Jobmonitor. Search results for Koprivnica, Others

16 Jobs found

Used filters:
 • Koprivnicax
 • Othersx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE in Koprivnica
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. stavaka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj 10/97., 107/07 i 94/13.), lanka 58., stavka 1., podstavka 17. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2137-79-05-19-4, od 28. 1. 2019., Školski odbor Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, 12. studenoga 2019. godine raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto STRUNOG SURADNIKA LOGOPEDA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijemeUvjeti: kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu te posebne uvjete prema lancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U prijavi kandidati su duni priloiti:zamolbu/prijavuivot...

 • Company "SEDLIĆ" KUNOVEC BREG in Koprivnica
  14.11.2019

  Opis poslova: završni radovi, pomoni poslovi u graevini, visokogradnja, niskogradnja, postavljanje tlakavaca, ureenje dvorišta, donošenje materijala, odvoz šute, ostali pomoni graevinski poslovi. Mjesto rada: Koprivnica i okolica. Poeljno je radno iskustvo. Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme. Oekivana netto plaa: od 3.500 do 6.500 kuna Kontakt s poslodavcem: osobni dolazak ili pismenu zamolbu dostaviti na adresu Vinogradska 34, Kunovec breg ili nazvati u vremenu od 09:00 -16:00 gu. Gordanu 098 9373842....

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Obrtnika škola Koprivnica raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos za sljedea radna mjesta: 1. Nastavnik praktine nastave strojarske grupe predmeta m/ – puno radno vrijeme, na odreeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje Mjesto rada: Obrtnika škola Koprivnica Uz pisanu prijavu treba priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (lanak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci (neovjerena preslika) Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N...

 • Company ACTIVE COMMERCE d.o.o. in Koprivnica
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Trai se voza/ica teretnog vozila iznad 7.5 T . Potrebna vozaka dozvola C+E kategorije. Rad na podruju RH i EU. Kontakt s poslodavcem: ACTIVE-COMMERCE Bilogorska 18 48000 Koprivnica e-mail: . ili mob: 098 212731....

 • Company "T T" in Koprivnica
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: priprema i posluivanje hrane u objektu brze prehrane, rad na roštilju, priprema kebaba. Poeljno je radno iskustvo na kuhinjskim poslovima. Trai se:urednostpedantnostkomunikativnostokretnostZainteresirani kandidati neka osobno dostave zamolbu i kratak ivotopis na adresu objekta nakon 16 sati: Fast Food "Bon Apetit I" "T T" Ug. obrt, VL. Tomislav Husnjak Frana Galovia 2, 48000 Koprivnica...

 • Company MONTSISTEMI d.o.o. in Koprivnica
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: voenje elektrotehnikih poslova na investicijskim projektima, organizacija rada, izrada tehnike dokumentacije. Prednost imaju osobe s iskustvom na istim ili slinim poslovima. Mjesto rada: Koprivnica i okolica. Poslodavac osigurava stimulativna primanja....

 • Company MOD D.O.O. in Koprivnica
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: radovi na podruju visokogradnje i niskogradnje, odnosno poznavanje radova od zidarske, armirake ili tesarske tehnike. Podruje rada Koprivnica i okolica. Poslodavac nudi adekvatnu plau, uz razne dodatke i beneficije....

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije i Odluke o raspisivanju natjeaja od 04. studenog 2019. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za slijedea radna mjesta 1. doktor medicine, m/ - 2 izvršitelja u ordinacijama ope/obiteljske medicine u urevcu na neodreeno vrijeme. Uvjeti za radna mjesta - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, radno iskustvo 1 godina ili manje prema posebnom propisu, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit «B» kategorije. Uz prijavu kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik diplome, preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitu (ako je kandidat bio u o...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Koprivnica
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Tratinica“, objavljuje NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – na neodreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice Uvjeti za rado mjesto su:prema lanku 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13)Uz prijavu treba priloiti:ivotopis;Presliku dokaza o strunoj spremi;Elektroniki zapis od HZMOPresliku dokaza o poloenom strunom ispitu;Uvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz l,. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuPresliku...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Koprivnica
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Temeljem lanka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Tratinica“, objavljuje NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice Uvjeti za rado mjesto su:prema lanku 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13) Uz prijavu treba priloiti:ivotopis;Presliku dokaza o strunoj spremi;Elektroniki zapis od HZMOPresliku dokaza o poloenom strunom ispitu;Uvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz l,. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuPreslik...

 • Company SPAR Hrvatska d.o.o. in Koprivnica
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis posla: - rad na blagajni, slaganje robe i punjenje polica, kontrola kvalitete i roka trajanja robe, posluivanje kupaca na svjeim odjelima, odravanje urednosti prodajnog prostora. Kontakt kandidata s poslodavcem: osobni dolazak na adresu: Kolodvorska 31a, 48000 Koprivnica, putem e-maila: , ili na broj tel. 048 622266, 091 2411691....

 • Company SPAR Hrvatska d.o.o. in Koprivnica
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: - organizacija i voenje rada odjela mesa i ribarnice, rukovoenje suradnika u svrhu ostvarenja najviše produktivnosti, izrada narudbi, pridravanja standarda kvalitete, kontrola kvalitete i roka trajanja robe, stalne kontrole temperature hlaenja, kontrola istoe i higijene, odgovornost za ostvarenje sigurnog poslovanja Vašeg odjela, odgovornost za poslovne i inventurne rezultate Vašeg odjela, provoenje inventura. Kontakt kandidata s poslodavcem: osobni dolazak na adresu: Kolodvorska 31a, 48000 Koprivnica, putem e-maila: , ili na broj tel. 048 622266, 091 2411691....

 • Company HORVATTRADE - d.o.o. in Koprivnica
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: posluivanje pia, pripremanje, odravanje i po potrebi ureenje inventara unutar ugostiteljskog objekta, uzimanje narudbe za goste, evidentiranje narudbi, pospremanje stola, priprema i naplata rauna, tonost blagajne i zahvala na posjeti. Radno iskustvo: poeljno ali nije uvjet. Mjesto rada: Caffe bar "Galerija" Koprivnica....

 • Company MIŽ d.o.o. in Koprivnica
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Uvjeti: - kuhar - moe završena srednja škola druge struke s obaveznim iskustvom na traenim poslovima Opis poslova: priprema i peenje pizza, te ostalih jela po narudbi Najave na broj mobitela: 098 9967366, mail ili osobni dolazak na adresu: Pizzerija "Popaj", A.Starevia 18, Koprivnica...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (M/) 1. Administrativni radnik, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, odreeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natjeaja Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o strunoj spremielektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjeuvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjes...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA in Koprivnica
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Puko otvoreno uilište Koprivnica, Starogradska 1, 48000 Koprivnica, na osnovi lanka 23. Statuta Pukog otvorenog uilišta Koprivnica, KLASA: 130-03/19-02/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, te lanka 12. Pravilnika o radu Pukog otvorenog uilišta Koprivnica, KLASA: 130-03/19-04/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto informatiara/informatiarke – na neodreeno vrijeme uz probni rad (probni rad od 3 mjeseca za VŠS, 6 mjeseci za VSS) Uvjeti za obavljanje poslova:završen preddiplomski sveuilišni studij ili preddiplomski struni studij (VŠS), odnosno preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) informatikog, društvenog ili tehnikog smjeranajmanje jedna (1) godina radnog isk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Koprivnica; Others Edit filters