Jobmonitor. Search results for Rökå

1 Jobs found

Used filters:
  • Rökåx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Svea Work AB in Rökå
    21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

    Opis poslova: Pripremanj i izvoenje nastave engleskog jezika prema planu i programu. Temeljem l.107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), l. 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo, Osnovna škola „Sveti Matej“ Viškovo, Voziše 13, zastupana po ravnateljici Ivani agar, mag.prim.educ, dana 05.10.2021. godine, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa UITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA, za rad u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo naodreeno p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Rökå Edit filters