Jobmonitor. Search results for Banjole, Others

12 Jobs found

Used filters:
 • Banjolex
 • Othersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company SMART FLEX d.o.o. in Banjole
  14.11.2019

  Naš klijent je kompanija koja prua širok spektar mobilne i fiksne telekomunikacijske tehnologije za privatne i poslovne korisnike. Zbog otvaranja novih timova traimo odgovorne i samostalne osobe za poziciju: Terenski prodajni predstavnik (m/) - Pula Odgovornosti: • telefonski kontakt s potencijalnim korisnicima s ciljem prodaje i dogovaranja sastanka • odlazak na dogovorene sastanke i prodaja proizvoda i usluga privatnim korisnicima • akvizicija novih korisnika na terenu • odravanje kontakta s korisnicima • ostvarivanje individualnih i grupnih planova prodaje • poveanje zadovoljstva korisnika Kvalifikacije: • razvijene vještine komunikacije i ostvarivanja kontakta s kupcima • prepoznavanje i realizacija prodajnih prilika • usmjerenost prema ostvarivanju rezultata • elja za novim izazovi...

 • Company Dječji vrtić Dugin svijet in Banjole
  11.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Djeji vrti Dugin svijet, Vodnjanska cesta 17, Pula, izdaje: Pula, 05. 11.2019. NATJEAJ za obavljanje poslova ODGOJITELJ/ICA na neodreeno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj za nepuno radno vrijeme od etiri sata dnevno Uvjeti: Viša struna sprema odgojiteljskog smjera Prijavi za natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku dokaza o završenom školovanjupresliku domovnicepreslika o poloenom strunom ispitupreslike o strunim usavršavanjimauvjerenje o nekanjavanju – ne starije od 6 mjeseci.Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne starija od šest mjeseci Natjeaj je otvoren od 05.11.2019. do 12.11.2019. Prijave dostaviti u ustanovu osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu vrtia: Djeji vr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VERUDA PULA in Banjole
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem Pravilnika o pomonicima u nastavi te struno komunikacijskih posrednika (NN 102/18) te u sklopu projekta „Zajedno do znanja 2“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Pula - Pola kao nositelj projekta raspisuje JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi i struno komunikacijskog posrednika za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto: - POMONIK/CA U NASTAVI Mjesto rada: Osnovna škola Veruda Pula, Banoveva 27, 52100, Pula – 1 izvršitelj s tjednim zaduenjem od 2...

 • Company Dječji vrtić "SLATKI SVIJET" in Banjole
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Odluke Upravnog vijea od 04. studenog 2019. godine, Djeji vrti „SLATKI SVIJET“ objavljuje NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/) na neodreeno, puno radno vrijeme. Uvjeti za radno mjesto: poloen struni ispitnajmanje 1 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:krai ivotopispreslik diplome preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitupreslik domovnicedokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u djejem vrtiu ne starije od ...

 • Company TEHNOLINE TELEKOM d.o.o. in Banjole
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  IT tehniar (m/) Opis radnog mjesta: Tehnoline Telekom d.o.o., trai IT tehniara za: - Odravanje raunala te periferne opreme u servisu i na terenu - Rješavanje korisnikih zahtjeva i otklanjanje problema u radu - dizajniranje i implementacija nove mrene infrastrukture - instalacija, konfiguracija i odravanje Windows servera - instalacija, konfiguracija i odravanje Windows, desktop raunala - pruanje tehnike podrške desktop korisnicima - aktivno praenje novih tehnoloških rješenja Vrsta zaposlenja: Stalni radni odnos Znanja i kvalifikacije:VŠS ili VSS • vozaka dozvola B kategorije je uvjet • Poznavanje MS Office paketa • Poznavanje rada u mrenom okruenju • Poznavanje Windows server sustava (2003,2008,2012) Molimo Vas da prijave šaljete iskljuivo putem maila na: Povratnu informaciju ...

 • Company GRUPO OHANA d.o.o. in Banjole
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Zapošljavamo djelatnika u pripremi i pakiranju prehrambenih proizvoda, sushi. Radno mjesto Interspar Pula. Vještina se profilira dvotjednom edukacijom . Rad se obavlja u jutarnjoj smjeni. Poeljna B kategorija za vozila i osobni automobil, radi komunikacije sa ostalim Spar-ovima u gradu....

 • Company Centar za socijalnu skrb Pula - Pola in Banjole
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Klasa: 112-03/19-01/9 Ur.broj: 2168-36-08-07-19-5 Pula, 4.11.2019. godine Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa : 112-06/18-01/17, ur.broj: 519-04-3-1-1/2-18-13 od 8. studenog 2018. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi korištenjem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, te lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, objavljuje JAVNI NATJEAJ za prijem pripravnika u radni odnos na odreeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravnikog staa, za radno mjestosocijalni radnik - 1 izvršitelj m/. Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveui­lišni studij ili integrirani preddipl...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Banjole
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste zvanja – Struni suradnik za razvoj karijera na Rektoratu Sveuilišta Jurja Dobrile u Puli, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij društvenog usmjerenja, poznavanje jednog svjetskog jezika, jedna (1) godina radnog staa u struci. Uz prijave na natjeaj potrebno je priloiti sljedee dokumente: ivotopis;presliku domovnice;presliku odgovarajue diplome;dokaz o radnom stau u strucimotivacijsko pismo. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER PULA in Banjole
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER PULA KLASA: 112-03/19-03/08 URBROJ:2168/01-55-54-01-19-1 Pula, 06.11.2019. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Kaštanjer Pula objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Struni suradnik pedagog škole - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena ( zamjena za vršiteljicu dunosti ravnateljice škole) Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER PULA in Banjole
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER PULA KLASA: 112-03/19-03/07 URBROJ:2168/01-55-54-01-19-1 Pula, 06.11.2019. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Kaštanjer Pula objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj geografije - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena ( do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad) Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole...

 • Company Calucem d.o.o. in Banjole
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Calucem d.o.o. lan grupe Calucem (), 100% izvoznik i svjetski br.2 proizvoa specijalnog aluminatnog cementa za centralu Calucem grupe sa sjedištem u Puli trai izvanredne pojedince eljne izazova da se pridrue našem uspješnom timu. Nudimo iskustvo rada u meunarodnom okruenju i po svjetskim standardima, dinaminu i otvorenu radnu atmosferu, edukaciju i profesionalni razvoj. Pear/ica taljenog klinkera: 4 radnika/ca,Uvjeti - KV, SSS, VKV tehnikog smjera - obavezna B kategorija Posjedujete li uvjerenje o poloenom ispitu za vozaa/ica viliara isto dostavite uz zamolbu; ali nije uvjet Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme od 6 mjeseci s probnim radom od 3 mjeseca s mogunošu produenja ugovora. Ako ste motivirani, elite raditi u otvorenom i timskom okruenju, s mogunosti daljnjeg razvo...

 • Company CHRISMAR d. o. o. in Banjole
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Opis poslova: pospremanje i išenje hotelskih soba Osobni dolazak na adresu: Flavijevska 26, Pula od 10 - 14 sati....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Banjole; Others Edit filters