Jobmonitor. Search results for Crikvenica

2 Jobs found

Used filters:
 • Crikvenicax
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA ZVONKA CARA in Crikvenica
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 8. Pravilnika o radu, te lanaka 7. i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zvonka Cara (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Desiree Peaver, prof. objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica engleskoga jezika1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i o...

 • Company JADRAN, d.d. in Crikvenica
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Uvjeti:VSS hotelijerskog, ugostiteljskog, ekonomskog smjera ili drugog odgovarajueg smjerapoznavanje najmanje jednog svjetskog jezika (prednost e imati kandidati koji poznaju 2 ili više strana jezika),nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih:- bez staa osiguranja, - sa staem osiguranja, ali bez staa osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaom tijekom prethodnih 6 mjeseci, - osoba u dobi izmeu 15 i 24 sa staem osiguranja, ali bez staa osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini. Nudimo:Rad u velikom i stabilnom poduzeuDugoroan posaoMogunost usavršavanja, napredovanja i profesionalnog razvojaVrsta zaposlenja: na odreeno vrijeme od 1 godine Mjesto rada: Crikvenica, Novi Vinodolski, Umag, Omišalj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Crikvenica Edit filters