Jobmonitor. Search results for Ivanec

5 Jobs found

Used filters:
 • Ivanecx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ADH d.o.o. in Ivanec
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: Prodaja autodijelova i opreme za osobna vozila, autokozmetike i ostalog programa za osobna vozila Prednost imaju kandidati / kandidatkinje s dodatnim znanjima vezanim uz funkcioniranje i odravanje osobnih vozila. Prijava na natjeaj moe se napraviti osobnom dostavom molbe i ivotopisa na adresu poslovaca: Varadinska 84a, Ivanec ili najavom na mob: 098 635268....

 • Company STUDIO NEXAR d.o.o. in Ivanec
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: poslovi projektiranja graevinskih projekata statike, projekata okoliša, izrada troškovnika, izrada nacrta armature, radioniki nacrti elika. Potreban poloen struni ispit za ovlaštenog inenjera graevine i upis u Hrvatsku komoru inenjera graevinarstva. Poeljan certifikat voditelja projekta. Od kandidata / kandidatkinja se oekuje dobro poznavanje MS Office i CAD, 3D BIM projektiranja te nekog programa za statike proraune, znanja engleskog jezika na visokoj razini i osnove njemakog jezika. Mjesto rada: Ulica akademika Mirka Maleza 30, 42240 Ivanec. Postoji mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa. Prijaviti na natjeaj se moete slanjem motivacijskog pisma. Uz motivacijsko pismo potrebno je priloiti kopiju uvjerenja o poloenom strunom ispitu, kopiju ovlaštenja HKIG, kopiju diplom...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU in Ivanec
  11.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i l. 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi u Varadinu, ravnatelj Glazbene škole u Varadinu raspisuje Natjeaj za popunu radnih mjesta (m/) Glazbena škola u Varadinu, Kapucinski trg 8, Varadin 3. nastavnik/ca klavira – puno radno vrijeme, na odreeno vrijeme, zamjena za neplaeni dopust– 1 izvršitelj/ica- Podruni odjel u Ivancu Posebni uvjeti: akademski/a muziar/ka klavirist/ica, prof. klavira, mag.mus. – klavir Mjesto rada je u Podrunom odjelu u Ivancu, E. Kumiia 7, Ivanec Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj, u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje se ...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ĐURO ARNOLD in Ivanec
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Ivanec, 08.01.2020 Broj: 1-1/20 Na temelju Odluke Upravnog vijea od 27.12.2019. godine, Puko otvoreno uilište „uro Arnold“ Ivanec , Ulica Vladimira Nazora 1, Ivanec, objavljuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Konobar – 1 izvršitelj na odreeno radno vrijeme (m/) Uvjeti:minimalno SSSpoznavanje rada na raunaluprednost imaju kandidati / kandidatkinje s radnim iskustvom na slinim ili istim poslovima konobara / konobariceorijentiranost na kupca, komunikativnost, proaktivnost, sklonost timskom radu Uz prijavu na natjeaj pod tokom 1. kandidati/kandidatkinje moraju priloiti :ivotopispreslik diplome o odgovarajuoj strunoj spremipreslik domovnicepotvrdu o nekanjavanju - ne stariju od mjesec danadokaz o radnom iskustvu Oso...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Ivanec
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: pribavljanje novih stranaka, kreiranje najbolje ponude za stranke, prodaja polica osiguranja, briga o korisnicima osiguranja. Uvjeti: - znanje engleskog jezika nije uvjet, nego prednost - poeljna komunikativnost - završeni smjer obrazovanja nije vaan. Postoji mogunost korištenja vlastitog vozila zaposlenika. Mjesta rada: Varadin s okolicom, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof, Varadinske Toplice, Lepoglava. Posao podrazumijeva uredski i terenski rad. Prijave slati s napomenom: "prodajni predstavnik"....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ivanec Edit filters