Jobmonitor. Search results for Others, Civil engineering technicians

97 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 97 results.
 • Company Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac in Other
  25.09.2020

  Opis posla: Obavljanje svih geodetskih poslova u uredu i na terenu. ...

 • Company Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac in Other
  25.09.2020

  Opis posla: Obavljanje svih geodetskih poslova u uredu i na terenu. ...

 • Company "VODOLIM" in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u organizaciji i nadzoru nad izvoenjem radova na gradilištu te razradi graevinskih nacrta....

 • Company InGenium Construct d.o.o. in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: voenje grupe radnika i kooperanata, izrada graevinskog dnevnika i graevinske knjige, naruba i kontrola materijala na gradilištu. Poznavanje rada na raunalu, itanje nacrta, rad s nivelirom....

 • Company KRTICA 2 d.o.o. in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POSLOVI VODITELJA GRADILIŠTA...

 • Company BEŠLIĆ d.o.o. in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: rad na gradilištu....

 • Company UTVRDA D.O.O. in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: vodi gradilište, vodi dnevnik i graevinsku knjigu Uvjeti: - dvije godina radnog iskustva na traenom poslu - poznavanje rada na raunalu - poloen vozaki ispit "B" kategorije...

 • Company MONTAŽNE KUĆE DLB d. o. o. in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: - voenje gradilišta - odgovornost za provoenje terminskih planova - voenje kontrole kvalitete prema standardima, kontrola i praenje tijeka radova na gradilištima - praenje utrošenih radnih sati po gradilištima i uinkovitosti po gradilištima te upravljanje radom poslovoa - odravanje kontakta sa voditeljima gradnje oko dinamike izvedbe i sl. - odlazak na teren i obilazak gradilišta - povremeno voenje i obilazak terena izvan Varadina - voenje graevinskog dnevnika i popratne dokumentacije - organizacija gradilišta i materijala - briga o raspodjeli ljudskih resursa Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company MODECO, vl. Alen Perči in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  GRAEVINSKI INENJER/INENJERKA...

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  25.09.2020

  Opis posla: voenje gradilišta, nadzor gradilišta, izrada troškovnika....

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  25.09.2020

  Opis posla: organizacija i voenje gradilišta, voenje graevinskih i monterskih poslova, ugovaranje montaa sa kupcima, voenje graevinskih knjiga i dnevnika, praenje vozila putem gps-a....

 • Company GEO ARION d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ....

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova:Sudjelovanje u planiranju izvoenja radova po radnim nalozima i organizacija graevinskih poslovaRukovoenje podreenim radnicimaObrauni, izrada graevinske knjige i mjesenih situacijaSamostalno upravljanje odravanjem benzinskih postajaKomunikacija s investitorom, nadzorom i svim sudionicima u gradnjiKontrola i osiguranje tehnikih i sigurnosnih propisa tijekom izvoenja radovaPrednosti: poeljno poznavanje rada u SAP-u, poeljan poloen struni ispit iz podruja graevinarstva...

 • Company TRENKWALDER kadrovske usluge in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: - Voenje graevinskih projekata-renovacija zidova, fasada i hidroizolacije - Kontrola izvoenja radova i obilazak objekata - Praenje projekata i projektne dokumentacije, izrada ponuda po troškovniku - Prijedlozi rješenja izvoenja, sanacija, renovacija - Odravanje prezentacija - strunih i proizvodnih programa za arhitekte, projektante, investitore, izvoae i kupce Uvjeti: - VŠS, VSS – graevinski smjer - Minimalno 1 godina iskustva-poeljno u projektiranju ili nadzoru - Aktivno znanje engleskog jezika  - Spremnost za rad na terenu, fleksibilnost i snalaljivost - Vozaka dozvola (B kategorija) - Napredno znanje rada na raunalu (MS Office) - AutoCAD, Microsoft Project – prednost Nudimo: - Izazovan i dinamian posao - Dugotrajno zaposlenje - Stimulativna primanja - Slubeni automobil, lapt...

 • Company MONTGRADNJA LADIŠIĆ d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: crtanje instalacija vodovoda i kanalizacije....

