Jobmonitor. Search results.

4286 Jobs found

Displaying 1-50 of 4286 results.
 • Company SUNČICA j.d.o.o. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom Covid-19 dom za starije i nemone osobe hitno trai osobe za rad u kuhinji. Opis posla: priprema obroka u domu za starije i nemone....

 • Company ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: - provedba planiranih preventivnih i korektivnih aktivnosti - radovi tehnikog odravanja zrakoplova i IRE zrakoplovnih komponenti - demontaa i montaa oienja i IRE opreme - provedba aktivnosti modernizacije IRE opreme zrakoplova - otklanjanje kvarova i ostalih tehnikih nedostataka na IRE opremi - obavljanje ostalih poslova u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos te sukladno osposobljenosti radnika Uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje - zrakoplovni tehniar/ka IRE ili srodnog elektrotehnikog smjera - engleski jezik B2 razineUz prijavu na oglas potrebno je priloiti: - ivotopis, - presliku svjedodbe, - presliku domovnice, - uvjerenje nadlenog suda o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci), - potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a. Prijav...

 • Company ESICHER d.o.o. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: prezentacija proizvoda na terenu, samostalno pridobivanje novih kupaca, realizacija prodajnog plana, evidencija kupaca, evidencija narudbi Uvjeti: minimalno SSS, spremnost na terenski rad, samostalnost u radu, sposobnost rada u timu, Prednost: vozaka dozvola B kategorije. Poslodavac nudi: zapošljavanje na odreeno vrijeme uz mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme, plaa na temelju fiksnog dijela uz mogunost ostvarivanja bonusa, terenski rad ili rad od kue,dodatno obrazovanje i usavršavanje....

 • Company ESICHER d.o.o. in Police
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  opis poslova:Usporeivanje i traenje najpovoljnije i najjeftinije cijene za auto osiguranje……Slanje ponuda na e-mail klijenta… Komunikacija sa korisnicima (bez Cold calling-a) Izrada najpovoljnijih ponuda …….Prezentacija, ugovaranje i prodaja usluga…………….Tjedno Izvještavanje o rezulatima prodaje……..Rješavanje korisnikih upita i podrška putem telefona/E-maila - Minimalno SSS- Poznavanje rada na raunalu- Pristupanost, ljubaznost, komunikativnost- Afinitet prema prodaji- Razvijene vještine pregovaranja- Pedantnost i odlina organiziranost u radu- Usmjerenost na ispunjenje prodajnih ciljeva- Odgovornost, snalaljivost, prilagodljivost, proaktivnost- Obavezno 2 godine rada na u direktnoj prodaji auto osiguranja, poeljan certifikat poloen ...

 • Company ESICHER d.o.o. in Police
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  opis poslova:Usporeivanje i traenje najpovoljnije i najjeftinije cijene za auto osiguranje……Slanje ponuda na e-mail klijenta… Komunikacija sa korisnicima… (bez Cold calling-a) Izrada najpovoljnijih ponuda …….Prezentacija, ugovaranje i prodaja usluga….Tjedno Izvještavanje o rezulatima prodaje……..Rješavanje korisnikih upita i podrška putem telefona/E-maila - Minimalno SSS- Poznavanje rada na raunalu- Pristupanost, ljubaznost, komunikativnost- Afinitet prema prodaji- Razvijene vještine pregovaranja- Pedantnost i odlina organiziranost u radu- Usmjerenost na ispunjenje prodajnih ciljeva- Odgovornost, snalaljivost, prilagodljivost, proaktivnost- Volja za prodajom auto osiguranja, poeljan certifikat poloen kod OSiGURANJE24, poeljna poloena licenca za zastupanje u osiguranj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA in Other
  28.11.2020

  odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi...

 • Company Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež in Tenja
  28.11.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADE, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevia 11, objavljuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto 1. SPREMAICA, m/, 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. Uvjeti za zapošljavanje: - završena osmogodišnja škola. Uz pismenu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - preslike svjedodbe završene osnovne škole - dokaz o dravljanstvu Republike Hrvatske - presliku potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na raunalu. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave treba podnijeti u roku o...

