Jobmonitor. Search results for Adamovec

216 Jobs found

Used filters:
 • Adamovecx
Displaying 1-50 of 216 results.
 • Company ARHITEKTONSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Arhitektonski fakultet Sveuilišta u Zagrebu raspisuje N A T J E A J za radno mjesta: 1. jednog izvršitelja na radnom mjestu IV. vrste - spremaica, na neodreeno radno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti: završena osnovna škola, radno iskustvo na istim ili slinim poslovima. Opi uvjeti: Uz prijavu kandidati su duni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priloiti:ivotopis, dokaz o dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektroniki zapis (e-radna knjiica). Ako kandidat uz prijavu priloi dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, duan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (pr...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za radno mjesto 1. SSS/IV - zdravstveni tehniar laboratorijskog smjera ili SSS medicinski tehniar/medicinska sestra u Odjelu za davalaštvo krvi na lokaciji Petrova 3 – 1 izvršitelj Uvjeti: - osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete: Za radno mjesto pod 1. • SSS/IV  zdravstveni tehniar laboratorijskog smjera ili SSS medicinski tehniar/medicinska sestra, • poloen struni ispit, • odobrenje za samostalan rad, • radno iskustvo: 12 mjeseci, • znanje engleskog jezika, • poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu kandidati...

 • Company Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 14. toke 12. i lanka 29. toke 5. Statuta Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine i lanka 4. stavka 1. Pravilnika o radu od dana 06. studenog 2014. godine, 05. lipnja 2017. godine i 19. listopada 2017. godine, Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazonih radnika 2. PODRUNICA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI 2.1. struni referent – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjeti za rad: - srednja struna sprema poljoprivredne ili druge odgovarajue struke, - najmanje 1 godina radnog iskustva na od...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 1. Lijenik na specijalizaciji iz djeje kirurgije - 2 izvršitelja (m/) Uvjet: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalan rad, probni rad 6 mjeseci I. Kandidati za radno mjesto pod brojem A1. duni su uz navedeno priloiti: preslik prijepisa poloenih ispita na studiju, preslik potvrde o opem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslik nagrada za vrijeme studija, preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, preslik ugovora o radu ako je pristupnik radi...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 2. Prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: preddiplomski struni studij fizioterapije (bacc.physioth.), odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapi...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 4. Medicinska sestra/tehniar – 7 izvršitelja (m/) Uvjeti: završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evident...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 3. Prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: preddiplomski sveuilišni/preddiplomski struni studij sestrinstva (bacc.med.techn.), odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranj...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 4. Pomoni kuhar – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: NKV, probni rad 1 mjesec II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne star...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 2. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: veleuilišni dodiplomski studij laboratorijske dijagnostike (bacc. med. lab. diagn.), odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavo...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 8. Spremaica – 1 izvršitelj (m/) Uvjet: NKV, probni rad 1 mjesec II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starij...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 5. Spremaica – 1 izvršitelj (m/) Uvjet: NKV, probni rad 1 mjesec II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija ...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 1. Prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: preddiplomski sveuilišni/preddiplomski struni studij sestrinstva (bacc.med.techn.), odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 3. Medicinska sestra/tehniar – 8 izvršitelja (m/) Uvjeti: završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentir...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 7. Pomoni radnik u zdravstvu – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: PKV, poloeni teaj radnika u zdravstvu, probni rad 1 mjeseca. II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 6. Magistar prava/diplomirani pravnik – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: završen pravni fakultet, 1 godina radnog iskustva u struci, probni rad 6 mjeseci II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evident...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: priprema radnog prostora, strojeva, ureaja i pomagala za proizvodni proces. Provedba i praenje tijeka proizvodnje gotovih farmaceutskih oblika. Kontrola procesnih parametara. Posluivanje stroja. Pranje i priprema kontaktne ambalae. Doprema sirovine, poluproizvoda i ambalae. Evidencija provedenih radnih zadataka sukladno procedurama. Odravanje istoe proizvodnih prostorija, istih hodnika i pomonih prostorija. U obzir dolazi strojarska, elektrotehnika, farmaceutska, kemijska i srodne struke. Poeljno prethodno radno iskustvo u srodnoj industriji (prehrambenoj, kemijskoj, farmaceutskoj, preraivakoj). Prilikom slanja ivotopisa, naznaiti za radno mjesto „Radnik u farmaceutskoj industriji, Zagreb“....

 • Company REGOS in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – proišeni tekst, 62/17, 77/17 – proišeni tekst, 91/18 i 100/18 – proišeni tekst) te lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika: SEKTOR OBVEZNIKA Sluba prihvata i obrade podataka - Struni/a suradnik/ca, m/ - 1 izvršitelj/ica (na neodreeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci) – koeficijent sloenosti poslova 1,115. Struni uvjeti za raspored na radno mjesto: – završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuili...

 • Company REGOS in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – proišeni tekst, 62/17, 77/17 – proišeni tekst, 91/18 i 100/18 – proišeni tekst) te lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika: SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA Sluba voenja osobnih rauna - koordinator/ica, m/ - 1 izvršitelj/ica (na neodreeno uz probni rad od šest (6) mjeseci) - koeficijent sloenosti poslova 1,697, za rad u mirovinskim informativnom centru u Zagrebu. - probni rad odvijat e se u središnjici Zagreb, Struni uvjeti za raspored na radno mjesto: – završe...

 • Company REGOS in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – proišeni tekst, 62/17, 77/17 – proišeni tekst, 91/18 i 100/18 – proišeni tekst) te lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika: - Viši/a koordinator/ica za sigurnost informacijskog sustava m/ - 1 izvršitelj/ica (na neodreeno uz probni rad od šest (6) mjeseci) - koeficijent sloenosti poslova 1,940. Struni uvjeti za raspored na radno mjesto: - završen preddiplomski i diplomski sveui¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specij...

 • Company KERAMIKA FRIŠČIĆ d.o.o. in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Rad u uredu i na terenu Rad na terenu- Istra, Kvarner, Zagreb, prijevoz osiguran od strane poslodavca Opis poslova: ispunjavanje graevinske knjige, nadzor gradilišta Radni odnos na neodreeno vrijeme uz probni rad...

 • Company NEVENKA UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: usluivanje pia. Osobni dolazak na adresu: Caffe bar Time, Ivane Brli Maurani 19, Malešnica, Zagreb....

 • Company JA.TO.GO. j.d.o.o. in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: njega lica i tijela. ivotopise slati iskljuivo na mail: Mjesto rada: Širolina ulica, Zagreb....

 • Company ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 06/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 86/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Škola za medicinske sestre Mlinarka objavljuje natjeaj za popunu sljedeih radnih mjesta PROFESOR / PROFESORICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI Izvršitelja/izvršiteljice : 1 Radni odnos na : odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 9 sati nastave tjedno Potrebna struna sprema: VSS, profesor/profesorica hrvatskog jezika, mag.educ.cro. Trajanje natjeaja: 8 dana Molbe slati poštom na Mlinarska 34, Zagreb ili e-mailom na , Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Molbi je potrebno priloiti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunj...

 • Company KERATEK, D.O.O. in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Firma je inenjering koja se bavi izvedbom ventiliranih fasada. Zastupaju, prodaju i ugrauju potkonstrukciju njihovog partnera "Fischer-BWM-Fasadna tehnika" iz Njemake. Zastupaju proizvoaa kiselootpornih podnih i zidnih ploica za prehrambenu i kemijsku industriju i proizvoaa bazenske keramike ("Interbau Blink" i "Klingenberg" Njemaka) te proizvoaa kiselootpornih kitova i masa „Höganäs". Poslodavac trai suradnika, diplomiranog inenjera graevinarstva za izradu i voenje projekata ventiliranih fasada. Oekuju aktivan rad na raunalu ( MS Office, Autocad) Potrebno dobro znanje njemakog i engleskog jezika. Prednost imaju oni sa poloenim strunim ispitom. Sve ponude sa ivotopisom na hrvatskom, njemakom ili engleskom jeziku dostaviti e-mailom na ...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIKIH ZNANOSTI, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor a) jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: Politika teorija/povijest politikih ideja, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za politiku i socijalnu teoriju; Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17.). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz prijavu treba priloiti: ...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIKIH ZNANOSTI, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor b) jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvenoj grani: Masovni mediji, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17.). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz prijavu treba priloiti: ivotopis...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 4. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport- 1 izvršitelj. Pristupnici od toke 1. do 5. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijes...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 2. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja- 1 izvršitelj. Pristupnici od toke 1. do 5. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezult...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 3. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora prvi izbor u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja - 1 izvršitelj. Pristupnici od toke 1. do 5. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 1. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku - 1 izvršitelj. Pristupnici od toke 1. do 5. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se ob...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta: 8. izvršitelja na radnom mjestu IV. vrste – istaica, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj. Pristupnici pod tokom 8. trebaju ispunjavati uvjete: - NKV. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na slubenoj stranici Agronomskog fakulteta, dostaviti na adresu Fakulteta u roku 8 dana, od dana objave natjeaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za natjeaj“. Ako se pristupnik javlja na više objavljenih oglasa is...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta: 7. izvršitelja na radnom mjestu I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, na odreeno vrijeme od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „Novi poetak za stare hrvatske sorte vinove loze“ na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo – 1 izvršitelj. Pristupnici pod tokom 7. trebaju ispunjavati uvjete: završen dodiplomski ili diplomski sveuilišni studij biotehnikog, prirodnog ili društvenog podruja; radno iskustvo od jedne godine; znanje rada na osobnom raunalu. Prednost: znanje engleskog jezika (pisanje, govor), vozaka dozvola B kategorije. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, pres...

 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Luia 5 na temelju suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/19-03/589; Urbroj: 380-012/246-20-2, N A T J E A J za popunu radnog mjesta Voditelja/ice referade preddiplomskih i diplomskih studija, u Studentskoj slubi, poloaj III. vrste, 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca. Opis poslova: Koordinira rad Referade preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija, priprema podatke o studentima za razne institucije, aurira i vodi brigu o oglasnim ploama za studente, prikuplja dokumentaciju i prijave za upis u diplomske studije, obavlja upis studenata svih godina studija, ispisuje studente, obavlja sve administrativne poslove u vezi sa studentima, te obavlj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUČKO in Adamovec
  25.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19); dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Luko, odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, te dobivene suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/19-001/1730, URBROJ: 251-10-11-19-8) od 17. sijenja 2020. godine Osnovna škola Luko raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. Domar/ka, 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje) Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandida...

 • Company Poliklinika za internu medicinu, opću kirurgiju i ginekologiju Sveti Duh II in Adamovec
  25.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: posao medicinske seste/tehniara u poliklinici za dijalizu. Potrebno je odobrenje za samostalan rad od strane Hrvatske komore medicinskih sestra. Poeljno iskustvo rada na dijalizi, premda nije uvjet. Mjesto rada: Poliklinika za hemodijalizu Sv. Duh II, Zagreb, Dunjevac 15. Pisana zamolba na adresu: Fresenius Medical Care, Zagreb, Savska Opatovina 36, uz napomenu (za natjeaj za posao)....

 • Company KRUNA TRADE D.O.O. in Adamovec
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: prodaja odjevnih predmeta. Uvjeti:  - izraene prodajne vještine i aktivna prodaja, - vedrina i pozitivan pristup poslu, - komunikativnost, - usmjerenost na kupca i prodajne rezultate, - ljubaznost, pedantnost i efikasnost u radu Poslodavac nudi: - stimulitavne radne uvjete u okruenju koje prepoznaje timski rad, ali i kvalitete pojedinca - rad u tvrtci sa 39 godina prisustva na trištu Rad je u Avenue Mall Zagreb, Arena centar i Westgate. ivotopis sa detaljnim opisom iskustva u prodaji te trajanjem prijašnjih zaposlenja priloiti prilikom prijave....

 • Company AEDIFICIUM j.d.o.o. in Adamovec
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova:poslovi vezani uz vodovod,odvodnju,hlaenje i grijanje. Potrebna Licenca. Poeljno poloen vozaki B kategorije. Mjesto rada:Jalševec Nartski,Zagreb i okolica,teren RH. Za rad na terenu poslodavac osigurava smještaj....

 • Company MAJATIK d.o.o. in Adamovec
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: išenje uredskih prostora, podruje rada N. Zagreb ( Sloboština ), rad u popodnevnim satima....

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 I 89), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 98/19), a u vezi s javnim natjeajem klasa: 112-01/19-01/328, ur.broj: 529-02-02-02/3-19-1 objavljen dana 16. listopada 2019. godine u Narodnim novinama br 98/19, a djelomino obustavljen odlukom klasa: 112-01/19-01/328, urbroj: 529-02-02-02/1-20-8 od 16. sijenja 2020. godine, Ministarstvo turizma raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva tu...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 I 89), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 98/19), a u vezi s javnim natjeajem klasa: 112-01/19-01/328, ur.broj: 529-02-02-02/3-19-1 objavljen dana 16. listopada 2019. godine u Narodnim novinama br 98/19, a djelomino obustavljen odlukom klasa: 112-01/19-01/328, urbroj: 529-02-02-02/1-20-8 od 16. sijenja 2020. godine, Ministarstvo turizma raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva tu...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Logoped - na odreeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/) Uvjeti: - diplomski sveuilišni studij logopedije (s tim izjednaen VSS) - verbotonalna edukacija - jedna godina iskustva Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, - elektroniki zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraj...

 • Company Tehnička škola Zagreb in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.) TEHNIKA ŠKOLA ZAGREB ZAGREB, Palmotieva 84 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta I. odreeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust): - profesor/ica raunalstva - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (magistar inenjer raunarstva, magistar inenjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inenjer elektrotehnike i raunalnog inenjerstva, dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing raunarstva, sveuilišni prvostupnik inenjer elektrotehnike, magistar inenjer informatike, magistar informatike u edukaciji, dipl...

 • Company Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 14. toke 12. i lanka 29. toke 5. Statuta Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine i lanka 4. stavka 1. Pravilnika o radu od dana 06. studenog 2014. godine, 05. lipnja 2017. godine i 19. listopada 2017. godine, Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazonih radnika 1. PODRUNICA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ UPANIJI 1.1. struni savjetnik – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjeti za rad: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij - prirodne, društvene, tehnik...

 • Company Osnovna škola Dragutina Domjanića in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Domjania Zagreb, Gajnice 31 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Dragutina Domjania ( mrene stranice škole - poveznica zapošljavanje ) raspisuje: Natjeaj za popunu radnog mjesta 1. Uitelja-uiteljice razredne nastave na neodreeno vrijeme - puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica. Na natjeaj se mogu prijaviti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravil...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGORA VITEZA in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Djeji vrti Grigora Viteza objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ/ICA - 3 izvršitelja (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi - dokaz o hrvatskom dravljanstvu - potvrda o podacima (o stau) evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis HZMO-a, ne starije od mjesec dana od dana objave natjeaja -...

 • Company VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske na temelju odredbe l. 138. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosua KLASA: 119-02/18-04/855, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od 2. sijenja 2019. a u vezi s oglasom za prijam u radni odnos namještenika na neodreeno vrijeme, poslovni broj 7-Su-1028/18-1 od 20. veljae 2019, obustavljenog Odlukom poslovni broj 7-Su-1028/18-26 od 20. svibnja 2019. i u vezi s oglasom za prijam u radni odnos namještenika na neodreeno vrijeme, poslovni broj 7-Su-508-19-1 od 24. svibnja 2019. obustavljenog Odlukom poslovni broj 7-Su-508/19-10 od 21. lipnja 2019., ponovo objavlj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Osnovna škola Bukovac raspisuje N A T J E A J 1. za radno mjesto spremaica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sata tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj Uvjeti: prema lanku 105. – l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti dokumentaciju : - ivotopis - dokaz o strunoj spremi - elektroniki zapis HZMO –a o radno – pravnom statusu u izvorniku - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana U radni odnos ne moe biti primljen...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE, Zagreb, Bolnika cesta 32 Objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme 1. Odjelni lijenik - 1 izvršitelj Uvjeti: - sveuilišni diplomski studij:medicine - odobrenje za samostalan rad Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku diplome • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja i doka...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Slubeni glasnik Grada Zagreba 22/09), ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na radna mjesta 2. portir–telefonist, 2 izvršitelja (m/) na odreeno vrijeme radi zamjene odsutnih radnika Uvjeti: - SSS tehnikog, opeg ili drugog smjera ili škola za KV radnike - 6 mjeseci radnog iskustva u struci Uz pisanu zamolbu (vlastoruno potpisanu) na natjeaj, kandidati su obvezni dostaviti: - ivotopis; - preslik svjedodbe/diplome; - preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitu (za radno mjesto pod brojem 3., 4., 5. i 6.); - preslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu (za radna mjesta pod brojem 4. i 5.); - preslik odobrenja za samostalni rad (za radno mjesto pod br...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR in Adamovec
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Slubeni glasnik Grada Zagreba 22/09), ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na radna mjesta 4. lijenik specijalist psihijatrije - 1 izvršitelj (m/) na odreeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine; - poloen struni ispit; - specijalizacija iz psihijatrije; - odobrenje za samostalan rad; - poznavanje rada na raunalu; - 1 godina radnog iskustva u struci Uz pisanu zamolbu (vlastoruno potpisanu) na natjeaj, kandidati su obvezni dostaviti: - ivotopis; - preslik svjedodbe/diplome; - preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitu (za radno mjesto pod brojem 3., 4., 5. i 6.); - preslik uvjerenja o poloenom specijal...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Adamovec Edit filters