Jobmonitor. Search results for Marina

7 Jobs found

Used filters:
 • Marinax
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Marina
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROJARSKA TEHNIKA ŠKOLA FAUSTA VRANIA, ZAGREB, Avenija Marina Dria 14, na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr. i 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68./18., 98./19. i 64./20. dalje: Zakon) dana 22. rujna 2020. godine raspisuje i objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Sprema m/ Jedan (1) izvršitelj na puno, neodreeno radno vrijeme (probni rok: 1 mjesec) I. Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - lanak 106. Zakona (nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi) II. Uz prijavu na natjeaj kandidat je duan priloiti sljedeu dokumentaciju: 1. ivotopis 2. domovnica 3. dokaz o obrazovanju (svjedodba) 4....

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru, na 38. sjednici 21.9.2020. godine donijelo je Odluku KLASA: 601-05/20-01-20, URBROJ: 2198/16-10-04-20-1 o raspisivanju NATJEAJA  za obavljanje poslova   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/) – 1  radnik na neodreeno puno  radno vrijeme, UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97)   Kandidati iz ovog natjeaja  prilau uz zamolbu: ivotopis dokaz o strunoj spremi, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radno...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru, na 38. sjednici 21.9.2020. donijelo je Odluku KLASA: 601-05/20-01-, URBROJ: 2198/16-10-04-20-1 o raspisivanju NATJEAJA  za obavljanje poslova   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/) . Traeni broj radnika : 1 radnik na odreeno puno  radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodnog dopusta. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97)   Kandidati iz ovog natjeaja  prilau uz zamolbu: ivotopis dokaz o strunoj spremi ( preslika) dokaz o hrvatsk...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru, na 38. sjednici 21.9.2020. donijelo je Odluku KLASA: 601-05/20-01-, URBROJ: 2198/16-10-04-20-1 o raspisivanju NATJEAJA  za obavljanje poslova   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/) . Traeni broj radnika : 2 radnika do 30.lipnja 2021. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97)   Kandidati iz ovog natjeaja  prilau uz zamolbu: ivotopis dokaz o strunoj spremi ( preslika) dokaz o hrvatskom dravljanstvu ( preslika) dokaz o nepostojanju zapreka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013), lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Biograd Biograd na Moru  i Odluke  Upravnog vijea Djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru , Zakljuak KLASA; 601-05/20-01/20, URBROJ:2198/16-10-04-20-1 od 21.9.2020  godine, Upravno vijee raspisuje   NATJEAJ za popunu radnog  mjesta:   ZDRAVSTVENI/A  VODITELJ/ICA :            - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na odreeno ( do povratka radnika na svoje radno mjesto) .   Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je steena struna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s...

 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Marina
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  STROJARSKA TEHNIKA ŠKOLA FAUSTA VRANIA, ZAGREB, Avenija Marina Dria 14 (dalje: škola), na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr. i 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64./20. dalje: Zakon) dana 14. rujna 2020. godine raspisuje i objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Nastavnik njemakog jezika, m/ Jedan (1) izvršitelj na nepuno radno vrijeme – 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena (4,2 sata dnevno), neodreeno radno vrijeme, probni rok tri (3) mjeseca I. Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine 1/96., 80/99.). II. Uz prijavu na nat...

 • Company LAGUNA TRADE d.o.o. in Marina
  13.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LAGUNA TRADE d.o.o.-Marina "Frapa" Croatia, 22 203 Rogoznica, Uvala Soline 1 Oglas za radno mjesto: IT Sistem Administrator Mjesto rada:Rogoznica, Šibensko-kninska upanijaBroj traenih radnika: 1 (djelatnik/ca s podruja Šibensko-kninske upanije ili Splitsko-dalmatinske upanije)Razina obrazovanja:Viša struna sprema ili visoka struna spremaRadno iskustvo:5 godina radnog iskustvaVrsta zaposlenja:Na odreeno vrijeme s mogunošu ugovora na neodreeno vrijemeRadno vrijeme:Puno radno vrijemePoslodavac: LAGUNA TRADE, d.o.o. „Marina Frapa“, za marine, turizam, trgovinu i uslugeKontakt: Laguna trade d.o.o., Kadrovska sluba, Uvala Soline 1, 22 203 Rogoznica, e-mail: Oekivane kvalifikacije kandidata:VŠS/VSS informatikog smjeraizvrsno poznavanje aktualnih MS Windows Server i/ili Linux operativnih...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Marina Edit filters