Jobmonitor. Search results for Botinec

2 Jobs found

Used filters:
 • Botinecx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNSKO in Botinec
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Trnsko i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia raspisuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, radi provedbe programa predškole do 31.8.2020. UVJETI za radno mjesto: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNSKO in Botinec
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Trnsko i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia raspisuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazone radnice na mjesto rada UVJETI za radno mjesto: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/0...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Botinec Edit filters