Jobmonitor. Search results for Bilo

40 Jobs found

Used filters:
 • Bilox
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company ALUMINIJ GRAĐENJE j.d.o.o. in Bilo
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - trai se osoba za poslove pronalaenja novih kupaca, ugovaranje poslova - na natjeaj se mogu javiti osobe SSS bilo kojeg usmjerenja - predviena poetna plaa iznosi 5000 kn...

 • Company ALUMINIJ GRAĐENJE j.d.o.o. in Bilo
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - trae se osobe za poslove montae PVC i ALU stolarije - na natjeaj se mogu javiti osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem bilo kojeg usmjerenja - poetna plaa iznosi 5000 kn...

 • Company ALUMINIJ GRAĐENJE j.d.o.o. in Bilo
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - trai se osoba za poslove izvoenja projekata ugradnje ALU i PVC stolarije - na natjeaj se mogu javiti osobe SSS bilo kojeg usmjerenja - poetna plaa iznosi 5000 kn...

 • Company AQUA MARITIME d.o.o. in Bilo
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: rad u trgovini KV prodava ili SSS bilo kojeg smjera sa minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na navedenim ili slinim poslovima, sa poznavanjem engleskog jezika i znanjem osnova rada na raunalu, zamolbe ili ivotopise slati na mail: ...

 • Company JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o. in Bilo
  25.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: poslovi vezani uz proizvodnju kartonske ambalae. Uvjeti: - završena trogodišnja ili etverogodišnja srednja škola bilo kojeg zvanja. Postoji mogunost stalnog zaposlenja. Za kandidiranje je potrebno dostaviti pisanu zamolbu, kopiju svjedodbe ili druge dokumentacije o steenoj kvalifikaciji. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenom uilištu Elly Baši, Glazbeno uilište Elly Baši, Zagreb, Mlinarska 25, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. nastavnik/ca klavira - puno radno vrijeme, na odreeno - zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) te Pravilniku o stru...

 • Company GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenom uilištu Elly Baši, Glazbeno uilište Elly Baši, Zagreb, Mlinarska 25, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 2. nastavnik/ca gitare - nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno, na odreeno - zamjena za neplaeni dopust Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) te Pravilniku o strunoj sprem...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA RETKOVEC in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), lanka 6. i 7. Pravilnika o radu te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Retkovec, Aleja javora 2, Zagreb, objavljuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica razredne nastave (m/) – radni odnos na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 izvršitelj UVJETI: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, - posebni uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij za uitelje ili diplomski sveuilišni studij za uitelje ili struni etverogodišnji studij za uitelje kojim se stjee 240 ECTS bodova ili etverogodišnji do...

 • Company I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19.), I. tehnika škola Tesla raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. nastavnika matematike - neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19). i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.) i kurikulumu nastavnog predmeta. Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis, zbog provoenja selekcijskog postupka pot...

 • Company I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19.), I. tehnika škola Tesla raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 3. domara – neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelji/ica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19). i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.) i kurikulumu nastavnog predmeta. Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis, zbog provoenja selekcijskog postupka potrebno je predati...

 • Company I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19.), I. tehnika škola Tesla raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 2. nastavnika matematike - odreeno nepuno radno vrijeme do povratka radnika na rad - 1 izvršitelj/ica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19). i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.) i kurikulumu nastavnog predmeta. Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis, zbog provoenja ...

 • Company SKY-ROYAL j.d.o.o. in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: zaprimanje narudbi, naplata na kasi, blagajniki poslovi ekonomski slubenik ili SSS bilo kojeg smjera, poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima i poznavanjem jednog stranog jezika (engleski ili njemaki), ali nije uvjet, javiti se na mobitel 097 7849844 ili zamolbe, ivotopise slati na mail: restoran se nalazi na plai Hangar ispred hotela "Olympia Sky" osiguran je smještaj ...

 • Company SKY-ROYAL j.d.o.o. in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: priprema i izdavanje brze hrane, poslovi peenjara, roštilj majstora KV kuhar, pomoni kuhar ili SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima i poznavanjem osnova engleskog jezika, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 097 7849844 ili zamolbe, ivotopise slati na mail: restoran se nalazi na plai Hangar ispred hotela Olympia Sky osiguran je smještaj...

 • Company Dječji vrtić SUNČICA in Bilo
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: briga i skrb o djeci predškolske dobi. Obrazovni program: uiteljski fakultet, podredno srednja škola bilo koji smjer....

 • Company MONO d.o.o. in Bilo
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  PROGRAMER/KA (JUNIOR WEB DEVELOPER/ICA) Kandidat(kinja) za ovo radno mjesto ne mora imati formalnog radnog iskustva, no mora imati elju za uenjem i usavršavanjem, osnovna znanja o razvoju softvera te web tehnologijama i protokolima u bilo kojem modernom programskom jeziku. Ovu elju moe dokazati implementacijom jednostavnijeg projekta uz korištenje nekih od tehnologija koje su .Proces selekcije opisan je , i do sada se nije bitnije promijenio, iako ga prilagoavamo svakom pojedincu. Našim zaposlenicima nudimo izazovno i u mnogoemu iznimno radno okruenje, poticajnu atmosferu, ulaganje u profesionalni razvoj te visoka primanja, bonuse i benefite sukladno iskustvu i rezultatima rada....

 • Company LOŠINJSKA PLOVIDBA - TURIZAM d.o.o. in Bilo
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: Brine da su svi prostori za pripremu hrane isti i u higijenskom stanju, glavnom kuharu daje izvješe u sluaju bilo kakvih nedostataka u odjelu, priprema sve vrste jela sa jelovnika prema uputama glavnog kuhara, pravilno i savjesno koristi kuhinjski inventar, opremu i ureaje, duan je pridravati se procesa HACCAP...

 • Company TROPICANA-UGOST. OBRT VODICE in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: spravljanje jednostavnijih jela i aistiranje glavnom kuharu KV kuhar ili SSS bilo kojeg smjera sa minimalno godinu dana radnog iskustva na navedenim poslovima, javiti se na mobitel 098 523495 U.O. "TROPICANA" (na plai Vievica, pokraj Plave plae) osiguran smještaj...

 • Company TROPICANA-UGOST. OBRT VODICE in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: posluivanje hrane i toplih i hladnih napitaka KV konobar ili SSS bilo kojeg smjera, poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet,sa poznavanjem jednog stranog jezika(engleski ili njemaki) i osnova rada na raunalu, javiti se na mobitel 098 523495 U.O. "TROPICANA" (na plai Vievica, iza Plave plae) osiguran smještaj...

 • Company TROPICANA-UGOST. OBRT VODICE in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: priprematelj pizze KV kuhar, pekar ili SSS bilo kojeg smjera sa minimalno godinu dana radnog iskustva na navedenim poslovima, javiti se na mobitel 098 523495 U.O. "TROPICANA" (na plai Vievica, iza Plave plae) osiguran smještaj...

 • Company KONSTRUKCIJE I MONTAŽA d.o.o. in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: pomoni poslovi kod montae nadstrešnica i kupola. Rad na podruju Meimurske Varadinske i Zagrebake upanije - dnevna migracija - nema smještaja. Radno iskustvo nije uvjet, mogu se javiti radnici bilo koje struke koji ele i voljni su raditi. Poeljni vozaki ispit B kategorije. Vrsta zaposlenja : na neodreeno uz probni rad...

 • Company KONSTRUKCIJE I MONTAŽA d.o.o. in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: rad na podruju Meimurske Varadinske i Zagrebake upanije - dnevna migracija - nema smještaja. Radno iskustvo nije uvjet, mogu se javiti radnici bilo koje struke koji ele i voljni su raditi. Poeljni vozaki ispit B kategorije. Vrsta zaposlenja : na neodreeno uz probni rad...

 • Company BEAUTY STUDIO SANJA, vl. Sanja Slavica in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: kozmetiarski poslovi, geliranje noktiju, uljepšavanje i njega lica i tijela, poeljno znanje poslova masera i ugradnje noktiju KV kozmetiar ili SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim poslovima i poznavanjem jednog stranog jezika, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 095 5940767 kozmetiki salon se nalazi u sklopu hotela "IMPERIAL" postoji mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme...

 • Company PAŠTAR, obrt za prijevoz i ugostiteljstvo in Bilo
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: priprema i posluivanje pia Potrebna završena škola bilo kojeg usmjerenja. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet. Zainteresirani kandidati mogu se javiti na broj: 099 7047777...

 • Company PIK VRBOVEC plus d.o.o. in Bilo
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova:- slaganje i priprema robe za krajnjeg kupca; odgovornost za tonost slaganja robe u smislu usklaivanja isporuene koliine i vrste robe s naruenom; odgovornost za tonost podataka o koliinama i vrstama artikala koje runo upisuje na Nalogu za utovar a iz kojih se izrauju otpremni dokumenti; pri slaganju robe kontroliranje ispravnosti robe i u sluaju bilo kakvih nedostataka o tome obavještavanje skladištara ili glavnog skladištara...

 • Company Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije in Bilo
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim ODLUKU o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedeih radnih mjesta: URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Sluba za upravljanje ljudskim potencijalima 1. Viši struni referent (Strunjak zaštite na radu II. stupnja) – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na odreeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust), uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog, tehnikog ili prirodnog usmjerenja (VŠS društvenog, tehnikog ili prirodnog usmjerenja), najmanje 1 godina radnog iskustva na obavljanju poslova zaštite na radu, poloen opi i pose...

 • Company Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije in Bilo
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim ODLUKU o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedeih radnih mjesta: URED ZA ZAJEDNIKE POSLOVE Sluba za financije i raunovodstvo 2. Kontrolor II. vrste – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na odreeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje), uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke (VŠS ekonomske struke), poznavanje odgovarajuih nacionalnih propisa, najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, poznavanje engleskog jezika, napredno znanje rada na raunalu, hrvatsko dravljanstvo. U prijavi je potrebno priloiti: 1. ivotop...

 • Company ZS DEV, Zoran Šalamun in Bilo
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla -izrada softverskih rješenja za klijente -rad na custom, Magento i Pimcore rješenjima u PHP programskom jeziku (backend) za potrebe klijenata -testiranje i komunikacija s klijentima Uvjeti: -iskustvo u PHP programiranju (OOP), formalno iskustvo nije uvjet -osnove html-a i css-a su poeljne (ne oekuje se da radite frontend) -osnove Javascripta su poeljne -rad sa MySQL bazama je poeljno, makar i osnove -poznavanje tehnologija kao što su Redis, Elasticsearch su plus -rad u Laravel, Symfony i VueJs su dodatni plus -radno iskutvo niti struna sprema nisu vani, bitna je elja za developmentom i konstantnim uenjem (sve potrebno za uenje mi plaamo) -sposobnost komuniciranja sa kolegama i klijentima -razina zanja: od poetnika do seniora Benefiti: -kompetitivna plaa, ovisi o vašem znanju (...

 • Company Panon Express d.o.o. in Bilo
  18.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: prijevoz robe kombi vozilom na podruju cijele Hrvatske i zemalja Europske unije, odravanje vozila BILO KOJA SREDNJA ŠKOLA S POLOENIM VOZAKIM "B" KATEGORIJE engleski jezik: potrebna najosnovnija razina znanja KONTAKT S POSLODAVCEM: e-mail: ...

 • Company BRS BERENIS SRL - Glavna podružnica u Slavonskom Brodu za proizvodnju in Bilo
  18.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: odravanje i popravci na strojevima, opremi i instalacijama, postavljanje i podešavanje aluminijskih kalupa na strojevima, utovar i istovar robe u skladište. Ugovor se sklapa na odreeno vrijeme uz mogunost sklapanja na neodreeno vrijeme, ovisno o potrebama posla nakon isteka ugovora. Prijave na natjeaj za oglašeno radno mjesto slati iskljuivo na email: ;            U svrhu sudjelovanja na natjeaju za otvoreno radno mjesto kandidat treba dostaviti  ivotopis s kontakt podacima: identifikacijski podaci (ime, prezime, datum roenja, dravljanstvo);  podaci za kontakt (broj telefona, adresa elektronske pošte); informacije o obrazovanju, vještinama, radnom iskustvu (završena škola ili fakultet, završeni treninzi i teajevi, prethodni poslodavci, slubena radna mjesta i opisi posla). Uk...

 • Company Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim ODLUKU o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedeih radnih mjesta zbog poveanja radnog opsega: URED ZA ZAJEDNIKE POSLOVE Sluba za financije i raunovodstvo 1. Struni suradnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodreeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, poznavanje odgovarajuih nacionalnih propisa i propisa EU, sposobnost uinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na raunalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u dravnim i javnim slubama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europsk...

 • Company Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim ODLUKU o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedeih radnih mjesta zbog poveanja radnog opsega: URED ZA ZAJEDNIKE POSLOVE Sluba za nabavu, uredsko poslovanje i ope poslove 2. Struni suradnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodreeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajue struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajue struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, poznavanje odgovarajuih nacionalnih propisa i propisa EU, sposobnost uinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na raunalu, završeni programi izobrazbe za zapos...

 • Company BIBILO,AUTOLIMARSKO-KERAMIČARSKI OBRT ŠIBENIK in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: poslovi obrade i ugradnje kamena, kamenorezaki poslovi, izrada klupica, nadgrobnih ploa... NKV, završena OŠ ili SSS bilo kojeg smjera, poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 091 5232232 mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme osiguran smještaj BIBILO KAMEN...

 • Company BIBILO,AUTOLIMARSKO-KERAMIČARSKI OBRT ŠIBENIK in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova : polaganje keramikih ploica na podove i zidove i ostali srodni poslovi. NKV, završena OŠ ili SSS bilo kojeg smjera, poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 091 5232232 mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme osiguran smještaj BIBILO KAMEN...

 • Company BIBILO,AUTOLIMARSKO-KERAMIČARSKI OBRT ŠIBENIK in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: montaa kamena NKV, završena OŠ ili SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 091 5232232 mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme osiguran smještaj BIBILO KAMEN ...

 • Company BIBILO,AUTOLIMARSKO-KERAMIČARSKI OBRT ŠIBENIK in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: kamenorezaki poslovi, obrada kamena NKV, završena OŠ ili SSS bilo kojeg smjera poeljno sa radnim iskustvom na navedenim ili slinim poslovima, ali nije uvjet, javiti se na mobitel 091 5232232 osiguran smještaj mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme BIBILO KAMEN...

 • Company "ISKOP" KLENOVNIK 24 in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: rukovanje samohodnim graevinskim strojevima (bagerom i kombinirkom), vršenje raznih iskopa, zatrpavanja, probijanja cesta i sl. Uvjeti: - rukovatelj/rukovateljica samohodnim graevinskim strojevima - mogu se javljati kandidati/kandidatkinje sa završenom srednjom školom bilo kojeg zvanja ukoliko imaju radnog iskustva od najmanje 2 godine na traenim poslovima - radi se na podruju Varadinske i Liko-senjske upanije - u sluaju rada na terenu poslodavac organizira i snosi troškove zajednikog smještaja te plaa naknadu za prijevoz u cijelosti....

 • Company MESKAL d.o.o. in Bilo
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Uvjeti: - cvjear/ica / dizajner/ica / prodava/ica / araner/ka ili bilo koji drugi završeni smjer obrazovanja ukoliko osoba posjeduje znanje araniranja - kreativno izraavanje. Opis poslova: izrada cvjetnih aranmana, buketa, prodaja istih, araniranje poklona i poslovnih prostora, prodaja, povremeni skladišni poslovi....

 • Company ADRIATIC HOLIDAYS d.o.o. in Bilo
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opis posla: Sobar/ica osigurava gostima hotela iste, uredne i udobne sobe i okoliš.Priprema kolica za rad.Odrava istim i urednim ostavu i svoje radno podruje.Provjerava sve prazne sobe i prijavljuje bilo kakva odstupanja.isti sobe gostiju, hodnike i prostore za posluivanje u suglasnosti s traenim standardima i odreenim prioritetima.Vodi rauna o cijeloj opremi za išenje.Prijavljuje albe gostiju i problem prosljeuje uredu domainstva.Rasporeuje sve otpatke i odlae ih u zato odreene prostorije prije kraja smjene.Prijavljuje bilo koju neizvršenu radnju prije prestanka rada.Izvršava sve dodatne dunosti vezane uz posao.Pravovremeno i kvalitetno izvršava poslove i zadatke iz svog djelokruga rada. ...

 • Company PIEL D.O.O. in Bilo
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Zbog poveanog opsega posla, trai se djelatnik za radno mjesto pomonog montera dizala. Razina obrazovanja: srednja škola 3 ili 4 godine (elektrotehnicar, tehnicar za mehatroniku, elektroinstalater i srodno). Obvezna vozaka dozvola. Posao se obavlja veinom u Splitu i široj okolici, uz povremen rad na terenu (podruje RH). Poeljno bilo kakvo iskustvo u radu s elektroinstalacijama. Nakon probnog rada, zapošljavanje na neodreeno. U naslovu prijave naznaiti monter. ...

 • Company "TRANSPORTI - LONČAR" MARUŠEVEC in Bilo
  15.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: domai i meunarodni prijevoz roba zemljama EU (rad na relacijama iz Republike Hrvatske prema Austriji, Maarskoj, Slovakoj, eškoj, Njemakoj, Sloveniji i obrnuto). Potrebna je završena srednja škola (bilo kojeg zvanja). Pored propisanih vozakih kategorija (c+e), potrebno je da kandidati / kandidatkinje posjeduju Cod 95 i karticu vozaa....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters