Jobmonitor. Search results for Rovinj - Rovigno

3 Jobs found

Used filters:
 • Rovinj - Rovignox
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company AURO DOMUS d. o. o. in Rovinj - Rovigno
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: otkup zlata i srebra, prodaja zlata, mjenjako poslovanje Obavezno navesti u naslovu e-maila za koje se mjesto rada prijavljuje (Rovinj)...

 • Company TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO BENUSSI in Rovinj - Rovigno
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2171-01-18-01-20-1 DATUM: 13. sijenja 2020. U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno kao partner u projektu raspisuje JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi/struno komunikacijskog posrednika za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto:  POMONIK/CA U NASTAVI,   STRUNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA Broj traenih osoba: 1 Mjes...

 • Company OPĆINSKI SUD U PULI in Rovinj - Rovigno
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Broj: 7 Su-739/2019-7 Pula-Pola, 8. sijenja 2020. Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosua KLASA: 119-02/19-04/100534, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 3. prosinca 2019., KLASA: 119-02/19-04/100273, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 17. rujna 2019., a u vezi s oglasom posl.br. 7 Su-534/2019, objavljenim dana 8 studenog 2019. na web stranici Ministarstva uprave, Zavoda za zapošljavanje i Opinskog suda u Puli-Pola, a obustavljen Odlukom posl.br. 7 Su-534/2019 od dana 3. prosinca 2019.; KLASA: 119-02/19-04/100323, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 3. listopada 2019....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Rovinj - Rovigno Edit filters