Jobmonitor. Search results for Rakitje

1 Jobs found

Used filters:
  • Rakitjex
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Rakitje
    15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

    Zavod za javno zdravstvo Zagrebake upanije objavljuje sljedei N A T J E A J za prijem u radni odnos 6. Pomoni radnik/ica u laboratoriju – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - SSS-kemijskog smjera ili drugog odgovarajueg smjera, - 1 godina radnog iskustva - Ugovor se sklapa na odreeno do 1 godine, puno radno vrijeme u Slubi za mikrobiologiju, Rakitje. Prijavi treba priloiti: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice), - preslika svjedodbe ili diplome ovisno o traenoj strunoj spremi, - odobrenje za samostalan rad (za radna mjesta pod brojem 1,2,3,5), - vaeu vozaku dozvolu B kategorije (za radna mjesta pod brojem 1,2,3,5), - dokaz o poznavanju engleskog jezika (izjava ili certifikat) (za radna mjesta pod brojem 1,3,5), - dokaz o poznavanju rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Rakitje Edit filters