Jobmonitor. Search results for Others, Home-based personal care workers

106 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 106 results.
 • Company OBITELJSKI DOM "LIBER" VL. SANJA LIBER in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: njega osoba u obiteljskom domu. Uvjeti: - medicinska sestra/medicinski tehniar ili osoba neovisno o završenoj školi sa završenim teajem za njegovatelja/icu - radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet za zaposlenje. U obzir dolaze i osobe bez poloenog teaja koje su zainteresirane raditi u domu i kasnije poloiti teaj za njegovatelja/icu....

 • Company ZADRUGA NAŠ DOM in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone osobe - potrebno poloen teaj za njegovatelja/icu...

 • Company DOM NOVI ŽIVOT in Other
  25.09.2020

  Poslovi njege korisnika doma. Poeljan ispit za njegovatelja, no nije uvjet. Uz prijavu na natjeaj kandidati/kinje su duni/e, u izvorniku ili preslici priloiti: -dokaz o završenom obrazovanju -dokaz o posjedovanju vozake dozvole B kategorije -kratki ivotopis te isto dostaviti poštom na adresu poslodavca ili na e-mail adresu: Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost produljenja na neodreeno vrijeme. ...

 • Company SRETNA HIŽA j.d.o.o. in Other
  25.09.2020

  U obzir dolaze motivirane osobe za posao njegovatelji/ce starijih i nemonih osoba sa ili bez poloenog teaja za njegovatelja/icu, mogue je naknadno polaganje ispita za njegovatelja/icu u dogovoru sa poslodavkom, kontakt osoba-ga. Kos. ...

 • Company 'ZNAM' in Adamovec
  25.09.2020

  Opis poslova: potpore i podrške starijim osobama, osobama u nepovoljnom poloaju kroz programe zapošljavanja. Europski socijalni fond Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Prijavitelj: EDUKACIJSKA UDRUGA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO“ZNAM“ Projekt: ZAELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA -FAZA II Broj poziva:UP.02.1.1.13 Kodni broj:UP.02.1.13.0214 Projektni partneri: Centar za socijalnu skrb Zagreb, OIB:15904096423 – vršiti provjeru u svojim bazama podataka da je krajnji korisnik potpore i podrške starija osoba i/ili osoba u nepovoljnom poloaju Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podruna sluba Zagreb, OIB:91547293790- vršiti provjeru evidencije ena iz ciljane skupine u svrhu potpore i u svrhu osposobljavanja Ciljana skupina: Nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazo...

 • Company LG VITA j.d.o.o. in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika u kui. Poeljan teaj za njegovatelja/icu ali nije uvjet....

 • Company DOM SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN D.LEKIĆ in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika. Uvjeti: - medicinska sestra/medicinski tehniar ili osoba bez obzira na razinu i smjer obrazovanja s poloenim teajem za njegovatelja/icu....

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: njega i briga o korisnicima, kupanje, odravanje higijene korisnika, uoava promjene na korisniku i obavještava medicinsko osoblje, odrava higijenu posteljine, dezinficira. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu nisu uvjet - poloen teaj za njegovatelja/icu. Poslodavac nudi ukupna primanja cca.5,400,00 kn neto + topli obrok. Za prijavu dostaviti molbu, ivotopis, presliku dokaza o poloenom teaju....

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: pomo i njega osobi s invaliditetom oboljeloj od multiple skleroze, pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota, ovisno o fizikim potrebama korisnika. Uvjeti:srednja škola 3 ili 4 godine bez obzira na smjer iliosnovna škola sa završenim teajem za njegovatelja/icusenzibiliziranost za rad s osobama s invaliditetom. Mogunost korištenja vlastitog vozila. Za prijavu na natjeaj dostaviti: zamolbu i presliku svjedodbe o završenom školovanju....

 • Company OBITELJSKI DOM KORET in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: briga, njega i skrb starijih osoba zamolbe ili ivotopise slati na mail: ili na mob. 091 7628811 osiguran smještaj...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI Klasa: 112-01/20-02/135 URBROJ: 238/04-94-02/02-20-1 Stani, 22.09.2020. Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme Uvjeti:Osnovnoškolsko obrazovanje + teaj za njegovateljaNepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakon...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe JADRANKA in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: skrb i briga o starijim i nemonim osobama. Uvjet za radno mjesto je završen teaj za njegovatelja/njegovateljicu....

