medicinska škola opeg usmjerenja ili prvostupnik/ca viša medicinska sestra/tehniar. Pismena molba na adresu: Dom za starije osobe Park, Ivanigradska 52, 10000 Zagreb s naznakom "natjeaj za medicinsku sestru/medicinskog tehniara" ili na e-mail: ....

 • Company Dom Park in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega korisnika doma. Potrebno zvanje: u obzir dolazi završena srednja medicinska škola opeg usmjerenja. Pismena molba na adresu: Dom za starije osobe Park, Ivanigradska 52, 10000 Zagreb s naznakom "natjeaj za medicinsku sestru/medicinskog tehniara" ili na e-mail: ....

 • Company DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 61. Stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima (“Narodne novine”, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17. i 70/19.), Dravni hidrometeorološki zavod raspisuje, OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme 1. SEKTOR ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME, SLUBA ZA OBRADU I KONTROLU PODATAKA, ODJEL ZA OBRADU I KONTROLU METEOROLOŠKIH PODATAKA – za radno mjesto (175) – struni referent – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme radi zamjene due vremena odsutne slubenice Struni uvjeti: - srednja struna sprema meteorološke, prirodoslovno-matematike, tehnike ili društvene struke ili gimnazija - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - znanje engleskog jezika,...

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ANIMA VITA in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad u kui pacijenta. Mjesto rada: Maksimir - Zagreb....

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ANIMA VITA in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad u kui pacijenta. Mjesto rada: Maksimir - Zagreb....

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: preuzima online narudbe; sortira, slae i pakira narudbe internet kupaca; brine o rokovima trajanja i ouvanosti artikala; odrava urednost i istou prostora. Pisane zamolbe na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "komisionar-Zagreb") Kontakt na e-mail: (s napomenom "komisionar-Zagreb)...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: obavlja poslove utovara narudbi u dostavno vozilo; dostavlja na kunu adresu, isporuuje i naplauje robu našim internet kupcima prema zadanim standardima; odgovoran je za tonost naplate; brine za urednost i istou dodijeljenog dostavnog vozila. Radno iskustvo: 6 mj. na slinim poslovima. Pisane zamolbe na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "dostavlja-Zagreb") Kontakt na e-mail: (s napomenom "dostavlja-Zagreb)...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: sortiranje i slaganje robe unutar skladišta, utovar, istovar i komisioniranje robe za prodavaonice, briga o rokovima trajanja proizvoda, te izgledu, istoi i urednosti skladišta; rad u dinaminom i izazovnom okruju. Završen III.-IV. stupanj strune spreme. Prednost: poloen ispit za upravljanje viljuškarom. Pisane zamolbe na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "skladištar-Zagreb") Kontakt na e-mail: (s napomenom "skladištar-Zagreb'')...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: izlaganje i prodaja mesa i mesnih preraevina; priprema mesnih preraevina prema zadanim recepturama i normativima; kontrola rokova trajanja svjeeg i pakiranog mesa; briga o popunjenosti, istoi i urednosti odjela; pomaganje i savjetovanje kupaca. Pisane zamolbe na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "prodava mesa-Zagreb") Kontakt na e-mail: (s napomenom "prodava mesa-Zagreb)...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: obavlja poslove utovara i istorava robe; brine o preuzetoj robi i popratnoj dokumentaciji; upravlja vozilom i brine se o odravanju, opremi i istoi vozila. U obzir dolaze kandidati sa završenom školom za cestovni promet. Potreban poloen Kod 95 ili dravni ispit. Pisane zamolbe slati na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "Voza - Zagreb") ili na e-mail: (s napomenom: "Voza - Zagreb")....

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: priprema namirnica za izradu sendvia i salata. Slaganje i pakiranje sendvia i salata na proizvodnoj traci. Kontrola kvalitete i svjeine proizvoda prema zadanim uputama. Odravanje istoe i higijene radnog prostora te radne opreme. Pisane zamolbe slati na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "Radnik u pripremi hrane - Zagreb") ili na e-mail: (s napomenom: "Radnik u pripremi hrane - Zagreb")....

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: obavljanje poslova utovara narudbi u dostavno vozilo, dostava na kunu adresu, isporuka i naplata robe internet kupcima prema zadanim standardima, odgovornost za tonost naplate, briga o urednosti i istoi dodijeljenog dostavnog vozila Prijave slati na adresu: Turinina 11, 10000 Zagreb s napomenom "Dostavlja-Rijeka" i na e-mail adresu s napomenom Dostavlja-Rijeka...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: obavlja poslove utovara narudbi u dostavno vozilo; dostavlja na kunu adresu, isporuuje i naplauje robu našim internet kupcima prema zadanim standardima; odgovoran je za tonost naplate; brine za urednost i istou dodijeljenog dostavnog vozila. Pisanu zamolbu slati: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: „Dostavlja-Split“) E-mail : (s napomenom Dostavlja-Split)...

 • Company KONZUM plus d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: preuzimanje, sortiranje i slaganje robe; usluivanje kupaca na svjeim odjelima te rad na blagajni; briga o izgledu, istoi i urednosti prodavaonice; rad u dinaminom i izazovnom okruju. Pisane zamolbe na adresu: Konzum Akademija, Turinina 11, 10000 Zagreb (s napomenom: "prodava-Zagreb") Kontakt na e-mail: (s napomenom "prodava-Zagreb)...

 • Company GRILL PICEK j.d.o.o. in Adamovec
  13.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: prodaja peenog mesa. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet. U obzir dolazi i pomoni/a radnik/ca. Mjesto rada: Zagreb - Trešnjevka....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17. i 68/18.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.) Osnovna škola Trnjanska, Zagreb, Trnjanska cesta 99, objavljuje dana 7. studenoga 2019. godine N A T J E A J za popunu radnih mjesta - UITELJ/ICA TEHNIKE KULTURE - na neodreeno, nepuno radno vrijeme (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) - 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/86, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 , 152/14 , 7/17. i 68/18.) i Pra...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17. i 68/18.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.) Osnovna škola Trnjanska, Zagreb, Trnjanska cesta 99, objavljuje dana 7. studenoga 2019. godine N A T J E A J za popunu radnih mjesta - UITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - na odreeno i nepuno radno vrijeme (19 sati ukupnog tjednog radnog vremena) - 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/86, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 , 152/14 , 7/17. i 68/18.) i Pra...

 • Company ASBISC-CR d.o.o. in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: prijem robe na skladište; poslovi pakiranja u otpremi robe; inventura robe Oekivanja od kandidata: SSS – informatikog/tehnikog usmjerenja Znanje: - osnovno znanje rada u Microsoft Office aplikacijama (Word, Excel) - osnovno znanje engleskog jezika (razumijevanje) - dozvola za upravljanje viliarom: nije obavezna, no smatrat e se prednošu Profesionalne vještine: - otvorenost za suradnju - prilagodljivost - poštenje i radna etika Odgovornosti: - suradnja s odjelom prodaje - suradnja s dostavnim slubama Mjesto rada: Zagreb Ugovor na odreeno vrijeme s mogunošu zasnivanja stalnog radnog odnosa ivotopis je potrebno poslati voditeljici ljudskih potencijala, Jagodi Mauran, na ...

 • Company SMART FLEX d.o.o. in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Naš klijent je Hrvatski Telekom, telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj i jedina koja prua puni spektar telekomunikacijskih usluga - usluge fiksne i mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i meunarodnih komunikacija. Uslijed poveanja opsega poslovanja traimo motivirane, odgovorne i vedre osobe koje e se pridruiti postojeem uspješnom timu. Opis posla: - zaprimanje razliitih upita, zahtjeva i prigovora korisnika o telekomunikacijskim uslugama i paketima - pruanje pomoi korisnicima te informacija o proizvodima i uslugama - informiranje i savjetovanje korisnika o prodajnim ponudama - unošenje podataka u relevantne baze tijekom i nakon svakog kontakta s korisnikom Traene kvalifikacije: - komunikativna si osoba koja voli dinamian posao - poznaješ rad na raunalu - imaš razvijen intere...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 6. i 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andria (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Škole objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. Tajnik/ca škole - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, (40 sati tjednog radnog vremena) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i ob...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 6. i 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andria (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Škole objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. Uitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, (40 sati tjednog radnog vremena) – uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj š...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata,a na koji suglasnost daje Gradski ured (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Matka Laginje raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata,a na koji suglasnost daje Gradski ured (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Matka Laginje raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJ/ICA HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupno tjedno radno vrije...

 • Company ROBREN usluge j.d.o.o. in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: pomoni radovi kod polagaa keramikih ploica (pripremni radovi kod postave ploica, išenje, izvoenje izolacije, fugiranje i sl.) Mjesto rada: Krapinsko-zagorska upanija, Zagreb te prema potrebi ostala mjesta u Republici Hrvatskoj. Kod terenskog rada poslodavac pokriva troškove prijevoza te osigurava smještaj i hranu. Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme....

 • Company POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Za popunu radnog mjesta referenta za obraun plaa, blagajnika i fakturiste na odreeno vrijeme u Zajednikim slubama Poliklinike za bolesti dišnog sustava, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, zbog zamjene za bolovanje i porodiljnog dopusta. Uvjeti: • viša struna sprema opeg ili ekonomskog smjera, • poznavanje rada na raunalu, • 1 godina radnog iskustva Na javni natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Prednost imaju osobe s poznavanjem rada na COP aplikaciji. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja i porodiljskog dopusta, a s uvjetom probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Prijava sa ivotopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku 8 dana od objave na web stranici HZZ-a “Burza rada” i web stranici Poliklinike za bolesti dišnog sustava na adres...

 • Company POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Za popunu radnog mjesta medicinske sestre/tehniara na neodreeno vrijeme u Poliklinici za bolesti dišnog sustava, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11. Struni uvjeti: - SSS zdravstvenog smjera – medicinska sestra/tehniar - jedna godina radnog iskustva Prijavi treba priloiti: • kratak ivotopis • dokaz o hrvatskom dravljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili domovnice) • preslik diplome o završenom strunom obrazovanju • elektroniki zapis HZMOa o radnom stau ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMOa • preslik odobrenja za samostalni rad Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Prednost u zapošljavanju imaju osobe sa staom u pulmologiji. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme s uvjetom probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Prijava sa ivotopisom i dokazima o ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 6. i 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andria (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Škole objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2. Uitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme, (10 sati tjednog radnog vremena) – uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANDRAGOG in Adamovec
  11.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: predavanja iz latinskog jezika. ivotopis i diplomu dostaviti na mail: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Adamovec; Others Edit filters