Jobmonitor. Search results for Kom

193 Jobs found

Used filters:
 • Komx
Displaying 1-50 of 193 results.
 • Company PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI VARAŽDIN in Kom
  04.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI VARADIN Frana Supila 22 raspisuje NATJEAJ za  radno mjesto nastavnik/ica FIZIKE –1 izvršitelj/ica (m/), VSS, prof. FIZIKE/ magistar-ra, nepuno radno vrijeme, odreeno vrijeme do 30.6.2022. UVJETI:  kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete prema lanku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96 i 80/99.) Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj, u kojoj obave...

 • Company PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI VARAŽDIN in Kom
  04.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI VARADIN Frana Supila 22 raspisuje NATJEAJ za  radno mjesto nastavnik/ica MATEMATIKE –1 izvršitelj/ica (m/), VSS, prof. MATEMATIKE/ magistar-ra, nepuno radno vrijeme, odreeno vrijeme do 01.05.2022. UVJETI:  kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete prema lanku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96 i 80/99.) Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj, u ko...

 • Company SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO in Kom
  04.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu Srednje škole Zvane rnje Rovinj-Scuola media superiore „Zvane rnja“ Rovigno, te lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Srednje škole Zvane rnje Rovinj-Scuola media superiore „Zvane rnja“ Rovigno, Carduccijeva ulica 20, ravnateljica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA M/, odreeno nepuno radno vrijeme – 21 sati rada tjedno, sa radom u sjedištu škole - 1 IZVRŠITELJ/ICA Uvjeti: Osim uvjeta sukladno...

 • Company POU LIBAR in Kom
  04.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  ADMINISTRATORvoenje andragoške dokumentacije za polaznike i predavaevoenje financijske dokumentacije i naplataizrada školskog rasporeda i organizacija nastavesudjelovanje u nastavi i na ispitimasudjelovanje u marketinškim i prodajnim aktivnostimasudjelovanje u radu na EU projektima Vi ste pravi kandidat ako:imate VSS/VSŠimate višegodišnje iskustvo na poslovima koji su vezani s djelatnošu obrazovanja, kulture, ekonomije ili s ostalim djelatnostima uilištaimate dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili andragoške kompetencijeimate izvrsne organizacijske i komunikacijske vještineste brzi, efikasni i prilagodljiviste motivirani i ustrajni timski igra Zauzvrat nudimo:rad u poticajnom i dinaminom okruenjutimsku potporu i ugodnu radnu atmosferukontinuiranu edukaciju i razvojmogunost napredo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA in Kom
  04.12.2021 Updated on: 06.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 6. i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica škole objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Struni suradnik psiholog - rad na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj – probni rad sukladno zakonskim propisima Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i enske osobe. Mjesto rada: Osnov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA in Kom
  04.12.2021 Updated on: 06.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 6. i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica škole objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Uitelj engleskoga jezika - rad na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 2 izvršitelja – probni rad sukladno zakonskim propisima Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i enske osobe. Mjesto rada: Osnov...

 • Company ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 107. vaeeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Elektrostrojarskoj školi, dana 29.11.2021. ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 5, 42000 Varadin raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (m/) struni suradnik pedagog / struna suradnica pedagoginja – ugovor o radu na odreeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica Posebni uvjeti: VSS, pedagogija (dokazuje se odgovarajuom ispravom – diplomom); Mjesto rada je u sjedištu Škole. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje prijavljuje i osobni podatci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogunosti e-mail adresa), kan...

