Jobmonitor. Search results for Makarska

3 Jobs found

Used filters:
 • Makarskax
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company UDRUGA "SUNCE" in Makarska
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  - RADNI i/ili SENZORNI TERAPEUT/ TERAPEUTKINJA - rad u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme do završetka projekta (2 godine) - razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjskaFakultet, akademija, magisterij, doktorat - radno iskustvo: nije nuno - smještaj: nije osiguran - prijevoz: djelomino osiguran Opis poslova: provoenje radne / senzorne terapije s djecom s teškoama u razvoju i osobama s invaliditetom. Od kandidata oekujemo samostalnost u radu, pouzdanost, odgovornost, motivaciju i spremnost na rad s osjetljivim skupinama društva. Potrebna dokumentacija za prijavu: ivotopis, motivacijsko pismo (obrazloiti motivaciju te kompetenciju kroz praktine primjere/iskustvo), dokaz o završenoj strunoj spremi i obrazovanju, uvjerenje o nekanjavanju. Prijave slati poštom na adresu: Udruga Sunce,...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-MAKARSKA in Makarska
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  . MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR – 4 izvršitelja/ice na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca. Uvjeti: Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehniaraPoloen struni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehniara)Odobrenje za samostalan rad izdano od nadlene komore (vaea licenca)Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimada ne postoji zapreka iz lanka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17) Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2.presliku svjedodbe, diplome o završenom obrazovanju 3.presliku dokazao poloenom strunom ispitu 4.presliku vaeeg odobrenja za samostalan rad (licencu) 5.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od šest mj...

 • Company GRAD MAKARSKA in Makarska
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme, radi zamjene due odsutnog slubenika do povratka odsutnog slubenika na posao, u Uredu gradonaelnika Grada Makarske, na radnom mjestu: administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme do povratka odsutnog slubenika na posao Posebni uvjeti: - magistar politologije, – poloen dravni struni ispit, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - osnovno znanje u MS Officeu, - znanje jednog stranog jezika. Osim posebnih (strunih) uvjeta za prijam u slubu kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu: - punoljetnost, - hrvatsko dravljanstvo, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. U slubu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz lanka 15. i 16. Zakona o slubenicima i na...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Makarska Edit filters