Jobmonitor. Search results for Sesvete

14 Jobs found

Used filters:
 • Sesvetex
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ - 1 izvršitelj, rad na odreeno puno radno vrijeme za zamjenu privremeno nenazone radnice do povratka na rad (s bolovanja) UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti u preslici sljedee dokumente: dokaz o strunoj sp...

 • Company Osnovna škola Luka in Sesvete
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP. 03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola Luka, 10 360 Zagreb, Ulica Otona Ivekovia 16, partner u Projektu objavljuje Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Luka - partneru u projektu „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, f...

 • Company KADUS d.o.o. in Sesvete
  20.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  Opis poslova: - isporuka i montaa nove opreme korisnicima - edukacija krajnjih korisnika i trening korisnika nakon isporuke strojeva - priprema dokumentacije prije i nakon isporuke strojeva, rad na prijevodu tehnike dokumentacije - servisna i postprodajna podrška - rad na lokaciji tvrtke u servisu, voenje brige o skladištu rezervnih dijelova - prisustvovanje sajmovima Mjesto rada: Sesvete, Grad Zagreb Uvjeti rada: - poznavanje programa Word i Excel - poznavanje engleskog jezika - B kategorija - sklonost timskom radu - radno vrijeme 7-15 sati - SSS Poslodavac nudi: - plaen jedan topli obrok - osiguran prijevoz po dogovoru - mobitel na korištenje - redovita primanja sa svim doprinosima - u sluaju interesa mogu je dodatno plaen teaj engleskog jezika - nudi dodatnu edukaciju u Danskoj (tvorni...

 • Company Glazbena škola Zlatka Grgoševića in Sesvete
  20.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševia, raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO - Nastavnik biologije,m/ - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu, - Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj , , , , , , , , , , , , . ) Uz prijavu je potrebno priloiti slijedee dokumente: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, diplomu odnosno dokaz o strunoj spremi, dokaz o dravljanstvu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata...

 • Company Glazbena škola Zlatka Grgoševića in Sesvete
  20.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševia, raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO - Nastavnik likovne umjetnosti, m/ – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu, - Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj , , , , , , , , , , , , . ) Uz prijavu je potrebno priloiti slijedee dokumente: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, diplomu odnosno dokaz o strunoj spremi, dokaz o dravljanstvu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv...

 • Company SUPER IGRA d.o.o. in Sesvete
  19.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: pospremanje soba gostiju, briga o istoi. Mjesto rada: Hotel Gallus, Brestoveka 2b, Sesvete....

 • Company SUPER IGRA d.o.o. in Sesvete
  19.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: pomoni poslovi u pripremi namirnica i jela. Mjesto rada: Hotel Gallus, Sesvete...

 • Company SUPER IGRA d.o.o. in Sesvete
  19.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: priprema i obrada namirnica, priprema svih vrsta toplih i hladnih jela. Mjesto rada: Hotel Gallus, Sesvete...

 • Company "PERADARSTVO BANEKOVIĆ", UZGOJ, KLAONICA I TRGOVINA in Sesvete
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis posla: prodaja mješovite robe i svjeeg pileeg mesa u trgovini mješovite robe. Uvjeti: radno iskustvo i završeno obrazovanje nije vano. Adresa radnog mjesta: Trnica Sesvete....

 • Company UNIJA NOVA, D.O.O. in Sesvete
  18.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Opis poslova: deambalairanje staklene ambalae. Mjesto rada: Strojarska 3, Sesvetski Kraljevec, Sesvete....

 • Company Dječji vrtić Leptir in Sesvete
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia „Leptir“ Upravno vijee Djejeg vrtia Leptir objavljuje N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ - 2 izvršitelja – rad na odreeno puno radno vrijeme, do povratka radnica na rad UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Radni odnos ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predško...

 • Company Dječji vrtić Leptir in Sesvete
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia „Leptir“ Upravno vijee Djejeg vrtia Leptir objavljuje N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ - 1 izvršitelj – rad na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Radni odnos ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SESVETE in Sesvete
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. novine, br. 87/08 do 68/18), lanka 5. Pravilnika o nainu postupku zapošljavanja u osnovnoj školi (OŠ Sesvete) i lanka 8. Pravilnika o radu (OŠ Sesvete) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: - Uitelj/uiteljica njemakog jezika – odreeno puno radno vrijeme Uvjeti: opi i posebni prema Zakonu o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbenim propisima te Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Prijava na natjeaj treba biti vlastoruno potpisana od podnositelja te sadravati osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti u preslici: ivotopis, diplomu, domovnicu, elektroniki zapis o podacima ...

 • Company ZED d.o.o. in Sesvete
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Opis posla: administrativna podrška komercijali; obrada narudbi,priprema dokumentacije,obrada podataka,komunikacija. Poeljno poznavanja osnovnih stvari u trgovini, poznavanje dokumenata,komunikativnost sklonost timskom radu,mogunost povremenog rada i izvan ureda (terenski dio istog posla). Radi se po potrebi i Zagreb i Sesvete....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sesvete Edit filters