Jobmonitor. Search results for Osijek

77 Jobs found

Used filters:
 • Osijekx
Displaying 1-50 of 77 results.
 • Company DEKRA d.o.o. in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. agencija je za privremeno zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju. Osnovana je od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio internacionalne korporacije DEKRA SE koja broji 44.000 djelatnika i ima urede u više od 50 drava svijeta. Za našeg Klijenta traimo motiviranu i odgovornu osobu za rad na poziciji: Manevrist (m/) Mjesto rada: Osijek ODGOVORNOSTI:Rukovanje manevrom eljeznikog prometa, postava vagonskih kola, odravanje lokomotive i skretnica UVJETI:Zvanje manevristIskustvo rada u eljeznikom prometu Molimo zainteresirane da se prijave do 30. rujna 2020. na e-mail ili telefon: ili 031 283 083 Napomena: Samo kandidati ueg izbora bit e kontaktirani. Ostale prijave pohranjujemo u DEKRA bazu kandidata. Z...

 • Company Saponia d.d. in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: - Zagreb: preuzimanje robe u skladištu i prijevoz prema zadanim linijama kupcima, komisioniranje robe, kontrola i predaja povrata - Osijek: preuzimanje robe, meugradski i meunarodni prijevoz gotove robe i sirovina utovar i istovar robe, povratne ambalae, POS materijala - odravanje vozila Kvalifikacije: - SSS Voza motornog vozila - Vozaka dozvola kategorije C, C+E i kod 95 - sa ili bez radnog iskustva Što nudimo: - redovita i sigurna primanja - plaene sve dodatke za prekovremeni rad ili rad izvan 1. smjene - plaeni troškovi javnog prijevoza - svi Saponijini zaposlenici ostvaruju pravo na boinicu, dar za djecu i druge pogodnosti Potrebna dokumentacija za prijavu: - ivotopis - preslika svjedodbe o završenoj razini obrazovanja - vozaka dozvola - preslika dokaza o radnom iskustvu, t...

 • Company Saponia d.d. in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslapreuzimanje robe, meugradski i meunarodni prijevoz gotove robe i sirovinautovar i istovar robe, povratne ambalae, POS materijalaodravanje vozilaKvalifikacijeSSS Voza motornog vozilaVozaka dozvola kategorije C, C+E i kod 95sa ili bez radnog iskustvaPoslodavac nudiredovita i sigurna primanjaplaene sve dodatke za prekovremeni rad ili rad izvan 1. smjeneplaeni troškovi javnog prijevozasvi Saponijini zaposlenici ostvaruju pravo na boinicu, dar za djecu i druge pogodnostiPotrebna dokumentacija za prijavuivotopispreslika svjedodbe o završenoj razini obrazovanjavozaka dozvolapreslika dokaza o radnom iskustvu, te eventualnim dodatnim znanjima i vještinamaPrijave na: Saponia d.d. Natjeaj za vozaa M.Gupca 2 31000 Osijek Ili na e-mail s naznakom „Natjeaj za vozaa“. ...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 3 moraju ispunjavati obvezni uvjet:završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo Kandidatima natjeaja pod tokom 3 dodatno e se vrednovati:iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projektaposlovi iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništvamotiviranost za rad na projektuostvarena priznanja, nagrade i sl.sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu, rad na proj...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 2 moraju ispunjavati obvezni uvjet:završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja raunarstvo Kandidatima natjeaja pod tokom 2 dodatno e se vrednovati:iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projektaposlovi iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništvamotiviranost za rad na projektuostvarena priznanja, nagrade i sl.sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu, rad na proj...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 1 moraju ispunjavati obvezni uvjet:završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja raunarstvo Kandidatima natjeaja pod tokom 1 dodatno e se vrednovati:iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projektaposlovi iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništvamotiviranost za rad na projektuostvarena priznanja, nagrade i sl.sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu, rad na projek...

 • Company PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u dravnu slubu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu (Narodne novine, broj 27/20), lanka 49.a Zakona o izvršavanju dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/360, URBROJ: 514-03-01-02/6-20-3 od 20. kolovoza 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/39, URBROJ: 513-05-01-20-2 od ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: b) Voditelj Pododsjeka za udruge i socijalne potpore - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)magistar struke u podruju društvenih ili humanistikih znanostinajmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaorganizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Pododsjekomosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjaiskustvo u obavljanju sloenijih i odgovornih poslova ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 7. Upravni odjel za poljoprivredu: Viši struni suradnik za projekte u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište - vjebenik u Odsjeku za poljoprivredu - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)magistar inenjer poljoprivredne strukebez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci) Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika. Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni r...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 2.Upravni odjel za zajednike poslove: b)Konobar u Pododsjeku za pomono-tehnike poslove - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) - srednja struna sprema ugostiteljske struke    Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, osim za prijam vjebenika. Vjebenici se primaju u slubu na odreeno vrijeme od dvanaest mjeseci radi obavljanja vjebenike prakse. Pored gore navedenih poseb...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 2.Upravni odjel za zajednike poslove: a)Viši struni suradnik za ljudske potencijale u Odsjeku za ljudske potencijale - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) magistar pravanajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni ispit Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika. Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, osi...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta:   1.Tajništvo upanije: a)Konobar u Kabinetu upana - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) srednja struna sprema ugostiteljske struke  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, osim za prijam vjebenika. Vjebenici se primaju u slubu na odreeno vrijeme od dvanaest mjeseci radi obavljanja vjebenike prakse. Pored gore navedenih posebnih uvjeta za svako radno mjesto, osoba k...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 1.Tajništvo upanije: a)Referent za tehniku pripremu dokumentacije sjednica u Pododsjeku za informiranje i tehniku pripremu - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike ili ope strukenajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni ispit Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika. Prijam u slubu se o...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: a)Matiar u Pododsjeku za dravne matice - 3 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Našice - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima poloen dravni struni ispit  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjes...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 4.Upravni odjel za prostorno ureenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša: Viši struni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo u Pododsjeku za prostorno ureenje i graditeljstvo – 2 izvršitelja (mjesto rada: Beli Manastir - 1, Valpovo -1) magistar ili struni specijalist inenjer arhitekture ili graevinarstva najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanja i preglednicima grafikih dijelova pros...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: b)Matiar - vjebenik u Pododsjeku za dravne matice - 4 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Donji Miholjac - 1, Valpovo - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci)  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni ra...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: c) Referent za administrativne poslove u Pododsjeku za udruge i socijalne potpore – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)srednja struna sprema upravnog, opeg ili drugog odgovarajueg smjeranajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimakomunikacijske vještine potrebne za rad sa strankama i sposobnost obavljanja tajnikih poslovaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni is...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: b)Matiar - vjebenik u Pododsjeku za dravne matice - 4 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Donji Miholjac - 1, Valpovo - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci)  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni ra...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: b)Matiar - vjebenik u Pododsjeku za dravne matice - 4 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Donji Miholjac - 1, Valpovo - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci)  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni ra...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: a)Matiar u Pododsjeku za dravne matice - 3 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Našice - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima poloen dravni struni ispit  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjes...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6.Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: a) Savjetnik za zdravstvo u Odsjeku za zdravstvo – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) magistar struke u podruju društvenih ili humanistikih znanosti najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima komunikacijske vještine potrebne za obavljanje povjerenih mu poslova osposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanja iskustvo u obavljanju sloenijih i odgovornih poslova u struci poloen dravni struni ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 4.Upravni odjel za prostorno ureenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša: Viši struni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo u Pododsjeku za prostorno ureenje i graditeljstvo – 2 izvršitelja (mjesto rada: Beli Manastir - 1, Valpovo -1) magistar ili struni specijalist inenjer arhitekture ili graevinarstva najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanja i preglednicima grafikih dijelova pros...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 5.Upravni odjel za obrazovanje: Struni suradnik za investicije u Pododsjeku za decentralizirane funkcije i investicije u školstvu – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) sveuilišni ili struni prvostupnik graevinske struke najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanja poloen dravni struni ispit  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja ...

 • Company EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na Katedri za kvantitativne metode i informatiku na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pod tokama 1. i 2. pored uvjeta propisanih lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07.,...

 • Company EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor 3. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavnom zvanju višeg predavaa i nastavnom radnom mjestu višeg predavaa iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na Katedri interdisciplinarnih kolegija na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pod tokom 3. pored uvjeta propisanih lankom 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH...

 • Company EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane raunovodstvo na Katedri za financije i raunovodstvo na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pod tokama 1. i 2. pored uvjeta propisanih lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11.,...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA BIOLOGIJU raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pristupnici na natjeaj, osim opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19.) moraju ispunjavati i sljedee uvjete:završen preddiplomski sveuilišni studij iz podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija ili diplomski/dodiplomskisveuilišni studij iz podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija i /ili kemija ili iz podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja biotehnologija ili prehrambena tehnologijapoznavanje rada na raunalu Na mrenoj stranici Sveuilišta Josipa Jurja...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 2.jednog doktoranda/doktorandicu na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ”Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje sloenih scena”, po natjeaju HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraivaa – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na odreeno vrijeme od etiriju (4) godine u punom radnom vremenu  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokama 2 p...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 3.dva zaposlenika/zaposlenice u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja raunarstvo, na projektu „IoT – polje: Ekosustav umreenih ureaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi“ (KK.01.1.1.04. 0108),  EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 12. oujka 2023. godine  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17....

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i na suradniko radno mjesto asistenta iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na odreeno vrijeme u punom radnom vremenuSvi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokama 1 pored uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka U...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 8.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlaeg istraivaa (Istraiva za sigurnost i komunikacije) za rad na projektu "Istraivanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje poara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propi...

 • Company STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Studio Moderna vodea je kompanija iz podruja marketinga i prodaje na teritoriju Centralne i Istone Europe. Prepoznati smo kao vrhunski strunjaci u izgradnji cijenjenih robnih marki i kreativni davatelji usluga direktnog marketinga diljem svijeta. Naš pozivni (call) centar uspješno posluje ve godinama, zahvaljujui najveim dijelom timu od preko 100 agenata koji su ovdje pronašli sigurnost radnih uvjeta te mogunost dobre zarade, stjecanja novih znanja i napredovanja. Radi širenja poslovanja i pokretanja novih projekata, pozivamo vas da nam se pridruite na radnom mjestu: AGENT/ICA U CALL CENTRU (m/) Osijek Nova lokacija : Eurodom Osijek – 3 kat Opis posla:Aktivna prodaja proizvoda (Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Shark, Topshop) kroz telefonsku komunikaciju s kupcimaAdministracija kontakata i nar...

 • Company PRESING d.o.o. in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje gradilišta - visokogradnja. Mjesto rada: Osijek i okolica. Uvjeti: najmanje 5 godina radnog iskustva u visokogradnji,poloen struni ispit,poznavanje rada na raunalu (AutoCad, Office)poznavanje graevinske dokumentacije (Gra. dnevnik, Gra. knjiga...)samostalnost u poslu,organizacijska sposobnost i timski rad. Poslodavac nudi:automobil na korištenje 0-24prijenosno raunalo za potrebe poslastimulativna plaaugodna radna atmosfera....

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 9.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto administrativno-financijski voditelj projekta (projekt koordinator) na projektu „RCK-ELPROS, ESF – Poziv: „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i raunalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ referentna oznaka: UP.03.3.1.04., u radni odnos na odreeno vrijeme na 50% radnog vremena dok traje financiranje projekta, a najdulje do 06. prosinca 2023. godine.Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 9, osim opih uvjet...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje   NATJEAJ za izbor: 6.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlaeg istraivaa (Istraiva za autonomno kretanje mobilnog robota) za rad na projektu "Istraivanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje poara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godineSvi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor i prijam: 5.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremaica) u Uredu za tehnike poslove u Tajništvu Fakulteta elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu uz uvjet probnog radaSvi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 5, osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, duni su ispunjavati i sljedei uvjet: završeno osnovno obrazovanje.Kandidati natjeaja pod tokom 5 uz pisanu prijavu na natjeaj, moraju dostaviti: ivotopis; izvornik ili ovjeren...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 7.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlaeg istraivaa (Istraiva za obradu slike) za rad na projektu "Istraivanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje poara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom ...

 • Company Osnovna škola Svete Ane u Osijeku in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br., 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Osnovna škola Svete Ane u Osijeku raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Uitelj/ica matematike i informatike - 1 izvršitelj/ica - odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)- zamjena za roditeljski dopust Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovan...

 • Company Osnovna škola Svete Ane u Osijeku in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Osnovna škola Svete Ane u Osijeku raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Uitelj/ica njegovanja albanskog jezika i kulture - neodreeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja ...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

    SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK   raspisuje   N A T J E A J   za izbor     na Zavodu za integrativnu medicinu   - jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, za rad na neodreeno vrijeme s 50% radnog vremena   Kandidati, pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom ...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU - Odjel za kemiju in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 112-03/20-02/09 URBROJ: 2158-60-60-20-20-04 Osijek, 16. rujna 2020. SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA KEMIJU raspisuje NATJEAJ za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstveno podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opu, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu („Narodne Novine“ br. 93/14,i 127/17 i 98/19). Pristupnici natjeaja uz uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne Novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/0...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU    raspisuje NATJEAJ   za izbor   jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-struni referent za poslijediplomske studije u Doktorskoj školi u rektoratu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)  Svi kandidati  Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati pored opih uvjeta propisanih Zakonom o radu duni ispunjavati i sljedee uvjete: završena srednja škola, poznavanje rada na raunalu šest (6) mjeseci radnog iskustvaNa mrenoj stranici Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku naveden je opis poslova radnog mjesta III. vrste strunog referenta za poslijediplomske studije Uz prijav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA in Osijek
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek, ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana Osijek raspisuje NATJEAJ za radno mjesto voditelja/ice raunovodstva: – odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za rodiljni/roditeljski dopust – 1 izvršitelj Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), kandidati sukladno Pravilniku o radu OŠ Frana Krste Frankopana Osijek moraju imati završen najmanje diplomski sv...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju 1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena. Kandidati Natjeaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje i suradniko radno mjesto poslijedoktoranda duni su ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane lankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Na...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 26 sati tjedno i na odreeno vrijeme za izvoenje nastave u kui 14 sati tjedno Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18),VSS, sukladno l. 23. Pr...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i na suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati Natjeaja pod tokom 1. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 13...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – strunog suradnika za raunovodstvene poslove u Uredu za raunovodstveno-financijske poslove u Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme privremene odsutnosti) Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati Natjeaja pod tokom 2. su, pored opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, duni ispunjavati i sljedee uvjete:završen diplomski sveuilišni ili dodiplomski sveuilišni studij ekonomije (mag. oec./dipl. oec.)jedna godina radnog iskustva u struci. Na mrenoj stranici Fakulteta u nastavku...

 • Company MUZEJ SLAVONIJE in Osijek
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju izdane Suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/20-01/0606; URBROJ: 532-02/1-20-02 od 31. srpnja 2020. godine), lanka 36. Statuta Muzeja Slavonije, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Muzeja Slavonije, ravnatelj Muzeja Slavonije, Denis Detling, prof. raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos jednog (1) zaposlenika radi popunjavanja sljedeeg radnog mjesta u: TEHNIKOJ SLUBI Muzeja slavonije 1) SPREMA/SPREMAICA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Uvjeti: - NSS – završena osnovna škola - rad na neodreeno vrijeme Uz pisanu prijavu kandidat treba obvezno priloiti:ivotopis, vlastoruno potpisan, navesti svoje kontakt podatke (broj telefona ili e mail adresu);presliku svjedodbe o...

 • Company AUTOPRIJEVOZNIK TOMISLAV MAUERMAN in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: distribucija robe po trgovinama na relaciji Osijek - Slavonski Brod. Uvjeti: C kategorija, COD 95, digitalna kartica vozaa....

 • Company Muzej likovnih umjetnosti in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 22. stavak 3. toka 14. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i nainu rada te sistematizaciji radnih mjesta u Muzeju likovnih umjetnosti i Izmjenama i dopunama istog Pravilnika, ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti, raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta 1. Struni suradnik za poslove marketinga, promidbe i odnosa s javnošu – 1 izvršitelj (m/) na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci u Muzeju likovnih umjetnosti Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19), kao i sljedee uvjete:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Osijek Edit filters