Jobmonitor. Search results for Koprivnica

70 Jobs found

Used filters:
 • Koprivnicax
Displaying 1-50 of 70 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Koprivnica in Koprivnica
  25.01.2020

  Na temelju lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbni („Narodne novine“ br. 61/18), lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb (proišeni tekst) od 30.12.2019.g. i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/20-02/8, URBROJ: 519-04-2-1-2/2-20-2 od 9. sijenja 2020. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Koprivnica objavljuje JAVNI NATJEAJ za radno mjesto psiholog (m/) – neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Mjesto rada: Koprivnica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije (VSS) - jedna godina radnogiskustva u struci - poloen struni ispit - probni rad 3 (tri mjeseca) - odobrenje za samo...

 • Company LEGOLIM in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: izrada i postava graevne limarije. Rad na visini. Poeljno je radno iskustvo. Mjesto rada: Koprivnica i okolica....

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 14. iz patologije i citologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 16. iz psihijatrije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog je...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 15. iz pedijatrije (dvije specijalizacije) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog jez...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 11. iz ope kirurgije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog j...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 12. iz ortopedije i traumatologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje je...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 10. iz neurologije (dvije specijalizacije) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog jez...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 7. iz infektologije (dvije specijalizacije) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog je...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 13. iz otorinolaringologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog st...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 17. iz pulmologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog jez...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 18. iz urologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog jezik...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 2. iz endokrinologije i dijabetologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanj...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 1. iz abdominalne kirurgije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog st...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 3. iz gastroenterologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stran...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 4. iz ginekologije i opstetricije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jed...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 8. iz internistike onkologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 6. iz hitne medicine (dvije specijalizacije) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog j...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 9. iz klinike radiologije (jedna specijalizacija) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stra...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Ope bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje: NATJEAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme za specijalistiko usavršavanje: 5. iz hematologije (dvije specijalizacije) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalistiko usavršavanje. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za toke 1.do 18. Natjeaja: -završen medicinski fakultet, stupanj strunosti VII/1, poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013.godine, odobrenje za samostalan rad, aktivno znanje jednog stranog jez...

 • Company INSPIR, vl. Renata Samoščanec in Koprivnica
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: Šiva/šivaica-prepravci odjee,šivanje zavjesa, kraenje hlaa i ostalih odjevnih predmeta. Trai se kreativna, spretna osoba, motivirana za uenje i usvajanje novih znanja i vještina. Radno iskustvo je poeljno ali nije uvjet. Nain javljanja: osobni dolazak sa zamolbom i ivotopisom uz prethodnu najavu na broj telefona-099/571-5539. Adresa:  Trg bana Josipa Jelaia 16, Koprivnica...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE in Koprivnica
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 136/14. – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanka 72., stavka 2., alineja 27. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2137-79-05-19-4, od 28. 1. 2019., ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, dana 21. sijenja 2020. godine, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto SPREMA/ICA (M/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena (do povratka odsutne zaposlenice). Uvjeti:Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim prop...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE in Koprivnica
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 136/14. – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanka 72., stavka 2., alineja 27. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2137-79-05-19-4, od 28. 1. 2019., ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, dana 21. sijenja 2020. godine, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto UITELJ/ICA REHABILITATOR/ICA (M/) 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), upranjeno radno mjesto. Uvjeti:Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim pro...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 14. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovin...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 13. Nastavnik iz predmeta Botanika s farmakognozijom, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigur...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 10. Nastavnik iz predmeta Biokemija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku potv...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 3. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko o...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 8. Nastavnik iz predmeta Javne financije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 2. Nastavnik iz predmeta Vjebenika tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigur...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 15. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za miro...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 12. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mi...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 9. Nastavnik Sociologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku potvrde o steenim pedagoškim kompetencija...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 6. Nastavnik iz predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavo...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 4. Nastavnik iz predmeta Strukovne vjebe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 7. Nastavnik iz predmeta Osnove trgovine, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 1. Nastavnik iz predmeta Osnove ekonomije, 1 izvršitelj, 2 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguran...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 16. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije 3, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020. (stjecanje više razine kvalifikacije) U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 11. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovin...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 5. Nastavnik iz predmeta Transport, špedicija i osiguranje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 17. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020. (stjecanje više razine kvalifikacije) U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko...

 • Company MOD D.O.O. in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: zidarski poslovi u visokogradnji i niskogradnji, zidanje, betoniranje i armiranje, šalanje, izrada fasada. Podruje rada: Koprivnica i okolica. Poslodavac nudi adekvatnu plau, uz razne dodatke i beneficije. ...

 • Company MOD D.O.O. in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: tesarski poslovi na izgradnji i adaptaciji objekata, rad na visokogradnji.   Podruje rada Koprivnica i okolica. Poslodavac nudi adekvatnu plau, uz razne dodatke i beneficije....

 • Company PRIM D.O.O. in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: posluivanje pia, pripremanje, odravanje i po potrebi ureenje inventara unutar ugostiteljskog objekta, uzimanje narudbe za goste, evidentiranje narudbi, pospremanje stola, priprema rauna i zahvala na posjeti. Mjesto rada: Caffe bar Rex, Koprivnica Nain prijave: Javiti se na telefon 098 9447986, kontakt osoba: Ines Solari ...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: pruanje medicinske skrbi osobama u Domu za odrasle osobe. Uvjet: - vaea licenca/odobrenje za samostalan rad Nain javljanja: pismenu molbu s opisom prethodnih poslova dostaviti na adresu poslodavca: Vinogradska 6, 48000 Koprivnica...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: Pruanje njege i skrbi osobama smještenim  u domu. Uvjet: poloen teaj za njegovatelja/njegovateljicu. Nain javljanja: pismenu molbu s opisom prethodnih poslova osobno dostaviti na adresu poslodavca: Vinogradska 6, 48000 Koprivnica...

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 15. sijenja 2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje N A T J E A J Za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 2. zdravstveno-laboratorijski tehniar, m/ – 1 izvršitelj u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Krievcima, na odreeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnog radnika na bolovanju. Uvjeti za radno mjesto rbr. 2. – srednja struna sprema za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehniar, poloen struni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu. Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik svjedodbi svih razreda srednje škole kao i svjedodbu o završnom ispitu kojima se dokazuje steena struna sprema...

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 15. sijenja 2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje   N  A  T  J  E    A  J  Za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   1.  medicinska sestra/medicinski tehniar, m/ - 1 izvršitelj u ordinaciji za opu/obiteljsku medicinu u Krievcima, na neodreeno vrijeme, Uvjeti za radno mjesto rbr. 1. – srednja škola za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehniar u trajanju od 4 godine, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu ili srednja škola za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehniar u trajanju od 5 godina, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu. Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik  svjedodbe svih razre...

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije i Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 07. sijenja 2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 5. doktor medicine, specijalist pedijatrije, m/ - 1 izvršitelj u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Koprivnici, na neodreeno vrijeme, Uvjeti za radna mjesta od rbr. 5.-9. - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), poloen specijalistiki ispit iz pedijatrije odnosno poloen specijalistiki ispit iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu. Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priloiti: ivo...

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije i Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 07. sijenja 2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 4. doktor medicine, m/ – 1 izvršitelj u ordinaciji za opu/obiteljsku medicinu u Podravskim Sesvetama, na neodreeno vrijeme, Uvjeti za radna mjesta od rbr.1.-4. - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit «B» kategorije. Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik diplome, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik...

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije i Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 07. sijenja 2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 3. doktor medicine, m/ – 1 izvršitelj u ordinaciji za opu/obiteljsku medicinu u Gregurovcu, na neodreeno vrijeme, Uvjeti za radna mjesta od rbr.1.-4. - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit «B» kategorije. Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik diplome, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog l...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Koprivnica Edit filters