Jobmonitor. Search results for Botinec

4 Jobs found

Used filters:
 • Botinecx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNSKO in Botinec
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Trnsko i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia raspisuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ 2 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto: Prema lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednos...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNSKO in Botinec
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Trnsko i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia raspisuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ 2 izvršitelja/ice, na odreeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazonih radnica na mjesto rada UVJETI za radno mjesto: Prema lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNSKO in Botinec
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Trnsko i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia raspisuje se NATJEAJ za radno mjesto SPREMAICA 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto: Prema lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19). Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti ...

 • Company OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU in Botinec
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) lanku 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine", broj 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave , KLASA: 119-02/20-04/97, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 11. kolovoza 2020., Opinski sud u Novom Zagrebu, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Pisarnica prijepisa: 1. administrativni referent – sudski zapisniar – 1 izvršitelj Struni uvjeti: - srednja struna sprema upravne, birotehnike, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga etverogodišnja sred...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Botinec Edit filters