 • Company ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 107. vaeeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Elektrostrojarskoj školi, dana 29.11.2021. ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 5, 42000 Varadin raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (m/) nastavnik povijesti / nastavnica povijesti – ugovor o radu na odreeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica Posebni uvjeti: VSS, povijest (dokazuje se odgovarajuom ispravom – diplomom); Mjesto rada je u sjedištu Škole. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje prijavljuje i osobni podatci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogunosti e-mail adresa), kandidati/kinje t...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Nastavnik/ca strukovnog predmeta Ratarstvo - 1 izvršitelj/ica u trogodišnjem strukovnom programu poljoprivredni gospodarstvenik za 3 sata nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena na odreeno vrijeme- zamjena;Uvjeti natjeaja:Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/18 i 64/20. ), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09,24/10, 22/13 i 25/18), Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) te nastavnim planom i programom (strukovnim ku...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  6. Nastavnik/ca strukovnog predmeta Ekološka poljoprivreda - 1 izvršitelj/ica u trogodišnjem strukovnom programu poljoprivredni gospodarstvenik za 2 sata nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena na odreeno vrijeme- zamjena; U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu,- presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja- presliku elektronikog zapisa...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  7. Nastavnik/ca strukovnog predmeta Zaštita bilja - 1 izvršitelj/ica u trogodišnjem strukovnom programu poljoprivredni gospodarstvenik za 2 sata nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena na odreeno vrijeme- zamjenaU radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu,- presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja- presliku elektronikog zapisa ili potvrd...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Nastavnik/ca Latinskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme za 2 sata nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena; U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu,- presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja- presliku elektronikog zapisa ili potvrde o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovin...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Nastavnik/ca Praktine nastave1 izvršitelj/ica na neodreeno u trogodišnjem strukovnom programu poljoprivredni gospodarstvenik za 12 sati nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena. U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu,- presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja- presliku elektronikog zapisa ili potvrde o podatcima evidentiranim u mat...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Tajnik/ca škole- 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme za 40 sata tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena- zamjena;U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu,- presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja- presliku elektronikog zapisa ili potvrde o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isp...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  5. Nastavnik/ca strukovnog predmeta Stoarstvo - 1 izvršitelj/ica u trogodišnjem strukovnom programu poljoprivredni gospodarstvenik za 5 sati nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena na odreeno vrijeme- zamjena;U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu,- presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja- presliku elektronikog zapisa ili potvrde o...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1.Nastavnika/ce FAGOTA na neodreeno nepuno radno vrijeme – 14.5 sati ukupnog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1.presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2.dokaz o dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3.potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4.presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Prijava na natjeaj odnosno ivotopis treba sadravati; ime i p...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1.Nastavnika/ce TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA na odreeno puno radno vrijeme - zamjena -1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1. presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2. dokaz o dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4. presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Prijava na natjeaj odnosno ivotopis treba sadravati; ime i prez...

 • Company GRAD LABIN in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Proelnica Upravnog odjela za proraun i financije na temelju lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje NATJEAJza prijam u slubu na neodreeno vrijeme Viši referent za raunovodstvo – likvidator/blagajnik - (1 izvršitelj – m/), na neodreeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Posebni uvjeti:sveuilišni ili struni specijalist prvostupnik ekonomske strukenajmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimapoloen dravni struni ispitpoznavanje rada na raunalu Sukladno lanku 14. Zakona o akademskim i strunim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) strune uvjete ispunjava i osoba koja j...

 • Company GRAD LABIN in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Proelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 29. stavak 1. i 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje OGLASza prijam u slubu na odreeno vrijeme Viši struni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu - (1 izvršitelj – m/), na odreeno vrijeme od godinu dana zbog poslova iji se opseg privremeno poveao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.Posebni uvjeti:Magistar ili struni specijalist ekonomske strukenajmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimapoloen dravni struni ispitpoznavanje rada na raunalupoznavanje engleskog jezikaUvjet strunog znanja (stupnja obrazovanja) isp...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA GEOGRAFIJE, odreeno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine, nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17, 98/19), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). ...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA I PRAKTINE NASTAVE ZA PREHRAMBENA ZANIMANJA, neodreeno, nepuno radno vrijeme od 34 sata tjedno Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17, 98/19), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). Radni odnos u školskoj ustanov...

 • Company MONTENES d.o.o. in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19) i Odluke direktorice trgovakog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 26. studenog 2021. godine NATJEAJza popunu radnog mjesta ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme u trajanju od godine dana, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mogunost naknadnog zaposlenja na neodreeno vrijeme.Na ovaj Javni natjeaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom Natjeaju odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu.OPI UVJETI:-punoljetnost,-hrvatsko dravljanstvo,-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.POSEBNI UVJET...

 • Company Profesio d.o.o. in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Opis poslova: - Planiranje nabave - Suradnja s postojeim dobavljaima te traenje novih - Provjera tehnike ispravnosti robe - Organizacija nabave - Slanje ponuda i narudbi za materijal potreban za proizvodnju, praenje dolaska materijala Uvjeti: - SSS/VSS iskljuivo tehnike struke - Minimalno godina iskustva rada u metalurškom ili srodnom sektoru - Poznavanje ope mehanike ukljuujui itanje tehnikih nacrta - Odlino poznavanje rada na raunalu - Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismuNUDIMO - Stalno zaposlenje nakon uspješno odraenog probnog rada od 3 mjeseca - Puno radno vrijeme - Stimulativna primanja - Prijevoz u cijelosti - Topli obrok - Boinice, uskrsnice i nagrade Zamolbu i ivotopis poslati na ...

