Jobmonitor. Search results for Okoli

27 Jobs found

Used filters:
 • Okolix
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in Okoli
  26.02.2021

  Temeljem odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za popunu upranjenih sistematiziranih radnih mjesta 4. Radno mjesto III. vrste – tehniki suradnik u Zavod za istraivanje mora i okoliša, Zagreb, • 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme Uvjeti: 1. srednja struna sprema, kemijski tehniar, 2. iskustvo rada u laboratoriju, 3. iskustvo terenskog rada na uzorkovanju i obradi prirodnih uzoraka, 4. rad na raunalu i poznavanje standardnih raunalnih programa, 5. vozaka dozvola B kategorije. Prednost: • iskustvo rada na razliitoj analitikoj instrumentaciji, • znanje engleskog jezika, • spremnost za uenje autonomnog ronjenja za potrebe uzorkovanja. Radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca Uz prijavu na natjeaj treba priloiti; ivotopis (obvezno navesti e-...

 • Company VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Provoenje internog transporta rola papira, polu/proizvoda te utovara kamiona gotovom robom Kontinuirana kontrola kvalitete upakiranosti proizvoda Osiguravanje neprekidnog rada viliara kontinuiranim odravanjem istog Dolijevanje ulja, goriva, zamjena boca plina, biljeenje sati rada kod punjenja gorivom te potvrda vlastorunim potpisom Izvještavanje nadreenog o uoenim nedostacima Sudjelovanje u odravanju i išenju tvornice i okoliša Ostali zadaci iz djelokruga rada i odgovornosti, a po nalogu neposrednog rukovoditelja Pravovremeno i efikasno provoenje internog transporta u cilju ostvarenja uinkovitog protoka robe i isporuke ...

 • Company Institut za razvoj i međunarodne odnose in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Institut za razvoj i meunarodne odnose, Zagreb (dalje u tekstu: poslodavac), temeljem l. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017), l. 65. Statuta (proišeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljuje JAVNI NATJEAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno podruje interdisciplinarnih znanosti i tehnikih znanosti, polje temeljne tehnike znanosti u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj. Radni odnos se zasniva na pola radnog vremena (4 sata dnevno) na odreeno vrijeme do povratka radnice na puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/). Uvjeti: - ...

 • Company DIV GRUPA d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: -  praenje zakonske regulative vezane uz zaštitu na radu, zaštitu od poara i zaštitu okoliša - sudjelovanje u izradi poslovne strategije, te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca u dijelu koji se odnosi na zaštitu na radu, zaštitu od poara i zaštitu okoliša- udjelovanje u postupku izrade procjene rizika, pravilnika o zaštiti na radu i zaštiti od poara, plana evakuacije i spašavanja, uputa za rad na siguran nain i drugih akata iz podruja ZNR, ZOP i ZOK-a - unutarnji nadzor nad primjenom pravila ZNR, ZOP i ZOK-a - voenje brige o osposobljavanjima, lijenikim pregledima i o pravovremenom atestiranju radne opreme - prikupljanje podataka vezano uz ozljede na radu, te profesionalnim bolestima - sudjelovanje u nadzorima inspekcije ZNR, ZOP i ZOK-a - voenje propisane ...

 • Company DEPADANSA 'EMONIJA' in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: išenje smještajnih kapaciteta i nus prostorija po pravilima i uzancama struke -išenje okoliša i sanitarija po nalogu neposredno nadreenog -obavljanje pomonih poslova i pripremnih poslova u svezi obavljanja osnovnih poslova U obzir dolaze osobe sa završenom niom strunom spremom i osnovnom školom. ...

 • Company ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE, d.d. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - zaštita na radu - zaštita od poara - zaštita okoliša...

 • Company HOTELI VODICE d.d. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:Organizira rad odjela domainstva •Provodi nadzor nad istoom soba za goste, javnih podruja hotela i okoliša hotela •Sastavlja raspored rada djelatnika odjela domainstva •Redovito pregledava hotelske sobe, vodi inspekcijske liste za sobe i druga podruja •Usko surauje sa šefom recepcije vezano uz potrebe gostiju •Zaprimanje reklamacija gostiju i promtno rješavanje istih sukladno ovlastima •Vodi sve potrebne evidencije posteljine  ...

 • Company GUMIIMPEX - GRP d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:Poslovi istovara i utovara gumaPregled i sortiranje gumaMehaniko išenje i pranje gumaRad na stroju za vaenje eline ice iz gumaMontaa i demontaa felgiIspunjavanje tehnološke i kontrolne dokumentacijeRad po propisanim postupcima sigurnog rada i zaštite okolišaišenje i odravanje radnog mjesta, strojeva i alataIzvršavanje radova na osnovi internih propisa, postupaka i ciljevaIzvještavanje pretpostavljenihObavljanje i ostalih poslova po potrebi poduzea (u sluaju nastupanja izvanrednih okolnosti). Razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company JOZO , vl. Joza Đeveljekaj in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  RAD NA ODRAVANJU POSLOVNIH PROSTORA  POSLODAVCA , ODRAVANJE OKOLIŠA ...

 • Company DIVES RASADNIK I VRTOVI d.o.o. in Okoli
  24.02.2021

  Opis poslova: sadnja, odravanje, postavljanje navodnjavanja, ureenje okoliša... Zvanje nije uvjet. Poeljno poznavanje rada sa runim alatom, kosilicom, trimerom i sl. Jedan se radnik trai sa znanjem rada na bageru....

 • Company Meeting Point Hotelmanagement Croatia d. o. o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: – Dnevno odravanje i išenje okoliša, svih javnih površina hotela i zajednikih prostorija – Briga o opskrbi higijenskim potrepštinama u javnim prostorijama – Izvještavanje o nedostacima ili kvarovima – Ostali poslovi po uputama nadreenih u odjelu domainstvaPogodnosti:– dodaci na minuli rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad blagdanom – nagraivanje za natprosjene rezultate rada – osigurani smještaj, obroci i uniforma za rad...

 • Company EKO ARBORETUM d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Voditelj strunih poslova zaštite okoliša – 1 izvršitelj (m/) na neodreeno vrijeme Opis poslova radnog mjesta: • vodi i obavlja strune poslove u svezi provedbe programa, projekta i drugih aktivnosti iz podruja zaštite okoliša • prikupljanje, analiza i obrada podataka, te izrada opisa stanja okoliša • terenska istraivanja Uvjeti: • strunjak iz podruja neke od prirodnih ili biotehnikih znanosti s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša • uspješno završen diplomski sveuilišni studij kojim se stjee naziv magistar odnosno magistar inenjer odgovarajue struke ili uspješno završen specijalistiki diplomski struni studij kojim se stjee naziv struni specijalist inenjer odgovarajue struke • poloen struni ispit iz podruja zaštite o...

 • Company IZBOR-JANDRIĆ d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Odravanje istoe soba, zajednikih prostorija, okoliša....

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Okoli
  24.02.2021

  Opis poslova: upravljanje i nadzor nad organizacijom i radnim procesima, sudjelovanje u izradi troškovnika, planiranje resursa i sheduling istih u podruju rada, koordinacija izvoenja radova sa ostalim uesnicima u definiranom procesu, nadzor izvršenja radova sa stanovišta kvalitete i kvantitete, pregled i ovjera graevinskih knjiga i dokaznica mjera izvoaa graevinsko-obrtnikih radova, nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu, zaštita okoliša i nadzor nad sustavom kvalitete, praenje tehnologije iz podruja rada i predlaganje unapreenja za poboljšanje i edukacije radnika, korištenje strune literature i kataloga procesnih strojeva na engleskom jeziku, rad u SAP-u sukladno odobrenim ovlaštenjima (radni nalozi, zahtjevnice, SESovi...) UVJETI • VSS diplomirani inenjer graevine • 5 godina iskustva...

 • Company KAŠTIL SLANICA, vl. Damir Rogošić in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: išenje restorana i okoliša oko restorana....

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: strojobravarski poslovi na tekuem i investicijskom odravanju, rezanje materijala na optikom rezau, montiranje i varenje najsloenijih konstrukcija, instruktorski, strojobravarski i bravarski poslovi, "VT" vizualna kontrola zavarenih spojeva, "PT" penetranska kontrola zavarenih spojeva, rad na CNC plazma rezau i plinsko rezanje, poštivanje i primjena propisanih procedura i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe metalske struke s iskustvom rada na CNC rezanju pozicija plazme i plinskim rezanjem. Obavijest o zaštiti osobnih podataka: Društvo METALSKA INDUSTRIJA VARADIN d.d., Metalska ulica 2, 42000 Varadin (dalje: MIV d.d.), tijekom predmetnog natjeaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka, p...

 • Company HTP OREBIĆ D.D. in Okoli
  24.02.2021

  Opis posla: išenje i pospremanje  soba i ostalog prostora u hotelu kao i okoliša....

 • Company PEVEX d.d. in Okoli
  24.02.2021

  Od Vas oekujemo: • završili ste srednju školu • imate radnog iskustva na istim ili slinim poslovima • imate poloen struni ispit za kotlovniara • savjesni ste i sistematini te marljivi i predani poslu Kako e izgledati Vaš posao? • bit ete odgovorni za nadzor i odravanje instalacija • bit ete odgovorni za nadzor nad radom protupoarnih ureaja • bit ete odgovorni za nadzor i brigu o klima ureajima • vodit ete potrebne evidencije • radit ete na odravanju okoliša Kod nas e Vam se svidjeti jer: Osiguravamo strukturirano uhodavanje u posao. Nama je vano da ste zadovoljni i da imate priliku razvijati se. Potiemo profesionalnu i ugodnu radnu atmosferu. Stavljamo kvalitetnu suradnju, dijeljenje znanja i spremnost na pomo kolegama na prvo mjesto. Više o pogodnostima pogledajte na: Natjeaj za oglašeno...

 • Company POGON- RAPID in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša te pisanje izvješa o unutarnjem nadzoru, kao i koordinacija provedbe na nivou RS METALA.Osposobljavanje radnika za rad na siguran nain, osposobljavanje povjerenika i ovlaštenika poslodavca.Osposobljavanje radnika iz podruja zaštite od poara.Struna pomo poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te zaposlenicima u provedbi i unapreenju zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša.Iniciranje otklanjanja utvrenih nedostataka sa podruja zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša posredstvom poslodavca ili njegovih ovlaštenika,Ispunjavanje potrebne dokumentacije u sluaju ozljede na radu te analiza i praenje ozljeda na radu,Suradnja sa vanjskim institucijskim i slubama iz podruja zaštite na radu, ...

 • Company ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Struni suradnik za geologiju, geomorfologiju i vode u poslovima zaštite okoliša i upravljanja okolišem i prirodnim resursima - pripravnik. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapšljavanja....

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova - Izvoenje manje sloenih radova na izradi oplata, armatura, betonskih i ostalih graevinskih radova. •  Izvoenje  radova na izradi oplata, izvoenju armirakih, betonskih i ostalih graevinskih radova sukladno potrebi poslodavca •  Kontrola ispravnosti i voenje brige o sredstvima rada i opremi u maniri "dobrog gospodara" •  Upoznavanje nadreenih na nelogine radne postupke, te kršenje radne discipline i nepoštivanje mjera zaštite na radu •  Rad u skladu s mjerama sigurnosti i zaštite na radu, zaštite okoliša •  Voenje brige o ispravnosti alata, ureaja i ostale opreme Uvjeti •  NKV •  1 godina iskustva na istim ili slinim poslovima  •  Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada Prednosti: •  Vozaka dozvola (B kategorija)   ...

 • Company ADRIAINVEST - INŽENJERING d.o.o. Podružnica Biogra in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  ISTI HOTELSKE,SOBE/APARTMANE, SMJEŠTAJNE KAPACITETE TE OKOLIŠ I SANITARIJE , TE SVE OSTALE POSLOVE PO NALOGU POSLODAVCA...

 • Company EUROTRADE d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Mjesto rada:Prodajni centar Zagreb, Donji Stupnik, Gospodarska ulica 15 Opis poslova:Upravljanje i odravanje kotlovniceTekue odravanje svih instalacija: struja, voda, grijanje, hlaenje, i ostali sitni popravciOdravanje i ureenje okoliša poslovnog objekta: odravanje ivice, travnjaka, parkingaVrši kontrolu ispravnosti viliara i ostalih vozila, kao i ostalih sredstava za radPoslovi u skladištu -slaganje, komisioniranje i pakiranje robeUvjeti :Trogodišnja SSS tehnikog usmjerenja i 3 godine radnog iskustva u strucietverogodišnja SSS i 1 godina radnog iskustvaPoeljno – Poloen ispit za loaa centralnog grijanjaPosjedovanje vozake dozvole B kategorijePoeljne kompetencije:pedantnost u aurnom obavljanju poslova i radnih zadatakaspremnost na uenjesamostalnostodgovornostNudimo:ugodnu radnu...

 • Company OBITELJSKI DOM KAŠINA in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: briga o higijeni korisnika doma i okoliša....

 • Company Udruga 'Sunce' Split in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis radnog mjestaAsistira voditelju/ici programa i voditelju/ima projekta u provedbi aktivnosti projekata i uslugaPrati zakonodavstvo, strunu literaturu i istraivanja relevantna za program i projekte i pojedine aktivnosti.Sudjeluje u organizaciji i provedbi strunih istraivakih poslova na pitanjima vezanim uz gospodarenje otpadom i morski otpad, organizaciji i obradi podataka.Sudjeluje u izradi evaluacijskih alata i obradi nalaza, redovno i prema potrebi.Osmišljava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih aktivnosti na temu gospodarenja otpadom i morski otpad.Organizira, priprema i provedi edukacijske aktivnosti na temu gospodarenja otpadom i morski otpad za razliite ciljane skupine, posebice, studente i mlade, graane, predstavnike lokalne uprave, vlasnike turistikih objekata i dr....

 • Company GRADSKI BAZENI VARAŽDIN in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova radnog mjesta:obavlja košnju trave, ureivanje i odravanje okoliša na prostoru „Rekreativnog centra Aquacity“brine o ispravnosti sustava, strojeva i ureaja na prostoru „Rekreativnog centra Aquacity“obavlja potrebne popravke na instalacijama i zamjene neispravnih dijelovapo potrebi obavlja jednostavnije graevinske i soboslikarske popravke i radoveisti snijeg i vrši posipavanje solju na prilaznim prostorima i u okolišu zgradeizvršava ostale poslove po nalogu ravnatelja Uvjeti koje kandidat/kinja mora zadovoljavati:elektrotehniar/ka, strojarski/a tehniar/ka ili elektroniar/kapoznavanje rada na raunaluvozaka dozvola B kategorije Uz pismenu prijavu potrebno je priloiti:ivotopis sa osobnim podacima i podacima o radnom iskustvuPreslika svjedodbe o steenoj strunoj spremiElektroniki zap...

 • Company Impol-TLM d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  IMPOL – TLM d. o. o. Za proizvodnju i usluge Ulica Narodnog preporoda 12 Šibenik Tel.: 0038522 313 116 Mi smo inovativna, razvojno orijentirana tvrtka sa širokim spektrom vrhunskih aluminijskih poluproizvoda i proizvoda s ciljem uspješnog zadovoljavanja trišta razliitih zahtjeva. Svoj rast gradimo na temelju društvene odgovornosti i brige za naše zaposlenike. Usmjereni smo na rast i razvoj, i na taj nain gradimo skoro dvjesto godina staru tradiciju proizvodnje valjanih proizvoda. Naše temeljne vrijednosti su: inovativnost, marljivost, prilagodljivost, izvrsnost i lojalnost. IMPOL – TLM d. o. o., za proizvodnju i usluge iz Šibenika je dio grupacije IMPOL Slovenija. Osim u Šibeniku i Slovenskoj Bistrici, nalazimo se i u Srbiji, Sevojno. Radno mjesto: METALURŠKI RADNIK Traeno radnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Okoli Edit filters