Jobmonitor. Search results.

9053 Jobs found

Displaying 1-50 of 9053 results.
 • Company PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA in Hrvatsko
  19.04.2021

  Opis poslova: Prouava i struno obrauje sloena pitanja i probleme koji zahtjevaju samostalnost u radu, a odnose se na podruje procjene vrijednosti nekretnina. Prati propise i odgovara za njihovu pravilnu primjenu, kao i primjenu postupaka i metoda rada. REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 112-03/21-01/3 URBROJ: 2170/1-06-02/7-21-2 Rijeka, 8. travnja 2021. Proelnica Upravnog odjela za prostorno ureenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske upanije, temeljem odredbe lanka 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavlj...

 • Company KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. in Ivanje
  19.04.2021

  Opis poslova:Obavljanje poslova pripreme i razrade tehniko-tehnoloških uvjeta kratkoronih razvojno-investicijskih ulaganja na objektima i mrei u nadlenosti Društva te poslove realizacije i praenja provedbe istih, s tehnikog i financijskog stajališta. Sudjelovanje u izradi tehnikih dijelova investicijske dokumentacije, ukljuujui tehnike dijelove natjeajne dokumentacije, pripremu projektne dokumentacije te u rješavanju IPP-a. Sudjelovanje u izradi prijedloga osnivanja i sastava projektnih timova i povjerenstava. Sudjelovanje u pripremi i praenju realizacije projektnih zadataka i investicijskih ulaganja na objektima i mrei u nadlenosti Društva u skladu s odobrenim planovima te pravilima struke, od uvrštenja u Plan gradnje do predaje objekata u osnovna sredstva Društva, sve u skladu sa Zakonom...

 • Company VODOTORANJ d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Svi poslovi vezani za vodoinstalaterske radove. Rad se obavlja u Vukovaru, Vinkovcima, Osijeku....

 • Company VODOTORANJ d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Samostalno izvoenje svih elektroinstalacijskih poslova . Rad se obavlja u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku....

 • Company VODOTORANJ d.o.o. in Other
  19.04.2021

  SVI POSLOVI VEZANI ZA ZIDARSKE RADOVE. RAD SE OBAVLJA U VUKOVARU, VINKOVCIMA I OSIJEKU....

 • Company VODOTORANJ d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Samostalno izvoenje instalacija i montanih poslova sustava grijanja i klimatizacije. Rad bi se obavljao u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku....

 • Company DAA STUDIO d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: Rad na idejnim, glavnim i izvedbenim arhitektonskim projektima....

 • Company "BAČVARIJA SRNEC" in Other
  19.04.2021

  - Pomoni radnik u izradi drvenih bavi i ostalih proizvoda od drveta...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE in Other
  19.04.2021

  Medicinska sestra/tehniar sa srednjom medicinskom školom u trajanju od 4 godine i poloenim strunim ispitom, te odobrenjem za samostalni rad ili medicinska sestra sa završenom medicinskom školom u trajanju od 5 godina, te odobrenjem za samostalni rad. Uz prijavu, molim obavezno priloiti ivotopis te presliku odobrenja za samostalni rad. Kandidati koji podnesu prijavu biti e pozvani na razgovor....

 • Company KAIN GRAĐENJE d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: Priprema armature, ugradnja armature na graevinskim objektima....

 • Company KAIN GRAĐENJE d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: Zidarski poslovi u visokogradnji (zidanje, bukanje)...

 • Company KAIN GRAĐENJE d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: Tesarski poslovi u visokogradnji...

 • Company ŠOKIXY j.d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: obavljanje frizerskih usluga uz dobru komunikaciju i suradnju, poeljno da osoba ima radnog iskustva na poslovima frizera;...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: poslovi zdravstvenog tehniara-laboranta. Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, svjedodbe i odobrenja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara ope njege na otoku Brau. Uz zamolbu potrebno dostaviti preslikedomovnice,svjedodbe i odobrenja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara ope njege u SD. Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice,svjedodbe i odobrenja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.04.2021

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara ope njege. Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice,svjedodbe i odobrenja....

 • Company BIROTERM D.O.O. in Vode
  19.04.2021

  OPIS POSLA: ISPORUKA I MONTAA INSTALACIJE VODE NA GRADILIŠTIMA....

 • Company TERMOGAS j.d.o.o. in Other
  19.04.2021

  ADMINISTRATIVNI POSLOVI, RAD NA RAUNALU, ON LINE PRODAJA...

 • Company Rivijera turizam d. o. o. in Other
  19.04.2021

  POMONI POSLOVI U KUHINJI...

 • Company Rivijera turizam d. o. o. in Other
  19.04.2021

  Opis posla : konobar u a la carte restoranu...

 • Company A INTERIERI in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLA: Izrada i montaa namještaja....

 • Company SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ in Dubravica
  19.04.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Srednja škola Metkovi, Metkovi, Kralja Zvonimira 12 raspisuje NATJEAJ za radna mjesta NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole - odreeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno), - zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latinikog pisma te odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama lanka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/...

 • Company SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ in Dubravica
  19.04.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Srednja škola Metkovi, Metkovi, Kralja Zvonimira 12 raspisuje NATJEAJ za radna mjesta NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole - odreeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole, - zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latinikog pisma te odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama lanka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ in Dubravica
  19.04.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Srednja škola Metkovi, Metkovi, Kralja Zvonimira 12 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole - neodreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno) u sjedištu škole, Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latinikog pisma te odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama lanka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18). Uz pisanu ...

 • Company OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o. in Preko
  19.04.2021

  OPIS POSLOVAPrimanje gostiju i pruanje asistencije i potrebnih informacija gostimaSmještaj gostijuStruno i ljubazno pomaganje gostima u svim uslugama vezanim za recepcijuKomunikacija s gostima direktno i preko telefonaBriga o zadovoljstvu gostaIzdavanje smještajnih jedinica, prijava gostiju, upuivanje u sobu, odjava gostijuNaplata uslugaVoenje zapisnika recepcije i arhiviranje istih POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I ISKUSTVOSSS, VŠS ILI VSS prednostRadno iskustvo od minimalno jedne godine u struciKomunikativnostLjubaznostSklonost timskom raduPoznavanje engleskoga i još jednog stranog jezikaPoznavanje rada u Office programima obavezno, poznavanje rada u drugim programima je prednost...

 • Company OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o. in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLOVASpremanje i išenje pultova, stolova, pranje i odravanje posua i kuhinjske opreme te pospremanje radnog prostora kuhinjeGruba obrada i priprema namirnica za daljnju obradu prema nalogu slastiaraBriga o odravanju i kvaliteti uskladištenih namirnicaOdravanje osobne i higijene radnog prostora i površinaSavjesno korištenje i briga o kuhinjskom inventaru, opremi i ureajimaDrugi poslovi iz djelokruga rada po nalogu neposrednog rukovoditelja POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I ISKUSTVO SSSUrednost, istoaSklonost timskom raduIzraena kreativnost i volja za uenjemRadno iskustvo je prednost...

 • Company OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o. in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLOVAPospremanje smještajnih jedinica i prijemnih prostorija te odravanje istoe i urednosti hotelskih prostoraSpremanje i išenje smještajnih kapaciteta, soba, javnih prostorija hotelaOdravanje urednosti, istoe i higijene sobe, javnih prostorija unutar i izvan hotelaRedovito opskrbljivanje prostorija hotela sanitarnim materijalomNadzor i redovito nadopunjavanje mini baraBrojanje, sortiranje i evidentiranje prljavog rublja te unošenje i skladištenje istog rublja POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I ISKUSTVO NSS / SSSUrednost, brzina, tonostSklonost timskom raduPoeljno radno iskustvo...

 • Company OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o. in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLADODJELJIVANJE ZADATAKA ZAPOSLENIMA U KUHINJI I NADZOR NAD PROVEDBOM PRAVILA I PROCEDURAUPRAVLJANJE I NADZOR NAD PRIPREMOM HRANESASTAVLJANJE RASPOREDA RADA I ORGANIZACIJA RADA U ODJELUSUDJELOVANJE U KREIRANJU POTREBA, ODABIRU I NABAVCI SIROVINA, RADNOG MATERIJALA, ALATA I SREDSTAVA ZA RADBRIGA O ZALIHAMA I NJIHOVOM OPTIMALNOM KORIŠTENJUPOTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I ISKUSTVO...

 • Company OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o. in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLOVASPREMANJE I IŠENJE PULTOVA, STOLOVA, PRANJE I ODRAVANJE POSUA I KUHINJSKE OPREME TE POSPREMANJE RADNOG PROSTORA KUHINJEGRUBA OBRADA I PRANJE NAMIRNICA ZA PRIPREMU JELA PO NALOGU KUHARABRIGA O ODRAVANJU I KVALITETI USKLADIŠTENIH NAMIRNICAODRAVANJE OSOBNE I HIGIJENE RADNOG PROSTORA I POVRŠINASAVJESNO KORIŠTENJE I BRIGA O KUHINJSKOM INVENTARU, OPREMI I UREAJIMADRUGI POSLOVI IZ DJELO...

 • Company OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o. in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLOVASUDJELUJE U CJELOKUPNOM PROCESU POSLUIVANJA, OD PRIJEMA DO ISPRAAJA GOSTA ZA VRIJEME POSLUIVANJADAVANJE GOSTIMA PRAVOVALJANE INFORMACIJE O PONUDI HRANE I PIAPREZENTACIJA PONUDU HRANE I PIA GOSTIMAPRIKUPLJANJE I PRIPREMA INVENTARA, SPREMANJE STOLOVA I STOLICA NAKON OBROKAZAMJENA STOLNJAKA, NAD STOLNJAKA, UBRUSA I PEPELJARA ...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA in Koprivnica
  19.04.2021

  Puko otvoreno uilište Koprivnica, Starogradska 1, 48000 Koprivnica, na osnovi lanka 23. Statuta Pukog otvorenog uilišta Koprivnica, KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pukog otvorenog uilišta Koprivnica, KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, te lanka 12. Pravilnika o radu Pukog otvorenog uilišta Koprivnica, KLASA: 130-03/19-02/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto blagajnika/pomonog radnika/biljetera – na neodreeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca Uvjeti za obavljanje poslova:etverogodišnja srednja struna sprema (SSS)jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovimapoloen vozaki ispit B kategorijeorganizacijske sposobnosti te sklonost timskom radupoznavanje rada na ...

 • Company HRVOJE MILJAK in Other
  19.04.2021

  Opis poslova:  uvanje stada i pomoni poslovi oko stada....

 • Company ČIOVO NEKRETNINE, d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis posla: voenje administrativnih poslova ureda...

 • Company ELMAC, VL. KRISTIJAN MAJER, MANDALENIĆI 17, BUZET in Other
  19.04.2021

  OPIS POSLOVA: Elektriar na odravanju industrijskih instalacija i postavljanju elektrinih instalacija....

 • Company HORTILAB d.o.o. in Other
  19.04.2021

  Opis poslova:  poslovi voditelja obuhvaaju pregled stanja biljaka u plastenicima i klima komori, zadavanje naloga za sadnju biljaka i upotrebu zaštitnih sredstava; biranje biljaka za prodaju, oznaavanje, deklariranje i pakiranje biljaka za prodaju; poeljno osnovno znanje rada na raunalu; prednost znanje engleskog jezika;...

 • Company IVEZIĆ GRADNJA in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Opis poslova: izrada stiropor fasada, strojnih glazura i zidanje objekata. Uvjeti za zaposlenje su radno iskustvo i samostalnost u obavljanju opisanog posla. Radi se na podruju Brodsko-posavske upanije. Poslodavac organizira prijevoz na gradilište. Nakon isteka ugovora na odreeno vrijeme postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company MIND & BODY d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  OPpis poslova: odraivanje tretmana lica i tijela, depilacija( topli/hladni) te masaa,rad s kozmetikim aparatima, komunikacija sa klijentima. Radno mjesto je u hotelu Park na Bavicama u Spa  centru.   ...

 • Company VOJTEK OPREMA d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Opis poslova: sastavljanje, prijevoz i montaa proizvoda...

 • Company METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Zavarivanje metalnih pozicija...

 • Company INFOKOM SOFTWARE & CONSULTING, d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Ostale informacije: Programska i tehnika podrška za Korp poslovne aplikacije. Opis poslova: Podrška i obuavanje klijenata, izrada helpova i tutoriala, bug tesitranje, suradnja u razvoju i struna podrška. Prijava na e mail: ...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SENKA ŠTULINA, dr.med. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Opis posla: poslovi doktora medicine/obiteljske medicine. Potrebno odobrenje za rad/licenca. UVJETI ZA RADNI ODNOS: - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine - poloen struni ispit - radno iskustvo minimalno 5 mjeseci - poznavanje rada na raunalu NA NATJEAJ KANDIDATI SU DUNI PRILOITI: - ivotopis - zamolbu - presliku domovnice ili dokaz o dravljanstvu - presliku dokaza o strunoj spremi (diploma) - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu - presliku odobrenja za samostalni rad ( licenca) - potvrdu HZMO o stau, koja nije starija od dana objave natjeaja - uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natjeaja...

 • Company METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Bravarski poslovi...

 • Company ARIJA in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  POMONI I OSTALI POSLOVI U GRAEVINI. ...

 • Company ALFA BAU d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  MONTER SUHE GRADNJE...

 • Company DIZALO D.O.O. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  SREDNJA ŠKOLA ELEKTRO SMJERA ILI METALSKE STRUKE ...

 • Company TEMPLAR d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Poslovi pomonog kuhara u restoranu hotela. Plaa i ostali uvjeti rada po dogovoru. Zamolba i ivotopis na dolje navedenu mail adresu....

 • Company TEMPLAR d.o.o. in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Poslovi kuhara  u restoranu hotela. Plaa i ostali uvjeti rada po dogovoru. Zamolba i ivotopis na dolje navedenu mail adresu....

 • Company OBITELJSKI DOM SV. ANA in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Opis poslova: Pomo pri pruanju njege ,hranjenje,opa higijena starijih osoba....

 • Company "MM" BETON, GRAĐ. MATERIJAL I TRGOVINA. VL. Marija Matulin in Other
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Voza/ica miksera za prijevoz betona....

Please select filters to subscribe to Job Alerts