 • Company OBITELJSKI DOM BEATA in Dubrava
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba. Uvjet je poloeni teaj za njegovatelja. Oekivana neto plaa iznosi 5.500 kn. Mjesto rada: Dubrava, blizina Vrbovca....

 • Company SMJEŠTAJ AD ASTRA j.d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  opis poslova: njega starijih i nemonih osoba...

 • Company Obiteljski dom DUNAT in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: njega starijih i nemonih osoba u domu za starije Napomena: na natjeaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju poloen teaj za njegovatelje...

 • Company OBITELJSKI DOM SASHA UGLIK in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: njega starijih i nemonih osoba....

 • Company GENOVEVA d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: poslovi njegovateljice prema korisnicima doma za starije i nemone osobe. Poloen teaj za njegovatelja/icu je prednost, no nije uvjet, te je mogue naknadno polaganje Poeljno radno iskustvo...

 • Company OBITELJSKI DOM "KUPINA" in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE GRABRIK in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: njega, kupanje i hranjenje starijih i nemonih osoba...

 • Company UDRUGA 'OBNOVA' in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl…), pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima. Svaka ena pruat e potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika. Temeljem projekta „Zaeli dobro blinjemu!“ UP.02.1.1.13.0170 u sklopu poziva „Zaeli – Program zapošljavanja ena – faza II“ UP.02.1.1.13 predvieno je zapošljavanje 3 ene koje moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: punolje...

 • Company OBITELJSKI DOM "SVETI ANTE" VL. DOMAGOJ JOVIĆ in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba i korisnika obiteljskog doma, pomo pri hranjenju, odijevanju, pomo u obavljanju osobne higijene, pratnja i pomo u socijalnim aktivnostima....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZLATNE GODINE in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika (pomo pri kupanju, oblaenju, hranjenju), pratnja korisnika na kontrole i preglede. Potrebna je osposobljenost za njegovatelja/njegovateljicu....

 • Company Dom Zlatne godine Praporčan in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  - poeljan poloen TAAJ ZA NJEGOVATELJA/ICU STARIJIH I NEMONIH - mogunost smještaja - plaeni putni troškovi - rad u smjenama...

 • Company ANDRIJANA ŠAŠKO in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: briga o korisnicima obiteljskog doma, išenje, kuhanje....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VILLA DOBRA in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Njega i pomo starijih i nemonih osoba u obiteljskom domu....

 • Company SDMSH in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: briga o osobi oboljeloj od multiple skleroze. Potrebna komunikativnost i snalaljivost. Prednost osobi sa radnim iskustvom u neprofitnim organizacijama....

 • Company ENGERINI ŽELJKA,OBITELJSKI DOM in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu. Poloeno za njegovateljicu prednost, nije uvjet....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA GRADA VARAŽ in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: pomo i njega osobama s invaliditetom. Uvjeti: -srednja škola bez obzira na smjer ili završena osnovna škola uz poloen teaj za njegovatelja/icu - senzibilitet za osobe s invaliditetom....

 • Company UDRUGA CEREBRALNE PARALIZE ISTARSKE ŽUPANIJE in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: Pruanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom; pomo pri svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom ne moe obaviti sama. Vrsta usluge ovisi o potrebi osobe s invaliditetom i izraena je pojedinanom procjenom potrebe korisnika usluge, a moe obuhvaati sljedee poslove: pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima i hobijima, podrška pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, obavljanje administrativnih poslova (odlazak lijeniku, banku, poštu, uputnice, recepti i slino), obavljanje kupovine, mobilitet i kretanje (transferi: u/iz kreveta, auta i slino), pomo pri kuanskim poslovima, pomo pri izradi obroka i konzumaciji pia. pomo pri osobnoj higijeni. Razina obrazovanja: SSS, VSS, VŠS, OŠ – pod uvjetom da se ima završeni teaj za njegovatelja Zainteresir...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI-G.VLASTELIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: - njega bolesnih i nemonih - ureenje bolesnike postelje i posteljnog rublja - pomo pri podjeli hrane i hranjenju - pomo pri obavljanju fizioloških potreba Osobe bez poloenog ispita za njegovateljicu mogu se takoer javiti poslodavcu radi dogovora....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: podrška korisnicima u organiziranom stanovanju Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Asistent u organiziranom stanovanju, 6 izvršitelja (m/), na odreeno puno radno vrijeme od 21 mjesec Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i teaj za njegu.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana.   Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.   Prijave s potrebnom do...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: podrška korisnicima u organiziranom stanovanju Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Viši asistent u organiziranom stanovanju, 8 izvršitelja (m/), na odreeno puno radno vrijeme od 21 mjesec Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staa u struci.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana.   Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama. ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe, IVANA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA GRADA VARAŽ in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pomo osobi s invaliditetom u kui. Uvjeti: - srednja škola bez obzira na smjer ili završena osnovna škola uz poloen teaj za njegovatelja/icu - senzibilitet za osobe s invaliditetom....

 • Company INSTALACIJE STEPIĆ d.o.o. in Vode
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: montaa instalacija grijanje, voda, plin, kanalizacija, klima. Predviena plaa 6000-7000 kn....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA ST. I NEMOĆNE "GRIM" VINKOVCI in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  - opis posla: njega starih i nemonih štienika doma...

 • Company OBITELJSKI DOM IVANA in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: njega starih i nemonih, usluivanja, odravanje higijene korisnika....

 • Company PREDSTAVNIK OBITELJSKOG DOMA "SUNCE" MARKO ČEMAN in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: briga i skrb za stare i nemone osobe u obiteljskom domu. Predviena plaa: 4000 kuna neto. Prijave na mobitel: 095 5168299, zvati u vremenu od 16h do 20h....

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). Opis poslova: Radi na osiguranju i unaprjeivanju njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi s teškoama u razvoju u Programu...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ŠESTINE INES KRAMARIĆ ŠIMIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: njega starijih i nemonih osoba.Ostale informacije: završen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:pruanje zdravstvene skrbi, njega i higijena korisnika. Smjenski rad ili po dogovoru, nema nonih smjena, obrok ukljuen.. ...

 • Company Dom za stare i nemoćne BELANČIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:sveobuhvatni poslovi njegovateljice u skrbi i njezi oko starijih. Nema nonih smjena, radno vrijeme redovno ili po dogovoru. ...

 • Company MAXI, vl. Zdenko Maksić in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: briga i njega starijih i nemonih osoba. Poloen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Novak in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika. Potreban završen teaj njegovatelja/icu. Najava na mobitel 091 2984-170 od 9-15 sati radanim danom (vikendom ne)....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Novak in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika. Najava na mobitel 091 2984-170 od 9-15 sati radnim danom (vikendom ne)....

 • Company Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: pruanje pomoi pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba tee pokretnih i nepokretnih korisnika. U obzir dolazi završeno osnovnoškolsko obrazovanje i osposobljenost za njegovatelja/icu. Uz pisanu zamolbu kandidati su obvezni dostaviti: ivotopis, domovnicu, uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/icu, uvjerenje o nekanjavanju, potrda o radnom stau....

 • Company GRAD VINKOVCI in Vinkovci
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  GRADONAELNIK KLASA: 601-01/20-01/11 URBROJ: 2188/01-06-20-03 Vinkovci, 02. rujna 2020. U sklopu projekta osiguravanja pomonika u Djejem vrtiu Vinkovci, temeljem lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i lanka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( „Slubeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09, 01/13 i 02/18) Grad Vinkovci objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomonika u Djejem vrtiu Vinkovci I. Broj pomonika u vrtiu: 6 Mjesto rada: Djeji vrti Vinkovci Radno vrijeme: 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme Prijevoz na rad: Djelomino Vrsta ugovora: Ugovor o radu na odreeno vrij...

 • Company SOZ in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: osobna asistencija osobi s invaliditetom....

 • Company DOM ŽAGAR in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone osobe - završena škola nije bitna - potrebno završen teaj za njegovateljicu...

 • Company Dom Centar in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: njega korisnika. Potreban završen teaj za njegovatelja/icu. Uz pisanu zamolbu treba priloiti: ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista, svjedodbe, teaja za njegovateljice, dokaz o radnom stau te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Home-based personal care workers Edit filters