Jobmonitor. Search results for Okoli

32 Jobs found

Used filters:
 • Okolix
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Okoli
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 5. Voditelj Odsjeka za sigurnost i zaštitu zdravlja, imovine i okoliša – 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: VŠS, struni ispit iz zaštite na radu i zaštite od poara, 5 godina radnog iskustva u struci, probni rad 3 mjeseca II. Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD in Okoli
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje školskog prostora i okoliša škole. Ugovor o radu sklapa se odlukom Ravnatelja do 60 dana....

 • Company PRO-PING d.o.o. in Okoli
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  SKLADIŠNI POSLOVI TELEKOMUNIKACIJSKOM OPREMOM - skladištenje proizvoda  - organizacija skladišta, rasporeda po prostoru, sustavno slaganje robe - zaprimanje robe - izdavanje robe - pakiranje, otpremanje i dostava robe kupcima - organizacija i koordinacija dinamike poslova prema hitnosti - briga o urednosti skladišta i okoliša - voenje skladišta, skladišnih poslova i papirologije - voenje evidencije ulaza i izlaza robe - ostali poslovi po nalogu poslodavca...

 • Company EXPLANTA MALI SERVISI j.d.o.o. in Okoli
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje okoliša, košnja trave, flaksanje, krenje i rušenje stabala, sadnja cvijea, manji graevinski radovi. Uz ivotopise molimo priloiti kopije svih postojeih dokaza o sposobnosti, kao i potvrdu HZMO-a. Prilikom prijave na natjeaj naznaiti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje. Kontaktirati e se iskljuivo oni kandidati koji uu u ui izbor....

 • Company ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O. in Okoli
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: pranje kamiona i odravanje okoliša...

 • Company IZVOR USLUGE ČIŠĆENJA VL. IVAN VUKIČEVIĆ in Okoli
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: išenje okoliša uredskog prostora i sanitarnog djela....

 • Company Dom MEDVEŠČAK ZAGREB in Okoli
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: vrši pospremanje, išenje i dezinficiranje svih prostora u Domu i soba korisnika kao i zajednikih prostorija korisnika, odrava i isti sve vrste podova, zidova, namještaja, vrata, ureuje, odrava i isti okoliš.., itd. Priloiti: 1. Kratak ivotopis 2. Molba 3. Dokaz o završenoj osnovnoj školi 4. Uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 30 dana raunajui od dana objave natjeaja) 5. Potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a Svi dokazi prilau se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predoiti e se izvornik. Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo te priloiti sve dokaze koji posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Za kandidate koji s...

 • Company Tommaris kreativa d.o.o. in Okoli
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: pomoni/a radnik/ca u hortikulturi – košnja trave, orezivanje ivice, ureenje okoliša, krenje zapuštenih terena. Poeljno znanje rukovanja motornom kosilicom, trimerom, motornom pilom i sl. ali nije preduvjet. Povremeno je ukljuen i tei fiziki rad - prenošenje teških strojeva, zemlje, ardinjera i slino. Osoba se prima u stalni radni odnos na puno radno vrijeme....

 • Company BILLIARD PLUS d.o.o. in Okoli
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: - išenje parkirališta, terase, travnjaka i okoliša - išenje liša i otpadaka - pranjenje kanti za smee - brisanje stolova i stolica Uvjeti; - rad od ponedjeljka do subote jednom tjedno po dogovoru - rad za: studenta/icu, umirovljenika/cu, honorarni posao - po dogovoru sadnja cvijea - oko 1-2 sata posla tjedno dok se ne napravi - po dogovoru šišanje ivice, košnja trave i drugi poslovi. Najave na telefone 01 6218824 ili 091 6636566...

 • Company MODRA ŠPILJA d.d. in Okoli
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: Ureenje okoliša, odravanje cvijea....

 • Company APARTMANI MEDENA D.D. in Okoli
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: išenje i spremanje apartmana i išenje okoliša Oekivani poetak rada od 01.05.2020....

 • Company LEONIDAS SECURITY d.o.o. in Okoli
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla:išenje i odravanje mobilnih kuica i okoliša u kampu Galeb. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BISTRA in Okoli
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: poslovi pripreme i serviranja obroka, išenje škole i okoliša škole...

 • Company Meeting Point Hotelmanagement d. o. o. in Okoli
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis posla: - Dnevno isti i odrava istou zajednikih prostorija - Odrava istoi kuhinjskih, restoranskih i ostalih prostorija - Prazni koševe u okolici objekta - Metenje, odravanje okoliša - Po nalogu Nadzornice pomae u išenju soba - Nadzornici je duna prijaviti  kvarove koje uoi u prostorijama koje isti - Obavlja ostale radne zadatke po nalogu Nadzornice Pogodnosti: -          rad na predivnoj lokaciji u poticajnom okruenju -          osigurani smještaj I obroci...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Okoli
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  IŠENJE, PRANJE I ODRAVANJE ZAJEDNIKIH PROSTORIJA I OKOLIŠA...

 • Company GALEB D.D. in Okoli
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje sanitarnog vora i okoliša kampa....

 • Company TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju in Okoli
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: košnja trave, odštopavanje cijevi, zamjena filtera, ureenje okoliša....

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Okoli
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: odravanje  istoe  pogona ,strojeva, alata, skupne ambalae i radnog okoliša odravanje sanitarnih prostora voenje evidencije išenja prema certificiranim sustavima pripomo u ostalim poslovima proizvodnje prema potrebi ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja....

 • Company ANAMARIJA-COMPANY d.o.o. in Okoli
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: • Poznavanje ISO 9001 i 22000, HACCP, FSCC, IFS, BRC • Planiranje, voenje i nadgledanje tehnološkog procesa • Unapreenje tehnološkog procesa • Kontrola kvalitete sirovina, ambalae i gotovog proizvoda • Razvoj novih proizvoda • Upravljanje internim kontrolno-razvojnim laboratorijem, dokumentiranje i obrada podataka • upravljanje HACCP timom • Voenje pratee dokumentacije implementiranih i certificiranih sustava ISO 9001, HACCP, FSSC 22000, IFS, BRC, HALAL, KOSHER, priprema internih i eksternih audita i sudjelovanje u istima • Praenje zakonske regulative te briga o usklaenosti poslovanja s istima, suradnja i komunikacija sa zakonodavnim tijelima te ovlaštenim vanjskim laboratorijima • Izrada i verifikacija deklaracija uz usku suradnju sa odjelom nabave i dizajna • Zaštita okoliš...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE in Okoli
  19.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis posla: odrava higijenu stambenih jedinica, radnih i zajednikih prostora i okoliš doma, sudjeluje u selidbi korisnika, odlae smee u odgovarajue posude, odrava zelene površine oko doma te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjela. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potraiti na sljedeoj poveznici: Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj kand...

 • Company MASSIVE PANELS d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis osnovnih poslova i odgovornosti: Rad u kotlovnicama tvornikog pogonaNadzor i odravanje instalacijaVoenje potrebnih evidencijaPrijava kvarovaRad u smjenama i vikendomOdravanje istoe pogona i kotlovniceOdravanje okoliša Potreban struni i osobni profil: srednjoškolasko obrazovanje, tehniki smjer: strojobravar/ica, bravar/ica, mehaniar/ka1 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovimaPoloen struni ispit za Rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacijeSavjesnost, sistematinost i odgovoran pristup posluMarljivost i predanost radnim zadacimaSposobnost rada u timuSposobnost funkcioniranja u kritinim situacijama....

 • Company BENKOVIĆ d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: upravljanje specijalnim vozilom za skupljanje otpada i sanacije okoliša KOD 95...

 • Company EXPLANTA GRUPA d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje okoliša, košnja trave, flaksanje, krenje, rušenje stabala, sadnja cvijea, manji graevinski radovi. Uz ivotopis molimo priloitikopije svih postojeih dokaza o sposobnosti, potvrdu HZMO-a o radnom stau i potvrdu o nekanjavanju. Prilikom prijave na natjeaj naznaiti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje. Kontaktirati e se iskljuivo oni kandidati koji uu u ui izbor....

 • Company DIVES RASADNIK I VRTOVI d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: Izrada i odravanje okoliša, postavljanje navodnjavanja. Zvanje nije uvjet....

 • Company PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. ČAKOVEC in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Razina obrazovanja: minimalno završena OŠ, KV, SSS Radno iskustvo: nije vano Poeljno: osnovno poznavanje rada na raunalu Putni troškovi plaeni u cijelosti (najviše do 1.000,00 kn) Svi zainteresirani kandidati mogu proslijediti svoje molbe na: - adresu: Perutnina Ptuj Pipo d.o.o. Rudolfa Steinera 7, 40000 akovec (s naznakom za Kadrovsku slubu) - na mail: ili - javiti se telefonski: 040 372-872, Nevenka Klanfar ili 098 434-785, Una Šipraga ili 099 247-0361, Karmen Bister - poslovoa sanitacije - osobno na porti Perutnine Ptuj Pipo d.o.o. radnim danom od 09:00 sati....

 • Company WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: pripremanje opreme za rad, upoznavanje s dnevnim zadacima, išenje javne površine i okoliša hotela, prijavljivanje izgubljenih/naenih stvari, otklanjanje otpatka s javnih površina i iz ureda,... Zamolbe slati na adresu: Hotel TUI BLUE Jadran, WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Draevice 35, 21325 Tuepi ili na e-mail: ...

 • Company MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Radi se na ureaju za proišavanje otpadnih voda; vodi se briga o stalnoj ispravnosti postrojenja; odgovara se za istou postrojenja, te redovnom odvozu nastalog otpada na lokaciji proistaa; obavljaju se popravci na postrojenju i crpnim stanicama, a pomae kod otklanjanja veih kvarova ili zamjena dotrajalih dijelova na postrojenju i crpnim stanicama; odgovara se za pravilnu upotrebu povjerenih ureaja i alata; obavljaju se poslovi na odravanju objekata i okoliša ureaja za prošišavanje otpadnih voda. Na natjeaj se mogu javiti kandidati tehnikih usmjerenja. Potrebno je 6 mjeseci iskustva na slinim poslovima. Uz pisanu zamolbu obaveza je dostaviti dokaz o strunoj naobrazbi i dosadašnjem radnom iskustvu. Zamolbe se šalju poštom na adresu Miholjaki vodovod d.o.o., P. Radia 99, 31540 Donji MIholjac....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Okoli
  16.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Opis poslova: poslovi odravanja prostora objekta, opreme, instalacija, poslovi išenja i ureenja okoliša. Napomena: Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog ratai lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti. ...

 • Company TURISTHOTEL d.d. in Okoli
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  opis posla: -iznajmljuje i naplauje gostima naselja sportske i plane rekvizite, vodi brigu o urednost i ispravnosti rekvizita i okoliša i sportskih terena...

 • Company TURISTHOTEL d.d. in Okoli
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  opis posla: obavlja sve pomone poslove na odravanju bazenskog kompleksa,isti okoliš, prilazne putove, zaduen za odvoz smea, brine se o urednom odravanju alata i ureaja za rad za koje je zaduen...

 • Company CEPANEC, obrt za uzgoj cvijeća, vl. Karmenka Cepanec, Doljan, Ulica bana Jelačića 12 in Okoli
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opis poslova: odravanje plastenika, košnja trave, ureenje okoliša. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije vaan - poeljna dozvola za upravljanje viliarom. ...

 • Company BOBAN LUXURY SUITES d.o.o. in Okoli
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje soba, apartmana i okoliša...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Okoli Edit filters