Jobmonitor. Search results for Others, University and higher education teachers

23 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  14.11.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 5. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate elve (Caretta caretta): uvid u epizoike i endozoike zajednice (TurtleBIOME)“, na odreeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Botanikom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 17...

 • Company FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE in Polje
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sveuilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varadin raspisuje N A T J E A J za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje i radno mjesto asistenta iz podruja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz podruja tehnikih znanosti, polje raunarstvo, za grupu predmeta vezanih uz raunalne mree i operacijske sustave na Katedri za informatike tehnologije i raunarstvo (zamjena za privremeno nenazonu djelatnicu) (m/). Pristupnici/ice za izbor duni/e su, pored opih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine , , , , , , , , , , , , ). Prijavi na natjeaj pristupnici/ice su duni/e priloiti: ivotopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplo...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog Fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/46; Ur. broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/410, Ur. broj: 380-012/246-19-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374, Ur. broj: 380-012/246-19-2 - toka 2., kao i Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/44, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/67, Ur. broj: 380-012/246-18-2, dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J 1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog Fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/46; Ur. broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/410, Ur. broj: 380-012/246-19-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374, Ur. broj: 380-012/246-19-2 - toka 2., kao i Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/44, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/67, Ur. broj: 380-012/246-18-2, dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J 2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicine i zdravstva, polje farmacija, g...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog Fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/46; Ur. broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/410, Ur. broj: 380-012/246-19-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374, Ur. broj: 380-012/246-19-2 - toka 2., kao i Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/44, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/67, Ur. broj: 380-012/246-18-2, dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J 3. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo,...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E A Jza izbor1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom- 1.1 jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija i znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 50% radnog vremenaPristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017)Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i ...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E A Jza izbor2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu- 2.1 dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremenaPristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017. Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/201...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E A Jza izbor2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu2.2 jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavaa iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017)Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E A Jza izbor1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom- 1.2 dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija i znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 50% radnog vremena Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017)Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i ...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje N A T J E A J za izborna Katedri za kliniku medicinu- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavaa iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, za rad na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017) Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEAJ 2. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradniko zvanje i suradniko radno mjesto asistenta iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kemiju i ekologiju (zamjena za bolovanje).Svi pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane lankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET in Osijek
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEAJ 1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za biologiju i mikrobiologiju. Svi pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/...

 • Company Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija in Split
  07.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  UMJETNIKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E A J (m/) za izbor u zvanje i na radno mjesto Viši predava u podruju umjetnosti, polje filmska umjetnost na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natjeaj mora sadravati ivotopis, presliku dokaza o dravljanstvu, diplomu o steenoj strunoj spremi i izvješe o strunoj i nastavnoj aktivnosti. Prijavom na natjeaj pristupnici su izriito suglasni da Umjetnika akademija u Splitu moe koristiti, prikupljati i obraivati podatke u svrhu provedbe natjeajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natjeaja na adresu: Umjetnika akademija u Splitu, Zagrebaka 3, 21 000 Split. ...

 • Company Poštanska i telekomunikacijska škola in Kom
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi (u daljnjem tekstu : Pravilnik), Poštanska i telekomunikacijska škola objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 2. Nastavnik strukovnih predmeta iz podruja elektrotehnike, mjesto rada Zagreb 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 7 sati nastave tjedno. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: - Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa,...

 • Company Poštanska i telekomunikacijska škola in Kom
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi (u daljnjem tekstu : Pravilnik), Poštanska i telekomunikacijska škola objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Nastavnik strukovnih predmeta iz podruja elektrotehnike, mjesto rada Zagreb 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: - Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u suradniko zvanje i na radno mjesto asistent iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj za toku 2. prilau: ivotopis, odgovarajuu ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj; UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj za toku 1. prilau: ivotopis, odgo...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u A. znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na neodreeno vrijeme IZVANREDNOG PROFESORA (radno mjesto I. vrste) u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo, u Zavodu za reakcijsko inenjerstvo i katalizu (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pristupnici/e p...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u B. suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme ASISTENT / DOKTORAND HrZZ (radno mjesto I. vrste) na projektu HrZZ - PV-WALL (Fotonaponska-geopolimerna fasada: uloga vode-kisika u naprednom sklapanju filmova kompozitnih materijala) u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo ili temeljne tehnike znanosti ili u podruju prirodnih znanosti, polje kemija ili fizika, - u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u C. suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme ASISTENT (radno mjesto I. vrste) u podruju prirodnih znanosti, polje kemija, - u Zavodu za organsku kemiju - razvojno radno mjesto, (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pristupnici/e strani dravljani moraju priloiti...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u C. suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme ASISTENT (radno mjesto I. vrste) u podruju prirodnih znanosti, polje kemija, - u Zavodu za analitiku kemiju - zamjena (jedan zaposlenik/ca) - u Zavodu za organsku kemiju - zamjena (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - HRVATSKI SUDIJI in Adamovec
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Hrvatski studiji Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb, objavljuju NATJEAJ radi izbora po jednoga: 3. suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta, u podruju društvenih znanosti, polju psihologije, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za psihologiju (zamjena za rodiljni dopust) Uvjeti Pristupnik pod 1–3 mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavni rok za toke 1–3 je 30 dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – listopad 2019.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. Prijavom na natjeaj pristupnik ...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek in Osijek
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIKIH ZNANOSTI OSIJEK raspisujeN A T J E A J za izbor i prijam1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za animalnu proizvodnji i biotehnologiju.Pristupnici natjeaju pod tokom 1. pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; University and higher education teachers Edit filters