Jobmonitor. Search results for Adamovec, Others

331 Jobs found

Used filters:
 • Adamovecx
 • Othersx
Displaying 1-50 of 331 results.
 • Company GM TRAVEL d.o.o. za usluge in Adamovec
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova:Rad u dvije/tri smjene u taxi prijevozuPrijevoz putnika Zagreb - Budimpešta - ZagrebPrijevoz putnika Hrvatska - Njemaka - HrvatskaNudimo:Rad na vozilima 2017+Mogunost franšize i suradnje ukoliko posjedujete vozilo 2018+Osiguran smještaj na vanjskim linijama + dnevnice Uvjeti:Poeljna skola za vozaa motornog vozila ili profesionalna "C" "D" kategorijaMinimalno 3 godine iskustva u prometuPoloen taxi ispit ( ukoliko ga ne posjedujete firma plaa za Vas ) ivotopise te molbe za posao slati iskljuivo na slubeni mail bez telefonskih poziva....

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  29.10.2020

  Opis poslova: izlaganje asortimana u virtinama i policama, prodaja, peenje i priprema proizvoda, ljubazno i kulturno ophoenje prema kupcima, odravanje istoe trgovine i prostora ispred trgovine. Potrebna vaea sanitarna iskaznica. ivotopise slati na e-mail sa naznakom za radno mjesto Prodava, Zagreb....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA in Adamovec
  28.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19. i 75/20.),Plana prijema pripravnika strunih suradnika u 2020.godini (KLASA: 602-02/18-07/00459,URBROJ: 533-05-18-0009) od 19.listopada 2020.godine i Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sustav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koje suglasnost...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA in Adamovec
  28.10.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijee Djejeg vrtia "Trnoruica" raspisuje NATJEAJ Za popunu radnog mjesta: STRUNI SURADNIK - PEDAGOG/INJA • 1 izvršitelj u radni odnos na odreeno vrijeme - zamjena do povratka radnice na posao UVJETI - prema l. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: • dokaz o radnom stau (elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od datuma objave natjeaja) • dokaz o strunoj spremi (preslika) • dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik o...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA in Adamovec
  28.10.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijee Djejeg vrtia "Trnoruica" raspisuje NATJEAJ Za popunu radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA • 2 izvršitelja u radni odnos na odreeno vrijeme - zamjena do povratka radnice na posao UVJETI - prema l. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: - dokaz o strunoj spremi - dokaz o radnom stau: elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od datuma objave natjeaja - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice,...

 • Company Saponia d.d. in Adamovec
  28.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Za potrebe SDC Zagreb traimo viljuškariste/ice - manipulacija robom u skladištu, komisioniranje po nalozima, utovar/istovar robe viljuškarom....

 • Company M-studio za grafiku i dizajn d.o.o. in Adamovec
  28.10.2020

  Vonja slubenim autom relacija Klina Sela- Zagreb....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA in Adamovec
  28.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju Plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijemu pripravnika strunih suradnika u školske ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 602-02/18-07/000459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine) koji je nositelj mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, Osnovna škola Dragutina Tadijanovia objavljuje JAVNI POZIV za izbor kandidata na radno mjesto 1. Strunog suradnika - pedagoga (pripravnika u trajanju od 12 mjeseci) – 1 izvršitelj (m/) na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto pod tokom 1.: Prema lanku 105. stavku 12. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 94/13 ,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te lanku 2...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA in Adamovec
  28.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana i lanka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Frana Krste Frankopana ravnateljica škole, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta uitelj/ica informatike, na neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj. UVJETI: opi i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 89/19) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/19). U prijavi na natjeaj kandi...

 • Company Osnovna škola Nikole Tesle in Adamovec
  28.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju Plana Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijemu pripravnika strunih suradnika u školske ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 602-02/18-07/000459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine) koji je nositelj mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, Osnovna škola Nikole Tesle iz Zagreba, Matetieva 67 objavljuje JAVNI POZIV za izbor kandidata na radno mjesto 1. Strunog suradnika - psihologa (pripravnika u trajanju od 12 mjeseci) – 1 izvršitelj (m/) na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto pod tokom 1.: Prema lanku 105. stavku 12. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 94/13 ,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i ...

 • Company XI GIMNAZIJA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Spremaica (m/), 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno - OŠ/NKV/SSS - probni rok od 1 mjesec Uvjeti sukladno lanku 105., 106. i 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20). Prijave s potrebnom dokumentacijom: - molbu, - ivotopis, - presliku svjedodbe o završenoj strunoj spremi, - dokaz o dravljanstvu, - elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak - ne starije od mjesec dana od dana objave natjeaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natjeaja na adresu: XI. gimnazija, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb s napomenom „Natjeaj za spremaicu“. Sukladno lanku 7. Prav...

 • Company ZDRAVSTVENO UČILIŠTE in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine „ br. 87/08.,86/09.,90/10, 105/10- ispr.,92/11.,6/12, 16/12.,86/12.,94/13. 136/14 RUSH,152/14.i 07/17., 68/18. 98/19.)   ravnatelj  Zdravstvenog uilišta Zdravstvenog uilišta Zagreb objavljuje N A T J E A J  za prijem u radni odnos (M/) - profesor hrvatskog jezika, VSS, profesor hrvatskog jezika ili magistar edukacije hrvatskog jezika, (m/),  odreeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno,  zamjena Uvjeti su prema lanka 105. Zakona o Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („narodne novine“ br.87/08., 86/09.92/10., -ispravak 90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94.13.i 152/14.,07/17.,68/18., 98/19). Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - dokaz o hrvatskom dravlj...

 • Company ČEKO d.o.o. in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Posao se odvija na trnici Jarun, Zagreb....

 • Company Dječji vrtić Maksimir in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Potrebna zvanja: završena srednja ekonomska škola odnosno prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.). Poeljno radno iskustvo u raunovodstvu vrtia. • Prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). • Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. • Prijavi treba priloiti: dokaze o strunoj spremi, radnom stau(ispis iz evidencije staa HZMO), domovnicu i ivotopis , uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz l. 25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i o...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VLADIMIRA NAZORA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N/N 10/97,107/07,94/13 i 98/19 ) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Vladimira Nazora raspisuje se N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta : 1. ODGOJITELJ/ICA jedan (1) izvršitelja/ice –neodreeno u punom radnom vremenu, upranjeni poslovi Opis poslova : rad s djecom rane i predškolske dobi Uvjeti za radno mjesto: odgojitelj su uvjeti prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VLADIMIRA NAZORA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N/N 10/97,107/07,94/13 i 98/19 ) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Vladimira Nazora raspisuje se N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta : 1. ODGOJITELJ/ICA jedan (1) izvršitelja/ice –odreeno , do povratka privremeno odsutnog radnika na rad Opis poslova : rad s djecom rane i predškolske dobi Uvjeti za radno mjesto: odgojitelj su uvjeti prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz prijavu na natjeaj kandidati ...

 • Company Dječji vrtić SUNCE in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Sunce“, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica, pet (5) izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme. Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) • završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveuilišni diplomski studij ili sp...

 • Company V.GIMNAZIJA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) V. gimnazija, Klaieva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – na odreeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, do povratka odsutne radnice na rad - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 12...

 • Company V.GIMNAZIJA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) V. gimnazija, Klaieva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – na odreeno nepuno radno vrijeme – 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuu koliinu ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, do povratka odsutne radnice na rad - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br...

 • Company V.GIMNAZIJA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) V. gimnazija, Klaieva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – na neodreeno nepuno radno vrijeme – 13 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuu koliinu ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 15...

 • Company V.GIMNAZIJA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) V. gimnazija, Klaieva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. SPREMA/ICA – na neodreeno nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica UVJETI: - završena osnovna škola Uz vlastoruno potpisanu prijavu, kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis (s osobnim podacima: osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci; broj telefona, e-mail adresa) 2. preslika dokaza o strunoj spremi 3. dokaz o dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili domovnice ili putovnice) 4. dokaz o evidentiranom radnom stau (elektroniki zap...

 • Company Osnovna škola Nikole Tesle in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Osnovna škola Nikole Tesle, Matetieva 67,10000, Zagreb raspisuje: NATJEAJ za popunu za radnog mjesta 1. UITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU (M/) na odreeno, puno radno vrijeme. Broj traenih radnika: 3 Uvjeti: Prijavi na natjeaj priloiti preslike: - zamolbe - ivotopisa - dokaza o steenoj strunoj spremi - dokaza o dravljanstvu - potvrde o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, - uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10...

 • Company Osnovna škola Dragutina Domjanića in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Domjania Zagreb, Gajnice 31 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Dragutina Domjania ( mrene stranice škole - poveznica zapošljavanje ) raspisuje: Natjeaj za popunu radnog mjesta 2. Uitelja-uiteljice tehnike kulture na odreeno vrijeme puno radno vrijeme 1 izršitelj izvršiteljica Na natjeaj se mogu prijaviti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniko...

 • Company Osnovna škola Dragutina Domjanića in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Domjania Zagreb, Gajnice 31 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Dragutina Domjania ( mrene stranice škole - poveznica zapošljavanje ) raspisuje: Natjeaj za popunu radnog mjesta 1. Uitelja-uiteljice engleskog jezika na odreeno vrijeme puno radno vrijeme 1 izvršitelj izvršiteljica Na natjeaj se mogu prijaviti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnik...

 • Company Dom Park in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/medicinskog tehniara. Pismena molba na adresu: Dom za starije osobe Park, Ivanigradska 52, 10000 Zagreb s naznakom "natjeaj za medicinsku sestru/medicinskog tehniara" ili na e-mail: ....

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Sukladno lanku 2.a Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj klinikih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 145/13), lancima 21., 29. i 32. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Statut Klinike), te lanku 6. stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poloaja i radnih mjesta u Klinici, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na poloaj proelnika Odjela za hitni prijem, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine I. Pozivaju se zainteresirani zdravstveni djelatnici i djelatnice, koji zadovoljavaju slijedee uvjete: Lijenik/lijenica specijalist infektolog, s doktoratom znanosti ili primarijus, vaee Od...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/19) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesaria, ravnateljica škole raspisuje NATJEAJ 1. za radno mjesto uitelja/ice likovne kulture - 1 izvršitelj/ica, nepuno (20 sati tjedno) neodreeno radno vrijeme Opi i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (lanak 105. i lanak 106.) te Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Prijavu na natjeaj potrebno je vlastoruno potpis...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 12. Medicinske biokemije i laboratorijske medicine - jedna (1) specijalizacija Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivno...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 3. Endokrinologije i dijabetologije - dvije (2) specijalizacije Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u pr...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 10. Ortopedije i traumatologije - jedna (1) specijalizacija Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primar...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 6. Kardiologije - jedna (1) specijalizacija Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj zdravstvenoj...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 1. Abdominalne kirurgije - dvije (2) specijalizacije Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj zdr...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 7. Klinike radiologije - tri (3) specijalizacije Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj zdravst...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 8. Neurologije - jedna (1) specijalizacija Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj zdravstvenoj ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 9. Oftalmologije i optometrije - jedna (1) specijalizacija Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u prima...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 11. Patologije i citologije - jedna (1) specijalizacija Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje N A T J E AJ Za prijam radnika u radni odnos za rad na sljedeim radnim mjestima ODREENO VRIJEME 3. Medicinska sestra/tehniar - 3 izvršitelja Uvjeti: SSS, završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalan rad Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu slubu sukladno lanku 102. Zakona o hrvats...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 2. Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine dvije (2) specijalizacije Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene ak...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 4. Gastroenterologije - dvije (2) specijalizacije Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj zdrav...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika radi obavljanja specijalizacije iz 5. Hematologije - dvije (2) specijalizacije Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Opi uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati: 1. Zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja 2. Odobrenje za samostalan rad Pristupnici na natjeaj bit e bodovani prema Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Mjerila za utvrivanje redoslijeda pristupnika su: 1. Duljina trajanja studija; 2. Opi prosjek ocjena studija; 3. Nagrade za vrijeme studija: 4. Poslijediplomski studij-doktorski studij; 5. Strune i znanstvene aktivnosti; 6. Rad u primarnoj zdravstvenoj...

 • Company UDRUGA ANTALUBEJU in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  NAZIV PROJEKTA: Socijalnim ukljuivanjem do razvoja zajednice, ZAELI – Faza II. NOSITELJ PROJKETA: Udruga Antalubeju KRATKI OPIS PROJEKTA UDRUGA ANTALUBEJU je udruga osnovana s ciljem promicanja zaštite zdravlja, kulture i umjetnosti, obrazovanja te znanosti i istraivanja. Udruga je orijentirana na pomaganje zajednici na nain da u svoje aktivnosti ukljuuje djecu i mlade te njihove roditelje i skrbnike, a kako bi se kroz meusobnu interakciju poticale vrijednosti ouvanja zdravlja i pomaganja u zajednici. Projekt doprinosi ukljuivanju ena u nepovoljnom poloaju na trištu rada te se izravno doprinosi poboljšanju kvalitete ivota osoba u starijoj ivotnoj dobi, osoba u nepovoljnom poloaju ili osoba s invaliditetom. PODACI O RADNOM MJESTU Opis poslova: Aktivno provoenje slobodnog vremena sa starijim...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Bukovac raspisujeN A T J E A J 1. za radno mjesto struni suradnik psiholog – pripravnik - na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj (mjera „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ iji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje) Uvjeti: prema lanku 105. – l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Bukovac raspisuje N A T J E A J 1. za radno mjesto uitelj/ica informatike u razrednoj nastavi na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sata tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj Uvjeti: prema lanku 105. – l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti dokumentaciju: - ivotopis - dokaz o strunoj spremi - elektroniki zapis HZMO –a o radno – pravnom statusu u izvorniku - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne stariji...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Bukovac raspisuje N A T J E A J 1. za radno mjesto uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sata tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj Uvjeti: prema lanku 105. – l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti dokumentaciju: - ivotopis - dokaz o strunoj spremi - elektroniki zapis HZMO –a o radno – pravnom statusu u izvorniku - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starij...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Bukovac raspisuje N A T J E A J 1. za radno mjesto uitelj/ica informatike u razrednoj nastavi na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sata tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj Uvjeti: prema lanku 105. – l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti dokumentaciju: - ivotopis - dokaz o strunoj spremi - elektroniki zapis HZMO –a o radno – pravnom statusu u izvorniku - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne stariji o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Bukovac raspisuje N A T J E A J 1. za radno mjesto uitelj/ica geografije na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sata tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj Uvjeti: prema lanku 105. – l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti dokumentaciju: - ivotopis - dokaz o strunoj spremi - elektroniki zapis HZMO –a o radno – pravnom statusu u izvorniku - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana U radni odn...

 • Company STATUS M in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Organizacija Status M neprofitna je udruga graana i graanki ija je misija stvarati prostore za sudjelovanje mladia i muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i društva nenasilja. Radimo u zajednici, informiramo i senzibiliziramo javnost, osnaujemo strunjake/inje, istraujemo i zagovaramo unapreenje politika i praksi. Od 2010. godine Status M promie vrijednosti nenasilja i ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i feminizma, solidarnosti i ukljuivosti kroz rad u zajednici, informiranje i senzibiliziranje javnosti, osnaivanje strunjaka/inja i zagovaranje unapreenja politika i praksi. Organizacija Status M financira se iz sredstava EU, meunarodnih zaklada te nacionalnih izvora: Status M provodi prosjeno 10 do 15 projekata godišnje, s prosjenim godišnji proraunom od 1.000.000,00 kuna. Opis rad...

 • Company TERMO-ING d.o.o. in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Trai se djelatnik/ca za radno mjesto: INSTALATER/KA STROJARSKIH INSTALACIJA. Trai se samostalnost u poslu. Prednost kandidatima sa znanjem zavarivanja crnih cijevi. Plaa po dogovoru, uvjeti odlini, mogunost dobivanja slubenog kombija do mjesta stanovanja. Mjesto rada: Zagreb i okolica (teren nije uvjet)....

 • Company TERMO-ING d.o.o. in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Trai se djelatnik/ca za radno mjesto: vodoinstalater/ka. Trai se samostalnost u poslu. Uvjeti odlini, plaa po dogovoru, mogunost dobivanja slubenog kombija do mjesta stanovanja. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company MODERNI ALATI I STROJEVI d.o.o. in Adamovec
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: poslovi tesara/ice. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Adamovec; Others Edit filters