Jobmonitor. Search results for Opatija

2 Jobs found

Used filters:
 • Opatijax
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU in Opatija
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  OPIS POSLA: Rad na EU projektu. Sveuilište u Rijeci, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljuje NATJEAJ za izbor zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – struni suradnik u Centru za EU projekte, na projektu „AdriaAquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture“, u radni odnos na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica. Pristupnici moraju ispunjavati sljedee uvjete: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja nutricionizma, - odlino poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - odlino poznavanje operativnih sustava i raunalnih aplikacija (Windows, Office – Excel, Word, Power Point, Internet). Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: opširni ivotopis (potpisan), dokaz o steenoj odgovarajuoj strunoj spremi (u preslic...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OPATIJA in Opatija
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno puno radno vrijeme za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/ca I. vrste — 1 izvršitelj/ica Uvjeti :hrvatsko dravljanstvoVSS - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni socijalnog rada12 mjeseci radnog staa u strucipoloen struni/dravni ispitodobrenje za samostalan radprobni rad 3 mjesecada ne postoji zapreka iz lanka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“ RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19). Uz prijavu kandidati/kinje su duni priloiti:ivotopispresliku domovnicepresliku diplomepresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitupresliku odobrenja za obavljanje samostalnog radauvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Opatija Edit filters