Jobmonitor. Search results for Makarska

20 Jobs found

Used filters:
 • Makarskax
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company "ANIMA MAKARSKA" in Makarska
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: posluivanje pia. Rad u Cafe baru Tempet Makarska, poetak rada 15.2.2020. Poeljno radno iskustvo i poznavanje engleskog jezika....

 • Company GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA MAKARSKA in Makarska
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  OGLAS za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u projektu ""Na zdravlje! - stavi zdravlje na prvo mjesto"" na radno mjesto: Struni koordinator Elementa 1 i Voditelj projekta "Na zdravlje! - stavi zdravlje na prvo mjesto" (m/) - 1 izvršitelj/ica. Opis poslova koordinacija radnom skupinom, voenje i odravanje sastanaka planiranje i organizacija projektnih aktivnosti organizacijska, funkcionalna i tehnika provedba projekta koordinacija fokus grupom za izradu medijskog plana javne kampanje, provedba javne kampanje projekta, provedba projektnih aktivnosti Elementa 1 komuniciranje sa dionicima projekta i posrednikim tijelima planiranje i organizacija svih projektnih aktivnosti edukacija i informiranje o projektu priprema i organizacija sastanaka projektnog tima priprema Zahtjeva za nadoknad...

 • Company ROMANA d.o.o. in Makarska
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  VODITELJ PRODAJE I MARKETINGA ( m/ )   OPIS POSLA:   - organizira i koordinira radom odjela prodaje i marketinga, kao lider i uzor svom timu - koordinira, provodi i nadzire plasman kapaciteta na trištu - surauje sa Upravom i menadmentom u kreiranju i implementaciji strategije prodaje i marketinga - odgovoran je za izradu plana prodaje i marketinga te za njihovu provedbu - nadgledanje procesa prodaje i sposobnost poboljšanja prodaje - surauje s odjelom recepcije - preuzima odgovornost za poboljšanjem prodaje    Od Vas oekujemo:   3 godina radnog iskustva na istim ili slinim pozicijama aktivno znanje engleskog jezika, poeljno znanje njemakog i jezika i još jednog svjetskog jezika dobro znanje rada ustroja hotela dobro poznavanje rezervacijskog sustava i bookinga poznavanje visokih standarda...

 • Company ROMANA d.o.o. in Makarska
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  VODITELJ RECEPCIJE ( m/ ) OPIS POSLA:-Organizira i upravlja poslovanjem recepcije - Surauje s menadmentom i prodajom u cilju poboljšanja prodajnog procesa -Prati popunjenost hotela i svakodnevne rezervacijske liste - Izrada potrebnih faktura - Kontrolira svakodnevnu korespodenciju djelatnika recepcije s gostima - Profesionalno rješava pritube - Organizacija i provoenje/odravanje treninga/obuke - Organizacija i odravanje sastanaka unutar odjela Od Vas oekujemo:VŠS/VSS 3 godina radnog iskustva na istim ili slinim pozicijamaaktivno znanje engleskog jezika, poeljno znanje njemakog i jezika i još jednog svjetskog jezikapoeljno znanje rada u diventipoznavanje visokih standarda poslovanja u Hotelijerstvu (4*,5*)prednost imaju kandidati s meunarodnim iskustvomi/ili kandidati koji su se...

 • Company ROMANA d.o.o. in Makarska
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  VODITELJ DOMAINSTVA   (m/)                                                OPIS POSLA:  - Preuzimanje odgovornosti za odravanje besprijekornog i istog stanja svih javnih prostorija, soba, hodnika, hotelskog predvorja, restorana i popratnih sadraja - Preuzimanje odgovornosti za išenje svih soba, svih javnih prostorija, ureda i prostorija za zaposlenike/osoblje  - Preuzimanje odgovornosti za naruivanje sredstava za išenje i popratne robe  - Odgovornost za pridravanje svih sigurnosnih i higijenskih propisa  - Profesionalno rješavanje pritubi - Bliska suradnja s recepcijom i slubom odravanja - Organizacija i odravanje sastanaka unutar odjela - Organizacija i provoenje/odravanje treninga/obuka - Odgovornosti za uvoenje novih zaposlenika u posao - Odgovornosti za efektivno planiranje optimalnog ...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE in Makarska
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske upanije, Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 2. MEDICINSKA SESTRA TEHNIAR/ U TIMU T2 , na odreeno vrijeme (nadstandard) - pet (5) izvršitelja/ica MJESTO RADA: Ispostava HM Makarska UVJETI: - SSS, Zdravstvena škola,poloen struni ispitodobrenje za samostalni rad,znanje jednog svjetskog jezikapoznavanje rada na raunaluNa oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2., kandidat je uz prijavu duan priloiti: ivotopis, domovnicu, svjedodbu, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalni rad, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom ...

 • Company PROMET MAKARSKA d.o.o. in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Rad na odreeno s mogunošu stalog zaposlenja Opis poslova: organizacija rada vozaa i izrada reda vonje vozaa  Uvjeti:  SSS ili VSS razvijene organizacijske vještine i organizacija vremena razvijene komunikacijske vještine poznavanje rada na raunalu   Uz zamolbu, potrebito je priloiti sljedee dokumente: - kratak ivotopis  Zamolbu  dostaviti na adresu: PROMET Makarska d.o.o., Stjepana Ivievia 60, Makarska, s naznakom – «Za natjeaj» ili na mail adresu   ili se javiti na telefon 091 612 1002 i 091 612 1100.    ...

 • Company LEO I MARIN, vl. Leo Radalj in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: poslovi vozaa taksija-vonja Makarska i okolica. Poeljno poznavanje engleskog jezika. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company BIOKOVKA in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Fizioterapeut prvostupnik/ica………………………………………..7 izvršitelj/ica   Uvjeti: - prvostupnik/ca fizioterapije, preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine, odnosno završeni ili priznati VI stupanj strune spreme, VŠS – završena viša škola za zdravstvene tehniare; - odobrenje za samostalan rad (licenca) Hrvatske komore fizioterapeuta; - znanje jednog svjetskog jezika; - poznavanje rada na osobnom raunalu; - probni rad na 30 dana.   Uz vlastoruno potpisanu Molbu s podacima o kontaktu (e-mail, mobitel)  obvezno je dostaviti sljedee priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta: - ivotopis - dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja;   - Potvrde o poloenom strunom ispitu i odobrenje za samostalan rad; - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika vaee osobne iskaznice ili...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-MAKARSKA in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR – 2 izvršitelja/ice na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca. Uvjeti: Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehniara Poloen struni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehniara) Odobrenje za samostalan rad izdano od nadlene komore (vaea licenca) Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku svjedodbe o završenom obrazovanjupresliku dokaza o poloenom strunom ispitu presliku vaeeg odobrenje za samostalan rad( licencu)uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)potvrdu o radnom stau (podaci evidentirani u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) da ne postoji zapreka iz l. 213 Zakona o socijalnoj skrbi (157/13., 152/14., 99/1...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-MAKARSKA in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  . NJEGOVATELJICA - 2 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, probni rad 30 dana - završena osnovna škola i teaj za njegovateljice Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku svjedodbe o završenom obrazovanju uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)potvrdu o radnom stau (podaci evidentirani u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)da ne postoji zapreka iz l. 213 Zakona o socijalnoj skrbi (157/13., 152/14., 99/15., 52/16. , 16/17., 130/17. i 98/19.) Kandidatom prijavljenim na natjeaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natjeaja. Prijave na natjeaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj ...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-MAKARSKA in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  . ISTAICA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca Uvjeti: Završena Osnovna škola Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku svjedodbe o završenom obrazovanjuuvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)potvrdu o radnom stau (podaci evidentirani u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)da ne postoji zapreka iz l. 213 Zakona o socijalnoj skrbi (157/13., 152/14., 99/15., 52/16. , 16/17., 130/17. i 98/19.) Kandidatom prijavljenim na natjeaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natjeaja. Prijave na natjeaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili po...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-MAKARSKA in Makarska
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  KUNI MAJSTOR7KOTLOVNIAR - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 90 dana Uvjeti : 1. KV/PKV , zidar, stolar i dr. , poloen ispit za kotlovniara, vozaki ispit B kategorije 2. poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku svjedodbe o završenom obrazovanju presliku diplomeujerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) potvrdu o radnom stau (podaci evidentirani u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za sve: da ne postoji zapreka iz l. 213 Zakona o socijalnoj skrbi (157/13., 152/14., 99/15., 52/16. , 16/17., 130/17. i 98/19.) potvrdu o radnom iskustvu(pr...

 • Company SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA in Makarska
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Nastavnik povijesti, mjesto rada – u sjedištu SŠ fra Andrije Kaia Miošia, Makarska 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine 82/08. i 69/17.)   Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96 i 80/99.) Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školsk...

 • Company MARE VENTUS d.o.o. in Makarska
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - dostava pizza i jela brze prehrane - radno mjesto Zalogajnica  La Strada Makarska - ivotopis i pisanu zamolbu dostaviti na mail adresu...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA-MAKARSKA in Makarska
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  - nastavnika elektrotehnike skupine predmeta za 1/2  radnog vremena;    na odreeno vrijeme, do povratka nastavnica s rodiljnog        Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96 i 80/99.) Kandidati su u prijavi duni navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu na natjeaj pot...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE in Makarska
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  ODGOJITELJ (M/) – Pripravnik na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja   Uvjeti za radno mjesto odgojitelja - pripravnik na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme: preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, ili sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij odgovarajue vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja Uz zamolbu kandidati prilau: ivotopis (vlastoruno potpisani) Dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov.br. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilnikuo vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Nar.nov. 133/97).(preslika diplome) Dokaz o hrvatskom dravljanstvu Uvjerenje o nekanjavanju (ne starije ...

 • Company ROMANA d.o.o. in Makarska
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

     POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I ISKUSTVO: SSS/KV konobar, potrebno radno iskustvo u trajanju od minimalno 1 godine potrebno znanje engleskog jezika komunikativnost, ljubaznost, orijentiranost na gosta OPIS POSLA I PODRUJA ODGOVORNOSTI: obavljanje pomonih poslova toenja, izdavanja pia i hrane te posluivanja gostiju pripremanje inventara i prostora za posluivanje briga o istoi stolnog inventara, prostora za posluivanje i pripremnog prostora postavljanje i raspremanje stolova NUDIMO VAM:  zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme s probnim radom u trajanju od jednog mjeseca nakon uspješne sezone mogunost ulaska u stalni radni odnos smještaj ili prijevoz i topli obrok na teret poslodavca rad u dinaminom i poticajnom okruenju edukacije i specijalistika obuka iz podruja posluivanja   Roman...

 • Company ROMANA d.o.o. in Makarska
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Potrebna znanja, vještine i iskustvo: SSS/KV konobar potrebno radno iskustvo u trajanju od minimalno 2 godine potrebno znanje engleskog jezika i poeljno znanje još jednog svjetskog jezika komunikativnost, ljubaznost, usmjerenost na gosta Podruja odgovornosti: primanje i usluivanje gostiju hranom i piem pospremanje sale i ostalih prostorija za poetak rada primanje narudbi, blokiranje, izdavanje i naplaivanje rauna obraunavanje dnevnog utrška i novca koji se uz specifikaciju predaje blagajniku briga o istoi i izgledu stolova samostalno rješavanje jednostavnih reklamacija gostiju Uvjeti zaposlenja: zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme s probnim radom u trajanju od jednog mjeseca nakon uspješne sezone mogunost ulaska u stalni radni odnos smještaj ili prijevoz i topli obrok na teret p...

 • Company ROMANA d.o.o. in Makarska
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  F&B MANAGER  OPIS POSLA I PODRUJA ODGOVORNOSTI:   Organizacija cjelokupnog poslovanja u restoranu i barovima, nadzor te usklaivanje istog po potrebi Voenje rauna o besprijekornom odvijanju servisa/posluivanja Kontrola kvalitete svih jela i pia iz ponude Efektivno planiranje optimalnog rasporeda osoblja po radnim mjestima u skladu stroškovima Organizacija i odravanje sastanaka unutar odjela  Ispitivanje potreba za obuavanjem/treniranjem zaposlenika, organizacija i odravanje, provoenje obuka i treninga Podravanje i poticanje razvoja osoblja, voenje razgovora sa zaposlenicima radi procjene i razvoja Preuzimanje odgovornosti za efektivno planiranje optimalnog rasporeda osoblja po radnim mjestima (plan slube, planiranje godišnjeg odmora, planiranje radnih mjesta)   OD VAS OEKUJEMO: Najmanj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Makarska Edit filters