Jobmonitor. Search results for Ivanec

1 Jobs found

Used filters:
  • Ivanecx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Centar za socijalnu skrb Ivanec in Ivanec
    23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

    Na temelju l. 55. Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14., 127/17. i 98/19.), l. 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 52/16, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o broju pripravnika za 2020. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2020. godinu, KLASA: 112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. 7. 2020. godine, Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 9. 9. 2020. godine te l. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 7. 4. 2015. godine...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ivanec Edit filters