Jobmonitor. Search results for Others, Home-based personal care workers

98 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 98 results.
 • Company UDRUGA OSOBA S MIŠIĆNOM DISTROFIJOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE in Other
  14.11.2019

  Opis poslova: pomo osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  14.11.2019

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu ASISTENT/ICA U ORGANIZIRANOM STANOVANJU– 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme Uvjeti: 1. Osnovnoškolsko obrazovanje iteaj za njegovatelja 2. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1.– 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). Povezn...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE BATURINA in Other
  14.11.2019

  Opis posla: posao njegovatelja/ice u Domu za starije osobe. Obvezno poloen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company Dom Alfredo Štiglić - Casa Alfredo Štiglić in Tenja
  14.11.2019

  Klasa:112-02/19-01/25 Ur.broj:2168-381-19-01 Pula, 11.11.2019. Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štigli Pula – Casa per anziani Alfredo Štigli Pola raspisuje JAVNI NATJEAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Njegovatelj ( 2 izvršitelj/ica ) na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca Rad u Odjelu za demencije na lokaciji Mauranieva 10 u Puli i u Odjelu zdravstvene brige i njege na lokaciji Krleina 33 Uvjeti natjeaja pod brojem 1.: Završena osnovna škola i teaj za njegovate...

 • Company OBITELJSKI DOM "MRAZ", MELITA MRAZ in Other
  14.11.2019

  Opis poslova: njega korisnika Obiteljskog doma Mraz. Završena škola i radno iskustvo nisu vani....

 • Company ENGERINI ŽELJKA,OBITELJSKI DOM in Other
  14.11.2019

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu. Poloeno za njegovateljicu prednost, nije uvjet....

 • Company LIBERTAS OBITELJSKI DOM ZA STARIJE OSOBE KOŠUTE in Satnica
  14.11.2019

  TRAI SE NJEGOVATELJICA ZA RAD U DOMU ZA STARIJE OSOBE PUNA SATNICA PLAENI PUTNI TROŠKOVI I HRANA ISKUSTVO POELJNO ALI NIJE UVJET VOZAKA B KATEGORIJA MOGUNOST SMJEŠTAJA UGOVOR NA NEODREENO PROBNI ROK 3 MJESECA...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VILLA DOBRA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Njega i pomo starijih i nemonih osoba u obiteljskom domu....

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR in Okoli
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega korisnika, hranjenje, prevencija dekubitusa, išenje okoliša korisnika i dr. Potreban završen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC in Tenja
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“  br. 61/18)  Dom za starije i nemone osobe akovec, Matice hrvatske 1, OIB 92517782053 , raspisuje   NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREENO VRIJEME za njegovatelja/cu,  2 izvršitelja   Uvjeti: završena osnovna škola i teaj za njegu. Probni rad u trajanju mjesec dana. Uz  prijavu, kandidati su duni priloiti: – ivotopis, – zamolbu, – dokaz o odgovarajuem obrazovanju, – dokaz o hrvatskom dravljanstvu, – dokaz o radnom stau (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), – uvjerenje nadlenog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od  6 mjeseci). Za sve kandidate ne smije postojati zapreka  iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17). ...

 • Company OBITELJSKI DOM SASHA UGLIK in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla:Njegovatelj /Njegovateljica -njega starijih i nemonih osoba -potreban završen teaj za njegovateljicu...

 • Company OBITELJSKI DOM BELJAN VL. LJUBA BELJAN in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: skrb o starijim i nemonim osobama. Rad na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company OBITELJSKI DOM LEŠIĆ in Josipdol
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Poslovi brige i njege starijih i nemonih osoba u Obiteljskom domu Leši - Josipdol. Nije vano radno iskustvo. Kontakt osoba: Marija Leši....

 • Company OBITELJSKI DOM LEŠIĆ in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Njega i skrb o starijim i nemonim osobama u Obiteljskom domu. Kontakt osoba ga. Marija Leši....

 • Company ZADRUGA NAŠ DOM in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: poslovi njegovateljice u domu za starije i nemone osobe...

 • Company KAŠTELANAC VIKTOR OBITELJSKI DOM in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  - opis posla: njega starih i nemonih štienika doma - teaj za njegovateljicu nije uvjet - po potrebi mogue organizirati smještaj - naknada troška prijevoza za udaljenosti vee od 10 km...

 • Company OBITELJSKI DOM ROŽIĆ in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: Skrb i njega o starijim i nemonim osobama u domu, te briga o istoi prostorija. Nije uvjet poloen teaj za njegovateljicu.  Predviena plaa od  5 500 do 6 000 kn....

 • Company Osnovna škola Mate Lovraka in Marina
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sukladno lanku 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/2017, 68/18) Osnovna škola Mate Lovraka, Trg Mate Lovraka 11, 43270 Veliki Grevac, koju zastupa ravnateljica Marina Balen, dana 7.11.2019. godine raspisuje N A T J E A J za radno mjesto pomonik u nastavi – dva radnik/ica, na odreeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno. Uvjeti: Sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Uz vlastoruno potpisanu zamolbu kandidati moraju priloiti:ivotopi...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  opis poslova: rad sa starijim i nemonim osobama...

 • Company DOM COR AUREUM in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: Pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlaenja Mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja Serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno Podsjeanje i provjeravanje je li osoba uzela potrebne lijekove. Kandidatima bez kvalifikacije za njegovatelja poslodavac plaa teaj za njegovatelja u cijelom iznosu...

 • Company DOM PETRA in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika Doma za starije i nemone osobe....

 • Company Dom za starije i nemoćne odrasle osobe Dom Novak 1 in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad u domu za starije i nemone osobe, briga i njega starijih i nemonih osoba.          ...

 • Company UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM 'SRCE' SPLIT in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: pomo osobi s invaliditetom. Osoba s NKV mora imati završen teaj za njegovatelja. ...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽELJKA PLEŠE in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis poslova: - skrb i njega bolesnika (presvlaenje i higijena) - odravanje higijene prostora....

 • Company Predstavnica obiteljskog doma Irena Cenko in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis posla:briga i skrb za stare i nemone osobe u obiteljskom domu. Uvjet :završen teaj za njegovateljicu.Poeljno radno iskustvo na navedenim poslovima....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ZELINGRAD" in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  kontakt osoba-gosp.Jarec Draen...

 • Company Ustanova Dom Sveti Nikola Dom za starije i nemoćne in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis posla: njega korisnika, pratnja kod specijalistikih pregleda, podjela hrane i hranjenje. Potreban završen teaj za njegovateljicu. ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe IVAN PAVAO II in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis poslova: njegovatelj/ica u domu za starije i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PRANJIĆ in Other
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: rad u domu za starije i nemone osobe, svakodnevna briga i njega korisnika doma. Poeljno poloen teaj za njegovatelja/icu, ali nije uvjet, poeljno radno iskustvo na navedenim poslovima....

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme radi zamjene Uvjeti: 1. Osnovnoškolsko obrazovanje iteaj za njegovatelja 2. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internets...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI Dubr in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 35. Statuta Doma za starije i nemone osobe „Domus Christi“, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnateljica Doma raspisuje N A T J E A J Za prijem u radni odnos na radno mjesto njegovatelj/ica, jedan izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme Uvjeti: Osnovna škola i PKV teaj za njegovateljice i poloen vozaki ispit B kategorije. Pored posebnih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti:Prijavu/ molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi ( preslika diplome/svjedodbe o završenom obrazovanju )Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-aPresliku vozake dozvoleUvjerenje o nekanjavanju Pozivaju se osobe iz lanka 102.stavak1.-3. Zakona o hrva...

 • Company BENKO BRANKO OBITELJSKI DOM in Other
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/njegovateljice u domu za starije i nemone osobe. U obzir dolaze osobe s poloenim teajem za njegovatelja/njegovateljicu, bez obzira na razinu, smjer obrazovanja i iskustvo. Na navedenom radnom mjestu dolaze u obzir i medicinske sestre/medicinski tehniari....

 • Company OBITELJSKI DOM KORET in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: briga o starijim i nemonim osobama postoji mogunost zapošljavanja i umirovljenika zamolbe ili ivotopise slati na e-mail: ili na mob. 091 7628811...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe JEDNO SRCE in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Osposobljenost za njegovatelja/icu je poeljna, ali nije uvjet....

 • Company Dom Ksaver in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: prua usluge ope njege, zbrinjavanja te zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba korisnika, hrani i/ili pomae u hranjenju korisnika, sakuplja posue poslije obroka i odvozi u kuhinju na odjelu, vodi brigu o predaji, preuzimanju i tonom broju osobnog i posteljnog rublja korisnika,vodi brigu o redovitom presvlaenju korisnika i kreveta korisnika, u radu primjenjuje higijenske mjere odreene HACCP sustavom, obiljeava odjeu, rublje i obuu korisnika, prua pomo pri obavljanju fizioloških potreba korisnika,vodi brigu o istoi i urednosti prostora oko korisnika, njegovih predmeta i inventara, stavlja nepokretne ili polupokretne korisnike u kolica i odvozi ih na terasu, hodnik i na dogaanja u Dnevni boravak i restoran Doma,obavlja poslove skrbi tijekom noi, obavlja i druge poslove po nal...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE „SV. NEDJELJA“ NEDEŠĆINA in Tenja
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega i briga o korisnicima na smještaju u Domu Temeljem lanka 32. Statuta Doma za odrasle osobe "Sv.Nedjelja" Nedešina te na temelju suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa: 100-01/19-02/524,urbroj: 519-04-3-1-2/2-19-2 od 28.listopada 2019. godine, ravnateljica Doma raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. NJEGOVATELJ /ICA -1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: - PKV njegovatelj/ica - završena osnovna škola i poloen teaj za njegu Uz pisanu prijavu na natjeaj, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslik svjedodbe o završenoj školi) - uvjerenje o opoloenom teaju za njegovatelja/icu (preslik) - potvrdu o radnom st...

 • Company Centar za rehabilitaciju Varaždin in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega korisnika sa tjelesnim i/ili intelektualnim poteškoama. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe bez obzira na razinu, smjer obrazovanja i iskustvo - poloen teaj za njegovatelja/njegovateljicu. Slanjem zamolbe dajete privolu Centru za rehabilitaciju Varadin za korištenje osobnih podataka u svrhu zaposlenja. Ista vrijedi do opoziva. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega i briga o korisnicima, kupanje, odravanje higijene korisnika, pranja korisnika na zdravstvene preglede. U obzir dolaze osobe bez obzira na razinu, smjer obrazovanja i iskustvo sa poloenim teajem za njegovatelja/njegovateljicu. Za prijavu na posao dostaviti zamolbu i ivotopis te presliku potvrde o poloenom teaju za njegovatelja/njegovateljicu. Postoji mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. Primanja cca 5.400,00 kn neto....

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: pruanje pomoi pri obavljanju kupovine; obavljanje administrativnih poslova – odlazak lijeniku, odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije; pomo pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije; pruanje pomoi u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika. Potreba je vozaka B kategorije i vlastiti automobil za potrebe obavljanja posla, s time da poslodavac pokriva troškove prijevoza od kue do kue korisnika, a sve ostale troškove pokriva korisnik kome se prua usluga. Zapošljavanje na pola radnog vremena, a radno vrijeme utvruje korisnik zajedno sa poslodavcem.  Radi se o pomoi muškoj osobi u invalidskim kolicima. Ukoliko je završena samo osnovna škola potreban je teaj za njegovatelja....

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: pruati pomo pri obavljanju kupovine; obavljanje administrativnih poslova – odlazak lijeniku, odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije; pomo pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije; pruati pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika. Zapošljavanje na pola radnog vremena, a radno vrijeme utvruje korisnik zajedno sa poslodavcem.  Radi se o pomoi enskoj osobi u invalidskim kolicima. Ukoliko osoba ima završenu samo osnovnu školu, potreban je teaj njegovatelja....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe VILLA BREZOVICA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: posao njegovatelja/ice u zdravstvenoj njezi. Potreban poloen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company OBITELJSKI DOM JURKOVIĆ d.o.o. in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  opis posla: briga i njega starih i nemonih osoba...

 • Company COR BONUM, dom za starije i nemoćne osobe in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad u domu za starije i nemone osobe, briga o osobnoj higijeni korisnika, pomo pri šetnji, nadzor nad uzimanjem lijekova. Poeljno je da kandidat/kandidatkinja ima završen teaj za njegovateljice. Poeljno radno iskustvo na traenim poslovima....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: osobni/a asistent/ica. Potrebna senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom. Poslovi se sastoje od: pomoi pri osobnoj higijeni korisnika, odravanje higijene stambenog prostora korisnika, pomo u kuanskim poslovima, pomo u svakodnevnim aktivnostima ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika, te pomo i pratnja u socijalnim aktivnostima korisnika. U obzir dolazi i završena OŠ sa završenim teajem za njegovatelja/icu. Radi se po dogovoru s korisnikom ujutro ili popodne, 4 sata dnevno. Pismene zamolbe i ivotopis slati na e-mail ...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE PAX VL.NEKIĆ VANJA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: skrb o pacijentima Teaj za njegovatelj/icu...

 • Company Udruga za pomoć i podršku starim i nemoćnim osobama 'Ruka u ruci' in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika doma za starije i nemone osobe. Uvjet je završena srednja škola za njegovatelja/njegovateljicu ili osposobljavanje za njegovatelja/njegovateljicu....

 • Company ROMAN OBITELJ - Centar za rehabilitaciju in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: njega i pomo starijim osobama. Poslodavac osigurava prijevoz....

 • Company BOŽICA DOM, vl. Božica Tičić in Other
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis  poslova: - poslovi  njegovateljice  u domu za starije  i  nemone  osobe Poloen  teaj za  njegovateljicu. ...

 • Company OBITELJSKI DOM Vl. Martina Berić in Other
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba, pomo pri kupanju, hranjenju i odravanju higijene. Uvjeti: završena osnovna ili srednja škola, poeljno poloen teaj za njegovatelja/icu, ali nije uvjet. Radno iskustvo nije uvjet, bitna je motiviranost za rad na navedenim poslovima....

 • Company DOM NOVI ŽIVOT in Other
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Poslovi njege korisnika doma. Poeljan ispit za njegovatelja, no nije uvjet. Zamolbu i ivotopis dostaviti na navedeni e-mail ili na adresu poslodavca.  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Home-based personal care workers Edit filters