Jobmonitor. Search results.. Page 4

7554 Jobs found

Displaying 301-350 of 7554 results.
 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu VI. osnovne škole Varadin te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja VI. osnovne škole Varadin ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) ravnatelj VI. Osnovne škole Varadin objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta: UITELJ/ICA INFORMATIKE (M/) jedan/na izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno Mjesto rada: VI. osnovna škola Varadin, Dimitrija Demetra 13. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravno...

 • Company SVITANJE D.O.O. in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: razni administrativni poslovi, priprema dokumentacije za knjigovodstvo i drugi poslovi prema uputi poslodavca. Od kandidata se trai poznavanje talijanskog jezika, rad na raunalu, komunikacijske vještine te radno iskustvo....

 • Company RUMBA j.d.o.o. in Other
  24.09.2020

  opis posla: dostava hrane iz restorana na kunu adresu...

 • Company PRO WOOD d.o.o in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: - rad u auto CAD-u...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  24.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-22...

 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), VI. osnovna škola Varadin, Dimitrija Demetra 13, 42000 Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto kuhar/ica (m/) jedan/na izvršitelj/ica na puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na odreeno vrijeme najdue do 18.6.2021. Uvjeti: -Završena srednja škola – kuhar/ica Uz prijavu na natjeaj kandidati/kinje trebaju priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuuvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

 • Company REMEX Proizvodnja i prodaja d.o.o. in Tenja
  24.09.2020

  Opis posla: preuzimanje i manipulacija robom, izdavanje robe i unos podataka. Uvjet: srednja škola bez obzira na smjer. Postoji mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company ANDI EUROPE d.o.o. in Visoka
  24.09.2020

  Opis poslova:Kontakt sa potencijalnim klijentima i izrada ponude na upit klijenta;Evidencija i kontrola kompletne transportne dokumentacijekalkulacija cijenaorganizacija logistike u EU, Kina, SAD Potrebne kvalifikacije: • Visoka struna sprema, odlino poznavanje MS Office paketa; • Visoki stupanj motiviranosti za stjecanjem novih znanja iz logistike Poslodavac nudi: • Izazovnu poziciju i priliku za uenje i razvoj; • Internacionalno i dinamino poslovno okruenje; • Rad sa profesionalnim i motiviranim timom...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ROŽICA in Trgovi
  24.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Roica, Upravno vijee Djejeg vrtia Roica na svojoj 31. sjednici odranoj dana 21.9.2020. godine raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA2 izvršitelja/ica na odreeno, puno radno vrijeme – do povratka odsutnih radnica UVJETI: prema l. 24 i l. 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupn...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje   NATJEAJ za prijam u radni odnos   2. jednu/jednog  medicinsku sestaru/tehniara  na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Deanovcu.   Uvjeti pod 2 završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije.   Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za s...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje   NATJEAJ za prijam u radni odnos   1. jednu/jednog doktoricu/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Deanovcu   Uvjeti 1 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /samo za specijaliste/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije.   Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ŠKOLJKICA in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj u Djejem vrtiu....

 • Company "DRVOSTIL OVČARIĆ" in Other
  24.09.2020

  opis poslova: pomoni poslovi u izradi namještaja i ostalih drvnih proizvoda u obzir dolaze stolari ili pomoni stolari-nije vano iskustvo...

 • Company NIŠTA KONTRA GIPSA d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: bojanje zidova, gletanje i ostali soboslikarski poslovi Za radnike izvan podruja Splita poslodavac osigurava smještaj....

 • Company GEO - RAD d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Opis posla: projektiranje u visokogradnji i niskogradnji Informatika znanja: Microsoft office, Autocad, Allplan, Scia, Sketch Up...

 • Company STAMENKO in Other
  24.09.2020

  Opis posla:posluivanje pia u Caffe baru Liberty....

 • Company AC PRIKRATKI d.o.o. in Tenja
  24.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi. Uvjet: - srednja škola 4 godine gimazijskog smjera. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company Osnovna škola Vukovina in Vukovina
  24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu OŠ Vukovina i lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) ravnatelj Osnovne škole Vukovina sa sjedištem u Gornjem Podotoju, Školska 20/A objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na puno neodreeno vrijeme;Mjesto rada: u sjedištu ustanove, prema potrebi van sjedišta ustanove;Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, završena osnovna škola sukladno lanku 10. Pravilnika o...

 • Company NIŠTA KONTRA GIPSA d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: unutarnje i vanjsko bukanje i sve vrste fasada Za radnike izvan podruja Splita poslodavac osigurava smještaj....

 • Company NIŠTA KONTRA GIPSA d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u graevini Za radnike izvan podruja Splita poslodavac osigurava smještaj....

 • Company RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o. in Other
  24.09.2020

  opis poslova: išenje  i odravanje istoe rad u poslijepodnevnoj smjeni od 14:00-22:00 na lokaciji INA Urinj ...

 • Company GEOANDA, d.o.o. in Tenja
  24.09.2020

  Opis poslova: izrada geodetskih elaborata Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Dječji vrtić "Čarobna šuma" Špišić Bukovica in Bukovica
  24.09.2020

  1. ODGOJITELJ/ICA • etiri (4) izvršitelj/ice na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja Opis poslova: sveobuhvatna skrb o djeci od 3. godine do 7. godina Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijem u radni odnos: • punoljetnost • hrvatsko dravljanstvo • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit e izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru) • radni odnos u...

 • Company Dječji vrtić "Čarobna šuma" Špišić Bukovica in Bukovica
  24.09.2020

  spremaica (m/) - jedan (1) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: - NKV-osnovna škola - najmanje jedna godina radnog iskustava - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Opis poslova: - radi na odravanju istoe, urednosti i higijeni dnevnih boravaka djece i prateih prostora kao što su sanitarije, predsoblja, garderobe, terase, kancelarije i dr. - brine o istoi i urednosti vanjskog prostora, igrališta i dr. - dnevno rasprema i posprema krevete - pomae odgojitelju kod oblaenja djece i odravanju reda u djejim garderobama - pere i dezinficira termo posude za dovoz hrane, posua za jelo i pribora za jelo - surauje sa višom medicinskom sestrom - obavlja i d...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj u djejem vrtiu....

 • Company TVIM-TONKOVIĆ D.O.O. in Other
  24.09.2020

  Opis posla: Odravanje informatike opreme tvrtke...

 • Company TVIM-TONKOVIĆ D.O.O. in Other
  24.09.2020

  Opis posla: Dostava robe teretnim cestovnim vozilom...

 • Company PALACE D.O.O. in Other
  24.09.2020

  Opis posla: voenje poslova na gradilištu, izrada troškovnika i ponuda. Rad po RH. Ugovor na odreeno uz mogunost rada na neodreeno....

 • Company Dječji vrtić "Čarobna šuma" Špišić Bukovica in Bukovica
  24.09.2020

  -kuharica (m/) - jedan (1) izvršitelj/ica na neodreeno na nepuno ( 4 sata) radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: - SSS - kuhar - najmanje jedna godina radnog iskustava - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova - da nije pravaomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Opis poslova: - obavlja sve pomone poslove uz preuzimanje, išenje i pripremanje svih ivenih namirnica za kuhanje - obavlja sve pomone poslove vezano uz serviranje jela - pomae pri rasporeivanju jela po objektima i skupinama Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: 1. prijavu/zamolbu za natjeaj 2. presliku svjedodbe o steenoj strunoj spremi 3. potvrdu podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu(moe i elektronska) 4. presliku domovnice 5. ...

 • Company INOXMONT- VS - d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Za ostvarenje novih ciljeva grupacija poduzea Inoxmont-VS d.o.o. poziva motivirane osobe da se prikljue timu na radnom mjestu: ADMINISTRATOR (m/) OPIS POSLOVA: - poslovi administratora u logistici i na poslovima organizacije gradilišta u inozemstvu - pruanje podrške na radilištima - proaktivnost, komunikativnost - obavezno znanje njemakog i engleskog jezika na razini B2-C1 UVJETI: - završeno srednjoškolsko obrazovanje administrativnog / društvenog smjera Ukoliko ste motivirani i elite postati dio našeg tima, javite nam se zamolbom i ivotopisom na e-mail ...

 • Company KIRA-MONT, vl. Saša Vrbnjak in Other
  24.09.2020

  MONTER/KA NAMJEŠTAJA...

 • Company GORAN d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Opis posla: izraivanje, montiranje i podizanje drvene konstrukcije ili oplata za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na gradilištu...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: spremaica u djejem vrtiu....

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi u vrtiu....

 • Company GORAN d.o.o. in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: zidanje, bukanje, postavljanje kulira i dr....

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj u djejem vrtiu....

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020

  OPA BOLNICA PULA OSPEDALE GENERALE DI POLA Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: Centar za hitnu medicinua) Voditelj centra – lijenik specijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- medicinski fakultet 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radNajmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima li...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020

  Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: 4. Odjel za psihijatriju Voditelj odjela – lijenik specijalist/subspecijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- medicinski fakultet 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radNajmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima lijenika specijalista / specijalist ...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020

  Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: 9. Odjel za oftalmologiju i optometriju Voditelj odjela – lijenik specijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- medicinski fakultet 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radNajmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima lijenika specijalista / specijalist m...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020

  Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: 3. Odjel za neurologiju Voditelj odjela– lijenik specijalist/subspecijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- medicinski fakultet 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radNajmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima lijenika specijalista / specijalist magista...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020

  Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: 8. Odjel za otorinolaringologiju Voditelj odjela – lijenik specijalist/subspecijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- medicinski fakultet 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radNajmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima lijenika specijalista / speci...

 • Company MIHOLIĆ Siniša Miholić in Other
  24.09.2020

  Opis poslova: soboslikarski i liilaki radovi....

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA in Other
  24.09.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Specijalne bolnice za produeno lijeenje Duga Resa, ravnateljica Specijalne bolnice za produeno lijeenje Duga Resa, raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadlenosti HZZZ za radno mjesto: Prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci; Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik fizioterapije; Uz prijavu kandidati su duni priloiti dokaze o ispunjenju uvjeta za radno mjesto:    -     ivotopis;    -     diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi;    -     dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica ili  osobna iskaznica);    -     izvadak iz elektronikog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;    -     uvjerenje nadlenog s...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.09.2020

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI Klasa: 112-01/20-02/135 URBROJ: 238/04-94-02/02-20-1 Stani, 22.09.2020. Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme Uvjeti:Osnovnoškolsko obrazovanje + teaj za njegovateljaNepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakon...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.09.2020

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI KLASA:112-01/20-02/136 URBROJ: 238/04-94-19-2665 /02 Stani, 22.09.2020. Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme Uvjeti:Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestrePoloen struni ispitPotrebno radno iskustvo 1 godina,Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijav...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020

  Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: 2. Sluba za internu medicinu Proelnik slube – lijenik specijalist/subspecijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- medicinski fakultet 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radNajmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima lijenika specijalista / specijalist...

 • Company Centar za socijalnu skrb Čakovec in Other
  24.09.2020

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB AKOVEC akovec, J. Gotovca 9 Na temelju l. 43 Statuta Centra za socijalnu skrb akovec, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/64 od dana 09. rujna 2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb akovec Alenka Bili, dipl. soc. radnica, raspisuje: JAVNI NATJEAJ za prijam radnika/radnice za radno mjesto - struni radnik - psiholog (m/) - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme - upranjeno radno mjesto. Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati slijedee uvjete:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije12 mjeseci radnog staa u strucipo...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ in Poljana
  24.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIA DRNIŠ Poljana 1 Drniš 22320 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: - strojarstvo za 20 sati tjedno - nepuno neodreeno radno vrijeme ( upranjeno- nastavnik strukovnih) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ in Poljana
  24.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIA DRNIŠ Poljana 1 Drniš 22320 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: - nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture za 26 sati tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme ( do povratka nastavnika na radno mjesto ) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti prema lanku 105. Zak...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ in Poljana
  24.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIA DRNIŠ Poljana 1 Drniš 22320 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: - nastavnik hrvatskog jezika za 34 sata tjedno - nepuno odreeno radno vrijeme ( do povratka nastavnice s roditeljskog dopusta) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti prema lanku 105. ...

Please select filters to subscribe to Job Alerts