Jobmonitor. Search results for Osijek

42 Jobs found

Used filters:
 • Osijekx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. lučke i skladišne djela in Osijek
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nexe Grupa je poslovni sustav od 16 tvrtki koje djeluju na podruju tri drave: Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Osnovna djelatnost Nexe Grupe je proizvodnja graevinskih materijala. Misija Nexe Grupe je postati vodei proizvoa graevinskih materijala u regiji, i to posebno u proizvodnji cementa, cigle, crijepa i betona. Luka tranzit Osijek d.o.o., lanica je Nexe Grupe i jedini je luki operater u meunarodnoj rijenoj luci Osijek. Nalazi se na desnoj obali Drave, samo 13 kilometara od uša Drave u Dunav. Plovni put rijeke Drave do Luke Tranzit Osijek nosi klasu plovnosti IV. Tradicija u obavljanju lukih i skladišnih djelatnosti dulja od 60 godina, blizina i odlina prometna povezanost Luke Tranzit Osijek s autocestom na koridoru Vc, meunarodnom Zranom lukom Osijek i eljeznikom infrastrukturo...

 • Company LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. lučke i skladišne djela in Osijek
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nexe Grupa je poslovni sustav od 16 tvrtki koje djeluju na podruju tri drave: Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Osnovna djelatnost Nexe Grupe je proizvodnja graevinskih materijala. Misija Nexe Grupe je postati vodei proizvoa graevinskih materijala u regiji, i to posebno u proizvodnji cementa, cigle, crijepa i betona. Luka tranzit Osijek d.o.o., lanica je Nexe Grupe i jedini je luki operater u meunarodnoj rijenoj luci Osijek. Nalazi se na desnoj obali Drave, samo 13 kilometara od uša Drave u Dunav. Plovni put rijeke Drave do Luke Tranzit Osijek nosi klasu plovnosti IV. Tradicija u obavljanju lukih i skladišnih djelatnosti dulja od 60 godina, blizina i odlina prometna povezanost Luke Tranzit Osijek s autocestom na koridoru Vc, meunarodnom Zranom lukom Osijek i eljeznikom infrastrukturo...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. - Odjel za fiziku in Osijek
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku - raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na Odjelu za fiziku u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Na Natjeaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/l7). Pristupnici Natjeaja, osim opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedee uvjete: • završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti • poznavanje rada na raunalu • radno iskustvo: 1 godina Uz Prijavu na Natjeaj pristupnici su obvezni priloiti: • ivotopis • preslik Domovnice • ovjerenu...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  23.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisujeNATJEAJ 1. za izbor jednog doktoranda u suradnikom zvanju asistenta i suradniko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroninih rana“ na odreeno vrijeme od etiri godine s punim radnim vremenomPristupnici na natjeaj moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici na natjeaj pod tokom 1. moraju ispunjavati obvezne uvjete: - završen sveuilišni diplomski studij raunarstva, elektrotehnike, matematike, fizike ili informatike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij matematike i informatike; - ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama ...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  23.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisujeNATJEAJ2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant u Zavodu za zajednike predmete na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za bolovanjePristupnici na natjeaj moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici na natjeaj pod tokom 2. moraju ispunjavati obvezne uvjete: - završen preddiplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili raunarstvo ili znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika - poznavanje rada na raunalu - jedna godina radnog iskustva u struci. Na mrenoj stranici Fakulteta naveden j...

 • Company I GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sukladno odredbama lanka 107. ravnatelj I.gimnazije Osijek, upanijska 4 oglašava N A T J E A J za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca matematike- na odreeno puno radno vrijeme od 20 sati u nastavi tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja – 1 (jedan) izvršitelj/ica UVJETI za zasnivanje radnoga odnosa: Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.,7/17. 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96. i 80/99.). Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su obvezni priloiti sljedeu dokumentaciju: ivotopispreslika dokaza o s...

 • Company I GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sukladno odredbama lanka 107. ravnatelj I.gimnazije Osijek, upanijska 4 oglašava N A T J E A J za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca makedonskoga jezika (model C) – na odreeno nepuno radno vrijeme 5 sati u nastavi tjedno - 1 (jedan) izvršitelj/ica UVJETI za zasnivanje radnoga odnosa: Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.,7/17. 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96. i 80/99.). Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su obvezni priloiti sljedeu dokumentaciju: ivotopispreslika dokaza o stupnju i vrsti stru...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Njegovatelj/ica- 2 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), SSS, osposobljenost za obavljanje polova njegovateljaprema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obr...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabilitator.prema Pravilniku o nainu i postupk...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za bolovanje Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabilitator.prema Praviln...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator za izvoenje nastave u kui - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabilitator.prema Pravi...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Domar/voza- 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), SSS tehnike struke,vozaka dozvola sa B, C i E kategorijom (profesionalni voza) prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja ...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator za izvoenje nastave u kui - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabi...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Sprema/ica- 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), SSS, NKV, osnovna školaprema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijekneposto...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Osijek
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: > komunikacija s korisnicima hrvatskog govornog podruja > komunikacija putem telefona, email-a i društvenih mrea > pruanje informacija o proizvodima i uslugama tvrtke klijenta > osiguravanje visoke razine kvalitete usluge i zadovoljstva korisnika. Uvjeti: > hrvatski jezik: razina L1 (materinji) > engleski jezik: razina A1 (osnovno znanje) > osnovno korištenje MS Office paketa > visok osobni standard za kvalitetu > razvijene prodajne i interakcijske vještine > pozitivan stav i elju za usavršavanjem i napredovanjem > samostalnost, motiviranost, organiziranost i otvorenost > snalaljivost u razliitim situacijama > orijentiranost na rezultat i kvalitetu > vještina aktivnog slušanja > uinkovita pismena i verbalna komunikacija > brzo i precizno rješavanje zadataka. Poslodavac nu...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek in Osijek
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Graevinski i arhitektonski fakultet OsijekraspisujeNATJEAJ za izbor i prijem1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja graevinarstvo na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenomSvi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici na Natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. stavkom 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i ...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek in Osijek
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIKIH ZNANOSTI OSIJEK raspisujeN A T J E A J za izbor i prijam1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na Katedri za fitopatologiju na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopustaPristupnici natjeaju pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH,...

 • Company ŠKOJO d.o.o. in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Asistent u prodaji gospodarskih vozila (m/) – OsijekOpis posla Administriranje dokumentacije vozila u prodajiBriga o lageru vozila – priprema za prodaju i isporukuAktivna podrška prodaji vozilaTehnika analiza vozila i nadogradnjiUvjeti- SSS ili više – prometna, tehnika ili srodne struke - poznavanje rada na raunalu - MS Office paket - znanje njemakog jezika u govoru i pismu (aktivno) - vozaka dozvola B ili C kategorije, vozako iskustvo 2 godine - poznavanje motornih vozila - radno iskustvo – poeljno na istim ili slinim poslovima, ali nije uvjet - organiziranost, odgovornost, savjesnost - sklonost timskom radu Ukoliko ste se prepoznali u gore traenom profilu i elite razvijati svoju profesionalnu karijeru u poticajnoj i profesionalnoj radnoj sredini, pošaljite nam svoj ivotopis do 31.01.2...

 • Company FUGICA, vl. Ivica Grgić in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomoni poslovi u suhoj gradnji. OBAVEZNO radno iskustvo na pomonim poslovima u montai suhe gradnje (knauf, rigips, amstrong). Radi se na prodruju Hrvatske (Zagreb, Pula, Split, Osijek). Osiguran prijevoz do radnog mjesta, smještaj i topli obrok. Kontakt telefon: 098 910 6003...

 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Zdravstvena ustanova Ljekarne Prima Pharme je najvei ljekarniki lanac koji broji više od 70 ljekarnikih jedinica širom Hrvatske. Svoje postojanje temeljimo na najvišim standardima ljekarnike struke. Stalnim razvojem svojih znanja i vještina te meusobnom povezanošu nastojimo svakodnevno stvarati i nadograivati sustav povjerenja s našim pacijentima.Za naš tim traimo: Farmaceut (M/) – OsijekGLAVNE ODGOVORNOSTI:Izdavanje lijekova na recept i bez receptaStruno savjetovanje pacijenataFarmaceutska skrbUVJETI:VSS, magistar farmacijeOdobrenje za samostalan radOrganizacijske i koordinacijske vještineMotiviranost, odgovornost i predanost posluProaktivnost i otvorenost prema novim izazovimaKomunikacijske vještine i sklonost timskom raduSve zainteresirane kandidate pozivamo da nam pošalju svoj ivotopis...

 • Company FINA in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  S  obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo 2 osobe za rad u Slavonskom Brodu u Poslovnici Slavonski Brod, Podrunica Slavonski Brod,  RC Osijek na radnom mjestu:   Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e:       - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV, - obavljanje kontrolne procese blagajnikog poslovanja, - prodaja Fininih proizvoda i usluga.   Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski smjer, - 8 mjeseci radnog iskustva, - poznavanje poslova platnog prometa (prednost), - iskustvo rada s klijentima (prednost), - usmjerenost na klijente i proaktivnost, - usmjerenost na detalje, - razvijene komunikacijske vještine ik...

 • Company FINA in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Donjem Andrijevcima i Slavonskom Brodu u Ispostavi Donji Andrijevci, Poslovnici Slavonski Brod, Podrunica Slavonski Brod,  RC Osijek na radnom mjestu:   Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e:       - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV, - obavljanje kontrolne procese blagajnikog poslovanja, - prodaja Fininih proizvoda i usluga.   Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski smjer, - 8 mjeseci radnog iskustva, - poznavanje poslova platnog prometa (prednost), - iskustvo rada s klijentima (prednost), - usmjerenost na klijente i proaktivnost, - usmjerenost na ...

 • Company STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Studio Moderna vodea je kompanija iz podruja marketinga i prodaje na teritoriju Centralne i Istone Europe. Prepoznati smo kao vrhunski strunjaci u izgradnji cijenjenih robnih marki i kreativni davatelji usluga direktnog marketinga diljem svijeta. Naš pozivni (call) centar uspješno posluje ve godinama, zahvaljujui najveim dijelom timu od preko 100 agenata koji su ovdje pronašli sigurnost radnih uvjeta te mogunost dobre zarade, stjecanja novih znanja i napredovanja. Radi širenja poslovanja i pokretanja novih projekata, pozivamo vas da nam se pridruite na radnom mjestu:AGENT/ICA U CALL CENTRU (m/) Osijek Nova lokacija : Eurodom Osijek – 3 kat Opis posla: • Aktivna prodaja proizvoda (Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Shark, Topshop) kroz telefonsku komunikaciju s kupcima • Administracija kontakata ...

 • Company IN PODMORNICA j.d.o.o. in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: animiranje djece u roendaonici. Mjesto rada Pavla Pejaevia 4, Osijek – prednost osobama s mjestom stanovanja u blizini mjesta rada. ...

 • Company FINA in Osijek
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobe za rad u Vukovaru u Poslovnici Vukovar, Podrunici Vukovar, RC Osijek na radnom mjestu: Djelatnik poslovnice – referent (m/) Vaši zadaci bit e: obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa,obavljanje trezorskih poslova,obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase,obavljanje poslova prijava u SIOV sustav,prodaja Fininih proizvoda i usluga. Od Vas emo oekivati:VŠSS/bacc. – ekonomski smjer,8 mjeseci radnog iskustva,usmjerenost na klijente,razvijene komunikacijske vještine,usmjerenost na detalje i proaktivnost,poznavanje poslova platnog prometa (prednost),iskustvo rada s klijentima (prednost),pasivno znanje engleskog jezika,poznavanje rada na raunalu (Word i Excel-osnovno),spremnost na rad u...

 • Company REZIDENCIJALNI DOM ZA STARIJE in Osijek
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: medicinska skrb za korisnike Doma. Mjesto rada: Osijek, Satnica....

 • Company REZIDENCIJALNI DOM ZA STARIJE in Osijek
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Pruanje zdravstvene njege korisnicima. Mjesto rada: Satnica i Osijek....

 • Company NKD MODA d.o.o. in Osijek
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova:prodava/ica u trgovini odjeom i artiklima za domainstvo. Potrebna zvanja: srednja ekonomska ili trgovaka škola. Kontakt kandidata s poslodavcem na e-mail: Molimo u mailu navesti Osijek....

 • Company NKD MODA d.o.o. in Osijek
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova:prodava/ica u trgovini odjeom i artiklima za domainstvo. Potrebna zvanja: srednja ekonomska ili trgovaka škola. Kontakt kandidata s poslodavcem na e-mail: Molimo u mailu navesti Osijek....

 • Company ŽITO d.o.o. in Osijek
  12.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Ostale informacije: Opis posla: hranidba, napajanje i pretjerivanje ivotinja; pomo veterinaru i veterinarskom tehniaru u obavljanju jednostavnijih zahvata na ivotinjama; pranje proizvodnih i ostalih objekata na farmi; kontrola stanja u proizvodnim objektima (ventilacija, grijanje, utrošak hrane i vode i sl.); jednostavniji poslovi na odravanju farme (košnja trave, išenje snijega i sl.) Uvjeti:  zainteresiranost za rad sa ivotinjama, spremnost na fiziki rad. Prednost za ovo radno mjesto imaju kandidati s radnim iskustvom u istim/slinim poslovima te kandidati koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje veterinarskog usmjerenja, no navedeno nije uvjet prijave - kod kandidata je najvanija motiviranost za rad u ovom podruju. Rad na jednoj od svinjogojskih farmi na podruju Slavonije i Baranje...

 • Company EUROKAMEN d.o.o. in Osijek
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Razina obrazovanja: KV ili program osposobljavanja. Opis poslova: strojarsko-bravarski poslovi na odravanju opreme. Probni rok 3 mjeseca. Mjesto rada: Osijek i Sarvaš....

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisujeNATJEAJza izbor: 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo u Zavodu za raunalno inenjerstvo i automatiku na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenuSvi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.). Svi pristupnici moraju ispunjavati i uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07., ...

 • Company SMART FLEX d.o.o. in Osijek
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vaše odgovornosti: • proaktivna prezentacija i prodaja telekomunikacijskih usluga telefonskim putem • precizno obavljanje administrativnih poslova vezanih uz pretprodajni i prodajni proces • sudjelovanje u izgradnji, razvoju i napretku cjelokupnog tima • odgovaranje na korisnike upite i rješavanje zahtjeva • odgovornost za ostvarenje postavljenih ciljeva • poznavanje tematike telekomunikacijskog poslovanja Što oekujemo: • minimalno srednjoškolsko obrazovanje • radno iskustvo u telefonskoj prodaji je prednost • izraene komunikacijske, prezentacijske i pregovarake vještine • razvijen interes prema telekomunikacijama i tehnologiji • izraen multitasking i poznavanje rada na raunalu Poslodavac nudi: • redovita fiksna primanja uz pokrivene troškove prijevoza • dodatne stimulativne bonuse uz jasa...

 • Company WEBER ESCAL d.o.o. in Osijek
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis poslova: distribucija reklamnih letaka....

 • Company AUTOPRAONICA MLAZ, vl. Marica Međugorac in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Opis poslova: runo pranje automobila u autopraonici "Mlaz". Uvjeti: poloen vozaki ispit "B" kategorije. Osobni dolazak na adresu: Sv. L. B. Mandia 107, Osijek od 8-17 sati. Sa sobom ponijeti ivotopis....

 • Company TÜV NORD CERT GmbH - Podružnica Slavonski Brod in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Uvjeti: Izvrsno znanje njemakog jezikaPoeljno znanje engleskog jezika u govoru i pismuPoznavanje rada na raunalu (MS Office Paket)Spremnost na timski rad Opis poslova: Obrada informacijaSamostalna komunikacija s partnerimaUnošenje podataka na Sharepoint-e ili u druge specifine baze podatakaProvjera dokumentacije Poslodavac nudi: Rad u stabilnom poduzeu s dugom tradicijomUvoenje u posao u poticajnoj okoliniInternacionalno radno okruenjeTrideset dana godišnjeg odmora Planirani poetak rada: 01.04.2020./ 01.05.2020. Radno mjesto: Osijek PRIJAVE Svoju zamolbu i ivotopis iskljuivo na njemakom jeziku pošaljite e-mailom na slijedeu adresu: ...

 • Company PLAVA TVORNICA d.o.o. in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pridrui se jednom od naših Web timova kao Frontend developer u Osijeku ili Virovitici! Tko smo? Plava tvornica je IT agencija koja se bavi dizajnom te razvojem mobilnih i web aplikacija za domaa i strana trišta (SAD, Australija, Engleska Kuvajt...). Neki od naših klijenata su: Index.hr, Career Centar, Agrivi, KONAR Institut, Pozdrav iz Zagreba, Strukturni fondovi, Plitvika jezera, Thoqui, Sheeel, Taw9eel. U uredima u Osijeku i Virovitici zapošljavamo preko 40 ljudi. Sav posao odraujemo timski i uz meusobnu podršku. Više o nama moeš saznati na te . Imamo više Web timova, a radimo na Custom projektima te Pimcore i Magento platformama. Što nudimo svojim zaposlenicima? Plaa na temelju iskustva i zalaganja, boinicePrilika za napredovanje na temelju uinka i kompetencijaOdabir ureda - Osije...

 • Company PLAVA TVORNICA d.o.o. in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pridrui se jednom od naših Web timova kao Backend developer u Osijeku Tko smo? Plava tvornica je IT agencija koja se bavi dizajnom te razvojem mobilnih i web aplikacija za domaa i strana trišta (SAD, Australija, Engleska Kuvajt...). Neki od naših klijenata su: Index.hr, Career Centar, Agrivi, KONAR Institut, Pozdrav iz Zagreba, Strukturni fondovi, Plitvika jezera, Thoqui, Sheeel, Taw9eel. U uredima u Osijeku i Virovitici zapošljavamo preko 40 ljudi. Sav posao odraujemo timski i uz meusobnu podršku. Više o nama moeš saznati na te . Imamo više Web timova, a radimo na Custom projektima te Pimcore i Magento platformama. Što nudimo svojim zaposlenicima? Plaa na temelju iskustva i zalaganja, boinicePrilika za napredovanje na temelju uinka i kompetencijaOdabir ureda - Osijek ili Virovitica2...

 • Company PLAVA TVORNICA d.o.o. in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pridrui se jednom od naših Web timova kao Backend developer u Osijeku ili Virovitici! Tko smo? Plava tvornica je IT agencija koja se bavi dizajnom te razvojem mobilnih i web aplikacija za domaa i strana trišta (SAD, Australija, Engleska Kuvajt...). Neki od naših klijenata su: Index.hr, Career Centar, Agrivi, KONAR Institut, Pozdrav iz Zagreba, Strukturni fondovi, Plitvika jezera, Thoqui, Sheeel, Taw9eel. U uredima u Osijeku i Virovitici zapošljavamo preko 40 ljudi. Sav posao odraujemo timski i uz meusobnu podršku. Više o nama moeš saznati na te . Imamo više Web timova, a radimo na Custom projektima te Pimcore i Magento platformama. Što nudimo svojim zaposlenicima? Plaa na temelju iskustva i zalaganja, boinicePrilika za napredovanje na temelju uinka i kompetencijaOdabir ureda - Osijek...

 • Company PLAVA TVORNICA d.o.o. in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pridrui se jednom od naših Web timova kao Frontend developer u Osijeku. Tko smo? Plava tvornica je IT agencija koja se bavi dizajnom te razvojem mobilnih i web aplikacija za domaa i strana trišta (SAD, Australija, Engleska Kuvajt...). Neki od naših klijenata su: Index.hr, Career Centar, Agrivi, KONAR Institut, Pozdrav iz Zagreba, Strukturni fondovi, Plitvika jezera, Thoqui, Sheeel, Taw9eel. U uredima u Osijeku i Virovitici zapošljavamo preko 40 ljudi. Sav posao odraujemo timski i uz meusobnu podršku. Više o nama moeš saznati na stranici karijera te portfolio stranici.Imamo više Web timova, a radimo na Custom projektima te Pimcore i Magento platformama.Što nudimo svojim zaposlenicima? Plaa na temelju iskustva i zalaganja, boinice Prilika za napredovanje na temelju uinka i kompetencija Oda...

 • Company VODOVOD-OSIJEK D.O.O. in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Temeljem lanka 28. stavak 1.  Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od  20. srpnja 2019. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje   JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme   Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek   Naziv radnog mjesta: RADNIK NA OITAVANJU VODOMJERA                                        tri (3) izvršitelja   Organizacijska cjelina: Sluba obrauna i naplate vodnih usluga, Odjel tehnike operative Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme   Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo: SSS iskustvo nije bitno   Opis poslova i odgovornosti: oitavanje stanja vodomjera i dostavljanje rauna korisnicima za vodne usluge kontroliranje ispravnosti rada vodomjera, ventila i plombe otklanjanje nepravilnosti u radu svakodnevno uvoenje...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Osijek
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis poslova: pribavljanje novih stranaka, kreiranje najbolje ponude za stranke, prodaja polica osiguranja, briga o korisnicima osiguranja. Znanje stranih jezika nije uvjet, nego prednost. Prijave slati s napomenom: "prodajni predstavnik". Mjesto rada Osijek....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Osijek Edit filters