Jobmonitor. Search results for Koprivnica, Others

27 Jobs found

Used filters:
 • Koprivnicax
 • Othersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company ZIDARSKO - FASADERSKI OBRT in Koprivnica
  25.09.2020

  Opis poslova: izrada fasada, zidarski poslovi te završni radovi u graevinarstvu. Organiziran kombi prijevoz. Mjesto rada: Koprivnica...

 • Company Centar za socijalnu skrb Koprivnica in Koprivnica
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb (proišeni tekst) KLASA: 012-01/19-01/3, URBROJ: 2137-93-01/01-19-2 od 30.12.2019.g, Centra za socijalnu skrb Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Koprivnica: Diplomirani/a socijalni radnik/ca – 1 izvršiteljica/izvršitelj Mjesto rada: Koprivnica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)poloen struni ispit12 mjeseci radnog iskustva u struciOdobrenje za samostalan radda ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 1...

 • Company "SEDLIĆ" KUNOVEC BREG in Koprivnica
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: zidarski poslovi u niskogradnji i visokogradnji, gradnja i obnova obiteljskih kua, stambenih i poslovnih zgrada. Uvjet: KV zidar ili završen program osposobljavanja u zanimanju zidar - ukoliko osoba nema kvalifikaciju potrebno je radno iskustvo Mjesto rada: Koprivnica i okolica. Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme. Kontakt s poslodavcem: osobni dolazak ili pismenu zamolbu dostaviti na adresu Vinogradska 34, Kunovec breg ili nazvati u vremenu od 09:00 -16:00 gu. Gordanu 098 9373842....

 • Company "SEDLIĆ" KUNOVEC BREG in Koprivnica
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: završni radovi, pomoni poslovi u graevini, visokogradnja, niskogradnja, postavljanje tlakavaca, ureenje dvorišta, donošenje materijala, odvoz šute, ostali pomoni graevinski poslovi. Mjesto rada: Koprivnica i okolica. Poeljno je radno iskustvo. Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme. Kontakt s poslodavcem: osobni dolazak ili pismenu zamolbu dostaviti na adresu Vinogradska 34, Kunovec breg ili nazvati u vremenu od 09:00 -16:00 gu. Gordanu 098 9373842.   ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (M/) 1. Administrativni radnik, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, neodreeno puno radno vrijeme Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. dokaz o strunoj spremi 3. elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4. uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: lanak 106. Zako...

 • Company Centar za socijalnu skrb Koprivnica in Koprivnica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb (proišeni tekst) KLASA: 012-01/19-01/3, URBROJ: 2137-93-01/01-19-2 od 30.12.2019.g, Centra za socijalnu skrb Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Koprivnica: - Psiholog I. vrste – 1 izvršitelj/ica Mjesto rada: Koprivnica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije (VSS) - poloen struni ispit - 12 mjeseci radnog iskustva u struci - Odobrenje za samostalan rad - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/1...

 • Company Građevinski obrt FIDES II in Koprivnica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Pomoni graevinski poslovi (Pomo pri zidanju, šalanju, betoniranju i armiranju, te strojar), te zidar, tesar, armira. Poslodavac osigurava prijevoz do mjesta rada. U sluaju terenskog rada poslodavac osigurava smještaj i topli obrok. Mjesto rada: Koprivnica i podruje Koprivniko-krievake upanije. Molimo zainteresirane kandidate da zovu iskljuivo izmeu 8:00 i 15:00 sati na broj mobitela g. Josipa Lonara 098 302343. ...

 • Company PRIM D.O.O. in Koprivnica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: posluivanje pia, pripremanje, odravanje i po potrebi ureenje inventara unutar ugostiteljskog objekta, uzimanje narudbe za goste, evidentiranje narudbi, pospremanje stola, priprema rauna i zahvala na posjeti. Mjesto rada: Caffe bar Rex, Koprivnica Nain prijave: Javiti se na telefon 098 9447986, kontakt osoba: Ines Solari...