 • Company GFV in Donji Kućan
  28.11.2020

  Geotehniki fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, Varadin, raspisuje NATJEAJ Za zapošljavanje jednog zaposlenika/ce (m/) na radno mjesto poloaj II. vrste – Voditelj/ica ispostave, interni naziv: Voditelj/ica opih i kadrovskih poslova u Tajništvu Fakulteta na odreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada, na puno radno vrijeme do povratka zaposlenice na rad s rodiljnog dopusta. Pristupnici/e su duni/e pored opih uvjeta ispunjavati i sljedee uvjete: preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) iz podruja društvenih znanosti prvenstveno pravnih ili ekonomskih,dobro poznavanje rada na raunalu (MS office),dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (najmanja razina B1),najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili slinim pos...

 • Company TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE IT in Kom
  28.11.2020

  T A L I J A N S K A S R E D N J A Š K O L A – S C U O L A M E D I A S U P E R I O R E I T A L I A N A R O V I NJ – R O V I G N O OIB: 40451153058 G. Carducci 20, Rovinj – Rovigno Tel.: 00385 52 813277, 840984; fax: 00385 52 840985 email: , KLASA/SIGLA AMM.: 112-01/20-03/05 URBROJ/N.PROTOCOLLO: 2171-10-02-20-01 Rovinj - Rovigno, 24-XI-2020 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. , , ,,,,,,,,,, i) te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: nastavnik/ca DIJETETIKE – za 2 sata nastave tjedno na neodreeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica. Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ...

 • Company TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE IT in Kom
  28.11.2020

  T A L I J A N S K A S R E D N J A Š K O L A – S C U O L A M E D I A S U P E R I O R E I T A L I A N A R O V I NJ – R O V I G N O OIB: 40451153058 G. Carducci 20, Rovinj – Rovigno Tel.: 00385 52 813277, 840984; fax: 00385 52 840985 email: , KLASA/SIGLA AMM.: 112-01/20-03/05 URBROJ/N.PROTOCOLLO: 2171-10-02-20-01 Rovinj - Rovigno, 24-XI-2020 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. , , ,,,,,,,,,, i) te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: nastavnik/ca KOZMETOLOGIJE - za 8 sati nastave tjedno na neodreeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica; Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati mora...

 • Company TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE IT in Kom
  28.11.2020

  T A L I J A N S K A S R E D N J A Š K O L A – S C U O L A M E D I A S U P E R I O R E I T A L I A N A R O V I NJ – R O V I G N O OIB: 40451153058 G. Carducci 20, Rovinj – Rovigno Tel.: 00385 52 813277, 840984; fax: 00385 52 840985 email: , KLASA/SIGLA AMM.: 112-01/20-03/05 URBROJ/N.PROTOCOLLO: 2171-10-02-20-01 Rovinj - Rovigno, 24-XI-2020 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. , , ,,,,,,,,,, i) te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: nastavnik/ca PRIMJENJENE KOZMETIKE – za 7 sati nastave tjedno na neodreeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica; Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandid...

 • Company NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA in Donja Jelenska
  28.11.2020

  N A T J E A Jza prijem pripravnika u radni odnos na odreeno vrijeme Raspisuje se natjeaj za prijem pripravnika u radni odnos na odreeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravnikog staa, a provodi se za slijedee radno mjesto: 1.Prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik – 1 izvršiteljUvjeti: završen preddiplomski struni ili sveuilišni studij fizioterapije Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staa osiguranja u obrazovnoj razini, i biti prijavljen u evidenciju nezaposlenih. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:-kratku zamolbu i ivotopis-dokaz o dravljanstvu-preslik rodnog lista-preslik osobne iska...

 • Company P P K KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: radnik u proizvodnji i preradi mesa....

 • Company FRESTI d.o.o. in Other
  28.11.2020

  opis posla: uredski poslovi u agenciji za promet nekretninama...

 • Company Dječji vrtić Vrbik in Adamovec
  28.11.2020

  Pisane molbe slati iskljuivo na adresu Vrtia: Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb, s obaveznom napomenom: Za natjeaj - spremaica. Uz prijavu poslati: - dokaz o steenoj strunoj spremi - uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka - uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka – oboje ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natjeaja - presliku osobne iskaznice ili domovnice. Kandidat je duan priloiti dokaz o promjenama prezimena/imena u odnosu na priloenu dokumentaciju. Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike. Ako se na natjeaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, poslodavac moe odabrati kandidata koji ne ispunjava te uvjete, te e u tom sluaju natjeaj ponoviti u roku od 5 mjeseci. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe o...

 • Company ISTARSKA ŽUPANIJA in Pazin
  28.11.2020

  Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Tel: 052/ Pula, Riva 8 351-409, Fax: 052/351-417 KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2163/1-18/2-20-03 Pula, 24. studenog 2020. g. Na temelju lanka 17. i 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),slubenica koja privremeno obavlja poslove proelnice Upravnog odjela za prostorno ureenje i gradnju Istarske upanije, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu na radno mjesto: VIŠI STRUNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJUu Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju, Odsjek za prostorno ureenje i gradnju Pazin,– 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Opi uvjeti za p...

 • Company Zadruga Raketa in Tenja
  28.11.2020

  Opis posla: knjigovodstveni poslovi. Uvjeti: - VSS - ekonomski smjer - poznavanje rada na raunalu. Mogunost korištenja aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Dnevni centar Slava Raškaj in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: neposredni rad s djecom s glasovno-govornim poremeajima...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: pomaganje uenicima u nastavi....

 • Company Treća ekonomska škola in Trg
  28.11.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 - proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Treoj ekonomskoj školi, Trea ekonomska škola, Trg J. F. Kennedyja 5, Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.SPREMA/ICA, na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje - 4 izvršitelj (m/) U prijavi na javni natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz pisanu prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: • ivotopis, • preslika svjedodbe o završenom...

 • Company AIR PANNONIA d.o.o. in Preko
  28.11.2020

  Kontakt e-mail adresa: Poetak rada: Odmah. Probni rok mogu.Potrebna struna sprema: Plaa: Zavisno od sposobnosti napredovanja, rezultata, motivacije plaa djelatnike raste u skladu sposobnostima .Iskustvo poeljno sa amerikim ili openito boxer motorima. Starost kandidata nije bitna.Openito svi dokumenti servisa su na Engleskom sluimo se sa njima preko raunala potrebno razumijevanje tehnikog engleskog jezika.Spremnost na uenje i konstantno obnavljanje znanja ...

 • Company LELAS, MATIJA LELAS in Kom
  28.11.2020

  Zbog intenzivnog razvoja poslovanja imamo potrebu za novim radnicima na poziciji: VODITELJ PRODAJE (M/) MJESTO RADA: Zagreb s estim putovanjima po Hrvatskoj OPIS POSLA: Svakodnevna aktivna komunikacija s klijentima i partnerima Izgradnja i odravanje poslovnih odnosa s postojeim i novim partnerima i klijentima Praenje trišta i prepoznavanje novih potencijalnih klijenata Izrada plana, prikupljanje kontakata potencijalnih klijenata te kontaktiranje istih Iniciranje i odravanje sastanaka sa potencijalnim klijentima Kreiranje ponude prema zahtjevima klijenta Prezentacija usluga klijentima Koordinacija zadataka s drugim lanovima tima Briga o klijentima, njihovom zadovoljstvu i visokoj razini usluge te izgradnja povjerenja i dugoronog dobrog odnosa Redovito tjedno izvještavanje o ostvarenim cilje...

 • Company POLIKLINIKA DR. VUČIĆ in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: trai se Doktor/ica Medicine / Specijalist/ica Dermatovenerologije za poslove primarno dermatologije te mogunost vodstva dermatovenerološkog tima. Trai se savršeno poznavanje engleskog i njemakog jezika te je svaki dodatni jezik plus....

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE in Trnje
  28.11.2020

  Opis poslova: obavlja opu njegu korisnika, priprema korisnika i sobu za vizitu, pasivno razgibava te prevenira dekubitus i trombozu, priprema korisnika i sobu za obrok, donosi servirani obrok nepokretnim korisnicima i pomae za vrijeme hranjenja te obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potraiti na sljedeoj poveznici: Na oglas s...

 • Company Sensapharm d.o.o. in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: • promocija proizvoda zdravstvenim djelatnicima kroz redovne posjete klijentima na podruju Hrvatske • struna edukacija zdravstvenih radnika te izrada i prezentacija strunih lanaka • uspostavljanje i odravanje dugoronih odnosa s klijentima • analiza trišta, praenje trendova, uoavanje potencijala za nove poslovne prilike i razvoj novih proizvoda • sudjelovanje u osmišljavanju marketinških aktivnosti • provoenje i nadziranje dogovorenih komercijalnih i distribucijskih aktivnosti • organiziranje, sudjelovanje i izlaganje na strunim skupovima i kongresima • praenje i izvještavanje o poduzetim i planiranim aktivnostima • fakultetsku naobrazbu, poeljno prehrambeno biotehnološkog usmjerenja, biotehnologija u medicini, biotehnologija i istraivanje lijekova, kemijskog usmjerenja • pro...

 • Company GRAD GRUBIŠNO POLJE in Hrvatsko
  28.11.2020

  Na temelju lanaka 18., 19., 28 i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) (u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S) proelnica Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja dana 25. studenog 2020. godine objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme Prima se u slubu na radno mjesto višeg referenta za proraun i financije u Upravnom odjelu za financije Grada Grubišnoga Polja - 1 izvršitelj (m/), na odreeno vrijeme radi zamjene za privremeno odsutnu slubenicu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Posebni uvjeti:sveuilišni ili struni prvostupnik ekonomske struke,najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajui...

 • Company BUDIŠA D.O.O. in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: slaganje i solenje sirove koe...

 • Company DALER, d.o.o. in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: poslovi nabave i kontrole rada benzinske postaje....

 • Company PRIMA COMMERCE d.o.o. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  opis poslova: Istovar robe iz teretnog vozila i sortiranje robe u skladištu. Priprema robe za dostavu i utovar robe u dostavno vozilo, išenje i pakiranje robe prije isporuke, izdavanje robe kupcu prilikom osobnog preuzimanja robe  u salonu, briga o odravanju  skladišnog prostora, ispunjavanje  propisane dokumentacije. Za prijavu poslati molbu i ivotopis....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varadinske upanije i lanka 24. TKU za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varadinske raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 2. diplomirani/a sanitarni/a inenjer/ka (VSS)- na odreeno vrijeme, na 12 mjeseci, radi poveanog opsega poslova – jedan/a (1) izvršitelj/ica Uvjeti : Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij sanitarnog inenjerstva, vaee odobrenje za samostalan rad (licenca) Uz zamolbu kandidati/kinje trebaju priloiti ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u originalu ili preslici ( diplomu, domovnicu, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, licencu i sl.). Kandidat/kinja koji/a moe ostvariti pravo pred...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varadinske upanije i lanka 24. TKU za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varadinske raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. medicinsko laboratorijski inenjer/ka / prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike (VŠS) na odreeno vrijeme, na 12 mjeseci, radi poveanog opsega poslova- tri (3) izvršitelja/ice Uvjeti: Završena viša škola za medicinsko laboratorijske inenjere odnosno završen preddiplomski sveuilišni studij ili preddiplomski struni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, vaee odobrenje za samostalan rad (licenca) Uz zamolbu kandidati/kinje trebaju priloiti ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u originalu ili preslici ( diplomu, do...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE in Tenja
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) te sukladno odobrenju Ministarstva zdravstva KLASA: 131-01/20-01/149, URBROJ: 534-03-3-2/1-20-02 od 09. listopada 2020. godine, Zavod za javno zdravstvo Istarske upanije - Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos doktora medicine na neodreeno vrijeme, uz upuivanje na specijalizaciju iz epidemiologije - 1 pristupnik - Opi uvjeti koje pristupnici za zasnivanje radnog odnosa i odobrenje specijalizacije moraju ispuniti su: - završen sveuilišni diplomski studij medicine (s tim izjednaen VSS doktor medicine) - odobrenje za samostalan rad. U prijavi/zamolbi na natjeaj potrebno je na...

 • Company Dječji vrtić SUNCE in Adamovec
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Djeji vrti „Sunce“, III Poljanice 2, 10040 Zagreb raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO NJEGOVATELJ/ICA, 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREENO, PUNO RADNO VRIJEME, ZBOG OTVARANJA SKUPINE ZA DJECU S TEŠKOAMA U RAZVOJU Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Sunce“, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta njegovatelj/ica, jedan (1) izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, zbog otvaranja skupine za djecu s teškoama u razvoju. Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djej...

 • Company Dječji vrtić SUNCE in Adamovec
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Djeji vrti „Sunce“, III Poljanice 2, 10040 Zagreb raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO SPREMA/ICA, 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREENO, PUNO RADNO VRIJEME, ZAMJENA Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Sunce“, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta sprema/ica, jedan (1) izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena. Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti sljedee doku...

 • Company Osnovna škola Vladimira Nazora in Adamovec
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 06/19.), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Vladimira Nazora, Osnovna škole Vladimira Nazora, Jordanovac 23, Zagreb raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO - UITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica odreeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/1...

 • Company Osnovna škola Vladimira Nazora in Adamovec
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 06/19.), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Vladimira Nazora, Osnovna škole Vladimira Nazora, Jordanovac 23, Zagreb raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO - UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU-1 izvršitelj/ica, odreeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 1...

 • Company ASKA d.o.o. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova prodavaa-blagajnika: - zaduivanje robe, povrati, - briga o istoi i urednosti prodajnog prostora, - slaganje robe, - praenje rokova....

 • Company LIMARSKO IZOLATERSKI OBRT "ZVONIMIR" in Other
  28.11.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u graevinskoj limariji. Probni rok 3 mjeseca. Iskustvo u slinim poslovima je prednost, ali nije uvjet....

 • Company META MATE j.d.o.o. in Preko
  28.11.2020

  Opis posla: dostava hrane i manjih potrepština. Nudimo mogunost rada preko naše firme na , GLOVO i WOLT aplikacijama. Postoji mogunost sklapanja ugovora na odreeno ili na neodreeno vrijeme, ugovora o djelu, studentskog ugovora (ovisno o dogovoru). Fleksibilno radno vrijeme. Puno radno vrijeme 40+h/tjedno, a studenti 30+h/tjedno. Poeljno korištenje vlastitog automobila. ...

 • Company ODVJETNIK JOSIP RELJIĆ in Tenja
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company BAL dizajn j.d.o.o. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: kozmetiarske usluge....

 • Company DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Uvjeti prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu(NN 133/97). Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - zamolbu, - dokaze o strunoj spremi, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica, rodni list), - uvjerenje o nekanjavanju-ne starije od 30 dana, - ERPS (elektroniki zapis radnog statusa-ne starije od 30 dana). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. (l. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dune su uz prijavu na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloit...

 • Company DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, Druga gimnazija Varadin, Hallerova aleja 6a, VARADIN raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. sprema/ica - 2 izvršitelja/ice (m/), – završena osnovna škola, nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupno, odreeno vrijeme do šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu UVJETI: kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete prema lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. ...

 • Company "HAIR GALLERY" in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  FRIZER/KA...

 • Company Poliklinika za internu medicinu, opću kirurgiju i ginekologiju Sveti Duh II in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: posao spremaice u Poliklinici za hemodijalizu....

 • Company POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA in Rijeka
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: odravanje istoe u zgradi Muzeja i okolišu zgrade, išenje uredskih prostorija, izlobenih prostora, radionica, stubišta, spemišta i sanitarne prostorije u zgradi Muzeja i dr. Temeljem odredbi lanka 25. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, lanka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (dalje u tekstu: Muzej) i lanka 10. Pravilnika o radu Muzeja objavljuje se NATJEAJ za radno mjesto: SPREMAICA na neodreeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj Uvjeti: NSS ili SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili slinim poslovima Uz prijavu kandidati trebaju priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvu (presliku domovnice)dokaz o ukupnom radnom...

 • Company TODING d.o.o. in Tenja
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: suradnik/ca projektanta. Razina obrazovanja dipl./.aedif./ .graevinarstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ČATEKS d.d. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Uvjeti:SSS2 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovimaZnanje iz podruje precizne mehanike i odravanja šivaih strojeva, preciznost, strunost, odgovornost, komunikativnost, timski rad, fleksibilnost. Zadaci:Odravanje postrojenja, strojeva, alata i ureaja šivaoneSuraivanje prilikom montae i demontae novih strojevaPlaniranje i kontrola preventivnog odravanja strojeva, ureaja i prostora Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. ivotopise oekujemo u roku 16 dana od dana objave oglasa u Odjel upravljanja ljudskim potencijalima ateksa d.d. akovec, Zrinsko-Frankopanska 25, ili na e- mail adresu: posao@cateks...

 • Company OPĆINSKI SUD U ZLATARU in Zlatar
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 119-02/20-04/520, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 30. rujna 2020. godine i KLASA:119-02/20-04/564, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 30. rujna 2020. godine, Opinski sud u Zlataru, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam slubenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na radno mjesto: 1. sudski savjetnik - 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij prava, - poloe...

 • Company OPĆINSKI SUD U ZLATARU in Zlatar
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 119-02/20-04/520, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 30. rujna 2020. godine i KLASA:119-02/20-04/564, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 30. rujna 2020. godine, Opinski sud u Zlataru, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam slubenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na radno mjesto: 1. sudski savjetnik - 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij prava, - po...

Please select filters to subscribe to Job Alerts