Jobmonitor. Search results for Other

3354 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 3354 results.
 • Company KRAGIĆ PLUS d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  PRODAJA SANITARNE OPREME TE ZIDNIH I PODNIH PLOICA U SALONU...

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  VODITELJ GRAENJA...

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLA: Voenje graevinske dokumentacije, graevinske knjige, izrada troškovnika...

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad na graevinskom stroju (bager,rovokopa i sl.)...

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: zidarski, tesarski i armiraki radovi u graditeljstvu; rezanje, vezanje i ugraivanje armature u betonske konstrukcije; zidarski radovi na visokogradnji i niskogradnji; betoniranje; montaa i demontaa oplate. Ostali uvjeti: timski rad i fleksibilnost; visok stupanj motivacije i angairanosti; spremnost na terenski rad (podruje R Hrvatske)....

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: organizacija izvoenja radova prema projektnoj dokumentaciji i Zakonu o gradnji; samostalno voenje radova na gradilištu; izvoenje i dokumentiranje graenja po ugovoru; izrada, realizacija i praenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta; izvoenje radova s vlastitim resursima i s podizvoaima; organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova; voenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige; obraun i kontrola obrauna podizvoaa. Ostali uvjeti: poloen struni ispit iz podruja graevinarstva (ovlašteni voditelj graenja); samostalnost i inventivnost u rješavanju problema; organizacijske vještine; timski rad i fleksibilnost; spremnost na uenje i usavršavanje; visok stupanj motivacije i angairanosti; preciznost, odgovornost, predanost....

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - elektromontani radovi na izgradnji i odravanju SN i NN distribucijske mree i objekata (trafostanice, nadzemne mree, kabelske mree, dalekovodi...) - elektromontani radovi u industrijskim i elektroenergetskim postrojenjima - povremeni elektroinstalaterski radovi - rad na visini - povremeni terenski rad...

 • Company Mbanq d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad na razvoju softverskih rješenja, implementaciju rješenja prema zahtjevima korisnika, poticajna primanja i napredak u skladu s rezultatima rada, rad na izazovnim i velikim projektima, mogunost trajnog usavršavanja i razvoja. Uvjeti: Završena SSSOdlino poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu);Poznavanje SQL baza podataka;Poznavanje C# programskog jezika;Prednost je poznavanje financijske matematike;Poznavanje engleskog jezika je obavezno, a svih drugih je prednost;Zainteresiranost za rad u startapu ija rješenja unapreuje bankarsku industriju....

 • Company A2 TECH d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:izrada sadraja za klijente iz raznih industrijakreiranje sadraja koji se dijele na društvenim mreamavoenje social media accounta Kompetencije:inovativnostotvorenost prema novim tehnologijama Druga znanja:Officedigital i social mediaphotoshop,alati za dizajn,3d modeliranje Vano: molimo da se na natjeaj javljaju samo kandidati koji imaju potrebna znanja za traeno radno mjesto. . ...

 • Company DELICIJA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Radno mjesto je trgovina sa mješovitom robom (mini market). Poeljno je da kandidat/kinja imaju radnog iskustva. U prijavi na mail obavezno navesti grad za koji se prijavljujete. ivotopise slati u obliku word ili pdf dokumenta....

 • Company GRAFIČKI STUDIO G, vl. Davor Grgić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Traimo djelatnika za samostalno obavljanje bravarsko-strojobravarskih poslova! - Potrebno je znanje korištenje aparata za zavarivanje. - Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet. Nudimo: - stimulativan posao u dinaminom okruenju, redovita primanja, rad u kvalitetnom timu. - rast primanja sukladno rezultatima-napredku. Mogu je dogovor za rad na pola radnog vremena....

 • Company ELKOS AUTOMATIKA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Izvoenje elektroinstalaterskih radova. ...

 • Company DA - NI - MA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: voza tegljaa s poluprikolicom, prijevoz drvne sirovine....

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLA: Zaprimanje i otpremanje robe sa skladišta, voenje evidencije....

 • Company AUTOPRIJEVOZ STOLNIK, DONJE LADANJE in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: prijevoz robe hladnjaom u meunarodnom prijevozu (zemljama EU). Uvjeti: - voza/vozaica teretnih vozila, - poeljno je najosnovnije znanje njemakog ili engleskog jezika (razina A1), - potreban je KOD 95 i digitalna kartica vozaa, - poeljan ADR ali nije uvjet za zapošljavanje. Za kandidiranje je potrebno priloiti zamolbu i ivotopis....

 • Company A MAT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: vršenje uplata i isplata i ostali blagajniki poslovi u automat klubu...

 • Company A MAT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: vršenje uplata i isplata i ostali blagajniki poslovi u automat klubu...

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: organizacija izvoenja strojarskih radova prema projektnoj dokumentaciji (grijanje, hlaenje, ventilacija); izrada graevinske knjige i mjesenih situacija; praenje izvoenja radova na gradilištu - izrada tehnike dokumentacije; izrada kalkulacija u fazi nuenja; komunikacija i suradnja s ostalim sudionicima u gradnji.Ostali uvjeti: poeljno - ovlašteni voditelj graenja ; samostalnost i inventivnost u rješavanju problema; proaktivnost: organizacijske vještine; timski rad i fleksibilnost; spremnost na uenje i usavršavanje; visok stupanj motivacije i angairanosti; preciznost, odgovornost, predanost....

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi elektriara u industrijskim i elektroenergetskim postrojenjima, u zgradarstvu, u petrokemijskoj industriji. Ostali uvjeti: prednost poloen PEX, tehnika pismenost (itanje el. shema, projekata, uputa...); spremnost na terenski rad (radi se na podruju cijele R Hrvatske); timski rad i fleksibilnost; visok stupanj motivacije i angairanosti; preciznost, odgovornost, predanost....

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: organizacija izvoenja radova prema projektnoj dokumentaciji i Zakonu o gradnji; izrada graevinske knjige i mjesenih situacija; terensko ispitivanje i puštanje u pogon; izrada ispitnih izvještaja/protokola; koordinacija s ostalim sudionicima u gradnji.Ostali uvjeti: poeljno - ovlašteni voditelj graenja; samostalnost i inventivnost u rješavanju problema; proaktivnost; organizacijske vještine; timski rad i fleksibilnost; spremnost na uenje i usavršavanje; visok stupanj motivacije i angairanosti; preciznost, odgovornost, predanost....

 • Company DA - NI - MA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: voza C i E kategorije za domai prijevoz....

 • Company MP-SB d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: bravarski poslovi; rezanje cijevi. Radi se u Slavonskom Brodu i SR Njemakoj. Radnici koji e raditi u inozemstvu zapošljavat e se kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava terenski dodatak....

 • Company MP-SB d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: zavarivanje argon, elektro, sigma postupkom. Radi se u Slavonskom Brodu i SR Njemakoj. Radnici koji e raditi u inozemstvu zapošljavat e se kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava terenski dodatak....

 • Company MP-SB d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: cjevarski poslovi. Potrebno je poznavanje izometrije. Radi se u Slavonskom Brodu i SR Njemakoj. Radnici e se zapošljavati kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava terenski dodatak....

 • Company MP-SB d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: elektriarski poslovi na brodovima i u industriji. Radi se u Slavonskom Brodu i SR Njemakoj. Radnici koji e raditi u inozemstvu zapošljavat e se kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava terenski dodatak....

 • Company OBITELJSKI DOM Predstavnik Marina Lukić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: njega i briga o korisnicima u zdravstvenoj zaštiti, organiziranje i pruanje zdravstvene njege, primjena intravenske terapije, sudjelovanje, nadzor i odgovaranje za provoenje dnevne terapije. ...

 • Company GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Ukopi i odravanje groblja i objekata....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA ŠIBENIK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninia 27 KLASA: 112-03/21-01/07 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Jurja Dalmatinca, ravnatelj raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj razredne nastave(1 izvršitelj/ica) odreeno puno radno vrijeme(mjesto rada Šibenik), do povratka djelatnice sa bolovanja UVJETI: opi uvjet prema Zakonu o r...

 • Company OBITELJSKI DOM GRADAC in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: njega i pomo korisnicima domakupanje korisnikapomo pri hranjenju, oblaenju, presvlaenju i zadovoljenju drugih osnovnih potreba korisnika domaodravanje istoe Doma ...

 • Company IZO D.O.O. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Dnevna dostava proizvoda na podruju Istarske upanije....

 • Company MARN INŽENJERING d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: e koordinacija radova na gradilištu, priprema graevinske knjige, voenje graevinskog dnevnika, briga o  ugradbenim materijalima, rokovima isporuka materijala i opreme, rokovima i nainu izvoenja radova, komunikacija sa nadzornim inenjerima i dr.  Mjesto rada: uglavnom podruje Varadinske upanije, povremeno i okolne upanije (dnevne migracije). Osigurano slubeno vozilo za obavljanje posla....

 • Company PRESS d. o. o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad sa strankama, rezervacija smještajnih objekata i sl....

 • Company DIAMANT SERVIS, vl. Suada Avdi in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: išenje sanitarnih vorova...

 • Company DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla : obavlja sve fizike poslove u vinogradu,ree lozu, suhi i zeleni rez, plijevi i povezuje lozu,obavlja prskanje i natapanje vinograda,obavlja berbu groa i otpremu do vinarije,vrši utovar i kompostiranje komine za gnojidbu vinograda,za svoj rad neposredno je odgovoran poslovoi u vinogradima....

 • Company LUCE PRODUKT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:upravljanje i rukovanje viliarompriprema, slaganje i kontrola robeutovar, prijevoz i istovar tereta viliarom u proizvodnom pogonu Uvjeti: - srednja škola bez obzira na smjer - prednost - struna osposobljenost za upravljanje viliarom. ...

 • Company DONDO, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, DINKO ŠTEFANČIĆ, KRŠINCI, BR.RADIĆA 65 in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad na strojevima za obradu drveta. Mogunost zapošljavanja na neodreeno....

 • Company NOVA VITA USLUGE d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: - blagajniki poslovi - ugostiteljski poslovi - briga o istoi kluba - voenje evidencije u skladu sa propisanim procedurama - rad sa automatima za igre na sreu ...

 • Company KAIROS - U.G.T. d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: samostalan rad u kuhinji, pripremanje jela u hotelu prema standardima i procedurama rada, porcioniranje i izdavanje jela prema zadanim normativima, usluivanje jela na liniji kao i nadopunjavanje istih, postizanje HACCP standarda (evidencija istog) i briga o troškovima i racionalnom radu. Osnovni radni zadatci (ovisno o smjeni  i dogovorenim poslovima): - Priprema i prigotovljavanje doruka za goste hotela - Priprema i prigotovljavanje jela za liniju gotovih jela - Priprema, prigotovljavanje i dekoriranje a la carte jela po narudbi i menija za grupe (sveane prigode) - Priprema i prigotovljavanje zakuski za kongresne skupove - Odravanje radnih površina i opreme Radi se u objektu hotelu Art (Nikole Zrinskog 44, Slav. Brod) Prednost imaju kandidati s poloenim majstorskim ispito...

 • Company KAIROS - U.G.T. d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: priprema i prigotovljavanje doruka za goste hotela i osnovnih pansionskih i a la carte jela, obrada namirnica, priprema salata, pranje sua i ostali poslovi u dogovoru s voditeljem kuhinje. Trai se komunikativna, prilagodljiva osoba, voljna rada, uenja i napretka. Radi se u hotelu Art. Ugovor na neodreeno uz uvjet probnog rada 6 mjeseci....

 • Company KAIROS - U.G.T. d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: prijava i odjava gostiju, toan unos i auriranje podataka gostiju u hotelski program, naplata usluga i izdavanje rauna, pruanje informacija i odgovori na upite gostiju, prodaja slobodnih smještajnih jedinica, rješavanje jednostavnih prigovora gostiju, bliska suradnja s odjelom domainstva i suradnja s ostalim odjelima hotela u cilju ispunjavanja zahtjeva od strane gostiju. Uz poznavanje engleskog jezika poeljno je poznavanje njemakog jezika. Rad na odreeno do povratka radnika s bolovanja. Ovisno o pokazanim znanjima i vještinama postoji mogunost produetka ugovora na neodreeno. Mjesto rada: hotel Art. Zamolbu i ivotopis poslati elektronikom poštom na ...

 • Company K & K EURO PROJEKT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  opis posla: rad u pogonu mogu se javiti inenjeri graevine ili strojarstva...

 • Company VLADIMIR GORTAN D.D. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi armiraa na gradilištima....

 • Company VLADIMIR GORTAN D.D. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: prijevoz betona i raznog materijala....

 • Company IZGRADNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad u graevinskoj firmi....

 • Company IZGRADNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad sa raznim vrstama graevinskih strojeva u niskogradnji...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: razredna nastava....

 • Company SAUBERMACHER-EKP d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: voza kombija na sakupljanju otpadnog kartona i papira....

 • Company UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE RUGVICA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:pruanje podrške i pomoi u kui starijim i nemonim osobama. Pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima starijih i nemonih osoba, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.), pruanje podrške starijim i nemonim osobama kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima....

 • Company BERNARDA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - štepanje na stroju - radnik prati rad stroja koji vrši štepanje materijala i dodaje mu vatu, vunu i pamuk kako bi stroj mogao vršiti navedenu radnju Radno mjesto je u zatvorenom grijanom prostoru, odnosno klimatiziranom. ...

 • Company "BEGAL" OBRT in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:rad na bravarskim poslovima....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters