Jobmonitor. Search results for Bjelovar

19 Jobs found

Used filters:
 • Bjelovarx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 12. Zakona o radu (NN 93/14,127/17, 98/19) i lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, vršiteljica dunosti ravnatelja dana 22. sijenja 2020. godine raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. POMONIK/ICA UENICIMA S TEŠKOAMA U UENJU – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme UVJETI: prema Zakonu o radu (NN 93/14,127/17,98/19), Pravilniku o radu II. osnovne škole Bjelovar i u skladu s uvjetima projekta Grada Bjelovara „Sinergijom do uspješnije zajednice“ pomonika u nastavi za školsku godinu 2019./2020. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Mjesto rada: II. osnovna škola Bjelovar, Ivana viteza Trnskog 19, 43 000 Bjelovar Razina obrazovanja: SSS (bilo koja etverogodišnja srednja škola) Opis radnog mjesta: Rad obuhvaa neposrednu pomo ueniku u školskim ...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: - prvostupnik/ca sestrinstva (m/), VŠS, na neodreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca, 6 izvršitelja Uvjeti: - prvostupnik/ca sestrinstva – VŠS - poloen struni ispit ( za kandidate koji su u obvezi polaganja ) - vaee odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz zamolbu na natjeaj kandidati trebaju priloiti slijedee: - ivotopis - dokaz o strunoj spremi (presliku diplome) - uvjerenje o poloenom strunom ispitu ( za kandidate koji su u obvezi polaganja - presliku ) - vaee odobrenje za samostalni rad ( presliku ) - dokaz o dravljanstvu - potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO - u...

 • Company FINA in Bjelovar
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Bjelovaru u Poslovnici Bjelovar, Podrunica Bjelovar, RC Zagreb na radnom mjestu: Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e: - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV sustav i ostale manje sloene poslove vezane uz prisilnu naplatau, - obavljanje poslova unosa i kontrole svih vrsta financijskih i statistikih izvještaja, - informiranje korisnika o uslugama e-poslovanja, zaprimanje zahtjeva za izdavanje digitalnih certifikata i informiranje stranaka o proizvodima i uslugama Fine. Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski, pravni smjer ili drugi smjer, - V...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 2. ODJEL ZA PRIPREMU PROJEKATA - savjetnik, na odreeno vrijeme - 1 godina, – 2 izvršitelja/ice Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - najmanje 3 godine radnog iskustva u pripremi i provedbi EU projekata - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - poznavanje rada na osobnom raunalu - hrvatsko dravljan...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 3. ODJEL ZA PROVEDBU PROJEKATA - savjetnik, na odreeno vrijeme - 1 godina, – 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - poznavanje rada na osobnom raunalu - hrvatsko dravljanstvo - voz...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 3. ODJEL ZA PROVEDBU PROJEKATA - viši struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - poznavanje rada na osobnom raunalu - hrvatsko dravljans...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 2. ODJEL ZA PRIPREMU PROJEKATA - struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) ili struni provstupnik (VŠS iz podruja - društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - pozn...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 1. ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME - viši struni suradnik, na odreeno vrijeme - 1 godina, – 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - najmanje 2 godine radnog iskustva - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - poznavanje rada na osobnom raunalu - hrvatsko dravljanstv...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 1. ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME - struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 2 izvršitelja/ice Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) ili struni provstupnik (VŠS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na en...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 4. ODJEL ZA OPE I PRAVNE POSLOVE - administrativni referent – na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - srednja struna sprema upravno birotehnikog smjera - najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poznavanje rada na osobnom raunalu - hrvatsko dravljanstvo - vozaka dozvola B kategorije Svi kandidati moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17): punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, zdravstvena spo...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 3. ODJEL ZA PROVEDBU PROJEKATA - struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) ili struni provstupnik (VŠS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - poznav...

 • Company III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“, br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,68/18. i 98/19.) III. osnovna škola, Tome Bakaa 11 d, 43000 Bjelovar, koju zastupa ravnateljica Goranka Preskoil KLASA: 112-01/20-01/1 URBROJ: 2103-36-01-20-01 U Bjelovaru, 17. sijenja 2020.  r a s p i s u j e N A T J E A J    za radno mjesto  SPREMA/SPREMAICA, puno radno vrijeme - na odreeno vrijeme    UVJETI: završena osnovna škola   Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj kandidat/kandidatkinja treba priloiti: - ivotopis - zamolba, vlastoruno potpisana - dokaz o stupnju i vrsti strune spreme - izvod iz knjige dravljana ili domovnicu - uvjerenje da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak gle...

