Jobmonitor. Search results for Dubrovnik

54 Jobs found

Used filters:
 • Dubrovnikx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Pored naprijed traenih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti :Prijavu/molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe osnovne/srednje škole, ovisno što se trai)Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidencije HZMO -aUvjerenje o nekanjavanjuPrivola za obradu osobnih podataka (preuzeti na web stranicama Doma ili osobno u prostorijama Doma) Pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' 121/17):Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavka 1. – 3. Zakona, da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1.Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Pored naprijed traenih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti :Prijavu/molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe osnovne/srednje škole, ovisno što se trai)Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidencije HZMO -aUvjerenje o nekanjavanjuPrivola za obradu osobnih podataka (preuzeti na web stranicama Doma ili osobno u prostorijama Doma) Pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' 121/17):Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavka 1. – 3. Zakona, da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1.Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Za prijem u radni odnos na radno mjesto - kuni majstor-kotlovniar-voza - 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja UVJETI:Srednja struna sprema tehnikog, strojarskog ili drugog usmjerenjaVozaka dozvola B kategorijeNe postojanje zapreke iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' 157/13, 152/14, 99/15, 52/16).Jedna godina radnog iskustva na poslovima tehnikog ili strojarskog usmjerenjaPoloen ispit za loaa centralnog grijanja – mogunost polaganja naknadno, po zakljuenju ugovora o radu odnosno tijekom trajanja radnog odnosa.Pored naprijed traenih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti :Prijavu/molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spr...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloiti: ivotopis , dokaz o dravljanstvu ( preslik domovnice) , dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome ) i uvjerenje o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci. Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati duni priloiti uz prijavu na natjeaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, i ne vraaju se, te je izabrani kandidat prije sklapanja u...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAGRAD DUBROVNIKOSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK20000 DUBROVNIKOd batale 14OIB: 65525385872KLASA: 112-01/21-02/06URBROJ: 2117/01-17-01-21-01U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a jza zasnivanje radnog odnosaZa sljedea radna mjesta:1. uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, nepuno radno v...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAGRAD DUBROVNIKOSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK20000 DUBROVNIKOD BATALE 14OIB: 65525385872KLASA: 112-01/21-02/06URBROJ: 2117/01-17-01-21-01U DUBROVNIKU 07. LISTOPADA 2021.G. NA TEMELJU LANKA 107. ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (PROIŠENI TEKST 87/08., 86/09., 92/10., ISPRAVAK 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAGRAD DUBROVNIKOSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK20000 DUBROVNIKOd batale 14OIB: 65525385872KLASA: 112-01/21-02/06URBROJ: 2117/01-17-01-21-01U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a jza zasnivanje radnog odnosaZa sljedea radna mjesta:1. uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, nepuno radno v...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAGRAD DUBROVNIKOSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK20000 DUBROVNIKOd batale 14OIB: 65525385872KLASA: 112-01/21-02/06URBROJ: 2117/01-17-01-21-01U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a jza zasnivanje radnog odnosaZa sljedea radna mjesta:1. uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, nepuno radno v...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAGRAD DUBROVNIKOSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK20000 DUBROVNIKOd batale 14OIB: 65525385872KLASA: 112-01/21-02/06URBROJ: 2117/01-17-01-21-01U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a jza zasnivanje radnog odnosaZa sljedea radna mjesta:1. uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, nepuno radno v...

 • Company TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  KLASA: 112-02/21-01/4URBROJ: 2117/1-45-01-21-1Dubrovnik, 04. listopada 2021.godineNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86./09., 105./10., 90./11., 86./12., 93./13., 152./14 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) ravnatelj Turistike i ugostiteljske škole Dubrovnik, upska 2, raspisuje dana 04. listopada 2021.godine:N A T J E A Jza slobodna radna mjesta 1. nastavnik/ca tehnološke skupine predmeta, nepuno i odreeno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno do 31.08.2022.2. nastavnik/ca biologije s higijenom i ekologijom, nepuno i odreeno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno do 31.08.2022. godine3. pedagog/ica, puno i odreeno radno vrijeme , zamjena za bolovanje4. strukovni uitelj/ica ugostiteljskog posluivanja, nepuno i odreeno radno vr...

 • Company TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  KLASA: 112-02/21-01/4URBROJ: 2117/1-45-01-21-1Dubrovnik, 04. listopada 2021.godineNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86./09., 105./10., 90./11., 86./12., 93./13., 152./14 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) ravnatelj Turistike i ugostiteljske škole Dubrovnik, upska 2, raspisuje dana 04. listopada 2021.godine:N A T J E A Jza slobodna radna mjesta 1. nastavnik/ca tehnološke skupine predmeta, nepuno i odreeno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno do 31.08.2022.2. nastavnik/ca biologije s higijenom i ekologijom, nepuno i odreeno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno do 31.08.2022. godine3. pedagog/ica, puno i odreeno radno vrijeme , zamjena za bolovanje4. strukovni uitelj/ica ugostiteljskog posluivanja, nepuno i odreeno radno vr...

 • Company TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  KLASA: 112-02/21-01/4URBROJ: 2117/1-45-01-21-1Dubrovnik, 04. listopada 2021.godineNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86./09., 105./10., 90./11., 86./12., 93./13., 152./14 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) ravnatelj Turistike i ugostiteljske škole Dubrovnik, upska 2, raspisuje dana 04. listopada 2021.godine:N A T J E A Jza slobodna radna mjesta 1. nastavnik/ca tehnološke skupine predmeta, nepuno i odreeno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno do 31.08.2022.2. nastavnik/ca biologije s higijenom i ekologijom, nepuno i odreeno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno do 31.08.2022. godine3. pedagog/ica, puno i odreeno radno vrijeme , zamjena za bolovanje4. strukovni uitelj/ica ugostiteljskog posluivanja, nepuno i odreeno radno vr...

 • Company TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  KLASA: 112-02/21-01/4URBROJ: 2117/1-45-01-21-1Dubrovnik, 04. listopada 2021.godineNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86./09., 105./10., 90./11., 86./12., 93./13., 152./14 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) ravnatelj Turistike i ugostiteljske škole Dubrovnik, upska 2, raspisuje dana 04. listopada 2021.godine:N A T J E A Jza slobodna radna mjesta 1. nastavnik/ca tehnološke skupine predmeta, nepuno i odreeno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno do 31.08.2022.2. nastavnik/ca biologije s higijenom i ekologijom, nepuno i odreeno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno do 31.08.2022. godine3. pedagog/ica, puno i odreeno radno vrijeme , zamjena za bolovanje4. strukovni uitelj/ica ugostiteljskog posluivanja, nepuno i odreeno radno vr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2117/01-17-01-21-01 U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2117/01-17-01-21-01 U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2117/01-17-01-21-01 U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2117/01-17-01-21-01 U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, ne...

 • Company BAMBOLA MD D.O.O. in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  RAD U TRGOVINI NA ADRESI IVA VOJNOVIA 106 DUBROVNIK. PRODAJA I NABAVA ROBE, POSLOVI U FINANACIJAMA...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2117/01-17-01-21-01 U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2117/01-17-01-21-01 U Dubrovniku 07. listopada 2021.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodreeno, ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, sa sjedištem Frana Supila 3, 20000 Dubrovnik raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU, 1 izvršitelj, odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada: Nikole Guetia 1 – 20000 Dubrovnik Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.). Uvjeti:Sukladno Zakonu /o odgoju i obrazovanju u osnovn...

 • Company Osnovna škola Montovjerna in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA 20000 DUBROVNIK Vladka Maeka 11 OIB 51168714897 KLASA: 112-01/21-02/05 URBROJ: 2117/01-26-01-21-01 U Dubrovniku, 06. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18.,98./19., 64/20)., lanka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Montovjerna, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Montovjerna (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Montovjerna objavljuje N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa ...

 • Company Obrtnička i tehnička škola in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJAOBRTNIKA I TEHNIKA ŠKOLA DUBROVNIKDUBROVNIKIva Vojnovia 12 Klasa: 112-03/21-01/618Urbroj: 2117/1-39-01-21-1Dubrovnik 06. listopada 2021.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17., 68./18., 98/19. i 64/20.) Obrtnika i tehnika škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovia 12, raspisuje dana 06. listopada 2021. godine: N A T J E A Jza slobodno radno mjesto Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNasta...

 • Company Obrtnička i tehnička škola in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJAOBRTNIKA I TEHNIKA ŠKOLA DUBROVNIKDUBROVNIKIva Vojnovia 12 Klasa: 112-03/21-01/618Urbroj: 2117/1-39-01-21-1Dubrovnik 06. listopada 2021.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17., 68./18., 98/19. i 64/20.) Obrtnika i tehnika škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovia 12, raspisuje dana 06. listopada 2021. godine: N A T J E A Jza slobodno radno mjesto Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNasta...

 • Company Obrtnička i tehnička škola in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJAOBRTNIKA I TEHNIKA ŠKOLA DUBROVNIKDUBROVNIKIva Vojnovia 12 Klasa: 112-03/21-01/618Urbroj: 2117/1-39-01-21-1Dubrovnik 06. listopada 2021.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17., 68./18., 98/19. i 64/20.) Obrtnika i tehnika škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovia 12, raspisuje dana 06. listopada 2021. godine: N A T J E A Jza slobodno radno mjesto Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNasta...

 • Company Obrtnička i tehnička škola in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJAOBRTNIKA I TEHNIKA ŠKOLA DUBROVNIKDUBROVNIKIva Vojnovia 12 Klasa: 112-03/21-01/618Urbroj: 2117/1-39-01-21-1Dubrovnik 06. listopada 2021.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17., 68./18., 98/19. i 64/20.) Obrtnika i tehnika škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovia 12, raspisuje dana 06. listopada 2021. godine: N A T J E A Jza slobodno radno mjesto Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNasta...

 • Company Obrtnička i tehnička škola in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJAOBRTNIKA I TEHNIKA ŠKOLA DUBROVNIKDUBROVNIKIva Vojnovia 12 Klasa: 112-03/21-01/618Urbroj: 2117/1-39-01-21-1Dubrovnik 06. listopada 2021.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17., 68./18., 98/19. i 64/20.) Obrtnika i tehnika škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovia 12, raspisuje dana 06. listopada 2021. godine: N A T J E A Jza slobodno radno mjesto Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNasta...

 • Company Obrtnička i tehnička škola in Dubrovnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJAOBRTNIKA I TEHNIKA ŠKOLA DUBROVNIKDUBROVNIKIva Vojnovia 12 Klasa: 112-03/21-01/618Urbroj: 2117/1-39-01-21-1Dubrovnik 06. listopada 2021.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17., 68./18., 98/19. i 64/20.) Obrtnika i tehnika škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovia 12, raspisuje dana 06. listopada 2021. godine: N A T J E A Jza slobodno radno mjesto Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz geodezije - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, odreenoNasta...

 • Company GIMNAZIJA DUBROVNIK in Dubrovnik
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 90/11, 86/12, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 ) Gimnazija Dubrovnik,Frana Supila 3, raspisuje N A T J E A J za slobodna radna mjesta: Nastavnik/ica fizike - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, 22 sata nastave, zamjena za bolovanje, a najdulje do kraja školske godine 2021./2022. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i ob...

 • Company HAMAG-BICRO in Dubrovnik
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  KLASA: 112-01/21-02/03 URBROJ: 567-10-21-1 Zagreb, 27.09.2021. Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: 45) VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Dubrovnik – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine r...

 • Company HAMAG-BICRO in Dubrovnik
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  KLASA: 112-01/21-02/03 URBROJ: 567-10-21-1 Zagreb, 27.09.2021. Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: 45) VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Dubrovnik – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine r...

 • Company Osnovna škola Montovjerna in Dubrovnik
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA 20000 DUBROVNIK Vladka Maeka 11 OIB 51168714897 KLASA: 112-01/21-02/05 URBROJ: 2117/01-26-01-21-01 U Dubrovniku, 06. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18.,98./19., 64/20)., lanka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Montovjerna, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Montovjerna (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Montovjerna objavljuje N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije in Dubrovnik
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opi uvjeti za doktore medicine: 1) zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja; doktor medicine, 2) odobrenje za samostalan rad.Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku 8 dana od dana objave natjeaja u „NARODNIM NOVINAMA“, na adresu: Zavod za hitnu medicinu Dubrovako-neretvanske upanije, Dr. A. Šercera 4b, 20000 Dubrovnik s naznakom «Natjeaj za zapošljavanje; voza/ med. sestra-tehniar/ dr. med. – ne otvaraj».Uz prijavu na javni natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis, 2. presliku domovnice,3. presliku svjedodbe (samo kandidati za medicinske sestre/tehniare i vozaa), 4. presliku vaee vozake dozvole „B“ kategorije (samo kandidati za vozaa), 5. presliku odobrenja za samostalan rad (samo kandidati za medicinske ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  09.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, sa sjedištem Frana Supila 3, 20000 Dubrovnik raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj, odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada: Nikole Guetia 1 – 20000 Dubrovnik Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.). Uvjeti:Sukladno Zakonu /o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

 • Company PRO EXPRESS j.d.o.o. in Dubrovnik
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Trazi se 8 dostavljaca na podrucju grada Dubrovnik..Radi se o dostavi namirnica za Glovo....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA in Dubrovnik
  08.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAGRAD DUBROVNIKOSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA, DUBROVNIK20236 MokošicaBartola Kašia 20OIB12780201511KLASA: 112-01/21-02/05URBROJ: 2117/01-21-01-21-01U Dubrovniku 24. rujna 2021.g.Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,1 54/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Mokošica, Dubrovnik, te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Mokošica, Dubrovnik, 20236 Mokošica, Bartola Kašia 20 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Mokošica, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a jza zasnivanje radnog odnosaZa sljedea radna mjesta:uitelj matematike, 2 izvršitelja, na neodreeno,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dubrovnik Edit filters