Jobmonitor. Search results for Bilo

36 Jobs found

Used filters:
 • Bilox
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company GIMNAZIJA SESVETE in Bilo
  21.10.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126-proišeni tekst 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Gimnazija Sesvete, Bistrika 7, 10 360 Sesvete raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1.Nastavnik/ca povijesti i sociologije na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodreeno Uvjet: •opi uvjeti o zasnivanju radnog odnosa u skladu s opim propisima o radu i •posebni uvjeti prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,proišeni tekst, 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20.) i prema Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanj...

 • Company "TRANSPORTI - LONČAR" MARUŠEVEC in Bilo
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: - domai i meunarodni prijevoz robe zemljama EU (rad na relacijama iz Republike Hrvatske prema Austriji, Maarskoj, Slovakoj, eškoj, Njemakoj, Sloveniji i obrnuto), - rad na poluprikolici cerada ili pokretni pod ili kiper. Uvjeti: - potrebna je završena srednja škola (bilo kojeg zvanja) - pored propisanih vozakih kategorija (c+e), potrebno je da kandidati / kandidatkinje posjeduju Cod 95 i digitalnu karticu vozaa. Kamioni se parkiraju u Cerju Nebojse ili Varadinu, ne ostavljaju se van Republike Hrvatske. Vikend pauza se radi u Republici Hrvatskoj i voza/vozaica je doma....

 • Company Osnovna škola Jabukovac - Zagreb in Bilo
  19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 8.Pravilnika o radu Osnovne škole Jabukovac-Zagreb te lanaka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Jabukovac - Zagreb ravnateljica OSNOVNE ŠKOLE JABUKOVAC – ZAGREB, Romana Šimuni Cvrtila, prof. objavljuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1.Uitelj/ica prirode, biologije, kemije (m/) radni odnos na odreeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno) – 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada od 90 dana. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi...

 • Company CAT Logistika Tereti d.o.o. in Bilo
  19.10.2021

  Poslodavac trai vozae na puno radno vrijeme s C+E vozakom dozvolom te kodom 95 za vonju tegljaa s Mega poluprikolicama. Prijevoz e se odvijati uglavnom izmeu Hrvatske i Maarske te Hrvatske i Njemake. Rad se sastoji od utovara svaki dan (PON-PET) na istoj lokaciji (skladište naših kupaca) te dostave na naše skladište u Zagrebu. Dobiti ete priliku voziti potpuno novi LNG teglja s mega poluprikolicama. Poslodavac nudi: • vikendi slobodni • radno vrijeme: PON – PET • neto mjesena plaa od 12.000 kn do 16.000 kn • djelatnicima osiguravamo sva prava iz radnog odnosa • siguran posao • ugovor na neodreeno uz probni rok od 3 mjeseca • plaa uredna • novi kamioni (LNG) te nove Mega poluprikolice • mobiteli, navigacija, sva oprema u vozilu • ugodna radna sredina. Glavne odgovornosti: • obavljanje svako...

 • Company Obiteljski dom "Lanterna" in Bilo
  19.10.2021

  Obiteljski dom Lanterna trai socijalnog radnika spremnog za rad s 19 pokretnih/slabo pokretnih/nepokretnih osoba.Ono što od osobe traimo jest kvalitetno i detaljno obavljanje posla socijalnog radnika na rad od 8h tjedno, koliko zahtijeva Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga (NN 56/2020 , l. 37).Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga (NN 40/2014, l. 176, st. 1) : "Socijalni rad za korisnike smještaja i boravka ukljuuje: prihvat i upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomo pri ukljuivanju, praenje razdoblja adaptacije, pomo pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnja s obitelji korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i lanovima obitelji, organiziranje i suradnja u organi...

 • Company NEBOREX d.o.o. in Bilo
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Stupanj obrazovanja SSS (graevinski tehniar) ili VŠS (bacc. ing. aedif. / univ. bacc. ing. aedif.) ili VSS (spec. ing. aedif. / mag. ing. aedif.) O nama Tvrtka NEBOREX d.o.o. bavi se izradom projekata (nacrti oplate i armature, nacrti elinih i drvenih konstrukcija, nacrti graevnih jama, izrada prognoznih inenjerskogeoloških profila, izrada inenjerskogeoloških karata, izrada geotehnikih profila) za klijente iz Savezne Republike Njemake, Republike Austrije i Švicarske Konfederacije. Naši klijenti su biroi za statiku i konstrukcije s kojima, zahvaljujui kvaliteti isporuenih projekata, imamo dugogodišnju suradnju. S obzirom na princip rada koji se zasniva na detaljnoj kontroli svakog nacrta prije isporuke, a što zahtijeva dosta vremena od strane voditelja projekta, preuzimamo samo koliinu...

 • Company BIBILO KAMEN vl. Bruno Storić in Bilo
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: poslovi obrade i ugradnje kamena, kamenorezaki poslovi, izrada klupica, nadgrobnih ploa... NKV, završena OŠ ili SSS bilo kojeg smjera, poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 091 5232232 nakon odraenog probnog rada slijedi prijava na neodreeno vrijeme postoji mogunost smještaja BIBILO KAMEN ...

 • Company GRAD-MONT d.o.o. in Bilo
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: graevinski radovi u visokogradnji. Uvjeti: - mogu se javljati kandidati/kandidatkinje bilo koje razine obrazovanja i bilo kojeg zvanja; - poeljno je iskustvo na graevinskim poslovima visokogradnje (na zidarskim, tesarskim, fasaderskim, soboslikarskim i pomonim graevinskim poslovima) ali nije uvjet za zapošljavanje; - poeljan je vozaki ispit b kategorije ali nije uvjet za zapošljavanje; - radi se na podruju Varadinske i okolnih upanija; - poslodavac osigurava zajedniki smještaj, prehranu, plaa putne troškove do sjedišta poslodavca i osigurava prijevoz od sjedišta poslodavca do mjesta rada. ...

 • Company 'GRATING' in Bilo
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: izrada termofasada, soboslikarski poslovi, postava knaufa te ostali pomoni poslovi. Na natjeaj se mogu javiti osobe bilo kojeg zvanja ako su voljne raditi na navedenim poslovima. Radi se terenski na podruju Republike Hrvatske. Poslodavac osigurava zajedniki smještaj i putne troškove nadoknauje u cijelosti. Predviena plaa: 8000,00 kn netto Postoji mogunost stalnog zapošljavanja....

 • Company D.E.M. d.o.o. in Bilo
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Opis poslova: Traimo diplomiranog ininjera za projektiranje u elektronici i elektrotehnici. Otvorena suradnja sa postojeom radnom grupom (ininjera). Mogunost educiranja, rada od kue, poslovnih putovanja. Zbog specifinosti posla mogunost rada od kue, ali i mogunost osiguravanja smještaja. Plaa i svi uvjeti po dogovoru. Za bilo koje pitanje, slobodno se javite. Za više informacija o nama pogledajte: ...

 • Company SKRIPTA TISAK d.o.o. in Bilo
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  POSLOVOA U PROIZVODNJI I MONTAI REKLAMA - organiziranje, planiranje, koordiniranje i upravljanje radom odjela - planiranje i realizacija plana proizvodnje i montaa - odrauje poboljšanje operativne uinkovitosti i sigurnosnih nivoa, ocjenjivanje sigurnosti i ispravnosti raspolaganja s podacima, - kontrola efikasnosti proizvodnih procesa i kontrola krajnjih proizvoda - izlazak, pregled i izmjera na terenu - prouava tehnike dokumentacije za pojedine projekte i sudjeluje u kreiranju ponuda - izrada specifikacije za otpremu (materijala u kooperaciju, izraenih proizvoda na gradilište –iz naše proizvodnje i od kooperanata) - povremeni rad na visini i na podruju cijele RH te povremeni rad u zemljama regije - pruanje strune podrške, davanje savjeta za unapreenje i kvalitetno voenje svih segmenata ...

 • Company BIBILO KAMEN vl. Bruno Storić in Bilo
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: kamenorezaki poslovi, poslovi obrade kamena NKV, završena OŠ ili SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 091 5232232 nakon odraenog probnog rada slijedi prijava na neodreeno vrijeme postoji mogunost smještaja BIBILO KAMEN...

 • Company HORTILAB d.o.o. in Bilo
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: traimo koordinatora proizvodnje u in vitro laboratoriju; posao se sastoji od organizacije radnika, izrade rasporeda proizvodnje; izrade izvještaja proizvodnje, kontaktiranje s kupcima, rad s financijskom dokumentacijom; Od kandidata traimo iskustvo rada u in vitro laboratoriju, bilo na komercijalnim ili istraivakim poslovima za vrijeme fakulteta koje se mora dokazati; mogunost voenja grupe ljudi; Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja;...

 • Company Poliklinika Glavić in Bilo
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Zbog poveanja opsega posla, Poliklinika Glavi trai fizioterapeuta/fizioterapeutkinju. Osim rada konvencionalne fizikalne terapije i kineziterapije nudimo edukaciju za rad u neurorehabilitaciji robotikom te stjecanje iskustva u radu s najnaprednijom tehnologijom u neurorehabilitaciji. Više o nama i atmosferi u Poliklinici Glavi moete pronai na slubenoj web stranici . Napominjemo da e se izravno kontaktirati samo oni kandidati koji ispunjavaju potrebno iskustvo i kvalifikacije. Svim našim kandidatima bit e pruene jednake mogunosti bez obzira na njihovu dob, spol, rasu, invaliditet, seksualnu orijentaciju, kulturu ili bilo koje druge osobne karakteristike koje nisu povezane s poslom. Sve e se prijave razmatrati pod uvjetima i odredbama povjerljivosti u skladu s propisima o zaštiti osobnih po...

 • Company PROFESIONALNI RIBAR ALBERT POPOV in Bilo
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opis poslova: poslovi ribara na moru, rad na plivarici SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 099 4439155 nakon odraenog probnog rada zasniva se radni odnos na neodreeno vrijeme ...

 • Company PROFESIONALNI RIBAR ALBERT POPOV in Bilo
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opis poslova: poslovi ribara na moru, rad na plivarici SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 099 4439155 nakon odraenog probnog rada zasniva se radni odnos na neodreeno vrijeme ...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Bilo
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIKIH ZNANOSTI, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor f) jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Sociologija, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije; Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17. i 96/2018). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz prijavu treba priloiti: ivotopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inoz...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Uvjeti:– završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (medicinski fakultet) – akademski naziv doktora medicine (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili studij medicinske biokemije)– odobrenje za samostalan rad– poloen odgovarajui specijalistiki ispit prema radnom mjestu (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili struni ispit za mag. med. biockem te za OHBP: ili struni ispit za doktora medicine)– 2 godine radnog iskustva u struci.Uz prijavu (obvezno navesti e-adresu i broj telefona) na natjeaj kandidati trebaju priloiti:– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju se kandidat prijavljuje– ivotopis– domovnicu– diplomu o završenom fakultetu– uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu– odobr...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  12.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Uvjeti:– završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (medicinski fakultet) – akademski naziv doktora medicine (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili studij medicinske biokemije)– odobrenje za samostalan rad– poloen odgovarajui specijalistiki ispit prema radnom mjestu (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili struni ispit za mag. med. biockem te za OHBP: ili struni ispit za doktora medicine)– 2 godine radnog iskustva u struci.Uz prijavu (obvezno navesti e-adresu i broj telefona) na natjeaj kandidati trebaju priloiti:– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju se kandidat prijavljuje– ivotopis– domovnicu– diplomu o završenom fakultetu– uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu– odobr...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  12.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Uvjeti:– završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (medicinski fakultet) – akademski naziv doktora medicine (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili studij medicinske biokemije)– odobrenje za samostalan rad– poloen odgovarajui specijalistiki ispit prema radnom mjestu (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili struni ispit za mag. med. biockem te za OHBP: ili struni ispit za doktora medicine)– 2 godine radnog iskustva u struci.Uz prijavu (obvezno navesti e-adresu i broj telefona) na natjeaj kandidati trebaju priloiti:– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju se kandidat prijavljuje– ivotopis– domovnicu– diplomu o završenom fakultetu– uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu– odobr...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  12.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Uvjeti:– završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (medicinski fakultet) – akademski naziv doktora medicine (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili studij medicinske biokemije)– odobrenje za samostalan rad– poloen odgovarajui specijalistiki ispit prema radnom mjestu (za odjel medicinsko-biokemijske lab. dijagnostike i transfuzije: ili struni ispit za mag. med. biockem te za OHBP: ili struni ispit za doktora medicine)– 2 godine radnog iskustva u struci.Uz prijavu (obvezno navesti e-adresu i broj telefona) na natjeaj kandidati trebaju priloiti:– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju se kandidat prijavljuje– ivotopis– domovnicu– diplomu o završenom fakultetu– uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu– odobr...

 • Company PINKMAN d. o. o. in Bilo
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Pruanje pomoi korisnicima putem live-chata Obraivanje zahtjeva i odgovaranje na email-ove korisnika Upravljanje raunima kupaca Informiranje kupaca o trenutnim i nadolazeim promocijama Voenje rauna tako da je kupac u svakom trenutku zadovoljan cjelokupnim iskustvom korisnike podrške Zajedniki rad s voditeljima tima i trenerima kako biste stalno aurirali svoje znanje  Pruanje povratne informacije voditeljima timova u sluaju bilo kakvih aktualnih problema za koje je potrebna panja Predlaganje poboljšanja web stranica, proizvoda, procesa Potrebna znanja i vještine: Poeljna 1+ godina iskustva rada u korisnikoj slubi, ali nije uvjet   Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu  Vrlo dobre komunikacijske vještine - odgovarat ete na live-chat i email pa morate znati kako pr...

 • Company BGW-gradnja d.o.o. in Bilo
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: obavljanje armirakih i ostalih srodnih poslova. Na natjeaj se mogu javiti kandidati/kandidatkinje bilo kojeg zvanja ukoliko imaju minimalno 1 godinu radnog iskustva na navedenim poslovima. Radi se na podruju Varadinske i okolnih upanija a po potrebi posla i na podruju Republike Hrvatske. U sluaju rada na terenu poslodavac organizira i financira zajedniki smještaj te nadoknauje putne troškove u cijelosti. Za kandidiranje na radno mjesto potrebno je dostaviti pismenu zamolbu i ivotopis....

 • Company BGW-gradnja d.o.o. in Bilo
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: obavljanje zidarskih i ostalih srodnih poslova. Na natjeaj se mogu javiti kandidati/kandidatkinje bilo kojeg zvanja ukoliko imaju minimalno 1 godinu radnog iskustva na navedenim poslovima. Radi se na podruju Varadinske i okolnih upanija a po potrebi posla i na podruju Republike Hrvatske. U sluaju rada na terenu poslodavac organizira i financira zajedniki smještaj te nadoknauje putne troškove u cijelosti. Za kandidiranje na radno mjesto potrebno je dostaviti pismenu zamolbu i ivotopis....

