Jobmonitor. Search results for Knin

4 Jobs found

Used filters:
 • Kninx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company INTERIJERI KABIĆ j.d.o.o. in Knin
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis poslova: Izrada i popravak pregradnih zidova i stropova te ostali radovi sa gipsanim ploama. mjesto rada: Knin i terenski poslovi. Za rad na terenu osiguran prijevoz i smještaj. radno iskustvo: poeljno ali nije uvjet...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA in Knin
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA Kneza Ivaniša Nelipia 2 22 300 Knin Klasa: 602-02/20-03/115 Urbroj: 2182/1-12/1-2/01-20-1 U Kninu, 11. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. – proišen tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) i lanka 5. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi dr. Franje Tumana, Knin, Osnovna škola dr. Franje Tumana, Knin, zastupana po ravnatelju Silviju Norac – Kljajo, dipl. teologu, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: UITELJA INFORMATIKE ( M/ ) 1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Prema Zakonu o odgoju...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA in Knin
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA Kneza Ivaniša Nelipia 2 22 300 Knin Klasa: 602-02/20-03/115 Urbroj: 2182/1-12/1-2/01-20-1 U Kninu, 11. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. – proišen tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) i lanka 5. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi dr. Franje Tumana, Knin, Osnovna škola dr. Franje Tumana, Knin, zastupana po ravnatelju Silviju Norac – Kljajo, dipl. teologu, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: UITELJA EDUKATORA-REHABILITATORA ( M/ ) ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Prema Z...

 • Company MAR d.o.o. in Knin
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis poslova: rad na gradilištu u podruju niskogradnje. Mjesto rada Knin i terenski rad....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters