Jobmonitor. Search results for Preko

40 Jobs found

Used filters:
 • Prekox
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company "EDO" , VL. EDIN HUZEJROVIĆ in Preko
  25.09.2020

  Trae se djelatnice za rad u mirnom i staloenom caffe bar Aqua, Brezovec Zelinski, mogunost dogovora oko smjena, smještaja, plaanje prijevoza. Iskustvo je poeljno ali nije uvjet. Trai se tonost, ljubaznost, odgovornost prema poslu. Zauzvrat ispunjavamo sve navedene uvjete. Ako nema iskustva plaa je nia od navedene za poetak. Moe probni rad, moe rad preko studentskog ugovora, moe prijava na odreeno ali i na neodreeno....

 • Company PRIJEVOZNIČKI OBRT in Preko
  25.09.2020

  Opis posla: prijevoz roba u domaem i meunarodnom (EU) cestovnom prijevozu - kamion cerada (prvenstveno se vozi Hrvatska, Slovenija, Maarska, Slovaka). Uvjeti: - COD 95 - poeljno iskustvo u špediciji - minimalno završena osnovna škola. Radi se samo preko radnog tjedna, nema rada vikendom....

 • Company MATAK-TRANSPORT I TRGOVINA, VL.MIHAELA MATAK PLANTIĆ in Preko
  25.09.2020

  Opis posla: prijevoz roba teretnim motornim vozilima iznad 3,5 tona u meunarodnom transportu (Italija, Slovenija, Maarska, Austrija, Njemaka, Beneluks). Uvjeti: COD 95. Radi se preko radnog tjedna (nema rada vikendom)....

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: izrada i primjena zakonskih propisa Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), odredbe lanaka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Rijeka, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, Rijeka, Laginjina 11a, objavljuje natjeaj za radno mjesto diplomirani pravnik I vrste – odreeno nepuno radno vrijeme ( 4 h dnevno) –1 izvršitelj N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na odreeno nepuno radno vrijeme (4h dnevno) na radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka UVJETI : - završen diplomski studij za diplomiranog pravnika / mag. prava (VSS) - 12 mjeseci radnog staa u odgovarajuoj strunoj spremi i struci, - poloen struni ispit u skladu sa Zakonom o s...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICA • Tri (3) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto UVJETI za radno mjesto dogojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: • dokaz o steenoj strunoj spremi, • uvjerenje o poloenom strunom ispitu • uvjerenj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICA • etiri (4) izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, porodiljski i roditeljski dopust UVJETI za radno mjesto dogojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: • dokaz o steenoj strunoj spremi, • uvjerenje o po...

 • Company Variosystems d.o.o. in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  nVariosystems je meunarodna tvrtka na podruju proizvodnje elektronikih proizvoda. Specijalizirani smo za integracije specifine za kupca - naš portfelj kree se od inenjeringa do izrade elektronikih komponenti / sastavljanja kabela do gotovog proizvoda. Svakodnevno preko 1700 zaposlenika širom svijeta radi na ispunjavanju elja i zahtjeva naših kupaca u industriji, zrakoplovstvu, medicini, prometu i obrani. Naši kupci imaju povjerenja u profesionalna rješenja koja im obeavaju dodanu ekonomsku vrijednost. Za našu podrunicu u Hrvatskoj, u Ludbregu, traimo: Zaposlenik / ica u odjelu tehnike nabave Vaši zadaci Odjel tehnike: - Prijevod tehnikih dokumenata (upute za montau, crtei) sa njemakog na engleski jezik - Izmjena prevedenih dokumenata i njihovo pohranjivanje - Tehnika pojašnjenja no...

 • Company Variosystems d.o.o. in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Variosystems je meunarodna tvrtka na podruju proizvodnje elektronikih proizvoda. Specijalizirani smo za integracije specifine za kupca - naš portfelj kree se od inenjeringa do izrade elektronikih komponenti / sastavljanja kabela do gotovog proizvoda. Svakodnevno preko 1700 zaposlenika širom svijeta radi na ispunjavanju elja i zahtjeva naših kupaca u industriji, zrakoplovstvu, medicini, prometu i obrani. Naši kupci imaju povjerenja u profesionalna rješenja koja im obeavaju dodanu ekonomsku vrijednost. Za našu podrunicu u Hrvatskoj, u Ludbregu, traimo: Zaposlenik / ica u odjelu nabave Vaši zadaci: - Voenje pregovora o cijenama te poslovi nabave vezani za projekte - Dogovaranje suradnje i okvirnih ugovora sa dobavljaima - Pregovaranje o uvjetima plaanja i isporuke - Otvaranje novih triš...

 • Company DS Smith Belišće Croatia d.o.o. in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: Preventivni i korektivni poslovi odravanja instrumentalne opreme prema planu odravanja, odravanje,remonti i popravci opreme mjerno-regulacione tehnike(elektronikih, mjernih,regulacijskih i upravljakih ureaja), demontaa i montaa opreme MRT, odravanje,dijagnostika i otklanjanje kvarova pneumatskih i elektro-pneumatskih sustava u industriji(ventili,linearni pogoni, zakretni pogoni),kalibriranje,odravanje,dijagnostika i otklanjanje kvarova na mjerno-upravljakim sustavima( mjerni pretvarai,transmiteri,pokazivai), itanje elektrotehnike dokumentacije. DS Smith je vodei dobavlja odrivih rješenja za ambalau i posluje u 37 zemalja, zapošljavajui preko 27.000 ljudi širom svijeta. Pria DS Smitha datira od 1940-ih kada je obitelj Smith u istonom Londonu zapoela proizvodnju kutija. DS Smit...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Preko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KLASA: 112-02/20-5 URBROJ: 2109-57-01-20-02 akovec, 21. rujna 2020. godine. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, 64/20) Graditeljska škola akovec raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE- 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme – 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena - uz probni rad u trajanju od 6 mjesecimjesto rada: Graditeljska škola akovec, Športska 1, 40 000 akovec UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: - kandidati koji se...

 • Company META MATE j.d.o.o. in Preko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: dostava hrana i manjih potrepština. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije vaan - punoljetnost. Dostava je mogua biciklom, motorom, automobilom. Ugovor o radu moe biti na odreeno vrijeme, neodreeno, honorarno, sezonski, studentski ugovor. Radno vrijeme je fleksibilno, postoji mogunost rada i puno i na pola radnog vremena. Nudi se mogunost rada preko firme na GLOVO, WOLT I PAUZA.HR aplikaciji....

 • Company META MATE j.d.o.o. in Preko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: dostava hrana i manjih potrepština. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije vaan - punoljetnost. Dostava je mogua biciklom, motorom, automobilom. Ugovor o radu moe biti na odreeno vrijeme, neodreeno, honorarno, sezonski, studentski ugovor. Radno vrijeme je fleksibilno, postoji mogunost rada i puno i na pola radnog vremena. Nudi se mogunost rada preko firme na GLOVO, WOLT I PAUZA.HR aplikaciji....

 • Company META MATE j.d.o.o. in Preko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Nudimo mogunost rada preko naše firme na , GLOVO i WOLTaplikacijama. Fleksibilno radno vrijeme. Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, Stalni radni odnos, Honorarno, Sezonski, Studentski ugovor (ovisno o dogovoru). Mogunost rada na puno i nepuno radno vrijeme....

 • Company HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. in Preko
  21.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Elektra akovec OGLAS ZA RADNO MJESTO Elektromonter (m/) Organizacijska jedinica: Sluba za terenske aktivnosti, Terenska jedinica akovec 2 Vrsta radnog odnosa: na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci Mjesto rada: akovec Broj izvršitelja: 1 UVJETI RADNOG MJESTASSSelektrotehniar, elektromonter, elektroinstalater, elektromehaniar 6 mjeseci radnog iskustva u traenoj strunoj spremivozaki ispit B kategorijesposobnost za rad na visini DODATNI POELJNI UVJETIispit za upravljanje hidraulinom platformomispit za rad s motornom pilom UKRATKO O RADNOM MJESTU Elektromonterski radovi, izgradnja, odravanje, manipuliranje elektroenergetskim po...

 • Company HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. in Preko
  21.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Elektra akovec OGLAS ZA RADNO MJESTO Tehniar (m/) Organizacijska jedinica: Sluba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrei, Odjel za pristup mrei Vrsta radnog odnosa: na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci Mjesto rada: akovec Broj izvršitelja: 1 UVJETI RADNOG MJESTASSStehniar 6 mjeseci radnog iskustva u traenoj strunoj spremivozaki ispit B kategorijeznanje rada na PC-u DODATNI POELJNI UVJETItehniar elektro struke UKRATKO O RADNOM MJESTU Poslovi izrade tehnikih rješenja na NN prikljuke, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe projektnog odjela, asistiranje prilikom trasiranja na terenu PODNOŠENJE PONUDA...

 • Company POINT, vl. Silvio Golubović in Preko
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  opis posla- trai se konobar/konobarica za rad u caffe baru Point (preko puta Doma zdravlja), po mogunosti sa završenom školom za konobara, ali nije uvjet. Nedjelja je neradni dan. Kontakt osoba Nikola Marii,  mob. 099 698 7240...

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Preko
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Radi se preko ugovora o djelu. Zainteresirani kandidati/kinje se mogu javiti voditelju za Ovb Allfinanz Croatia d.o.o. - Financial Consultant Martin Prodan....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Preko
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Mjesto rada: uredski i terenski rad na podruju Varadina i okolice. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Radi se preko ugovora o djelu. Zainteresirani kandidati/kinje se mogu javiti voditelju za Ovb Allfinanz Croatia d.o.o., Financial Consultant Martinu Prodanu....

 • Company META MATE j.d.o.o. in Preko
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Nudimo mogunost rada preko naše firme na Pauza.hr, GLOVO i WOLTaplikacijama. Fleksibilno radno vrijeme. Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, Stalni radni odnos, Honorarno, Sezonski, Studentski ugovor (ovisno o dogovoru)....

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Preko
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KLASA: 112-03/20-10 URBROJ: 2109-57-01-20-01 akovec, 17. rujna 2020. godine. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, 64/20) Graditeljska škola akovec raspisuje N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIK/ICA HRVATSKOGA JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne radnice - mjesto rada: Graditeljska škola akovec, Športska 1, 40 000 akovec UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: - kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, ...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Preko
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KLASA: 112-02/20-4 URBROJ: 2109-57-01-20-01 akovec, 17. rujna 2020. godine. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, 64/20) Graditeljska škola akovec raspisuje N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIK/ICA HRVATSKOGA JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci - mjesto rada: Graditeljska škola akovec, Športska 1, 40 000 akovec UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: - kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ...

 • Company OCULUS d.o.o. in Preko
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: voenje razgovora za posao, kompletna komunikacija i voenje nekih kupaca, komunikacija s nekim dobavljaima, izrada Zoll prijava, promjene preko mirovinskog te ostali poslovi prema potrebi. Uvjeti: - smjer obrazovanja nije vaan - potrebno poznavanje rada na raunalu: excel (napredno) , word, Internet - odgovornost i samostalnost u radu, proaktivnost, snalaljivost. Za prijavu je potrebno dostaviti zamolbu, ivotopis i presliku dokaza o završenom obrazovanju (nije potrebno dostaviti originale niti ovjerene preslike). Radni odnos se zasniva na odreeno radno vrijeme kao zamjena za porodiljni uz mogunost produetka ugovora. Poslodavac nudi stimulativna primanja te isplauje boinicu, uskrsnicu i regres....

 • Company KP PROM d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: obrazovanje odraslih (program vozaa motornih vozila). Radi preko ugovora o djelu....

 • Company CENTAR ZAJEZDA in Preko
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Temeljem lanka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/2018) i lanka 83. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, (Klasa:505-01/20-01/2, Urbroj:2211-320-20-01-1) od 07.03.2020. godine ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno puno radno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za sljedee radno mjesto u Centru, adresa Zajezda 31, 49284 Budinšina Psiholog/ica – neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjeti:VSS – preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologijenajmanje jedna godina radnog iskustvapoloen struni ispitprobni rad 3 mjesecanepostojanje z...

 • Company ORKA - INOX d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Radi poveanja opsega posla u potrazi smo za novim lanom tima za radno mijesto VODITELJ PROJEKTA OPIS POSLA: -Tvrtka se bavi dizajnom i izradom konstrukcija od elika i nehrajueg elika (inox-a) - priprema radionike dokumentacije - projektiranje i dizajniranje konstrukcija - praenje i upravljanje radnim nalozima - odlazak na teren u svrhu mjerenja izvedbe - nabavu materijala preko upita za ponude od velikog broja dostupnih dobavljaa - koordinacija izvoenja s poslovoama - priprema obrauna izvedenog stanja UVJETI: - VŠS,VSS na podruju graevine ili strojarstva - napredno poznavanje rada na raunalu u programu AUTOCAD - iskustvo u podruju graevinske bravarije - vozaka dozvola B kategorije STRUNA SPREMA: -VŠS,VSS ŠTO NUDIMO: - ugodna radna atmosfera - zanimljive i nikad iste projekte - redovna i s...

 • Company BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: obrazovanje pomoraca, predavanje, voenje dokumentacije. Iskustvo rada na brodu u slubi zapovjednika preko 3000 BT. Posjedovanje brevete zapovjednika STCW II/2, iskustvo meunarodne plovidbe najmanje 2 godine u zvanju asnika palube....

 • Company BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: obrazovanje pomoraca, predavanje, voenje dokumentacije. Iskustvo rada na brodu u slubi zapovjednika preko 3000 BT. Posjedovanje brevete upravitelja stroja STCW III/2, iskustvo meunarodne plovidbe najmanje 2 godine....

 • Company BAGUDIĆ GRUPA d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: prijevoz robe u domaem i meunarodnom prometu. Uvjeti: - COD 95 - posjedovanje C i E kategorije - minimalno godinu dana radnog iskustva na teretnom vozilu preko 7,5 t....

 • Company UGOSTITELJSKI OBRT MUDRAŽIJA, VL. RADOVAN MUDRAŽIJA in Preko
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: - rad u pansionu Mudraija - priprema obroka radnicima u jutarnjim i popodnevnim satima - dvokratno radno vrijeme - rad na odreeno vrijeme minimalno 6mj uz mogunost nastavka ugovora preko sezone - mogua prijava kandidata koji nisu sa podruja rada uz osiguran smještaj...

 • Company META MATE j.d.o.o. in Preko
  17.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Nudimo mogunost rada preko naše firme na PAUZA.HR, GLOVO i WOLT aplikacijama. Fleksibilno radno vrijeme. Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, Stalni radni odnos, Honorarno, Sezonski, Studentski ugovor (ovisno o dogovoru)....

 • Company MEDIALUB d.o.o. in Preko
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: firma se bavi  financijskim savjetovanjem. Trae više suradnika koji bi eljeli nauiti te onda podjeliti svoje znanje kako zaraditi i zaštititi novac. Nude kompletnu edukaciju. Mogunost rada od doma.  Stimulativna primanja u vidu provizije. Više na info sastanku u uredu ili preko Zoom-a....

 • Company Dom 'Atilio Gamboc' Umag in Preko
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 15.09.2020. Temeljem lanka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19) i lanka 43. Statuta Doma, Zakljuka Gradonaelnika i suglasnosti Upravnog vijea Doma za starije i nemone osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos KUHARJedan (1) izvršitelj (m/) na neodreeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS: Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog m...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN in Preko
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18. i 59/19.) , Odluke o priznavanju prava na potporu pomonika u nastavi Sisako – moslavake upanije od 25. oujka 2020. , te na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Ivo Kozaranin raspisuje: NATJEAJ za dostavu prijava za prijam osobe za: - pomonika u nastavi (...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN in Preko
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18. i 59/19.) , Odluke o priznavanju prava na potporu pomonika u nastavi Sisako – moslavake upanije od 25. oujka 2020. , te na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Ivo Kozaranin raspisuje: NATJEAJ za dostavu prijava za prijam osobe za: - pomonika u nastavi (...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN in Preko
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18. i 59/19.) , Odluke o priznavanju prava na potporu pomonika u nastavi Sisako – moslavake upanije od 25. oujka 2020. , te na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Ivo Kozaranin raspisuje: NATJEAJ za dostavu prijava za prijam osobe za: - pomonika u nastavi (...

 • Company ADECCO d.o.o. za privremeno zapošljavanje in Preko
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Radni zadaci: • Pomaganje korisnicima i pravovremeno odgovaranje na sve upite • Komunikacija na njemakom jeziku usmenim i pisanim putem • Osiguravanje visoke razine kvalitete usluge i zadovoljstva korisnika • Administriranje svih poziva i upita Nudimo: • Strukturirano uvoenje u posao kako bi ti olakšali poetak rada • Razvijanje komunikacijskih vještina na njemakom uz komunikaciju s izvornim govornicima • Rad u nekoliko smjena koji ti omoguava fleksibilno planiranje vremena • Radno vrijeme u skladu s tvojim slobodnim vremenom • Uz fiksni dio plae nudimo i bonuse • Osim što dobivaš bonus za dobrodošlicu, bonusom nagraujemo i tvoj ostanak u tvrtki • Razvoj tvoje karijere kako bi mogao napredovati • Olakšan dolazak na posao plaenim prijevozom i subvencioniranom cijenom parkinga Uvjeti: • Komun...

 • Company Stomatološka poliklinika Zagreb in Preko
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: RTG inenjer/prvostupnik radiološke tehnologije. Uvjeti: - struna sprema VI stupnja - jedna godina radnog iskustva - poloen struni ispit - odobrenje za samostalan rad - poznavanje rada na raunalu Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - svjedodbu o steenom strunom nazivu (neovjereni preslik) - uvjerenje o poloenom strunom ispitu - odobrenje za samostalan rad - elektroniki zapis (u sluaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektronikom obliku preko korisnikih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traenje osiguranika izdaje na šalterima podrunih slubi/ureda Hrvatskoga zavoda za m...

 • Company VEKTOR GRUPA d.o.o. in Preko
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Vektor Grupa d.o.o., jedna je od vodeih tvrtki na podruju tiska velikih formata i izradi svjetleih reklama sa uslugom montae na podruju RH, regije i EU. Tvrtka zapošljava preko 40 djelatnika uz vlastiti proizvodni kapacitet na preko 1200 m2. Za svoj struni tim traimo: Djelatnik/ca u doradi i montai - više izvršitelja/ica Mjesto rada: Zagreb Opis radnog mjesta: - poslovi proizvodnje i dorade na podruju reklamne industrije - izrada i montaa reklama - poslovi dorade otisnutih materijala - montae predhodno izraenih reklamnih proizvoda - ljepljenje PVC samoljepljivih folija Osim osnovnih zadataka potrebno je stalno osobno usavršavanje. Ako ste zainteresirani za opisano radno mjesto nudimo Vam: • redovita primanja uz bonuse • mogunost stalnog napredovanja • rad u dinaminom i motivirajuem timu...

 • Company Motus tutum j.d.o.o. in Preko
  13.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Trazi se radnik/ca za posao taxista u taxi Zagreb-u. Rad u dvije smjene ujutro i popodne. Preko tjedna radno vrijeme 8h, vikend petak i subota 12h, nedelja slobodno. Trazi se odgovorna osoba, prijava na puno radno vrijeme....

 • Company Dom 'Atilio Gamboc' Umag in Preko
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 26.08.2020. Temeljem lanka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19) i lanka 43. Statuta Doma, Zakljuka Gradonaelnika i suglasnosti Upravnog vijea Doma za starije i nemone osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos SOCIJALNI RADNIK Jedan (1) izvršitelj (m/) na neodreeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS: Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Preko Edit filters