Jobmonitor. Search results for Prelog

6 Jobs found

Used filters:
 • Prelogx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA PRELOG in Prelog
  26.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA OSNOVNA ŠKOLA PRELOG TRG BANA JELAIA 2 PRELOG KLASA: 112-09/21-01/01 URBROJ: 2109-40-02-21-12 Prelog, 18. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog, ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijememjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelaia 2, 40 323 Prelog Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane ...

 • Company MAJDAK D.O.O. in Prelog
  26.10.2021

  Opis poslova: rad s klijentima, savjetovanje oko odabira naoalnih okvira i naoalnih lea, pripasivanje naoala i uzimanje potrebnih mjera, rad na kasi i prodaja ostalog asortimana optike. Odravanje i higijena poslovnih prostorija, administrativni poslovi i drugo. Uvjeti: - prednost optiari/optiarke, ali nije uvjet - radno iskustvo minimum 3 godine Radi se u poslovnici Varadin, akovec i Prelog. U obzir dolaze osobe razliitih zanimanja - poslodavac e osobu osposobiti za traene poslove.   Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company HSG Kariera d.o.o. in Prelog
  19.10.2021

  Radnik u proizvodnji ( m/ )Mjesto rada : PrelogOpis posla :Izrada proizvoda i poluproizvodaOpsluivanje i odravanje linije za proizvodnjuRad s alatima i strojevimaUtovar, istovar i pakiranje proizvodaPotrebne kvalifikacije :Minimalno SSSPrednost je iskustvo na istim ili slinim poslovimaSpremnost za rad u timuOsposobljenost za upravljanje viliarom je prednost, no nije uvjetNudimo :Redovita i sigurna primanjaRad u 3 smjeneIsplaeni putni troškoviNaknada za prehranuDugoroan posao...

 • Company Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec in Prelog
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA UMJETNIKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENI A K O V E C V. Nazora 14 40000 akovec KLASA: 112-07/21-03/01 URBROJ: 2109-50-21-03 akovec, 11. 10. 2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20), l. 13. Pravilnika o radu Umjetnike škole Miroslav Magdaleni akovec te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Umjetnikoj školi Miroslav Magdaleni akovec (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Umjetnike škole Miroslav Magdaleni akovec objavljuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. ...

 • Company Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec in Prelog
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPULIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA UMJETNIKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENI A K O V E C V. Nazora 14 40000 akovec KLASA: 112-07/21-03/01 URBROJ: 2109-50-21-04 akovec, 11. 10. 2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20), l. 13. Pravilnika o radu Umjetnike škole Miroslav Magdaleni akovec te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Umjetnikoj školi Miroslav Magdaleni akovec (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Umjetnike škole Miroslav Magdaleni akovec objavljuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. Domar - 1 izvršitelj/ica na n...

 • Company POZITIVA FOOD j.d.o.o. in Prelog
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Dostava hrane Prelog i okolica postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme kontakt; 099 3337030...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Prelog Edit filters