 • Company BGW-gradnja d.o.o. in Bilo
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: obavljanje tesarskih i ostalih srodnih poslova. Na natjeaj se mogu javiti kandidati/kandidatkinje bilo kojeg zvanja ukoliko imaju minimalno 1 godinu radnog iskustva na navedenim poslovima. Radi se na podruju Varadinske i okolnih upanija a po potrebi posla i na podruju Republike Hrvatske. U sluaju rada na terenu poslodavac organizira i financira zajedniki smještaj te nadoknauje putne troškove u cijelosti. Za kandidiranje na radno mjesto potrebno je dostaviti pismenu zamolbu i ivotopis....

 • Company TRI PROJEKT d.o.o. in Bilo
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: montaa interijera elektrinih vozila u tvornici Konar - elektrina vozila d.d. iz Zagreba. Na natjeaj se mogu javiti kandidati/kandidatkinje sa završenom srednjom školom bilo kojeg usmjerenja. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti presliku Svjedodbe o završenoj srednjoj školi. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike). Poslodavac svakodnevno organizira i financira prijevoz iz sjedišta poduzea do mjesta rada i obrnuto....

 • Company BIO ULJARICE d.o.o. in Bilo
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Trai se radnik u proizvodnji i za punjenje ulja. Posao je više fizike naravi Mogue napredovanje u voditelja smjene. Poeljno je bilo kakvo radno iskustvo, struna sprema nije uvjet. Troškovi prijevoza plaeni u potpunosti.Trai se radnik u proizvodnji, mogue napredovanje u voditelja smjene i zaposlenja za stalno. Poeljno je bilo kakvo radno iskustvo, struna sprema nije uvjet. Troškovi prijevoza plaeni u potpunosti.Prednost imaju rukovoditelji viljuškarom i utovarivaem. ...

 • Company MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. in Bilo
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Kao Trade Marketing Manager sudjelovali biste u kreiranju i aktivnoj operativnoj provedbi aktivnosti usmjerenih ostvarenju komercijalnog uspjeha, poveanju trišnog udjela, kao i openito na trišni uspjeh i razvoj poslovanja. Opis poslova: • Analize trišta i konkurencije s ciljem planiranja uinkovitih marketinških i trišnih aktivnosti • Sudjelovanje u kreiranju i implementaciji strategija s ciljem širenja izloenosti i prepoznatljivosti, kao i trišnog udjela brenda • Sudjelovanje u izradi kreativnih koncepata i industrijskih rješenja za asortiman iz Vivax portfelja • BTL marketinške aktivnosti prema partnerskim kanalima • ATL marketinške aktivnosti prema krajnjim kupcimaplaniranje, kreativa i realizacija online i on-site kampanjasudjelovanje u osmišljavanju kampanja• Podizanje sveukupnog izgl...

 • Company MAČEK TRANSPORTI, Predrag Maček in Bilo
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: prijevoz u meunarodnom prometu - šleper s ceradom. Naješe rute su za Austriju i Njemaku, rijee Švicarska i Danska. Uvjeti: - voza/vozaica motornih vozila - u obzir dolaze kandidati/kandidatkinje sa završenom srednjom školom bilo kojeg zvanja ako posjeduju odgovarajue kategorije vozake dozvole - vozaka dozvola C+E kategorija i Cod 95 - poeljno najosnovnije znanje stranog jezika (njemaki ili engleski jezik) za potrebe sporazumijevanja, ali nije uvjet za zapošljavanje - poeljno je radno iskustvo na navedenim poslovima (minimalno 1 godina i 6 mjeseci radnog iskustva)....

 • Company "SERVIS CEROVIĆ" in Bilo
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: poslovi vitlanja elektromotora, provoenje eletroinstalacija i ostali elektriarski poslovi po potrebi. Mogue zapošljavanja osobe koja ima bilo koju elektro struku (elektromehaniar, elektroinstalater, elektrotehniar...) Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Bilo
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  elite li iskoristiti svoje znanje talijanskog jezika? Pridruite se našim zaposlenicima u slubi za korisnike. Svakodnevni rad temelji se na telefonskoj komunikaciji s kupcima. Vaš e zadatak biti odgovaranje na pozive za podršku klijentima pri riješavanju tehnikih problema (internet, fiksna linija) te prodaja dodatnik usluga. Što kae vaš budui kolega? Posao je dinamian i zanimljiv, treba se potruditi za dostii zadane ciljeve no trud se svakako isplati i prua veliko zadovoljstvo. Nadreeni su pristupani i uvijek spremni pomagati, ine sve kako bi zadovoljili potrebe zaposlenika. Tvrtka uvijek stavlja svoje zaposlenike na prvo mjesto i zbog toga osjeam se sigurno i zaštieno. Paula, specijalist korisnike podrške Kako e izgledati vaš radni dan?vaš e rad zapoeti dvotjednom tjednom obukom tijekom...

 • Company MA-SA d.o.o. in Bilo
  05.10.2021 Updated on: 05.10.2021

  Opis posla: Voza u meunarodnom  cestovnom  prijevozu  tereta na relaciji: Hrvatska -Italija, Bosna i Hercegovina (okolica Biha) Predviena plaa 10 000,00-11 000,00 kn (ccc mj / 10 000 km - plaen beneficirani radni sta - svaka subota i nedjelja slobodna (iznimno istovar kupcu subotom ako je bilo zabrane u prometu zbog sezonskih uvjeta) Mogunost stalnog zaposlenja Kontakt osoba: Mirko Brajkovi, 098 169 6006 - prethodna najava na 053 781 239 u ured od 8:00 do 15:00 sati. . ...

 • Company TABOR d.o.o. in Bilo
  05.10.2021 Updated on: 05.10.2021

  Opis poslova: konobar u restoranu, posluivanje gostiju hranom i piima. Obrazovni program: mogu se javiti zainteresirane osobe bilo koje školske spreme od OŠ, KV, SSS, bez obzira na radno iskustvo spremne na uenje. Ugovor na neodreeno vrijeme ali uz obvezan probni rad....

 • Company MA-SA d.o.o. in Bilo
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis posla: Voza u meunarodnom  cestovnom  prijevozu  tereta na relaciji: Hrvatska -Italija, Bosna i Hercegovina (okolica Biha) Predviena plaa 10 000,00-11 000,00 kn (ccc mj / 10 000 km - plaen beneficirani radni sta - svaka subota i nedjelja slobodna (iznimno istovar kupcu subotom ako je bilo zabrane u prometu zbog sezonskih uvjeta) Mogunost stalnog zaposlenja Kontakt osoba: Mirko Brajkovi, 098 169 6006 - prethodna najava na 053 781 239 u ured od 8:00 do 15:00 sati. . ...

 • Company PIB EXTRA, D.O.O. in Bilo
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  RADNI ZADACI radnog mjesta:Skeniranje modela skeneromPriprema modela za skeniranje RADNO ISKUSTVO: Potrebno je imati minimalno 2 godine bilo kakvog radnog iskustva, poeljna tehnika struka s 3 ili više godina radnog iskustva, prednost imaju osobe s radnim iskustvom u 3D skeniranju POSEBNE POGODNOSTI:mogunost stalnog zaposlenjasustav nagraivanja i stimulacijaosiguran topli obrokmogunost trajnog usavršavanja i razvojapoticajna i ugodna radna atmosfera Ovisno o zalaganju i rezultatima osobnog rada i rada cjelog tima, mjesena primanja tog radnog mjesta bi se kretala od 6000 do 8000 kn ...

 • Company TABOR d.o.o. in Bilo
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis poslova: konobar u restoranu, posluivanje gostiju hranom i piima. Obrazovni program: mogu se javiti zainteresirane osobe bilo koje školske spreme od OŠ, KV, SSS, bez obzira na radno iskustvo spremne na uenje. Ugovor na neodreeno vrijeme ali uz obvezan probni rad....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters