Jobmonitor. Search results for Others, Building architects

16 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Building architectsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA U S in Sinj
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: NASTAVNIK PROMETNE GRUPE PREDMETA, na odreeno nepuno radno vrijeme, 13 sati nastave tjedno, do 31.08.2020. godineUvjeti: prema l.105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12.,86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz uredno potpisanu prijavu kandidat/kinja je duan priloiti: -ivotopis, -presliku domovnice, -presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, -preslik uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) -potvrdu o podacima iz matine evidenci...

 • Company URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA TEA HELMAN JUKIĆ in Tenja
  11.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Opis poslova: izrada idejnih rješenja, glavnih i izvedbenih projekata. Informatika znanja: AutoCAD, MS Office. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company BRODOSPLIT-INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o. in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: izrada arhitektonske dokumentacije opremanja interijera. kontrola dokumentacije vanjskih dobavljaa.izrada podloga za slanje upita, izrada specifikacija materijala.izrada standardne projektne dokumentacije kao podloge za izradu projektne i rad.dokumentacije uz visoko izraenu kreativnost i inicijativu. Ako kandidati šalju zamolbe na e-mail obavezno je u naslov staviti ARHITEKT....

 • Company BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: izrada projektne arhitektonske dokumentacije ,kontrola dokumentacije vanjskih dobavljaa.izrada podloga za slanje upita, izrada specifikacija materijala.izrada standardne projektne dokumentacije kao podloge za izradu projektne i rad.dokumentacije uz visoko izraenu kreativnost i inicijativu. Ako kandidati šalju zamolbe na e-mail obavezno je u naslov staviti ARHITEKT....

 • Company HEROS d.o.o. in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  PROJEKTIRANJE - IZRADA ARHITEKTONSKIH PROJEKATA...

 • Company FUNDAMENTI d.o.o. in Other
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis posla: sudjelovanje u projektiranju i izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI in Adamovec
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sveuilište u Zagrebu, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelieva 4 OBJAVLJUJE NATJEAJ ZA IZBOR - jednog izvršitelja m/ na radno mjesto strunog suradnika na Zavodu za gradski promet na odreeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom od 1 mjeseca. UVJETI - završen sveuilišni diplomski studij gradskog prometa, - iskustvo rada na studijama i elaboratima iz podruja prometa, - iskustvo terenskog istraivanja - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - izvrsno poznavanje Microsoft Office alata, - izvrsno poznavanje rada u AutoCAD-u, AutoDESK-u, PTV Vissimu, PTV Visumu i QGIS-u, - vozaka dozvola B kategorije. Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natjeaja te: - ivotopis, - dokaz o strunoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu (el...

 • Company Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu in Kom
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/2017) i lanka 19. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata sloenosti poslova u Agenciji za istraivanje nesrea u zranom, pomorskom i eljeznikom prometu, Zagreb, Lonjika 2, vršitelj dunosti ravnatelja Agencije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Istraitelj eljeznikih nesrea (m/) - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme Osim opih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedee uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij eljeznike, prometne, tehnike ili druge odgovarajue struke; - ...

 • Company Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu in Kom
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/2017) i lanka 15. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata sloenosti poslova u Agenciji za istraivanje nesrea u zranom, pomorskom i eljeznikom prometu, Zagreb, Lonjika 2, vršitelj dunosti ravnatelja Agencije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Istraitelj pomorskih nesrea (m/) - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme Osim opih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedee uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij pomorske, prometne, tehnike ili druge odgovarajue struke, - na...

 • Company Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu in Kom
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/2017) i lanka 20. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata sloenosti poslova u Agenciji za istraivanje nesrea u zranom, pomorskom i eljeznikom prometu, Zagreb, Lonjika 2, vršitelj dunosti ravnatelja Agencije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Viši struni savjetnik eljeznike struke (m/) - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme Osim opih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedee uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij eljeznike, prometne, tehnike ili druge odgovarajue ...

 • Company Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu in Kom
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/2017) i lanka 16. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata sloenosti poslova u Agenciji za istraivanje nesrea u zranom, pomorskom i eljeznikom prometu, Zagreb, Lonjika 2, vršitelj dunosti ravnatelja Agencije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Viši struni savjetnik pomorske struke (m/) - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme Osim opih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedee uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij pomorske, prometne, tehnike ili druge odgovarajue st...

 • Company HRT in Visoko
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  NATJEAJ za radno mjesto DIZAJNER PJ Program, Odjel Informativni medijski servis HTV-a (2 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - ALU / ADU / Arh. fakultet - 4 godine radnog iskustva - znanje jednog svjetskog jezika - znanje rada na PC-u/aplikacije za rad; poznavanje raunalne animacije izrade slike Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - preciznost i temeljitost u radu Poslovi radnog mjesta: - oblikuje i izrauje sve vrste animacija u dogovoru s redateljem, te sve vrste umjetniki oblikovanih špica, - po potrebi samostalno oblikuje i izrauje sloenije grafike predloške (telopi, špice, dijagrami i dr.), - priprema izvedbene crtee i knjige snimanja za realizaciju na filmu ili PC-u, - obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnos...

 • Company ARFA Services d.o.o. in Other
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: provodi radne aktivnosti prema zadanim procedurama i direktno je nadreen timovima tehniara; izrauje mjesene, kvartalne i godišnje planove timova tehniara za regiju; zaduen je za funkcioniranje poslovanja na izdvojenoj lokaciji klijenata; organizira, usklauje i kontrolira dnevne aktivnosti;evidentira prispjele upite, narudbe, pozive za hitne intervencije i sl;evidentira izvršene radove i usluge za interne potrebe društva; evidentira izvršene radove i usluge za eksterne naruitelje; prikuplja i obrauje podatke za obraun i naplatu izvedenih radova, odnosno izvršenih usluga; za radove koje kompanija ne moe obaviti samostalno ili s vlastitim resursima, predlae podugovaranje i sudjeluje u odabiru kooperanata; brine o urednosti, tonosti i pravodobnosti intervencija i redovnih ugovore...

 • Company ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI in Split
  07.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  U skladu s l.107. ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto: Nastavnik/nastavnica arhitektonske grupe predmeta Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, 40 sati rada tjedno, odreeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta na rad) Mjesto rada: Fausta Vrania 17, Split Potrebna razina obrazovanja: VSS, dipl. ing. arhitekture, mag. ininjer/ka arhitekture Kandidati osim opih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa l. 105. st.1., 2. i 7. i l. 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) kao i uvj...

 • Company ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA in Kom
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, ravnatelj Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1. Nastavnik Osnova zanatskih radova, Tehniko crtanje i Raunalstvo - na neodreeno nepuno radno vrijeme - 27, 5 sati (15 sati nastave). - VSS - dipl. ing. arhitekture Kandidati za ovo radno mjesto moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u...

 • Company URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE ZRINKA FAIN dipl.ing.arh. in Other
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Poslodavac trai arhitekta/arhitekticu s iskustvom od najmanje 3 godine, za rad u manjem arhitektonskom u redu. Prednost imaju kandidati s iskustvom rada na izvedbenim projektima i troškovnicima. Obavezno je odlino poznavanje AutocCAD-a i MSOffice programa. Poeljno poznavanje Photoshop-a i Archicad-a....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Building architects Edit filters