 • Company KODA d.o.o. in Bjelovar
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: servis elektro ureaja za kuanstvo, elektromontaa Uvjeti: srednja struna sprema trogodišnja/etverogodišnja smjer - elektromehaniar/ka za kuanske aparate, elektromehaniar/ka, mehaniar/ka elektroniar/ka, elektrotehniar/ka, elektromonter/ka, elektroinstalater/ka. - radi se u servisu i na terenu Zainteresirani/e kandidati/kinje mogu poslati molbu/ivotopis na e-mail / donijeti osobno u servis na adresi: Vladimira Nazora 14, Bjelovar ili nazvati na broj 098 372783....

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Opa bolnice Bjelovar, ravnatelj raspisuje NATJEAJ za popunu slijedeeg radnog mjesta, zapošljavanje na neodreeno vrijeme u Opoj bolnici Bjelovar, uz probni rad u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca: - nosa –3 izvršitelja Uvjeti: završena osnovna škola Za prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: – zamolbu vlastorunu potpisanu – ivotopis – dokaz o dravljanstvu - preslika – svjedodba završene osnovne škole - preslika – elektroniki zapis radne knjiice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana ­– uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) Priloenu natjeajnu dokumentaciju ne vraamo. Nepotpune i nepravodobne zamolbe nee se razmatrati. Kandidati koji e se u prijavi pozivati na pravo prednosti ...

 • Company GRAD BJELOVAR in Bjelovar
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-124 od 04. sijenja 2018. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0089, Wheel of change (Kota promjene) (KLASA: 910-04/18-07/11, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1) od 25. sijenja 2018. godine te lanka 45., stavka 1., toke 17. Statuta Grada Bjelovara („Slubeni glasnik“ broj 2/13 i 1/18), Grad Bjelovar raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kota promjene) u sklopu Zaeli – program zapošljavanja ena - ZAMJENA Radnica na poslovima pruanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nep...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR in Bjelovar
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13),lanka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, lanka 12. Pravilnika o radu Upravno vijee Djejeg vrtia Bjelovar O b j a v lj u j e NATJEAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMA/ICA- - jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Uz obvezu probnog rada u trajanju od dva mjeseca Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) ; l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada; - završena osnovna škola- Uz vlastor...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR in Bjelovar
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), lanka 46. Statuta, lanka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijee Djejeg vrtia Bjelovar objavljuje NATJEAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - dva/dvije / 2 /izvršitelja/izvršiteljice-rad na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu,po osnovu zamjena, / od kojeg broja: /1 izvršiteljica zamjena za radnicu koja obavlja poslove ravnateljice/ u trajanju do 18.03.2023./ 1 izvršiteljica zamjena za radnicu- provedba programa predškole do 31.05.2020 godine/ Uvjeti: prema l. 24. i l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR in Bjelovar
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Klasa: 910-01/18-06/11,urbroj: 519-05-2-2-2/3-19-118, od 03.01.2019 godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Evropskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020,Kodni broj: UP.02.2.2.08.0029, Projekt:“VRTII PO ELJI RODITELJA“, Upravno vijee Djejeg vrtia Bjelovar, temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, lanka 46. Statuta, Odluke o dopuni Statuta , Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Bjelovar, dana 13.01.2020 godine, O B J A V L J U J E N A T J E A J ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME RAD NA PROJEKTU "VRTII PO ELJI RODITELJA", PRIJAVLJENOG NA NATJEA...

 • Company VODNE USLUGE d.o.o. in Bjelovar
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opis poslova: Organizira, rukovodi i kontrolira izvršavanje zadataka u radnoj jedinici, sastavlja prijedlog godišnjih planova i programa rada u skladu s godišnjim planom rada Društva, te izvještaje o izvršenim zadacima, nadzire provoenje uvedenog HACCP sustava, sudjeluje u pripremi tehnike dokumentacije za provedbu postupaka javne nabave, odgovoran je za nadzor provoenja mjera zaštite na radu, odgovoran je za provoenje kontrole i sanitarnu ispravnost vode za pie, za svoj rad odgovoran je Upravi Društva. Struni uvjeti: Završena visoka struna sprema strojarskog smjera, 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kategorije. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjese...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bjelovar Edit filters