 • Company Učenički dom Dora Pejačević in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 5., 8. i 18. Pravilnika o radu Uenikog doma Dora Pejaevi, a u svezi lanka 105. stava 1., 2., i 13., i lanka 107. stavka 1. i lanak 106 stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), lanka 12. i 13. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN br. 51/18), lanka 47. i 48. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 32/94, 1/96,80/99) i lanka 13., 17. i 25. stavka 1. podstavka 2a., Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, a u svezi lanka 3. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ueniki dom Dora Pejaevi, raspisuje se N A T J E...

 • Company Škola za modu i dizajn in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Škola za modu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 30, objavljuje dana 30. studenog 2021. godine N A T J E A J ZA RADNO MJESTO: •Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, 4 sata dnevno Uvjeti: •prema lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu; Mjesto rada: Zagreb Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natjeaja. Ugovor o radu se zasniva uz probni rad od 3 mjeseca. Uz prijavu j...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BISTRA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Bistra raspisuje: NATJEAJ za sljedee radno mjesto: •UITELJ/ICA MATEMATIKE-1 izvršitelj/ica, neodreeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 6/2019). Radno iskustvo: nije vano Uz prijavu na natjeaj za rad...

 • Company DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, Druga gimnazija Varadin, Hallerova aleja 6a, Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - nastavnik/ca informatike –1 izvršitelj/ica (m/), VSS –- prof. matematike i informatike /dipl. ing. elektrotehnike (smjerovi raunarska tehnika te telekomunikacije i informatika) / dipl. informatiar-ka / dipl. ing. matematike - smjer informatika / dipl. ing. matematike uz uvjete utvrene nastavnim planom i programom / dipl. ing. raunarstva / prof. informatologije (osim u prirodoslovnom- matematikim gimnazijama) /prof. PTO uz u...

 • Company SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) – dalje u tekstu Zakona, lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi-Centru za odgoj i obrazovanje i lanka 13. Pravilnika o radu, ravnateljica Srednje škole–Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Zagorska 14 raspisuje N A T J E A J ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. STRUKOVNI UITELJ IZ PODRUJA STROJARSTVA – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME ( 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu ...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisujeN A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO RADNO VRIJEME-do povratka radnice sa porodiljnog dopustaNASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, 21 sat neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispun...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisujeN A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME- do 31. kolovoza 2022.NASTAVNIK/CA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na 3,6 sati tjedno, 2 sata neposredne nastave tjedno Mjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvj...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisujeN A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO RADNO VRIJEME-do povratka radnice sa porodiljnog dopusta1. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na 32,4 sata tjedno, 17 sati neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju isp...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisuje N A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME- do 31. kolovoza 2022.NASTAVNIK/CA PRAENJA PRAKTINE NASTAVE PROMETNE GRUPE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na 7,3 sati tjedno, 4 sata neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o r...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisujeN A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME- do 31. kolovoza 2022.NASTAVNIK/CA RAUNALSTVA – 1 izvršitelj/ica na 10,9 sati tjedno, 6 sati neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvj...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisuje N A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME- do 31. kolovoza 2022.NASTAVNIK/CA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM – 1 izvršitelj/ica na 10 sati tjedno, 7 sati neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjava...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisuje N A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME- do 31. kolovoza 2022.NASTAVNIK/CA predmeta Goriva i maziva PROMETNE GRUPE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na 3,6 sati tjedno, 2 sata neposredne nastaveMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, mo...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisuje N A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO PUNO RADNO VRIJEME- do 5 godina, zamjena za vrijeme obavljanja dunosti ravnatelja ŠkoleNASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA- puno radno vrijeme, 22 sata neposredne nastave tjedno, zamjenaMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim p...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisuje N A T J E A J za prijam na radno mjestoNEODREENO NEPUNO RADNO VRIJEMENASTAVNIK/CA FIZIKE – 1 izvršitelj/ica na 7,2 sata tjedno, 4 sata neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno:105. i 106. l...

 • Company Osnovna škola Mladost in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na osnovi lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17, 68/2018, 98/19, 64/20), lanka 10. Pravilnika o radu OŠ „Mladost“ Jakši ravnatelj Osnovne škole „Mladost“ Jakši, raspisuje NATJEAJZA SLOBODNO RADNO MJESTO uitelj/ica slovakog jezika i kulture – jedan (1) izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme od 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraju pril...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Glazbena škola Ivana Matetia- Ronjgova Pula Ciscuttijeva 22 52100 Pula KLASA: 100-01/21-01-17 URBROJ: 2168 – 16 -21 – 1 Pula, 1.12.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 9.Pravilnika o radu Glazbene škole I.M.-R. Pula te lanaka i l 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula , ravnateljica Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula, Romana Vuksan Zuban objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa: NASTAVNIK/CA KLAVI...

 • Company INOXMONT- VS - d.o.o. in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Opis posla: izvršavanje zadataka i odgovornosti prema HRN EN ISO 14731: koordinator zavarivanjaprovoenje, nadzor i odravanje zavarivakih aktivnosti u skladu s EN ISO 3834-2, direktive 2014/68/EU, AD 2000 HP0 i EN 1090-2nadzor zavarivakih radova, tehnološka razrada proizvoda, suradnja na razvoju novih proizvoda i uvoenju novih tehnologija, unapreivanje procesa u tehnikom, tehnološkom i organizacijskom smislu Uvjet: - završeno obrazovanje strojarsko-tehnikog usmjerenja Struni ispit i druga znanja: diploma IWE/EWE inenjera (m/), vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije (standardi, oznake). Zaposlenicima nudimo: iznadprosjena primanja, stimulacije za dobre rezultatebonuse/dar za obljetnice rada, prigodne isplate kroz godinu, nagrade za inicijative radnika koje pridonose razvoju pos...

 • Company Srednja škola Dugo Selo in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO10370 Dugo Selo, Ferenakova 25U Dugom Selu, 01.12.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) i lanka 56. Statuta Srednja škola Dugo Selo raspisuje NATJEAJ za radno mjestoNASTAVNIK POLITIKE I GOSPODARSTVA, ETIKE I SOCIOLOGIJE – na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme – 1 djelatnikKandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanko...

 • Company Srednja škola Stjepana Sulimanca in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  - nastavnik/ca praktine nastave i vjebe, poljoprivreda – 1 izvršitelj na neodreeno, puno radno vrijeme, 28 sata praktine nastave Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/2011, 16/2012, 86/2012, , , 152/14, 07/17, 68/18), i Kurikulumom nastavnog predmeta. Dokumentacija potrebna za prijavu na Natjeaj:prijava u kojoj se obavezno navodi osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela tee-mail adresa na koju e se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljujeivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi/vrsti obrazovanjadokaz o dravljanstvuuvjerenje nadlenog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijav...

 • Company STORIS in Kom
  02.12.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis poslova: Pranje i šiašanje kose te brijanje u muškom frizerskom salonu....

 • Company STORIS in Kom
  02.12.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis poslova: Pranje i šiašanje kose te brijanje u muškom frizerskom salonu....

 • Company STORIS in Kom
  02.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis poslova: Pranje i šiašanje kose te brijanje u muškom frizerskom salonu....

 • Company INSTITUT ZA TURIZAM in Kom
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  , Zagreb na temelju l. 40. – 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, l. 52. i 54. Statuta Instituta za turizam te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 22.10.2021. godine (Klasa: 640-02/21-04/00122; Urbroj: 533-03-21-0002), raspisuje NATJEAJ za izbor na znanstveno radno mjesto – 'viši znanstveni suradnik' iz podruja društvenih znanosti – polje ekonomija, na neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj Obvezni uvjeti za radno mjesto: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto 'viši znanstveni suradnik' propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta . Pored navedenog trai se potpuna osposobljenost za rad na PC-u u Windows okruenju i pripa...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA in Kom
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/19.), uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, Osnovna škola Dragutina Kušlana, Kušlanova 52, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 1...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA in Kom
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj 10/97, 107/07 i 94/13; u daljnjem tekstu: Zakon) i l. 43. Statuta DV Milana Sachsa, Upravno vijee DV Milana Sachsa raspisuje: NATJEAJ za radno mjesto strunog suradnika - logopeda – pripravnika (M/) struni suradnik-logoped-pripravnik - jedan (1) izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena privremeno nenazone radnice Uvjeti prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj, kandidat/kinja mora priloiti sljedee dokumente u preslici: 1. ivotopis 2. Dokaz o steenom...

 • Company ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA in Kom
  29.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  raspisuje NATJEAJ za slijedee radno mjesto nastavnik kemije u srednjoj školi - 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme (40 sati) - zamjena za bolovanje Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Natjeaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 25.11.2021. godine. Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti sve potrebne dokaze i dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrenoj stranici škole putem slijedeeg linka: Sukladno odredbama Uredbe (EU)...

 • Company GAUDEAMUS, PRVA PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA in Kom
  29.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu poslove predmetne nastave u srednjoj školi moe obavljati osoba koja je završila diplomski sveuilišni studij odgovarajue vrste ili diplomski specijalistiki struni studij odgovarajue vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije. Traena dokumentacija za prijavu na natjeaj: uz zamolbu i ivotopis, diploma sveuilišnog studija ili diploma specijalistikog strunog studija sa dokazom o pedagoškim kompetencijama te potvrda o nekanjavanju....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters