Jobmonitor. Search results for Kom

100 Jobs found

Used filters:
 • Komx
Displaying 1-50 of 100 results.
 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 3. KONZERVATOR ARHEOLOG - 1 izvršitelj (m/) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Juršii, Sluba za arheološku baštinu, rad na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Juršii UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 3: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim izjednaeni studij, dipl. arheol., struno zv...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 1. VIŠI STRUNI SAVJETNIK ZA NABAVU - 1 izvršitelj (m/) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Sluba za nabavu i ope tehnike poslove, rad na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 1: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim i...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 2. STRUNI SURADNIK ZA NABAVU - 1 izvršitelj (m/) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Sluba za nabavu i ope tehnike poslove, rad na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 2: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim izjedna...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 4. SURADNIK KONZERVATORA POVJESNIARA UMJETNOSTI - 1 izvršitelj (m/) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine, Sluba za pokretnu baštinu, rad na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 4: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim izjednaeni ...

 • Company INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK in Kom
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Industrijsko-obrtnika škola Šibenik temeljem l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta nastavnik matematike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na odreeno vrijeme do povratka zamjenjivane djelatnice na rad (mjesto rada je Industrijsko-obrtnika škola Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19.),prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) iprema Pravilniku ...

 • Company KOMUNALAC d.o.o. in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KOMUNALAC d.o.o., upanja upanja, Veliki kraj 132 23. sijenja 2020. godine JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme Poslodavac: KOMUNALAC d.o.o., upanja Naziv radnog mjesta: BLAGAJNIK I ITA VODOMJERA -1 izvršitelj Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, 1 godina, 4 sata (pola radnog vremena), probni rad 3 mjeseca Potrebna struna - SSS sprema i iskustvo: - 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poznavanje rada na raunalu - vozaka B kategorije Opis poslova i - naplata usluga korisnicima, te voenje evidencije o isto...

 • Company KOMUNALAC d.o.o. in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KOMUNALAC d.o.o., upanja upanja, Veliki kraj 132 23. sijenja 2020. godine JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme Poslodavac: KOMUNALAC d.o.o., upanja Naziv radnog mjesta: OPERATER NA CCTV KAMERI I OPERATER GIS-a – 1 izvršitelj Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, 1 godina, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca Potrebna struna sprema i iskustvo: - SSS informatike ili tehnike struke - viša razina znanja rada na raunalu sukladno poslovima koje e raditi - vozaka dozvola B kategorije Opis poslova i odgovornosti: - Organizira i radi pripremu na terenu za p...

 • Company KOMUNALAC d.o.o. in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KOMUNALAC d.o.o., upanja upanja, Veliki kraj 132 23. sijenja 2020. godine JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme Poslodavac: KOMUNALAC d.o.o., upanja Naziv radnog mjesta: VODOINSTALATER – 2 izvršitelja Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, 1 godina, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca Potrebna struna - SSS vodoinstalater sprema i iskustvo: - minimalno godina dana radnog iskustvo na odgovarajuim poslovima sukladno strunoj spremi - vozaka dozvola B kategorije Opis poslova i - Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i sustava odgovornosti: odvodnje, te ugradnja prikljuaka na iste, - ugradnja...

 • Company Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti in Kom
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto NASTAVNIK/NASTAVNICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99). Uz pisanu i vlastoruno potpisan...

 • Company GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA in Kom
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14, 7/17. 68/18., 98/19), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Gimnazije Nova Gradiška i Pravilnika o radu,Gimnazija Nova Gradiška, odlukom ravnateljice, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu NASTAVNIKA/ICE GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati nastave tjedno, do povratka profesorice s roditeljskog dopusta odnosno rada s pola radnog vremena koje pravo e koristiti po iskorištenom roditeljskom dopustu. Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kan...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA in Kom
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ravnatelj Glazbene škole Milka Kelemena, Slatina, Ulica brae Radia 4, Antonio Brzica, mag.mus., raspisuje, NATJEAJ za radno mjesto uitelj/ica flaute 1 izvršitelj/ica - neodreeno puno radno vrijeme za rad u matinoj školi Slatina i podrunom odjelu u Orahovici uitelj/ica klavira 1 izvršitelj/ica - neodreeno puno radno vrijeme za rad u Podrunom odjelu u Orahovici Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., ), lanko...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA in Kom
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ravnatelj Glazbene škole Milka Kelemena, Slatina, Ulica brae Radia 4, Antonio Brzica, mag.mus., raspisuje, NATJEAJ za radno mjesto uitelj/ica flaute 1 izvršitelj/ica - neodreeno puno radno vrijeme za rad u matinoj školi Slatina i podrunom odjelu u Orahovici uitelj/ica klavira 1 izvršitelj/ica - neodreeno puno radno vrijeme za rad u Podrunom odjelu u Orahovici Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., ), lanko...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI in Kom
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12, 86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17. I 68/18. ) OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI u Plaškom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJA NJEMAKOG JEZIKA, 1 izvršitelj, neodreeno vrijeme 8 sati rada ukupnog tjednog radnog vremena, rad u matinoj školi UVJETI: OPI UVJETI prema Zakonu o radu (NN 93./14) i lanku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Plaški. POTREBNI DOKAZI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ: VLASTORUNO POTPISANA PRIJAVA NA NATJEAJ (sadri osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona-mobitela, e mail adresa i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje)IVOTOPISPRESLIKA DOKAZA O DRAVLJANSTVUPRESLIKA DOKAZ O STUPNJU I VRSTI STRUNE SPREM...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis posla: pomo uenicima s teškoama pri praenju i izvoenju nastave, asistencija u fizikom smislu i u asistiranje pri praenju nastave Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12, 94/1, 152/14, 7/17,68/18,98/19) ravnatelj Osnovne škole dr. Jure Turia donosi odluku o raspisivanju NATJEAJA za popunu radnog mjesta, m/ pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završeno osposobljavanje za pomonika u nastavi, uvjerenje nadlenog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12, 86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17. I 68/18. ) OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI u Plaškom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 5. UITELJA INFORMATIKE, 1 izvršitelj, odreeno vrijeme,odreeno vrijeme (do povratka s porodnog dopusta), 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena,rad u matinoj školi UVJETI: OPI UVJETI prema Zakonu o radu (NN 93./14) i lanku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Plaški POTREBNI DOKAZI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ: VLASTORUNO POTPISANA PRIJAVA NA NATJEAJ (sadri osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona-mobitela, e mail adresa i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje)IVOTOPISPRESLIKA DOKAZA O DRAVLJANSTVUPRES...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12, 86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17. I 68/18. ) OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI u Plaškom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 3. UITELJA GLAZBENE KULTURE, 1 izvršitelj, neodreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati rada ukupnog tjednog radnog vremena, rad u matinoj školi UVJETI: OPI UVJETI prema Zakonu o radu (NN 93./14) i lanku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Plaški POTREBNI DOKAZI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ: VLASTORUNO POTPISANA PRIJAVA NA NATJEAJ (sadri osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona-mobitela, e mail adresa i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje)IVOTOPISPRESLIKA DOKAZA O DRAVLJANSTVUPRESLIKA DOKAZ O S...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12, 86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17. I 68/18. ) OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI u Plaškom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJA / UITELJICE MATEMATIKE, 1 izvršitelj, neodreeno vrijeme, 8 sati rada ukupnopg tjednog radnog vremena, rad u matinoj školi UVJETI: OPI UVJETI prema Zakonu o radu (NN 93./14) i lanku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Plaški POTREBNI DOKAZI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ: VLASTORUNO POTPISANA PRIJAVA NA NATJEAJ (sadri osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona-mobitela, e mail adresa i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje)IVOTOPISPRESLIKA D...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12, 86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17. I 68/18. ) OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI u Plaškom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJA EDUKATORA REHABILITATORA, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, rad u matinoj školi, odreeno vrijeme (zamjena za porodni dopust) UVJETI: OPI UVJETI prema Zakonu o radu (NN 93./14) i lanku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Plaški POTREBNI DOKAZI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ: VLASTORUNO POTPISANA PRIJAVA NA NATJEAJ (sadri osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona-mobitela, e mail adresa i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje)IVOTOPISPRESLIKA DOKAZA O DRAVLJANSTVUPRESLIKA DOKAZ O STUPNJU I VRSTI S...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,16/12, 86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17. I 68/18. ) OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI u Plaškom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJA EDUKATORA REHABILITATORA, 1 izvršitelj: ugovor o radu e se sklopiti na 20 sata tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme (zamjena postojeeg uitelja) i 20 sati rada tjednog radnog vremena na neodreeno radno vrijeme (nestruno zastupljena nastava) UVJETI: OPI UVJETI prema Zakonu o radu (NN 93./14) i lanku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Plaški POTREBNI DOKAZI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ: VLASTORUNO POTPISANA PRIJAVA NA NATJEAJ (sadri osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona-mobitela, e mail adresa i naz...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 105. I 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Vile Velebita 15A, objavljuje N A T J E A J za radni odnos 1. Uitelj matematike i informatike - 1 izvršitelj, na odreeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natjeaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i enske osobe. UVJET: Integrirani preddiplomski i diplomski studij za uitelje ili diplomski sveuilišni studij za uitelje ili struni etverogodišnji studij za uitelje kojim se stjee 240 ECTS bodo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 105. I 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Vile Velebita 15A, objavljuje N A T J E A J za radni odnos 1. Uitelj razredne nastave - 2 izvršitelja, na odreeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natjeaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i enske osobe. UVJET: Integrirani preddiplomski i diplomski studij za uitelje ili diplomski sveuilišni studij za uitelje ili struni etverogodišnji studij za uitelje kojim se stjee 240 ECTS bodova ili ...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  STRUKOVNA ŠKOLA UREVAC RASPISUJE NATJEAJ za prijam u radni odnos za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca predmeta Komunikacijsko-prezentacijske vještine (m/), nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno, odreeno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. godine, UVJETI: Pored opih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku domovnicepresliku diplomeuvjerenje o nekanjavanju i da nije pod istragom od strane nadlenog suda (ne starije od 6 mjeseci)dokaz o poloenom pedagoško-psihološkom obrazovanju za kandidate sa završenim nenastavnim fakultetimaIzabra...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  STRUKOVNA ŠKOLA UREVAC RASPISUJE NATJEAJ za prijam u radni odnos za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca predmeta Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea (m/), nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, odreeno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. godine,Nastavnik/ca predmeta Fizika (m/), nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, odreeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika, UVJETI: Pored opih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku domovnicepresliku diplomeuvjerenje o nekanjavanju i da nije pod istragom od strane nadlenog su...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  STRUKOVNA ŠKOLA UREVAC RASPISUJE NATJEAJ za prijam u radni odnos za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca predmeta Pravno okruenje poslovanja (m/), nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, odreeno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. godine, UVJETI: Pored opih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku domovnicepresliku diplomeuvjerenje o nekanjavanju i da nije pod istragom od strane nadlenog suda (ne starije od 6 mjeseci)dokaz o poloenom pedagoško-psihološkom obrazovanju za kandidate sa završenim nenastavnim fakultetimaIzabrani kandidati...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA in Kom
  25.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKIH BRANITELJA 14 KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2176-63-01-20-1 Hrvatska Kostajnica, 23. sijenja 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18.) ravnateljica Srednje škole Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, objavljuje N A T J E A J za radno mjesto 1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – jedan izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme, (20 sati nastave tjedno s pripadajuom koliinom ukupnog radnog vremena). Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obraz...

 • Company GAUDEAMUS, PRVA PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA in Kom
  25.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu poslove predmetne nastave u srednjoj školi moe obavljati osoba koja je završila diplomski sveuilišni studij odgovarajue vrste ili diplomski specijalistiki struni studij odgovarajue vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.Traena dokumentacija za prijavu na natjeaj: ivotopis, diploma sveuilišnog studija ili diploma specijalistikog strunog studija sa dokazom o pedagoškim kompetencijama, te potvrda o nekanjavanju...

 • Company GIRK KALUN d.d. in Kom
  25.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: poslovi u proizvodnji, pakiranju i utovaru vapna uz manje zahtjevne poslove odravanja na linijama za proizvodnju i pakiranje te poslovi na pripremi energenata Zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca Predviena plaa sa dodacima i putnim troškom iznosi 6.0000,00 kuna...

 • Company Poliklinika SUVAG in Kom
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Zdravstveni djelatnik u elektro - fiziološkom laboratoriju u neurološkom timu - na odreeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/) Uvjeti: - preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij iz podruja biomedicine i zdravstva (s tim izjednaen VŠS) - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - verbotonalna edukacija, znanja iz podruja neurofizioloških tehnika - jedna godina iskustva Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - dokaz o završenoj edukaciji ...

 • Company Osnovna škola Josipa Zorića in Kom
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanka 75.Statuta Osnovna škola Josipa Zoria,Josipa Zoria 86,10370 Dugo Selo objavljuje dana 22.sijenja 2020 godine NATJEAJ -socijalni/a pedagog/inja u posebnom razrednom odjelu na odreeno,puno radno vrijeme,40 sati tjedno,zamjena za bolovanje ,kasnije rodiljni i roditeljski dopust. Uvjeti: prema Zakonu o radu(„Narodne novine “ br.93/14. i 127/17),Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi("Narodne novine ""br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,96/13.,152/14,.7/17, 68/18.i 98/19) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu("Narodne novine" br.47/96.i 56/01.) Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni p...

 • Company POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA in Kom
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr. 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), Poljoprivredno-prehrambena škola, Poega, Ratarnika 3 r a s p i s u j e N A T J E A J za upranjena radna mjesta Nastavnik engleskog jezika – magistra edukacije engleskog jezika / prof. engleskog jezika na odreeno, nepuno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno), 1 izvršitelj/ica - zamjena za rodiljni/roditeljski dopust Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr. 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), Pravilnika o strunoj spremi i pe...

 • Company Srednja škola Ban Josip Jelačić in Kom
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), lanka 7. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelai ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) ravnatelj Srednje škole Ban Josip Jelai, Zapreši objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik/ica informatike i strukovnih predmeta iz podruja raunalstva - 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca Mjesto rada: Srednja škola Ban Josip Jelai, Trg dr. Franje Tumana 1, Zapreši Na natjeaj se mogu javi...

 • Company Srednja škola Ban Josip Jelačić in Kom
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), lanka 7. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelai ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) ravnatelj Srednje škole Ban Josip Jelai, Zapreši objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik/ica engleskoga jezika - 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca Mjesto rada: Srednja škola Ban Josip Jelai, Trg dr. Franje Tumana 1, Zapreši Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Z...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca psihologije, 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme od 7,5 sati tjedno (zamjena za bolovanje) mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i u...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca matematike, 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i u skladu s Pravilnikom o strunoj spremi i ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Vile Velebita 15A, objavljuje N A T J E A J za radni odnos 1. Uitelj likovne kulture - 1 izvršitelj, na odreeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natjeaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i enske osobe. UVJET: a) studijski program nastavnikog smjera odgovarajueg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveuilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija b...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  emeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. , 86/12.,152/14.,7/17. i 68/18.) ravnateljica Obrtnike škole, Poega, Osjeka 33, Poega, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 1. Nastavni-k/ca predmeta likovne umjetnosti 1 – izvršitelj/ica 2 sata nastave tj.,odreeno do 30.6.2020. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu(N.N.br.1/96.,80/99.), odnosno osoba koja ispunjava uvjete sukladno l...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. , 86/12.,152/14.,7/17. i 68/18.) ravnateljica Obrtnike škole, Poega, Osjeka 33, Poega, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 4.Struni suradnik – knjiniar 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme,do povratka radnice s bolovanja Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o st...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. , 86/12.,152/14.,7/17. i 68/18.) ravnateljica Obrtnike škole, Poega, Osjeka 33, Poega, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 3.Nastavni-k/ca predmeta likovne umjetnosti 1 – izvršitelj/ica nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tj., neodreeno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Za...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. , 86/12.,152/14.,7/17. i 68/18.) ravnateljica Obrtnike škole, Poega, Osjeka 33, Poega, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 1. Nastavni-k/ca njemakog jezika 1 – izvršitelj/ica 2 sata nastave tjedno neodreeno - nepuno radno vrijeme Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stru...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. , 86/12.,152/14.,7/17. i 68/18.) ravnateljica Obrtnike škole, Poega, Osjeka 33, Poega, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 2.Natavni-k/ca strukovnih predmeta iz 1 – izvršitelj/ica 17 sati nastave tjedno sektora graditeljstva odreeno do 30. 06 .2020., nepuno radno vrijeme Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastav...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  KLASA: 110-01/20-01/03 URBROJ: 2105-21-01-20-1 Buje, 20. sijenja 2020. GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta PREDMET UKUPNO SATIRAD NA ODREENO – NEODREENO VRIJEME NASTAVNIK ENGLESKOG I NJEMAKOG JEZIKA -1 zaposlenik m/, na puno, neodreeno radno vrijeme NEODREENO VRIJEMEpoetak rada 10.02.2020.probni rad 6 mjeseci Na oglašeno radno mjesto po natjeaju mogu se javiti osobe oba spola. Uz pismenu prijavu treba priloiti: - prijavu na radno mjesto po natjeaju - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi, u izvorniku ili neovjerenom presliku ...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  KLASA: 110-01/20-01/03 URBROJ: 2105-21-01-20-1 Buje, 20. sijenja 2020. GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta PREDMET UKUPNO SATIRAD NA ODREENO – NEODREENO VRIJEME NASTAVNIK MATEMATIKE -1 zaposlenik m/, na puno, neodreeno radno vrijeme NEODREENO VRIJEMEpoetak rada odmah po završetku natjeajaprobni rad 6 mjeseci Na oglašeno radno mjesto po natjeaju mogu se javiti osobe oba spola. Uz pismenu prijavu treba priloiti: - prijavu na radno mjesto po natjeaju - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi, u izvorniku ili neovjerenom presliku ...

 • Company Osnovna škola Josipa Zorića in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanka 75.Statuta Osnovna škola Josipa Zoria,Josipa Zoria 86,10370 Dugo Selo objavljuje dana 20.sjenja 2020 godine NATJEAJ -uitelj/ica prirode i biologije,na odreeno,puno radno vrijeme,40 sati tjedno,zamjena za neplaeni dopust. Uvjeti: prema Zakonu o radu(„Narodne novine “ br.93/14. i 127/17),Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi("Narodne novine ""br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,96/13.,152/14,.7/17.i 68/18.) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu("Narodne novine" br.47/96.i 56/01.) Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopis, presliku domovnice, presliku dokaza o steen...

 • Company NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) te l. 3., 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Nadbiskupska klasina gimnazija s pravom javnosti raspisuje Natjeaj za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik/nastavnica Filozofije i Logike – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno - zamjena Uvjeti u skladu s l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te l. 2. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti: - ivotopis - presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme - uvjerenje na...

 • Company ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, 52100 Pula, Kandlerova 48, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta Na neodreeno vrijeme 1. Nastavnik matematike i gospodarske matematike, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). ...

 • Company ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, 52100 Pula, Kandlerova 48, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta Na neodreeno vrijeme 2. Nastavnik matematike i gospodarske matematike, nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno i pripadajua koliina radnog vremena, 1 izvršitelj Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško – psihol...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC in Kom
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10, 105/10. – ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Markuševec, Markuševeka cesta 160, Zagreb, ravnateljica škole raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. UITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE 3 (slovima: tri) izvršitelja/ice na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, zamjena 1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica u razrednoj nastavi, 2 (slovima: dva) izvršitelja/ice u produenom boravku UVJETI: Prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11....

 • Company PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN in Kom
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  PRVA GIMNAZIJA VARADIN P. PRERADOVIA 14, 4200 VARADIN objavljuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 1. NASTAVNIK/CA TZK- 1 izvršitelj/ica rad na odreeno nepuno radno vrijeme 20 sati nastave tjedno-zamjena za bolovanje Uvjeti: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kandidati/kinje moraju imati završeni sveuilišni diplomski studij prema Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu - lanak 2. redni broj 27. Potrebna zvanja: prof. tjelesne i zdravstvene kulture. Kod kandidata/kinja ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Probni rad je tri mjeseca. Prijavi je potrebno priloiti: ivotopi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VRBANI in Kom
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13.,152/14.i 7/17, 68/18) Osnovna škola Vrbani, Zagreb, Listopadska 8, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. UITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA 1 izvršitelj (m/) na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01) Uz prijavu za natjeaj potrebno je priloiti: - vlastoruno potpisana molba - ivotopis - presliku diplome - presliku domovnice - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podata...

 • Company ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET in Kom
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 8 , na osnovi lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Nastavnik/ica prometne skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica na odreeno (zamjena do povratka ravnatelja na poslove nastavnika), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno Uvjeti: - sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96 i 80/99) - probni rok 3 mjeseca. Prednost: aktivno sluenje programom AutoCAD. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjea...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters