Jobmonitor. Search results for Okoli

30 Jobs found

Used filters:
 • Okolix
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company VIVITA d.o.o. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  Opis poslova: - odravanje skladišta - odravanje ureda - odravanje okoliša - pomoni radovi u proizvodnji - lijepljenje deklaracija. Uvjet: - srednja škola bez obzira na smjer i iskustvo. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company ENERGOATEST d.o.o. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  Kao jedno od poduzea u podruju tehnikog ispitivanja i analize te provoenja zašite na radu, traimo ISPITIVAA sa visokom strunom spremom: • dipl. ing. strojarstva ili • dipl. ing. elektrotehnike ili • dipl. ing. sigurnosti Takoer su potrebne minimalno 3 godine iskustva u poslovima zaštite na radu te poloen struni ispit zaštite na radu. Poslovi: • ispitivanje elektrinih instalacija • ispitivanje  ventilacije • ispitivanje  radne opreme • ispitivanje radnog okoliša • izrada dokumentacije Poetak rada ODMAH...

 • Company DI KLANA d.d. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: pregled i kontrola viliara prije poetka rada, upravljanje, rukovanje i pravovremeno odravanje viliara, utovar,  istovar i pretovar tereta viliarem, briga o pravovremenoj dostavi potrebne sirovine i njenom sortiranju po vrsti i dimenzijama, zaduenje za postupanje prema internim pravilnicima društva, odgovornost za primjenu mjera i postupaka zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša, obavljanje drugih poslova prema nalogu neposrednog rukovodioca. Potreban poloen stuni ispit za rukovatelja viliarem Poeljno prethodno iskustvo u upravljanju viliarem te znanje jednog stranog jezika Mogunost korištenja organiziranog prijevoza poslodavca Trae se kandidati koji su samostalni, skolni timskom radu, organizirani, vrijedni i profesionaln u svom radu Poslodavac nudi redovita prim...

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odravanje tehnike ispravnosti vozila, popravci i podmazivanje vozila; poštivanje i primjena propisanih procedura i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom i okolišem; obavljanje svih pripremnih i završnih poslova koji obzirom na organizaciju, standarde i pravila struke pripadaju u djelokrug rada te u sluaju više sile, zamjene nenazonog radnika, prijeke potrebe ili nastupa drugih izvanrednih okolnosti i sve poslove koje mu naredi neposredni rukovoditelj primjereno naravi izvanrednih okolnosti. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: strojobravarski poslovi na tekuem i investicijskom odravanju, rezanje materijala na optikom rezau, montiranje i varenje najsloenijih konstrukcija, instruktorski, strojobravarski i bravarski poslovi, "VT" vizualna kontrola zavarenih spojeva, "PT" penetranska kontrola zavarenih spojeva, rad na CNC plazma rezau i plinsko rezanje, poštivanje i primjena propisanih procedura i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe metalske struke s iskustvom rada na CNC rezanju pozicija plazme i plinskim rezanjem. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: navarivanje brtvenih prstena armature, metaliziranje KVSP klipova i ostalih pozicija, obavljanje svih pripremnih i završnih poslova. Odgovornost za korištenje zaštitnih sredstava i pridravanje pravila o izvoenju radova na siguran nain. Sudjelovanje u radu komisija prema odluci poslodavca. Poštivanje odredbi o pravilnom gospodarenju i zbrinjavanju otpadnih materijala, poštivanje i primjenu propisanih procedura i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Uvjeti: - zavariva/ica ili bravar/ica sa poznavanjem MIG-MAG postupka zavarivanja. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Okoli
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ODGOVORAN ZA PROCESE: •Proizvodnja i distribucija energetskih medija svim korisnicima na lokaciji u potrebnoj koliini, u potrebnom vremenu i u propisanoj kvaliteti: para, gradska voda, bunarska voda, deionizirana voda, komprimirani zrak, rashladni medij •Samostalno upravljanje, nadzor i odravanje energetskih postrojenja za proizvodnju i distribuciju energenata na cijeloj lokaciji •Samostalno upravljanje, nadzor i odravanje lokalnih sustava za opskrbu toplinskom energijom proizvodnih, skladišnih, laboratorijskih i uredskih prostora na cijeloj lokaciji •Samostalno upravljanje, nadzor i odravanje lokalnih sustava za opskrbu rashladnom energijom proizvodnih, skladišnih, laboratorijskih i uredskih prostora na cijeloj lokaciji •Nadzor i odravanje procesnih HVAC sustava na cijeloj lokaciji •Nadzo...

 • Company FRAGMAT H d.o.o. in Okoli
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  opis poslova:poslovi zaštite na radu i zaštite od poara, okoliš, kontrola kvalitete struni ispit iz zaštite na radu, zaštite od poara potrebna zvanja: inenjer sigurnosti na radu, drugi tehniki smjer druga znanja i vještine: ispit iz andragogije...

 • Company MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: Praenje dnevnog operativnog rada kogeneracijskog postrojenja ukljuujui kotlovnice, toplinski sustav, kemijsku pripremu vode i postrojenje za pripremu drvne sjeke;provoenje dnevnih aktivnosti u sklopu preventivnog odravanja;utvrivanje i otklanjanje uzroka operativnih kvarova uz pomo internacionalne tehnike podrške;praenje kvalitete i koliine drvene sjeke u postrojenju te pravovremeno reagiranje u sluaju odstupanja od standardiziranih vrijednosti;voenje i briga oko operativnih dnevnika, zapisnika i izvještaja sudjelovanje u implementaciji dodatnih poboljšanja u postrojenju radi poveanja performansi, odravanja, operativnog rada i/ili ivotnog vijeka;edukacija, provoenje i poštivanje visokih mjera zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti;ostali poslovi prema nalogu voditelja koge...

 • Company GASTROCOM D.O.O. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Vrši popravke i odravanje ugostiteljske opreme (kuhinjske opreme i rashladne tehnike).Vrši odravanje i popravak jednostavnijih kvarova vodovodnih, kanalizacijskih i elektrinih instalacija, te centralnog grijanja objekata.Vrši tekue odravanje objekata i okoliša (popravak stolarije, sanacija zidova, ureenje okoliša).Vrši nabavu materijala, te vodi evidencije za navedene poslove.Vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora društva u okviru svoje strunosti i sposobnosti. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu uvjet - iskustvo 2 godine je poeljno. Mogunost stalnog zaposlenja. Odgovornost: neposredno je odgovoran/na voditelju odravanja....

 • Company APOLLO HR d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: prijevoz, dostava robe kupcima kombijem te po potrebi prikolica. Obavljanje poslova u skladištu, voenje evidencije i dokumenata sukladno uputama o radu, preuzimanje robe (koliinsko, po kvaliteti), priprema robe za otpremu (deklaracije), otprema robe iz skladišta, ureivanje i išenje skladišta i okoliša, inventurni popis robe, izvještavanje nadlenih o svim aktivnostima poslovanja. Obrazovni program: voza, trgovac, komercijalist Informatika znanja: osnovna informatika znanja. Poeljno poznavanje rada sa skenerom, ali nije uvijet. Vozaka dozvola za kategoriju B+E...

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: prikupljanje i obrada podataka za razne studije i elaborate (SUO, OPEM), priprema i provedba terenskih istraivanja te obrada prikupljenih podataka, rad u QGIS okruenju, komunikacija sa strunim timom i nadlenim tijelima, sudjelovanje u izradi i isporuci studija i elaborata. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Ovlaštenje za obavljanje strunih poslova zaštite prirode i okoliša. Samostalnost u izvršenju zadataka, sposobnost rada u dinaminom okruenju, dobro poznavanje rad u QGIS-u, višegodišnje iskustvo rada na slinim projektima. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: terenska istraivanja, GIS prostorne analize, obrada prikupljenih podataka, istraivanje i ostali poslovi vezani uz istraivanja i monitoring faune ptica te procjene utjecaja na okoliš i prirodu. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: prikupljanje i obrada podataka za razne studije i elaborate (SUO, OPEM), priprema i provedba terenskih istraivanja te obrada prikupljenih podataka, rad u QGIS okruenju, komunikacija sa strunim timom i nadlenim tijelima, sudjelovanje u izradi i isporuci studija i elaborata. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Ovlaštenje za obavljanje strunih poslova zaštite prirode i okoliša. Samostalnost u izvršenju zadataka, sposobnost rada u dinaminom okruenju, izraena volja za svladavanjem novih i unapreenjem postojeih vještina. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: terenska istraivanja, GIS prostorne analize, obrada prikupljenih podataka, istraivanje i ostali poslovi vezani uz istraivanja i monitoring faune ptica te procjene utjecaja na okoliš i prirodu. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Potrebno poznavanje ornitofaune Hrvatske. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company OPG VLADIMIR VLAJNIĆ, Ribnjačka 84 in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi - odravanje okoliša na poljoprivrednom gospodarstvu - IZLETIŠTE NA MALENOM BRIJEGU - Ribnjaka 84...

 • Company ROCKWOOL ADRIATIC d. o. o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Izvršenje proizvodnog plana i kontrola kvalitete proizvoda, odgovornost za rad dodijeljene proizvodne opreme ukljuujui odgovornost za zaštitu na radu, zaštitu od poara i zaštitu okoliša tijekom rada u smjeni, izvršavanje ostalih pomonih poslova u proizvodnji, izvršavanje radova išenja tijekom redovnih remonta tvornice, koordinacija i suradnja sa ostalim odjelima u tvornici. Rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka. Iskustvo rada na proizvodnoj liniji je prednost. Molimo Vas da do 13. rujna 2020. godine pošaljete molbu i ivotopis na hrvatskom jeziku na ...

 • Company ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D.O.O in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: struni poslovi u podruju sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite radnog okoliša. Uvjeti za zaposlenje:završen struni studij sigurnosti i zaštite ili specijalistiki diplomski struni studij sigurnosti i zaštiteznanje engleskog ili njemakog jezikaznanje rada na raunalu (MS Office) Kandidati zamolbu i ivotopis mogu poslati poštom....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  jednog izvršitelja na radno mjesto struni suradnik (voditelj administrativnih poslova projekta-upravljanje projektom), na odreeno vrijeme najdue do 18 mjeseci, na teret projekta 'Centar za istraivanje i razvoj sigurnog i odrivog izgraenog okoliša“, s punim radnim vremenomObvezni uvjeti:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studijDodatni uvjeti:1 godina radnog iskustva na pripremi i provedbi EU projekataizrazito jake analitike i financijske vještinepoznavanje procedura javne nabaveiskustvo u EU i/ili domaim projektimapoznavanje engleskog jezikainteres za tehnika podrujaUz prijavu potrebno je priloiti motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku.Uz prijave potrebno je priloiti preslike u dva primjerka: ivotopis, diplome, domovnicu...

 • Company ANDONA d.o.o. in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Ureenje okoliša i objekata- sadnja ivica i ukrasnog grmlja, sadnja cvijea, odravanje zelenih površina šišanjem i košnjom, okapanjem i prema potrebi ostalim nainima; išenje, spremanje i pranje....

 • Company ISTARSKA PIVOVAR d.o.o. in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  RAD U ENERGANI TVORNIKOG SUSTAVA, NADZOR I MANJE TEHNIKO ODRAVANJE SUSTAVA, VOENJE POTREBNIH EVIDENCIJA I DNEVNIKA, PRIJAVA KVAROVA, ODRAVANJE ISTOE POGONA I OKOLIŠA ENERGANE. UVJETI: SSS TEHNIKOG USMJERENJA, VOZAKA DOZVOLA B KATEGORIJE, OSNOVNO INFORMATIKO ZNANJE (MS OFFICE), SPOSOBNOST RADA U TIMU I FUNKCIONIRANJA U KRITINIM SITUACIJAMA, SAVJESNOST, SAMOSTALNOST I ODGOVORAN PRISTUP RADNIM ZADACIMA, PREDNOST RADNO ISKUSTVO NA ISTIM ILI SLINIM POSLOVIMA I POLOEN STRUNI ISPIT ZA STROJARA PARNIH KOTLOVA SA AUTOMATSKOM KOMANDOM...

 • Company ISTARSKA PIVOVAR d.o.o. in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: RAD U POGONIMA PROIZVODNJE (PRAENJE KUHANJA I FERMENTACIJE PIVA), VOENJE POTREBNIH EVIDENCIJA I DNEVNIKA, PRIJAVA KVAROVA, ODRAVANJE ISTOE POGONA I OKOLIŠA, OSTALI POMONI POSLOVI Osposobljenost za rukovatelja viliarem poeljna ali nije uvjet...

 • Company A K Z-M, D.O.O. in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla:Poslovi antikorozivne zaštite odnose se na pjeskarenje, bojanje površina strojno i runo, RAD NA VISINI – penjanje po stupovima, a po potrebi i montaa metalnih konstrukcija.Radovi na graevini odnose se na ugradnju nove kanalizacijske mree – iskopi, postavljanje pvc cijevi i okna, zatrpavanje, ureenje okoliša...

 • Company 2gems d.o.o. in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Domaica u kuanstvu, kuanski poslovi: glaanje, pospremanje, išenje kue i okoliša....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MATIJA in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  poslovi odravanja objekta i okoliša, povremena dostava...

 • Company Prijatelji otoka Šćedro in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: išenje okoliša i odravanje šumskih staza na otoku Šedru...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR in Okoli
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Opis poslova: njega korisnika i hranjenje, pomo korisnicima u odravanju osobne higijene i presvlaenje, prevencija dekubitusa, išenje okoliša korisnika i dr....

 • Company DIVES RASADNIK I VRTOVI d.o.o. in Okoli
  16.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Sadnja, odravanje, postavljanje navodnjavanja, ureenje okoliša... Zvanje nije uvjet. Poeljno poznavanje rada sa runim alatom, kosilicom, trimerom......

 • Company DIVES RASADNIK I VRTOVI d.o.o. in Okoli
  16.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Sadnja, odravanje, postavljanje navodnjavanja, ureenje okoliša... Zvanje nije uvjet....

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Okoli
  16.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 5. Suradnika administrativna i ostala radna mjesta a) 1 izvršitelja/ica za radno mjesto IV. Vrste – spremaica, ugovor na odreeno vrijeme. Opis poslova: išenje i pranje unutarnjih prostora (podova, zidova, vrata, prozora, sanitarnih prostorija), zalijevanje i odravanje cvijea, odgovara za urednost i istou prostorija, brine za nabavku potrebnih sredstava za išenje, odnosi sve otpatke, odrava sredstva za išenje, prema potrebi isti okoliš, radi i druge poslove prema uputama neposrednog rukovoditelja, danim u skladu s naravi i vrstom rada. Uvjeti: Nia struna sprema ili osnovna škola, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Uz prijavu pod tokom 5. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis, • presliku domovnic...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Okoli Edit filters