Jobmonitor. Search results for Karlovac

10 Jobs found

Used filters:
 • Karlovacx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ in Karlovac
  21.10.2021

  Temeljem lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te l. 6. Pravilnika o postupku i nainu zapošljavanja u Osnovnoj školi Netreti, ravnatelj Osnovne škole Netreti raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno. Mjesto rada: Matina škola Netreti. UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), te uvjete utvrene lankom 15. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazov...

 • Company LIMKO VEDAX d.o.o. in Karlovac
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova:  pomoni poslovi u kuhinji. Mjesto rada:  Konoba rni kos, Mirka Bogovia 7 (Banija),Karlovac...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ in Karlovac
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te l. 6. Pravilnika o postupku i nainu zapošljavanja u Osnovnoj školi Netreti, ravnatelj Osnovne škole Netreti raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Pomonika/ice u nastavi u 2. razredu – jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022., s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) za rad s jednim uenikom, mjesto rada: Podruna škola Jare Polje UVJETI: Minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Završeno osposobljavanje i steena djelomina kvalifikacija. Pomonik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi lan ue obitelji uenika kojem/kojima se prua potpora. P...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ in Karlovac
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te l. 6. Pravilnika o postupku i nainu zapošljavanja u Osnovnoj školi Netreti, ravnatelj Osnovne škole Netreti raspisuje NATJEAJza radno mjesto Uitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno. Mjesto rada: Matina škola Netreti i podruna škola Jare Polje. UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), te uvjete utvrene lankom 24. Pravi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'VLADIMIR NAZOR' in Karlovac
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i u skladu sa Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Vladimir Nazor“ ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Jozefinska cesta 85, dana 7. listopada 2021. godine raspisuje: N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. uitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – zamjena za roditeljski dopust-najmanje 2 mjeseca UVJETI: Prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/1...

 • Company LAVATEH d.o.o. in Karlovac
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: rad u caffe baru, posluivanje pia. Mjesto rada: Caffe bar HIP HOP, Benzinska postaja Petrol, Banija 162, 47000 Karlovac. ...

 • Company HAMAG-BICRO in Karlovac
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u: D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJU D1) Sluba za koordinaciju 31. 1.VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Karlovac – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)– Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ...

 • Company HAMAG-BICRO in Karlovac
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u: D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJU D1) Sluba za koordinaciju 31. 1.VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Karlovac – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)– Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC in Karlovac
  05.10.2021 Updated on: 05.10.2021

  Ustanova za zdravstvenu njegu u kui Karlovac temeljem lanka 28. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kui Karlovac objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos: - medicinske sestre/tehniara, tri izvršitelja na odreeno vrijeme, zamjena za dua bolovanja i rodiljne dopuste. UVJETI: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit “B” kategorije. UVJETI: za medicinsku sestru/ tehniara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit “B” kategorije. Probni rad 1 mjesec. Rad na terenu, na podruju Karlovake upanije. Rok za podnošen...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC in Karlovac
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Ustanova za zdravstvenu njegu u kui Karlovac temeljem lanka 28. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kui Karlovac objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos: - medicinske sestre/tehniara, tri izvršitelja na odreeno vrijeme, zamjena za dua bolovanja i rodiljne dopuste. UVJETI: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit “B” kategorije. UVJETI: za medicinsku sestru/ tehniara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit “B” kategorije. Probni rad 1 mjesec. Rad na terenu, na podruju Karlovake upanije. Rok za podnošen...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Karlovac Edit filters