Jobmonitor. Search results for Knin

4 Jobs found

Used filters:
 • Kninx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Knin
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Zdravstvena ustanova Ljekarne Prima Pharme je najvei ljekarniki lanac koji broji više od 70 ljekarnikih jedinica širom Hrvatske. Svoje postojanje temeljimo na najvišim standardima ljekarnike struke. Stalnim razvojem svojih znanja i vještina te meusobnom povezanošu nastojimo svakodnevno stvarati i nadograivati sustav povjerenja s našim pacijentima. Za naš tim traimo: Farmaceut - magistar farmacije (m/) – Knin GLAVNE ODGOVORNOSTI: • Izdavanje lijekova na recept i bez recepta • Struno savjetovanje pacijenata • Farmaceutska skrb UVJETI: • VSS, magistar farmacije • Odobrenje za samostalan rad • Organizacijske i koordinacijske vještine • Motiviranost, odgovornost i predanost poslu • Proaktivnost i otvorenost prema novim izazovima • Komunikacijske vještine i sklonost timskom radu Sve zainteresira...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN in Knin
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  opis poslova: Poslovi zdravstvene skrbi i ope i posebne njege u ustanovi DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE KNIN Knin, 19.03.2020.godine Ur.broj: 01- 90/20 Na temelju lanka 35. Statuta Doma za starije i nemone osobe Knin, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, objavljuje se NATJEAJ Za radno mjesto medicinska sestra/tehniar, jedan izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Radno vrijeme je puno, rad je rasporeen u 3 smjene. Natjeaj se odnosi na oba spola a pojmovi koji imaju rodno znaenje odnose se jednako na muški i enski rod bez obzira u kom rodu su korišteni. Uvjeti:Završeno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/tehniar , opi smjerPoloen struni ispit ( za one koji su u obvezi)Odobrenje za samostalan rad HKMS-a12 mjeseci radnog isk...

 • Company DOM ZDRAVLJA KNIN in Knin
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

      Na temelju lanka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), lanka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1. -  medicinska sestra/ medicinski tehniar u djelatnosti obiteljske medicine  – 1 izvršitelj, m/, na odreeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, hrvatsko dravljanstvo. Uz prijavu sa ivotopisom kandidati su obvezni priloiti presliku diplome, presliku uvjerenja o poloenome strunom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na raunalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na raunalu, presliku radne knjiice, odnosno elektroniki zapi...

 • Company DOM ZDRAVLJA KNIN in Knin
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

    Na temelju lanka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), lanka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1. - medicinska sestra/ medicinski tehniar u djelatnosti zdravstvene njege  – 1 izvršitelj, m/, na odreeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, vozaka dozvola B kategorije, hrvatsko dravljanstvo. Uz prijavu sa ivotopisom kandidati su obvezni priloiti presliku diplome, presliku uvjerenja o poloenome strunom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na raunalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na raunalu, presliku radne knjiice,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters