Jobmonitor. Search results for Donji Kućan

13 Jobs found

Used filters:
 • Donji Kućanx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU in Donji Kućan
  09.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19, dalje: ZDS) i lanka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/21-04/50, Urbroj: 514-08-03-02-01/03-21-09 od 24. lipnja 2021., Opinski sud u Varadinu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam slubenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na radno mjesto: administrativni referent – sudski zapisniar – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike struke ili gimnazija - najmanje...

 • Company MIV d.d. in Donji Kućan
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opis radnog mjesta: - prijem i skladištenje robe i materijala - priprema, pakiranje i deklariranje robe za otpremu - izdavanje i otprema materijala sa skladišta - praenje i kontrola zaprimljene i isporuene robe - briga o urednosti skladišta i prostora tvrtke - opa zdravstvena sposobnost, fizika kondicija, spretnost - savjestan i odgovoran pristup radu, preciznost i pedantnost - ostali poslovi po nalogu poslodavca Poeljan profil: - srednja struna sprema bez obzira na smjer - prednost imaju kandidati/kinje s poloenim ispit za rukovanje viliarom - 1 godina radnog iskustva na skladišnim poslovima - dinaminost i fleksibilnost, sklonost timskom radu Nudimo radni odnos na puno radno vrijeme s probnim radom. Radno vrijeme organizirano je u jednoj smjeni – jutarnjoj od 07:00 do 15:00 sati Plaamo...

 • Company MIV d.d. in Donji Kućan
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: poslovi bojanja proizvoda. PREDNOST IMAJU OSOBE: s zanimanjem autolakirera/ice ili radnik/radnica s iskustvom u bojanju.   Mogunost stalnog zaposlenja. Obavijest o zaštiti osobnih podataka:   Društvo METALSKA INDUSTRIJA VARADIN d.d., Metalska ulica 2, 42000 Varadin (dalje: MIV d.d.), tijekom predmetnog natjeaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrauje osobne podatke kandidata sadrane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natjeaja, te ih zadrava za vrijeme trajanja natjeaja i nakon toga zadrava na razdoblje od slijedee dvije godine iskljuivo u svrhu mogueg zapošljavanja u budunosti. Nakon isteka tog roka MIV d.d. trajno i na siguran nain uništava zaprimljenu dokumentaciju ili je vraa kandidatima ukoliko j...

 • Company COLAS HRVATSKA d.d. in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Dio smo internacionalne korporacije koja posluje u gotovo 50 zemalja na 5 kontinenata, a u Hrvatskoj smo jedna od vodeih tvrtki u podruju izgradnje i odravanja cesta i prometne infrastrukture. Tim smo strunih pojedinaca koji svojim radom i predanošu osiguravaju razvoj i rast poslovanja. Nudimo vam priliku da postanete dio našeg tima kao RUKOVATELJ GRAEVINSKIM STROJEM (m/) Mjesto rada – na podruju RH Kljune odgovornosti pozicije ukljuuju:upravljanje i rukovanje graevinskim strojevima; bager, rovokopa, grejder, valjak, finišer sukladno programu rada, uputama i primjenjivim propisima,upravljanje strojem u skladu sa propisima o sigurnosti prometa na cestama,brigu o tehnikoj ispravnosti stroja te otklanjanje manjih kvarova na stroju,odravanje stroja prema zadanim standardima,voenje eviden...

 • Company MIV d.d. in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Osnovni zadaci i odgovornosti :Maksimiziranje pouzdanosti opreme i instalacija u pogonu kroz definiranje i realizaciju preventivnog plana i programa odravanja, vodei rauna o troškovima, regulativi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te zaštiti okoline.Preventivno odravanje svih strojeva ( CNC tokarilice, CNC obradni centri, Bohrwerk, dizalice, samara, linije za plastificiranje, CNC plazma reza …. )Organizacija rada i rješavanje kvarova strojeva samostalno ili u suradnji sa vanjskim servisimaVoenje evidencije o troškovima odravanja, zastojima strojeva i sl.Aktivno sudjelovanje u nabavi nove opreme i strojeva Uvjeti:VŠS,VSS strojarstva ili elektrotehnikeradno iskustvo na istim ili slinim poslovimaAktivno korištenje engleskog jezikaSposobnost voenja tima, pozitivan stav i kooperativnost Ob...

 • Company MIV d.d. in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: tokarenje odljevaka od bronce. Uvjeti: - znanje razrade tehnološkog procesa, poznavanje strojarske tehnologije, sklonost timskom radu, odgovornost, preciznost. Mogunost stalnog zaposlenja.  Isplauje se naknada za topli obrok. Obavijest o zaštiti osobnih podataka:   Društvo METALSKA INDUSTRIJA VARADIN d.d., Metalska ulica 2, 42000 Varadin (dalje: MIV d.d.), tijekom predmetnog natjeaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrauje osobne podatke kandidata sadrane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natjeaja, te ih zadrava za vrijeme trajanja natjeaja i nakon toga zadrava na razdoblje od slijedee dvije godine iskljuivo u svrhu mogueg zapošljavanja u budunosti. Nakon isteka tog roka MIV d.d. trajno i na sigura...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica psihijatrije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz psihijatrijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjeren...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica djeje kirurgije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz djeje kirurgijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispit odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultet...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica ortopedije i traumatologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz ortopedije i traumatologijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispit odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplom...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica pedijatrije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz pedijatrijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispit odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu i...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik specijalist nefrologije / lijenik specijalist interne medicine, ua specijalizacija nefrologija m/ – dva/dvije (2) izvršitelja/ice - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz nefrologije ili specijalizacija iz interne medicine, ua specijalizacija nefrologijapoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e...

 • Company GASTROCOM D.O.O. in Donji Kućan
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova preuzima namirnice iz prirunog skladišta prema jelovniku i uputama neposredno pretpostavljenogpriprema sve namirnice za jelopriprema jela u skladu s normativima, te je odgovoran za kvalitetu i estetski izgled gotovih jela i za primjenu normativa kao i za primjenu zaštitne odjee i obueodrava red i istou kuhinje, strojeva i aparataodgovoran je za materijalno financijsko poslovanje kuhinje tamo gdje nema voditelja kuhinjeobavlja i ostale poslove po nalogu voditelja kuhinje, voditelja p.j. i direktora društva. Odgovornost: odgovoran je voditelju kuhinje, voditelju p.j. i direktoru društva. Mogunost stalnog zaposlenja. Pismenu zamolbu poslati e-mailom na ili na adresu S. S., KRANJEVIA 12/I, 42000 VARADIN, odnosno doi osobno na adresu S. S. KRANJEVIA 12/I, 42000 VARADIN – potk...

 • Company MIV d.d. in Donji Kućan
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis poslova: - manipulacija tereta sa mosnom dizalicom prema potrebi proizvodnje i proizvodnih procesa - rad na visini veoj od 3m (upravljanje iz kabine na mosnoj dizalici) - pridravanje propisanog tehnološkog procesa rada - briga o istoi radnog okruenja. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije vaan - elja i spremnost na uenje i mogunosti napredovanja u poslu - pouzdanost i odgovornost prema radu - iskustvo u radu upravljanje mosnom dizalicom – prednost. Poslodavac nudi: - stimulativnu plau, dodatke na uvjete rada, dodatak na topli obrok, naknada prijevoza - mogunost dodatne zarade zbog smjenskog rada. Obavijest o zaštiti osobnih podataka: Društvo METALSKA INDUSTRIJA VARADIN d.d., Metalska ulica 2, 42000 Varadin (dalje: MIV d.d.), tijekom predmetnog natjeaja, u svojstvu voditelja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Donji Kućan Edit filters