 • Company PEMA GRADNJA d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova:voditelj/ica gradilišta-graevinski radovi u visokogradnji. Poloen struni ispit. Javiti se g.Petrovi mob 091 5238415....

 • Company KAMEN BAZALT d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: visokogradnja, oblaganje kamenom fasada, zidova i sl. Poeljno radno iskustvo, ali nije uvijet....

 • Company DE CONTE D.O.O. in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: voenje evidencija na gradilištu, sudjeluje i prati sve poslove na gradilištu uz inenjera na  gradilištu;...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  21.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Definicija posla: praenje i analiza svih javnih nadmetanja iz djelokruga poslovanja Društvaanaliza i priprema dokumentacije za predaju ponuda u skladu sa zahtjevima naruitelja, ZOJN i DoNkompletiranje i predaja ponuda u skladu sa zahtjevima naruitelja, ZOJN i DoN,odlazak na predaju i otvaranje ponuda (po dogovoru sa nadreenim) te prikupljane i uvid ponuda natjecatelja nakon otvaranja ponuda te izvještaj i analizu istih,priprema, izrada i voenje evidencije ugovora, dodataka ugovora, sporazuma i narudbenica sa naruiteljima i podizvoditeljima,prikupljanje i auriranje i voenje evidencije referenci, certifikata , licenci nakon izvršenja ugovor, kako Društva tako i inenjera te ovlaštenika, voenje kompletne arhive tehnikog sektora (ponude, ugovori , graevinske knjige , dnevnici , zapisnici, zavr...

 • Company STUDIO MARINO d.o.o. in Other
  21.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi projektiranja Poeljno je znanje engleskog jezika....

 • Company TROMONT, d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: - organizacija pripremnih radova na gradilištu te organizaciju rada sukladno dinamikom planu - voenje radne skupine pri izvoenju graevinskih i završnih radova - voenje potrebne dokumentacije - voenje tehnoloških postupaka i zadataka pri izvoenju graevinskih i završnih radova - organiziranje i nadziranje rada na gradilištu - pripremanje podataka za narudbe materijala, radne snage i sredstava za izvoenje radova - sudjelovanje u nadzoru kvalitete radova i rokova izvoenja - evidentiranje odraenih sata radnika - koordinacija i kontrola rada podizvoaa - nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu - kontinuirana suradnja i komunikacija sa inenjerom na gradilištu, suradnja s ostalim sudionicima u gradnji. Potrebna zvanja: SSS - graevinskog ili tehnikog smjera Informatika znanja: p...

 • Company TROMONT, d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: - upravljanje grupom graevinskih radova na gradilištu - kontrolu specifikacija, budeta i rokova izvedbe - kontrolu projektne dokumentacije - kontrolu i nadzor izvoenja ugovornih obveza - analizu materijalnih potreba i dobavljaa te naruivanje materijala, opreme i radova - koordinaciju dostave materijala i ugradnje sukladno projektnoj dinamici - kontrolu i nadzor podugovorenih radova - direktnu komunikaciju i suradnju s ostalim sudionicima u izgradnji - sudjelovanje u organizaciji gradilišta, nadzoru i koordinaciji s ostalim radovima na gradilištu - izradu post-projektnih izvještaja - izvršavanje ostalih zadataka sukladno uputama neposrednog voditelja Razina obrazovanja*:VSS, VŠS iz podruja graevine Informatika znanja: - poznavanje rada u CAD aplikacijama u okviru svog struk...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 5.Upravni odjel za obrazovanje: Struni suradnik za investicije u Pododsjeku za decentralizirane funkcije i investicije u školstvu – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) sveuilišni ili struni prvostupnik graevinske struke najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanja poloen dravni struni ispit  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja ...

 • Company ZA SVE d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Organiziranje, rukovoenje i kontroliranje radova na gradilištu, upravljanje grupom ljudi na gradilištu, izrada operativnih planova za radove koji se izvode. Evidencije alata i materijala....

 • Company ROVOKOP d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: graevinski radovi u niskogradnji. Poloen struni ispit - poeljan, ali nije uvjet. Poslodavac osigurava prijevoz na teren svojim vozilima ili po dogovoru. Osobama sa udaljenijih podruja poslodavac osigurava smještaj. Terenski rad na podruju: Varadinske upanije....

 • Company GEODEZIJA, d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi, printanje i plotanje elaborata...

 • Company EKSPERT GRADNJA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  opis poslova: planiranje i nadziranje izgradnja razliitih objekata ....

 • Company EKSPERT GRADNJA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GRAEVINSKI/A POSLOVOA/TKINJASSS ili gra. teh.poloen ispit za graevinskog poslovou (nije uvjet)dobro poznavanje rada na raunalu (MS office, autoCAD)snalaljivost, odgovornost, kreativnost, komunikativnost, vrsti stav, pedantnost, marljivostpoznavanje i sprovoenje zaštite na radumin. 4 godine iskustva na radnom mjestu graevinskog poslovoe i rada u graeviniZadaci:prisustvo na gradilištu sa radnicima pravilna raspodjela i organizacija poslavoenje dnevne gradilišne dokumentacijepraenje realizacijeitanje nacrta...

 • Company M I G D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: mjerenje zemljišta, obiljeavanja graevinskih objekata, praenja izgradnje graevinskih objekata. Uvjeti za radno mjesto su:   - završena srednja škola za geodetskog tehniara, - poeljno znanje engleskog jezika,   - poloen vozaki ispit za vozila B kategorije. Nakon isteka ugovora na odreeno vrijeme postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company AMK Gradnja d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Tvrtka za visokogradnju zapošljava inenjera graevine. Izgraujemo i adaptiramo obiteljske kue,vile i zgrade po principu "klju u ruke" izgradnje. Traimo osobu iji je zadatak ispunjavanje troškovnika, voenje gradilišta, organizacija radova, nabavka materijala, voenje gradilišne dokumentacije, praenje i kontrola troškova i drugi poslovi inenjera. Potrebna informatika znanja koja inenjer graevine mora imati, te poloen vozaki ispit....

 • Company NERETVANSKI SLIV D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Mogunost sufinanciranja smještaja. Voenje gradilišta, SSS. Poeljan hidrotehniki smjer nije uvjet....

 • Company STIPČEVIĆ, d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  GRAEVINSKI TEHNIAR ILI TEHNIARKA -ORAGNIZIRANJE, RUKOVOENJE I KONTORLIRANJE RADOVA NA GRADILŠTU....

 • Company VG PROJEKTIRANJE j.d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: poslovi arhitektonskog tehniara. Mogunost korištenja potpora za zapošljavanje....

 • Company PULLUS d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: voenje gradilišta. Mjesto rada: Slavonski Brod i teren - Republika Hrvatska. Poslodavac na terenu osigurava smještaj, hranu i prijevoz....

 • Company SALAMON D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Potrebno iskustvo u voenju gradilišta....

 • Company SALAMON D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Struni ispit nije uvjet, potrebno radno iskustvo u voenju gradilišta...

 • Company ROCO-COMMERCE d.o.o. LIVNO Podružnica Zagreb in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: inenjer/ka graevine...

 • Company STRAŽEVAC d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:poslovi graevinskog tehniara/inenjera na gradilištu.                       Poslodavac osigurava smještaj.                       Ugovor se sklapa na neodreeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci.                       Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mob 099/4745058 ...

 • Company PRESING d.o.o. in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: voenje gradilišta - visokogradnja. Mjesto rada: Osijek i okolica. Uvjeti: najmanje 5 godina radnog iskustva u visokogradnji,poloen struni ispit,poznavanje rada na raunalu (AutoCad, Office)poznavanje graevinske dokumentacije (Gra. dnevnik, Gra. knjiga...)samostalnost u poslu,organizacijska sposobnost i timski rad. Poslodavac nudi:automobil na korištenje 0-24prijenosno raunalo za potrebe poslastimulativna plaaugodna radna atmosfera....

 • Company ROVOKOP d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: graevinski radovi u visokogradnji i niskogradnji Poloen struni ispit - poeljan, ali nije uvjet Poslodavac osigurava prijevoz na teren svojim vozilima ili po dogovoru. Osobama sa udaljenijih podruja poslodavac osigurava smještaj. Predviena neto plaa 6.000, kn i više. Terenski rad na podruju RH. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DOVINO d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi voenja gradilišta.Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GO2BIM d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: izrada projektne dokumentacije postojeeg stanja graevinskih objekata na temelju laserskog snimka. Izrada projektne dokumentacije (2D nacrta ili 3D BIM modela) u AutoCAD, ArchiCAD ili Autodesk Revit aplikacijama. Radi se u moderno opremljenom uredu u centru Varadina, klizno radno vrijeme, osigurana edukacija i usavršavanje. Uvjeti: - srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, fakultet arhitektonske, graevinske ili geodetske struke - radno iskustvo: min. 1 godina na poslovima izrade projektne dokumentacije - obavezno znanje rada u AutoCAD, ArchiCAD ili Revit programima....

 • Company SP STATIK d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: izrada 3D modela, pripreme modela za izradu planova oplate i armaturnih nacrta u betonskim konstrukcijamaTraimo ambicioznu i odgovornu osobu spremnu na timski rad i dodatno usavršavanje.Od kandidata se oekuje:poznavanje programa za 3D modeliranje – Allplan, Revit i sl.spremnost na uenje i/ili usavršavanje u BIM tehnologiji projektiranjamotiviranost, odgovornost i posveenost posluPrednost kandidatima:poznavanje njemakog jezikanapredno poznavanje programa za 3D modeliranje: Allplan Nudimo:redovita i stimulativna primanjarad u ugodnoj i motivirajuoj radnoj okolinirad na izazovnim projektima u Hrvatskoj i inozemstvuugovor na neodreeno...

 • Company TRI PROJEKT d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: projektiranje graevinskih objekata. Uvjeti: - diplomirani inenjer graevinarstva/diplomirana inenjerka graevinarstva ili inenjer graevinarstva/inenjerka graevinarstva - strani jezik: engleski (najosnovnija razina znanja - A1) - informatika znanja: Microsoft Office, Autocad. Poslodavac plaa naknadu za prijevoz u cijelosti. Za kandidiranje je potrebno dostaviti pisanu zamolbu, ivotopis i kopiju diplome. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company GRADNJA ALABER d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: rad s voditeljem gradilišta, prema projektnoj dokumentaciji i troškovniku, naruivanje materijala, koordinacija s investitorom i nadzornim tijelom, voenje brige o svim zbivanjima na gradilištu. Na natjeaj se mogu prijaviti prvostupnici/e (nekadašnji VŠS) i magistri/e (nekadašnji VSS) graevinske struke. Mogue obavljanje terenskog rada na podruju Zagreba. U tom sluaju poslodavac osigurava smještaj. ...

 • Company POGRAD d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: voenje graevinskog dnevnika, izrada situacija, izrada troškovnika i ponuda...

 • Company G. P. P. MIKIĆ, d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: poslovi izmjere i ucrtavanja oblika i površine zemljište radi pripreme istih za izvoenje graevinskih radova Napredno poznavanje rada u MS Office(word,excel), poznavanje AUTO-CAD-a Poeljan struni ispit Dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, odgovornost, brzina i tonost...

 • Company MILOSTIĆ GRUPA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPIS POSLA: -VODITELJ GRAEVINSKIH POSLOVA...

 • Company MILOSTIĆ GRUPA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: inenjer za ceste u niskogradnji...

 • Company URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Vesna Kovač in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: - inenjerski geodetski radovi - iskolenje objekata na terenu (cesta, zgrada), iskolenje i snimanje vodova (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrovod) i izrada elaborata infrastrukture - geodetski radovi snimanja terena - za potrebe provedbe u katastru i zemljišnoj knjizi, izrada geodetskih elaborata, obrada terenskih podataka u geodetskom uredu. Struni ispit nije uvjet. Poeljno znanje rada s GPS-om i totalnim stanicama....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Civil engineering technicians Edit filters