Jobmonitor. Search results for Dane

5 Jobs found

Used filters:
 • Danex
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Pisalica d.o.o. in Dane
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Zbog poveanja opsega posla u potrazi smo za voditelj/icom projekta koji/a e voditi komunikaciju izmeu tima i naših klijenata. Uvjeti:odlino upravljanje svojim, ali i tuim vremenomrazumijevanje procesa razvoja web i IT projekataznanje njegovanja i poticanja kreativne kulture u timu, motiviranje, širenje znanje i razumijevanja o rezultatima proizvoda i elja za dolaskom u okruenje koje e to cijenitiiznimne komunikacijske i prezentacijske vještine, razumijevanje klijenata i mogunost prezentiranja apstraktnih koncepata moguih rješenjarazvijeno kritiko mišljenjepedantna i odgovorna osobaodlino znanje hrvatskog jezika u govoru i pismudobro poznavanje project managementa, uredskih i komunikacijskih alata (Productive, Office programi, Slack, Dropbox i dr.) Prednost:iskustvo u voenju projekata u ma...

 • Company ŠKOLA ZA PRIMALJE in Dane
  08.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  – jedan/na izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, na puno radno vrijeme, na 22 sata nastave tjedno što je 40 sati tjedno (nastavni predmeti: anatomija i fiziologija, patologija s patofiziologijom, medicinska mikrobiologija s infektologijom, klinika medicina) – doktor medicine s poloenim strunim ispitom Probni rad traje 6 mjeseci ukoliko se ne radi o pripravniku. UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Zakonu o radu i provedbenim propisima Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, propisima, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priloiti svu dokumentaciju, dokaze, prema posebnom zakonu te u odno...

 • Company Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla in Dane
  08.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Opis posla strunog suradnika/ce:Zaduen/a je sukladno svojim specijalistikim znanjima za aktivnosti u okviru programa ili organizacije u cjelini. Priprema, koordinira i implementira projekte.U okviru provedbe podmjere 19.2. radi na administrativnoj pripremi i obradi natjeaja te organizira info dane.Surauje s lanicama LAG-a te dionicima i drugim pravnim osobama na detektiranju potreba i osmišljavanju projekata.Odgovoran/na je za operativno funkcioniranje podrunice.Sudjeluje u operativnom i strateškom planiranju te provedbi zadanih ciljeva.Obavlja i druge zadatke sukladno nalogu Upravnog odbora ili Voditeljice LAG-a Specifino: Analiza podruja LAG-a, Prikupljanje statistikih podataka, Prikupljanje i analiza projektnih ideja, Izrada tekstova za LRS, Organizacija sastanaka i javnih savjet...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA I SPORTA MEDRAS NOVA in Dane
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: psihološka analiza u sklopu medicine rada. Uvjet: - raspoloivost za suradnju odreene dane u tjednu tijekom prijepodneva, a preostale tijekom poslijepodneva, sve ovisno o dogovoru. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Dane
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: • Obavlja poslove usklaenja robnog i financijskog knjigovodstva • Knjii ispostavljene temeljnice u financijsko knjigovodstvo • Obavlja poslove knjigovodstvenih usklaenja vezano za inventure i sva potrebna knjienja  • Knjii sve interne obraune (vezanih za interne troškove: potrošni materijal, reprezentacija, otpisi štete, uzorci putnika, djeji darovi, sitni inventar, osnovna sredstva)  • Sudjeluje u razradi raunskog (kontnog) plana za potrebe poduzea • Sudjeluje u izradi financijskih izvješa (godišnjih, periodinih i izvješa po potrebi) • Sudjeluje u sastavljanju naloga za knjienje po svakom pojedinom dokumentu • Sudjeluje kod usklaivanja glavne knjige i analitikih evidencija • Evidentira sve dane i primljene kredite iz financijskih odnosa • Izrauje i ostalu potrebnu dokumentacij...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters