Jobmonitor. Search results for Adamovec

257 Jobs found

Used filters:
 • Adamovecx
Displaying 1-50 of 257 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA in Adamovec
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN , , , , , , , , , , , , , , )lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku kojim se svim kandidatima osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj Osnovne škole Tina Ujevia, ravnateljica Škole objavljuje: NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa Za radno mjesto:spremaice- 1 izvršitelj na neodreeno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti:Uvjeti za radno mjesto propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,...

 • Company KORAD-RIBARNICA GALEB, VL. ŽELJKO KORIČIĆ in Adamovec
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: poslovi prodavaa u ribarnici. Mjesto rada: Zagreb - Jarun....

 • Company STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Radi širenja poslovanja i pokretanja novih projekata, pozivamo vas da nam se pridruite na radnom mjestu: AGENT/ICA U CALL CENTRU (m/) Zagreb Opis posla: • Aktivna prodaja proizvoda (Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Shark, Topshop…) kroz telefonsku komunikaciju s kupcima • Administracija kontakata i narudbi u raunalnom programu Ako ste: • Komunikativni i kreativni u svojim aktivnostima • Poduzetni i snalaljivi u ostvarenju svojih ciljeva • Odgovorni i uporni u radu • Spremni zaraivati više od prosjene hrvatske plae! ... ovo je pravo radno mjesto na kojem moete usavršiti svoje vještine i pritom odlino zaraditi! Nudimo vam: • Izazovan i dinamian posao u ugodnom i prijateljskom radnom okruenju • Ugovorni radni odnos u ureenom radnom vremenu • Redovna primanja uz stimulativni dodatak na osnovnu plau...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Zdravstveni djelatnik u ORL timu – na neodreeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/) Uvjeti: - preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij iz podruja biomedicine i zdravstva (s tim izjednaen VŠS) - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - verbotonalna edukacija - jedna godina iskustva Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - elektroniki zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osi...

 • Company Tehnička škola Zagreb in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20) TEHNIKA ŠKOLA ZAGREB ZAGREB, Palmotieva 84 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta I. neodreeno, nepuno radno vrijeme (upranjeno radno mjesto, 25 sati ukupnoga rada tjedno): - profesor/ica elektrotehnike skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (magistar inenjer elektrotehnike, magistar inenjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inenjer elektrotehnike i raunalnog inenjerstva, dipl. ing. elektrotehnike, sveuilišni prvostupnik inenjer elektrotehnike, prof. elektrotehnike i...

 • Company OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO Uitelja/ice klavira - 1 izvršitelja/ice na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 17. Zakona o umjetnikom obrazovanju, odnosno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 1. Magistar nutricionizma - 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: prehrambeno-biotehnološki fakultet, 1 godina radnog iskustva u struci, probni rad 6 mjeseci Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu/diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evi...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J B) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 2. Spremaica – 2 izvršitelja (m/) Uvjeti: NKV, probni rad 1 mjesec Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu/diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne ...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 1. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: veleuilišni dodiplomski studij laboratorijske dijagnostike (bacc. med. lab. diagn.), 1 godina radnog iskustva u struci, odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu/diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), ...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 2. Spremaica – 2 izvršitelja (m/) Uvjeti: NKV, probni rad 1 mjesec Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu/diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (n...

 • Company Centar Novi Jelkovec in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su: - završen struni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniara - poloen struni ispit - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - 3 godine radnog iskustva - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) Uz prijavu na natjeaj kandidati/kandidatkinje su duni priloiti sljedee dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike): ivotopis, vlastoruno potpisan, osobnu iskaznicu. dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o poloenom strunom ispitu, dokaz o odobrenju nadlene komore za samostalan rad, dokaz o radnom iskustvu (kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovi...

 • Company "ANDO MONT" vl. ANĐELKO DOLOVČAK, PETROVSKO, PODGAJ PETROVSKI 26. in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: montaa PVC stolarije i graevinske limarije. Potrebna zvanja: bravar, limar, graevinski stolar. Mjesto rada: Krapinsko-zagorska upanija i grad Zagreb. Mogunost radnog odnosa na neodreeno....

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 2. NA ODREENO VRIJEME IV. Medicinska sestra/tehniar - 3 izvršitelja Uvjeti: - SSS medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad Probni rad je utvren u trajanju od dva mjeseca. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe odnosno diplome • za radno mjesto pod t. I. i IV.. presliku svjedodbe o završenoj etverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, odnosno presliku svjedodbe o završenoj petogodišnjoj školi • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanj...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje NATJEAJ za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 1. PROELNIK ZAVODA ZA LIJEENJE OVISNOSTI Uvjeti: - sveuilišni diplomski studij medicine - specijalizacija iz psihijatrije - akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat - pet godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od etiri godine Nepravodobne i nepotpune prijave nee se razmatrati. Na natjeaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijave na natjeaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijavi treba priloiti: • ivotopis • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natjeaja • program rada i razvoja zavoda Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta pod...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 2. NA ODREENO VRIJEME III. Struna prvostupnica sestrinstva - 1 izvršitelj Uvjeti: - preddiplomski studij sestrinstva - odobrenje za samostalan rad Probni rad je utvren u trajanju od tri mjeseca. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe odnosno diplome • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvariva...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 1. NA NEODREENO VRIJEME b. Servirka-spremaica - 2 izvršitelja Uvjeti: - osmogodišnja škola - teaj iz higijenskog minimuma Probni rad je utvren u trajanju od mjesec dana. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe o završenoj osnovnoj školi • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju trae...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 1. NA NEODREENO VRIJEME a. Medicinska sestra/tehniar - 1 izvršitelj Uvjeti: - SSS medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad Probni rad je utvren u trajanju od dva mjeseca. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe odnosno diplome • za radno mjesto pod t. I. i IV.. presliku svjedodbe o završenoj etverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, odnosno presliku svjedodbe o završenoj petogodišnjoj školi • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka Pravilnika o radu te lanaka Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna školaJosipa Jurja Strossmayera, Zagreb, Varšavska 18, objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta • UITELJ/ICA MATEMATIKE u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska 18, Zagreb - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme Prema odredbama l. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/2017) radni odnos se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Na natjeaj se...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka Pravilnika o radu te lanaka Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb, Varšavska 18, objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta • UITELJ/ICA MATEMATIKE u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska 18, Zagreb - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 18 sati Prema odredbama l. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/2017) radni odnos se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZOOOSŠ i Pravilnik o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Pisanu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta slati na adresu: Nova cesta 92, Zagreb. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola....

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 77. stavka 6. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac i lanka 16. stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj: 61/18), a temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04-3-1-2/2-20-157 od 4.9.2020. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Zagreb, Tuškanac 15 objavljuje N A T J E A J za prijam u radni odnos Struni radnik I. vrste – odgajatelj/ica, na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ili završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije - poloen strun...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 77. stavka 6. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, lanka 16. stavka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj: 61/18) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike klasa: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04-3-1-1/5-20-169 od 7.9.2020. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Zagreb, Tuškanac 15 raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos Uitelj/ica edukacijski rehabilitator, puno radno vrijeme, na odreeno vrijeme - 2 izvršitelja/ice Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanku 28. stavku 1. P...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na odreeno vrijeme na poslovima: Bioinformatiar - 1 izvršitelj/ica (u Jedinici za znanstvena istraivanja na vrijeme od 1 godine) Uvjeti i potrebna dokumentacija: - VSS, magistar struke, podruje biomedicine i zdravstva ili prirodnih znanosti ili biotehnikih znanosti - zamolba - ivotopis - domovnica - potvrda HZMO-a o radnom stau Prednost: poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu, - poeljno radno iskustvo u zdravstvenim, znanstvenim i/ili sveuilišnim institucijama Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolov...

 • Company Dom Park in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi kuhara - priprema hrane. Kontakt putem pismene zamolbe na adresu Ivanigradska 52, Zagreb s naznakom - natjeaj za kuhara/icu ili putem maila na ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Nad lipom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica edukacijski rehabilitator - nastava u kui (zvanje – profesor defektolog/magistar edukacijske rehabilitacije) - 9 izvršitelja/ica, nepuno radno vrijeme (20 sati), na odreeno vrijeme Uvjeti propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Nad lipom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica edukacijski rehabilitator (zvanje – profesor defektolog/magistar edukacijske rehabilitacije) - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), na neodreeno vrijeme Uvjeti propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Nad lipom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica edukacijski rehabilitator (zvanje – profesor defektolog/magistar edukacijske rehabilitacije) - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (20 sati), na odreeno vrijeme Uvjeti propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17...

 • Company METALNI PROIZVODI HERA j.d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: limarski poslovi uglavnom na privatnim kuama. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu vani - iskustvo je poeljno. Mjesto rada: Varadinska upanija i Zagreb (dnevne migracije). Poslodavac organizira i financira prijevoz do mjesta rada. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company METALNI PROIZVODI HERA j.d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: tesarski poslovi uglavnom na privatnim kuama. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu vani - iskustvo je poeljno. Mjesto rada: Varadinska upanija i Zagreb (dnevne migracije). Poslodavac organizira i financira prijevoz do mjesta rada. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company METALNI PROIZVODI HERA j.d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: zidarski poslovi uglavnom na privatnim kuama. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu vani - iskustvo je poeljno. Mjesto rada: Varadinska upanija i Zagreb (dnevne migracije). Poslodavac organizira i financira prijevoz do mjesta rada. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company ROBY, vl. Robert Kapulica in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: izvoenje instalacija grijanja i plinoinstalacija. Mjesto rada: Zagreb i okolica. Poslodavac osigurava prijevoz do mjesta rada....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uvjeti natjeaja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Pismenu zamolbu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu: Nova cesta 92, Zagreb....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent, na odreeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca – 1 izvršitelj Uvjeti: srednja struna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajue struke, poznavanje rada na osobnom raunalu, poznavanje engleskog jezika. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: ivotopis uvjerenje o dravljanstvu dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (svjedodba), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio), ostali traeni d...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom II. vrste – viši tehniar, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za znanost o drvu, (zamjena za privremeno nenazonu zaposlenicu) - 1 izvršitelj Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij drvne tehnologije, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: ivotopis, uvjerenje o dravljanstvu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (diploma), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio), ostali traeni...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste (interni naziv radnog mjesta: portir), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca - 1 izvršitelj. Uvjeti: SSS, radno iskustvo na istim ili slinim poslovima: 6 mjeseci, poznavanje rada s aparatima za gašenje poara, znanje rada na raunalu, poloen vozaki ispit B kategorije. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: ivotopis uvjerenje o dravljanstvu dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (svjedodba), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je...

 • Company MAC montaža d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: samostalno izvoenje soboslikarskih radova. Mjesto rada: Zagreb i okolica....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 6., 7. i 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb, Kršnjavoga 2, objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta • UITELJ/ICA FIZIKE u matinoj školi i bolnikim razrednim odjelima Klinike za djeje bolesti Zagreb, Klaieva 16 i Instituta za tumore KBC Sestara milosrdnica, Ilica 197, Zagreb. - 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno Prema odredbama l. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenik...

 • Company DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 13. Izjave o osnivanju trgovakog društva DRAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana  03. rujna 2020. godine raspisuje: JAVNI NATJEAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na odreeno vrijeme 1. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Sluba za financije i raunovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na odreeno vrijeme do povratka privremeno nenazonog zaposlenika. Uvjeti: - SSS, ekonomski, matematiki - 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajui stupanj strune spreme - poznavanje jednog svjetskog jezika - rad u MS Office paketu Prijavi na natjeaj za radno mjesta obavezno je priloiti sljedee: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), ...

 • Company DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 13. Izjave o osnivanju trgovakog društva DRAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 17. rujna 2020. godine raspisuje: JAVNI NATJEAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodreeno vrijeme 1. SPREMA/SPREMAICA u Slubi za tehniku potporu i odravanje, Sektor investicijskih i tehnikih poslova, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodreeno vrijeme Uvjeti: - NSS/KV/SSS - 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajui stupanj strune spreme Prijavi na natjeaj za radno mjesta obavezno je priloiti sljedee: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), - dokaz o steenoj strunoj spremi (svjedodba, diploma ili drugo), - uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne star...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) Upravno vijee Djejeg vrtia "Razliak" raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme. Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona, Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia "Razliak" od 26.3.2001. Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: 2. dokaz o strunoj spremi 3. domovnicu 4. elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata,a na koji suglasnost daje Gradski ured (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Matka Laginje raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJ/ICA HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupno tjedno radno vrijeme...

 • Company PROPAN OPREMA D.O.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: lakiranje autocisterni za prijevoz goriva. Mjesto rada: Luko, Zagreb....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Petar Pan, raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR ODGOJITELJ /ICA Dva (2) IZVRŠITELJA/ICE - rad na odreeno vrijeme (zamjena) - puno radno vrijeme UVJETI: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti sljedee dokumente u preslici: - Dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) - Dokaz o radnom stau ( elektroniki zapis iz evidencije H...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Petar Pan, raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR KUHAR/ICA Jedan (1) IZVRŠITELJ/CA - rad na neodreeno vrijeme - puno radno vrijeme - probni rad 60 dana UVJETI: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Petar Pan Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti slijedee dokumente u preslici: - Dokaz o steenoj strunoj spr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  POMONIK U NASTAVI UENICIMA S TEŠKOAMA U RAZVOJU Mjesto rada: Osnovna škola Otona Ivekovia Broj traenih osoba: 1 pomonik/ca u nastavi Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme, ugovor o djelu, studentski ugovor za nastavnu godinu 2020./2021., najdulje do 18. lipnja 2021. godine UVJETI: - najmanje završena etverogodišnja srednja struna sprema - protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak OPIS POSLOVA: Pomonik u nastavi je osoba koja prua neposrednu potporu ueniku s teškoama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoriku aktivnost uenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pia, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanuionikim aktivnost...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07,94/2013.) i Odluke Upravnog vijea sa raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR - Odgojitelja- 3 izvršitelj (m/) - na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - VŠS u skladu l. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(10/97, 107/07, 94/2013), te u skladu s Pravilnikom o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu PRIJAVE NA NATJEAJ : Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi na natjeaj potrebno je priloiti: 1. dokaze o steenoj strunoj spremi, (preslika diplome) 2. potvrdu o radno pravnom statusu (elektroniki ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starija od mj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07,94/2013.) i Odluke Upravnog vijea sa raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR - Odgojitelja- rad u posebnom programu glazbene kulture -1 izvršitelj (m/) - na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - VŠS u skladu l. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(10/97, 107/07, 94/2013), te u skladu s l.6. Pravilnikom o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu PRIJAVE NA NATJEAJ : Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi na natjeaj potrebno je priloiti: 1. dokaze o steenoj strunoj spremi, (preslika diplome) 2. potvrdu o radno pravnom statusu (elektroniki ispis iz evidenci...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUDUĆNOST in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju l.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Budunost“ , raspisuje se NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta 1. ODGOJITELJ/ICA: 3 izvršitelja/ice na odreeno puno vrijeme (2 izvršitelja/ice zamjena do povratka na rad nenazonih radnica na posao i 1 izvršitelj/ica povean opseg poslova do 31. kolovoza 2021.) - nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba 2. UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.), 3. Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola; Uz v...

 • Company Dječji vrtić Vrbik in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Pisane molbe slati iskljuivo na adresu Vrtia: Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb, s obaveznom napomenom: ''ZA NATJEAJ – NEODREENO'' (obavezno naznaiti). Uz prijavu poslati: dokaz o steenoj strunoj spremi; dokaz o poloenom strunom ispitu ako je poloen ili dokaz o osloboenju od polaganja str. ispita; uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka i uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka - ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natjeaja; presliku osobne iskaznice ili domovnice. Kandidat je duan priloiti dokaz o promjenama prezimena /imena u odnosu na priloenu dokumentaciju, ako je došlo do promjene. Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike. Ako se na natjeaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24...

 • Company Dječji vrtić Vrbik in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Pisane molbe slati iskljuivo na adresu Vrtia: Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb, s obaveznom napomenom: ''ZA NATJEAJ – ODREENO'' (obavezno naznaiti). Uz prijavu poslati: dokaz o steenoj strunoj spremi; dokaz o poloenom strunom ispitu ako je poloen ili dokaz o osloboenju od polaganja str. ispita; uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka i uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka - ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natjeaja; presliku osobne iskaznice ili domovnice. Kandidat je duan priloiti dokaz o promjenama prezimena /imena u odnosu na priloenu dokumentaciju, ako je došlo do promjene. Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike. Ako se na natjeaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Adamovec Edit filters