Jobmonitor. Search results for Split

69 Jobs found

Used filters:
 • Splitx
Displaying 1-50 of 69 results.
 • Company Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split in Split
  19.10.2021

  Opis poslova:praenje opeg zdravstvenog stanja – promatranje i evidentiranje opeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoamjerenje tlaka, pulsa i temperaturepojaano praenje korisnika pod psihofarmakoterapijom i korisnika u pogoršanom stanjuorganiziranje pruanja zdravstvenih usluga – pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalistikih zdravstvenih uslugaprovoenje mjera spreavanja intrahospitalnih infekcijasuradnja s lijenikom primarne zdravstvene zaštitenarudba lijekovasavjetodavni rad i podrška korisniku i lanovima obiteljineposredno pruanje zdravstvenih usluga – provoenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvatadavanje hitne pomoi u okviru svoje osposobljenosti do dolaska lijenikaodravanje higijeneprimjena ...

 • Company Ekonomski fakultet u Splitu in Split
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18 i 123/19) raspisuje seNATJEAJza prijamStrunog suradnika (za studentska pitanja) - radno mjesto I. vrste u Studentskoj referadi, zamjena za privremeno nenazonog radnika – jedan izvršitelj, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenuUvjeti:magistar/magistra struke društvenih znanosti ili struni specijalist/specijalistica struke društvenih znanosti ili završen sveuilišni dodiplomski studij društvenih znanostiradno iskustvo jedna (1) godinapoznavanje engleskog jezikanapredno znanje rada na osobnom raunalupsihofizike sposobnosti za rad sa strankamaprobni rad šest (6) mjeseciPrijavi na natjeaj treba priloiti:ivotopisdokaz o dravljanstvudokaz o strunoj spremipotvrda Hrv...

 • Company GLADIJATOR d.o.o. in Split
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Zbog povecanog obujma posla, caffe bar u centru Mall of Split trai djelatnika. Sve informacije na kontakt: 092 374 0944...

 • Company IMPULS d.o.o. Grude, Glavna podružnica za trgovinu in Split
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  OPIS POSLOVA:FOTOGRAFIRANJE, IZRADA FOTOGRAFIJA, PRODAJA FOTO-MATERIJALA. RADNO MJESTO U P.C. JOKER - SPLIT. POTREBNO POZNAVANJE RADA U PHOTOSHOP....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PIANINO in Split
  18.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ravnateljica Djejeg vrtia arobni pianino uz suglasnost Upravnog vijea, raspisujeNATJEAJza zasnivanje radnog odnosa za radno mjestoKUNI MAJSTOR/ICA - VOZA/ICA – 1 (jedan) izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenomUVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti strune sprema strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia arobni pianino.Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o steenoj strunoj spremidokaz po poloenom za vozaa "B" kategorije (preslika vaee vozake dozvole)dokaz o nepo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Plokite, Split i lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite Split, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite Split, ravnateljica Osnovne škole Plokite Split, Slavonska 13, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto1.) Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno, uz probni rad u trajanju od jednog mjesecaUvjeti: Zakon o radu (NN 93/14, 1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20) Osnovna škola Plokite, Split raspisujeNATJEAJ za radno mjestoPomonik/pomonica u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 22 sata tjedno (22/40), 1 izvršitelj (m/)UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomonika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Kman-Kocunar te lanka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Kman-Kocunar, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Kman-Kocunar, objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestuUitelj informatike -1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno (8/40), zamjena do povratka privremeno odsutne ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Kman-Kocunar te lanka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Kman-Kocunar, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Kman-Kocunar, objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestuUitelj fizike -1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme od 28 sati tjedno (28/40), zamjena do povratka privremeno odsutne zap...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Kman-Kocunar te lanka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Kman-Kocunar, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Kman-Kocunar, objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestuUitelj razredne nastave u produenom boravku -1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme.Mjesto rada:Na natjeaj se mogu javiti m...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Kman-Kocunar te lanka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Kman-Kocunar, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Kman-Kocunar, objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestuUitelj informatike -1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme od 28 sati tjedno (28/40), zamjena do povratka privremeno odsutn...

 • Company KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT s.d.d. in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: trener.Uz prijavu za natjeaj potrebno je priloiti:– ivotopis– dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja- presliku diplome - dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu- potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO- motivacijsko pismo....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BLATINE-ŠKRAPE in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Blatine - Škrape“, Osnovna škola „Blatine - Škrape“ raspisuje N A T J E A Jza popunu radnih mjestaUitelj/ica razredne nastave u produenom boravku, 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u OŠ „Blatine - Škrape“, Na Kriice 2, Split.UVJETI: Opi i posebni uvjeti prema l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20...

 • Company I GIMNAZIJA SPLIT in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18,98/19 i 64/20)) , te lanka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje I GIMNAZIJE SPLIT, Nikole Tesle 10 , 21000 Split, dana 08. 10. 2021. godine objavljujeN A T J E A Jza radno mjesto :STRUNI SURADNIK - KNJINIAR – 1 izvršitelj/ica, na odreeno - puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka radnice s roditeljskog dopusta.UVJETI:Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa , sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjojškoli(...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 107., st. 1., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prijavljujemo potrebu za radnikom/radnicom na radnom mjestu: TEHNIKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU Zrinsko-Frankopanska 23, Split raspisuje NATJEAJ za radno mjestoTajnik/ica škole1 izvršitelj/ica, na puno, odreeno radno vrijeme (kao zamjena za radnicu koja je na bolovanju - do povratka odsutne radnice rad).UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete u skladu s l. 105. st.1., 2. i 16. t. a, te l. 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 107., stavka 1., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prijavljujemo potrebu za radnikom/radnicom na radnom mjestu: TEHNIKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU Zrinsko-Frankopanska 23, Split raspisuje NATJEAJ za radno mjestoNastavnik/ica strojarske skupine predmeta1 izvršitelj/ica, na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, zbog odlaska zaposlenika u mirovinu.UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete u skladu s l. 105., st. 1., 2. i 7. te l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, ...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 107., stavka 1., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prijavljujemo potrebu za radnikom/radnicom na radnom mjestu: TEHNIKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU Zrinsko-Frankopanska 23, Split raspisuje NATJEAJ za radno mjestoNastavnik/ica matematike1 izvršitelj/ica, na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 18 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, zbog odlaska zaposlenice u mirovinu.UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete u skladu s l. 105., st. 1., 2. i 7. te l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/1...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 107., stavka 1., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prijavljujemo potrebu za radnikom/radnicom na radnom mjestu: TEHNIKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU Zrinsko-Frankopanska 23, Split raspisuje NATJEAJ za radno mjestoNastavnik/ica hrvatskog jezika1 izvršitelj/ica, na nepuno radno vrijeme (12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno), odreeno vrijeme (kao zamjena za radnicu koja je na bolovanju, a do prestanka bolovanja). UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete u skladu s l. 105., st. 1., 2. i 7. te l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 107., stavka 1., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prijavljujemo potrebu za radnikom/radnicom na radnom mjestu: TEHNIKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU Zrinsko-Frankopanska 23, Split raspisuje NATJEAJ za radno mjestoNastavnik/ica matematike i informatike1 izvršitelj/ica, na puno, odreeno vrijeme, kao zamjena za zaposlenicu koja je na roditeljskom dopustu.UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete u skladu s l. 105., st. 1., 2. i 7. te l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, ...

 • Company MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Multimedijalnog kulturnog centra Split raspisuje se javni natjeaj za radno mjesto:V O D I T E L J D I S K U R Z I V N O G P R O G R A M A/KOMUNIKACIJSKI STRUNJAK (VŠS ili VSS), za potrebe rada na projektu "Umjetnost i kultura online", financiran iz Europskog socijalnog fonda - na odreeno vrijeme od 18.10.2021. do 24.3.2022., na pola radnog vremena.Na oglas se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u tekstu oglasa, a imaju rodno znaenje odnose se jednako na muški i enski rod.Podnošenjem prijave na Natjeaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz natjeajne dokumentacije obrauju i koriste iskljuivo u svrhu provedbe Natjeaja te da se isti objavljuju na slubenoj web stranici i/ili na oglasn...

 • Company ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRIVU GRADNJU – SPLIT SPLIT, Matice hrvatske 11 Na osnovu lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17 ,68/18 , 98/19i 64/20.), Škola za dizajn, grafiku i odrivu gradnju Split, Matice hrvatske 11. raspisuje, NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca strunih predmeta – 1 izvršitelj/ica , mag. edukacije informatike, na odreeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno do 31. 08. 2022.g. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu trebaju zadovoljavati i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o...

 • Company ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU in Split
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRIVU GRADNJU – SPLIT SPLIT, Matice hrvatske 11 Na osnovu lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17 ,68/18 , 98/19i 64/20.), Škola za dizajn, grafiku i odrivu gradnju Split, Matice hrvatske 11. raspisuje, NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca strunih predmeta – 1 izvršitelj/ica , mag. edukacije informatike, na odreeno puno radno vrijeme do 31.08.2022.god. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu trebaju zadovoljavati i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  SVEUILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIKI FAKULTETraspisujeNATJEAJ za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno podruje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, na odreeno vrijemeUvjeti:- završen diplomski sveuilišni studij fizikeDodatni kriteriji:- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraivaki rad- sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu- metodike vještinePristupnici koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  SVEUILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIKI FAKULTETraspisuje NATJEAJ za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno podruje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na odreeno vrijeme na 60% od punog radnog vremenaUvjeti:- doktorat iz polja matematike ili statistikeDodatni kriteriji:objavljene znanstvene publikacijepoeljno radno iskustvo u odravanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveuilišnim ili strunim studijimaPristupnici koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17).Pristupnici...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija na katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija ...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija na Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potreb...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:8. jednog suradnika u zvanju asistenta za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo na odreeno vrijeme;Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno strune dje...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:5. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo na Zavodu za proizvodno strojarstvo na odreeno vrijeme; Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjeti...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:7. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno podruje prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-2240 "Matrini algoritmi u asocijativnim nekomutativnim algebrama" na odreeno vrijeme;Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu ...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:2. jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora, za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje elektrotehnika i odgovarajue radno mjesto;Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjeti...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:1. jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora, za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje raunarstvo i odgovarajue radno mjesto; Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima ...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:3. jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje docenta, za znanstveno podruje prirodnih znanosti, polje matematika i odgovarajue radno mjesto;Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu na...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:6. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje elektrotehnika na odreeno vrijeme; Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstven...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana radiologija na Katedri za medicinsku radiologiju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priloi...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na Katedri za medicinsku kemiju i biokemiju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priloiti za izbor u o...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  tri nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija, na Katedri za farmaciju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priloiti za izbor u odreeno zvanje objavljeni su na mreno...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom za podruje biomedicina i zdravstvo, polje dentalna medicina, grana parodontologija, na Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priloiti za izbo...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za pedijatriju.Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priloiti za izbor...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU FLORENCE in Split
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Ustanova za zdravstvenu njegu Florence trai medicinsku sestru / medicinskog tehniara za obavljanje poslova zdravstvene njege mjesto : SPLIT . Nudimo Vam rad u jednoj smjeni te plaene troškove prijevoza, dok od Vas traimo da nam za prijavu na posao dostavite svoj ivotopis na i da posjedujete odobrenje za samostalan rad....

 • Company NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA in Split
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 12. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, lanka 20. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i lanka 6. stavka 1. Pravilnika o ustrojstvu strune slube Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Nacionalna zaklada objavljujeN A T J E A Jza zapošljavanje u strunu slubu Nacionalne zaklade za sljedee radno mjestaou odjelima za programe Europske unijeA/ REGIONALNA PODRUNICA SPLIT1. Suradnik(-ca) za praenje provedbe projekata – 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno vrijemeStruni i ostali uvjeti:VSS i najmanje 1 godina radnog staa/iskustva ili VŠS i najmanje 3 godine radnog staa/iskustva ili SSS i najmanje 5 godina radnog staa/iskustva – ekonomske struke, tehnike ili prirodoslovne ili biotehnike ili društveno-humanistike strukedob...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN in Split
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152//14.,7/17.,68/18) Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br. 6/19 ), Pravilnika o radu OŠ Pojišan, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisujeNATJEAJza popunjavanje radnog mjestaUitelj-ica matematike, 1 izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjenaUVIJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiPravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br. 6/19 ), Pravilnika o radu OŠ Pojišan, Pravilnika o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN in Split
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152//14.,7/17.,68/18) Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br. 6/19 ), Pravilnika o radu OŠ Pojišan, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisujeNATJEAJza popunjavanje radnog mjestaUitelj-ica engleskog jezika, 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme,( 40 sati tjedno), zamjenaUVIJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiPravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br. 6/19 ), Pravilnika o radu OŠ Pojišan, Praviln...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT in Split
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  VEUILIŠTE U SPLITUPRIRODOSLOVNO MATEMATIKI FAKULTETraspisujeNATJEAJ za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno podruje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, na odreeno vrijeme Uvjeti:- završen diplomski sveuilišni studij fizikeDodatni kriteriji:- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraivaki rad- sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu- metodike vještinePristupnici koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Split
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14), lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda i suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske KLASA: 112-01/21-01/0622, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 8. srpnja 2021. godine i KLASA: 112-01/21-01/0704, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 14. rujna 2021. godine ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 1. KONZERVATOR-RESTAURATOR - jedan (1) izvršitelj (m/) u Odsjeku za zidno slikarstvo mozaik i štuko Odjela za nepokretnu baštinu, sjedište Split Slube za nepokretnu baštinu, na odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazonog djelatnika u punom radn...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:9. jednog strunog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno podruje prirodnih znanosti, polje matematika na odreeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika). Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke R...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:4. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo na Zavodu za strojarstvo i brodogradnju na odreeno vrijeme; Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uv...

 • Company HAMAG-BICRO in Split
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u: D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJU D1) Sluba za koordinaciju 43. VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Split – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili human...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:9. jednog strunog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno podruje prirodnih znanosti, polje matematika na odreeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika). Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke R...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:4. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo na Zavodu za strojarstvo i brodogradnju na odreeno vrijeme; Pristupnici pod tokama od 1. do 9. koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod tokama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uv...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, Podružnica-Sveučilišni studijski centar za forenzičke znanosti in Split
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Sveuilište u SplituSveuilišni odjel za forenzine znanostiraspisujeNATJEAJ ZA IZBOR:Jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju poslijedoktorand, za znanstveno podruje Društvene znanosti, polje Pravo, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu.Pristupnici na natjeaj trebaju priloiti u tiskanom obliku:– vlastoruno potpisanu prijavu,– ivotopis,– preslik osobne iskaznice,– preslik domovnice ili preslik potvrde o dravljanstvu drave lanice EU,– preslik diplome (ili druge potvrde) o odgovarajuem akademskom stupnju,– uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),– potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika – C1 stupanj europske razine (za pristupnike iz drava lanica EU).Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Split Edit filters