Jobmonitor. Search results for Marina

2 Jobs found

Used filters:
 • Marinax
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Marina
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAURANIA V I N K O V C I S.S.Kranjevia 2 tel/fax: 032/332-350 OIB: 89754778765 KLASA: 112-03/20-01/03 URBROJ: 2188-23-20-2 Vinkovci, 20. sijenja 2020. Temeljem lanka 107. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.,98/19. ) i lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanje u OŠ Ivana Maurania Vinkovci objavljujemo N A T J E A J za obavljanje poslova - UITELJ GLAZBENE KULTURE–M/– 1 izvršitelj -na odreeno nepuno radno vrijeme- ukupno 22 sata tjedno Uvjeti: Prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/...

 • Company HRVATSKI DUHANI d.d. in Marina
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: poslovi platnog prometa, knjienje bankovnih izvoda, komunikacija i usklada bilannih stanja sa vanjskim dobavljaima i dobavljaima unutar BAT grupe, izrada i projekcija plana novanog toka, obraun i knjienje putnih naloga, te svi ostali raunovodstveni poslovi. Prednosti pri zapošljavanju: poznavanje rada SAP sustava, poznavanje raunovodstvenih propisa, poznavanje poreznih propisa, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, razvijene organizacijske sposobnosti, sposobnost samostalnog rješavanja problema, temeljitost, pedantnost i samostalnost u radu. elja za stjecanjem znanja i uenjem novih vještina. Zbolbu i ivotopis slati na email: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Marina Edit filters