 • Company SVEUČILIŠTE SJEVER in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Sveuilište Sjever objavljuje natjeaj za prijem u radni odnos kako slijedi: jednog slubenika na radnom mjestu III. vrste - struni referent - administrativni suradnik za EU projekt - „eRadio za drugu šansu“, na odreeno vrijeme do završetka navedenog projekta, 15 mjeseci, u nepunom radnom vremenu od 50%, probni rad od 1 mjeseca. Pristupnici za prijem u radni odnos moraju zadovoljiti uvjete: završen preddiplomski ili diplomski studij, ili srednja škola, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima javne nabave, napredno poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kategorije. Prednost: iskustvo u provedbi EU projekata, posjedovanje certifikata javne nabave. Mjesto rada: Koprivnica/Varadin. Pisane zamolbe dostaviti na adresu: Sveuilište Sjever, Sveuilišni centar Varadin, Jurja Kriania 31/B...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 3. Odluke o ukljuivanju pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-126 od 27. travnja 2020. godine i lanka 3. Odluke o individualnom ukljuivanju pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-130 od 29. travnja 2020. godine Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica I. OPI PODACI · Broj traenih osoba: 1 · Mjesto rada: Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica · Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (od 29 sati tjedno) · Prijevoz na rad: ovisno o udaljenosti mje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 3. Odluke o ukljuivanju pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-126 od 27. travnja 2020. godine i lanka 3. Odluke o individualnom ukljuivanju struno komunikacijskog posrednika u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-146 od 11.9.2020. godine Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova strunog komunikacijskog posrednika u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica I. OPI PODACI · Broj traenih osoba: 1 · Mjesto rada: Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica · Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (do 22 sata tjedno) · Prijevoz na rad: ov...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 3. Medicinska sestra/tehniar na odreeno vrijeme -6 izvršitelja/ice Uvjeti: - završena srednja medicinska škola - poloen struni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanjemedicinska sestra/tehniar ope njege - najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanjemedicinska sestra/tehniar ope njege - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba zavr...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 2. Medicinska sestra primaljskog smjera na odreeno vrijeme -2 izvršitelja/ice Uvjeti: - završena škola za primalje - odobrenje za samostalan rad - poloen struni ispit Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba završene škole-preslika(toke 2. i 3.) - vaee odobrenje za samostalan rad - preslika (licenca -toka 1.,2 i 3) - uvjerenje o poloenom strunom ispitu (preslika) osim za one koji su upisani 2013.g (toka 1.,2 i 3) - elektroniki zapis (ili potvrda) HZMO o evidentiran...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Opa bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/02-02/01, URBROJ: 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020. godine, ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020.godinu u Opu bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedee zvanje: 1. medicinska sestra/tehniar- SSS- 1 izvršitelj Uvjeti: 1. Struna sprema odgovarajueg smjera 2. Osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 3. Bez evidentiranog staa u struci Za prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: – zamolba – kratak ivotopis (obvezno navesti adresu i broj telefona) – domovnica-preslika – svjedodba ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 1. Struni provostupnik/ica sestrinstva -na odreeno vrijeme - 3 izvršitelja/ice Uvjeti: - završen struni studij sestrinstva - poloen struni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g. - najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koju su upisani 2013.g. - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba završene škole-preslika(toke 2. i...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., ravnatelj Obrtnike škole Koprivnica dana 18. 09. 2020. raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos za sljedee radno mjesto: 1. Pomonik u nastavi m/ – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno na ...

 • Company Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje in Koprivnica
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), lanka 32. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/2, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-20-159 od 8. rujna 2020. godine, ravnatelj Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje OGLAS za prijem strunog radnika I. vrste - odgajatelja – 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno puno radno vrijeme, do popunjavanja radnog mjesta uzimanjem u obzir lanak 155. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 16/17 i 130/17) Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih zn...

 • Company HAMER GRADNJA d.o.o. in Koprivnica
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: zidarski poslovi u niskogradnji i visokogradnji, gradnja i obnova obiteljskih kua, stambenih zgrada i ugostiteljskih objekata. Poeljno je radno iskustvo na zidarskim poslovima . Podruje rada: Koprivnica  Vei dio poslova obavlja se na Krku. U sluaju terenskog rada, poslodavac osigurava prijevoz do mjesta rada, smještaj i prehranu....

 • Company HAMER GRADNJA d.o.o. in Koprivnica
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: rad sa okvirnim oplatama, izrada utih stropnih oplata i ostali tesarski poslovi, rad na visini. Poeljno je radno iskustvo. Podruje rada: Koprivnica  Vei dio poslova obavlja se na Krku. U sluaju terenskog rada, poslodavac osigurava prijevoz do mjesta rada, smještaj i prehranu ...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije KLASA: 003-01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01) od 26. lipnja 2019. godine, i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u sanitetskom prijevozu (KLASA: 003-03/17-01/01, URBROJ: 2137-89-17-02) od 02. sijenja 2017. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije Mirjana Hanekovi, mag.oec. raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos: 1. Medicinska sestra/tehniar (SSS/VŠS) – 1 izvršitelja/icu na odreeno puno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca u sanitetskom prijevozu, zam...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije (KLASA: 003-01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01) od 26. lipnja 2019. godine, i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u hitnoj medicinskoj pomoi (KLASA: 003-03/14-01/01, URBROJ: 2137-89-14-03) od 06. svibnja 2014. godine, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u sanitetskom prijevozu (KLASA: 003-03/17-01/01, URBROJ: 2137-89-17-02) od 02. sijenja 2017. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije (KLASA: 003-01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01) od 26. lipnja 2019. godine, i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u hitnoj medicinskoj pomoi (KLASA: 003-03/14-01/01, URBROJ: 2137-89-14-03) od 06. svibnja 2014. godine, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u sanitetskom prijevozu (KLASA: 003-03/17-01/01, URBROJ: 2137-89-17-02) od 02. sijenja 2017. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-...

 • Company Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije in Koprivnica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donesene dana 23. srpnja 2020. godine KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj:UP.02.1.1.13.0203, Udruga invalida Koprivniko-krievake upanije zastupana po predsjedniku Miroslavu Makoviu objavljuje JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u okviru projekta PRUIMO POMO ZA LAKŠI IVOT Udruga invalida Koprivniko-krievake upanije raspisuje Javni poziv za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u okviru projekta PRUIMO POMO ZA LAKŠI IVOT. Naziv r...

 • Company KORI PLUS j.d.o.o. in Koprivnica
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: pripremanje i posluivanje pia, odravanje radnog mjesta istim i ugodnim, uzimanje narudbe za goste, pospremanje stola, priprema rauna Na natjeaj se mogu javiti sve osobe bez obzira na radno iskustvo i razinu obrazovanja zainteresirane za rad u ugostiteljstvu. Mjesto rada: Caffe bar "Coctail" Koprivnica...

 • Company IVAN ŽEŽELJ j.d.o.o. in Koprivnica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: dostava pizza i ostalih jela po narudbi. Na natjeaj se mogu javiti sve zainteresirane osobe bez obzira na zvanje i radno iskustvo sa interesom za rad na poslovima dostave. Poeljno je radno iskustvo na traenim poslovima, no nije uvjet. Mjesto rada: Pizzeria "Fortuna +" Koprivnica...

 • Company BISSA d.o.o. in Koprivnica
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: posluivanje  pia, pripremanje, odravanje i po potrebi ureenje inventara unutar ugostiteljskog objekta, uzimanje narudbe za goste, evidentiranje narudbi, pospremanje stola, priprema rauna i zahvala na posjeti. Poeljno radno iskustvo u ugostiteljstvu. Mjesto rada: Koprivnica - Gradski stadion u sklopu teniskog kluba; Caffe "ACTIVE" Koprivnica....

 • Company DIVT TRANS KC j.d.o.o. in Koprivnica
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: voza/vozaica taksija Cammeo grupe. Mjesto rada: Koprivnica. Uvjet: završena srednja škola bez obzira na zvanje. Radno iskustvo: potrebno ali ne nuno na poslovima vozaa/vozaice taksi vozila. Kontakt s poslodavcem: telefonski na broj mob. 099 6693950 ili mailom: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Koprivnica; Others Edit filters