Jobmonitor. Search results for Brela

1 Jobs found

Used filters:
  • Brelax
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company DJEČJI VRTIĆ BRELA in Brela
    26.10.2021

    - ODGOJITELJ/ICA DVA IZVRŠITELJA M/ – PUNO RADNO VRIJEME NA NEODREENO VRIJEME Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN broj 133/97) UVJETI: Uz prijavu obvezno priloiti :Dokaz o steenoj strunoj spremiDokaz o hrvatskom dravljanstvuDokaz o poloenom strunom ispituDokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),ne starije od šest mjeseciPotvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (l.25.st.2)Potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (l.25.st...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Brela Edit filters