Jobmonitor. Search results for Split

104 Jobs found

Used filters:
 • Splitx
Displaying 1-50 of 104 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 8. Struni suradnik za poslove upravljanja projektom na projektu pod nazivom: „Funkcionalna integracija Sveuilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno – istraivake infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveuilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,iskustvo u radu na meunarodnim projektima financiranim iz fondova i...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 9. Doktorand na meunarodnom kompetitivnom znanstvenom projektu u okviru programa Obzor 2020 pod nazivom „Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food (BioProMedFood)“ s radnim mjestom u Splitu, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odraivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije Uvjeti:sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveuilišta te opim aktima Sveuilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika radna mjestazavršen preddiplomski...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 7. Viši savjetnik za provedbu projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU)“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme u predvidivom trajanju od 36 (trideset i šest) mjeseci, odnosno najkasnije do kraja provedbe projekta Opis radnog mjesta:koordinira provedbu projektnih aktivnosti u sklopu radnog paketa 5. „Making the Quintuple Helix a reality“, u kojem je Sveuilište u Splitu vodei partner, u cilju ispunjavanja ugovornih obveza i postizanja ciljeva,odrava komunikaciju i koordinira aktivnosti vezane uz radni paket WP5 s projektnim timom, partnerima i ostalim sudionicima na projektu,koordinira, sudjeluje i prati napredak aktivnosti u sklopu radnog paketa WP5,brine o ostvarenju specifinih ciljeva rad...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 3. Voditelj odsjeka raunovodstvenih poslova-financijski knjigovoa (Voditelj odsjeka - Poloaj II. vrste), 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine iz podruja društvenih znanosti,najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustvakomunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,znanje engleskog jezikapoznavnje rada na osobnom raunalu. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu presliku diplomedokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku ...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 5. Struni suradnik za znanost (Struni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme Uvjeti:završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili prirodnih znanosti,znanje engleskog jezika,znanje rada na raunalu. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu presliku diplomedokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjiice ili drugu odgovaraju...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 4. Voditelj odsjeka za aktivnosti sveuilišnih ekipa (Voditelj odsjeka - Poloaj II. vrste), 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine iz podruja kineziologije,najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,iskustvo u podruju sveuilišnog sporta i rekreacije,komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,znanje engleskog jezikapoznavnje rada na osobnom raunalu. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu presliku diplomedokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radno...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 6. Struni suradnik za tehnike poslove projekta pod nazivom: „Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas (WATERCARE) u sklopu programa Interreg Italija Hrvatska“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme u trajanju od 15 (petnaest) mjeseci Opis radnog mjesta:samostalno provodi poslove pripreme materijala i opreme za rad u laboratoriju, prikupljanja uzoraka na terenu, praenja i mjerenja na terenu i obrade uzoraka u laboratoriju,samostalno obrauje podatke i piše izvješapomae u obavljanju poslova u laboratorijupomae pri organizaciji dogaanja u sklopu projektapomae pri praenju provedbe i napretka projektasudjeluje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih Uvjeti: - zavr...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Struni suradnik za nastavu (Struni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih ili humanistikih znanosti,komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,znanje engleskog jezikapoznavnje rada na osobnom raunalu. Prednost: - poznavanje rada u Informacijskom sustavu visokih uilišta – ISVU Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 2. Struni suradnik za akademsku mobilnost (Struni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij,komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,aktivno znanje engleskog jezikapoznavanje rada na osobnom raunalu. Prednost: - iskustvo u radu na meunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu preslik...

 • Company ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Temeljem lanka 138. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07,27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19) lanka 2. Uredbe o raspisivanju javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19) lanka 4. Stavak 3. Kolektivnog ugovora za dravne slubenike i namještenike (Narodne novine broj: 112/17, 12/18 i 2/19) po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosua Republike Hrvatske, Klasa 119-02/19-04/100579, Urbroj 514-04-01-01-01/3-20-02 od 03. sijenja 2019., upanijsko dravno odvjetništvo u Splitu objavljuje OGLAS za prijam namještenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u upanijskom dravnom odvjetništvu u Splitu -na radno mjesto namještenika III. vrste voza-dost...

 • Company BABIĆ PEKARA d.o.o. in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Babi pekara d.o.o., trai radnike za izvršavanje poslova na radnom mjestu: - Prodava (m/) - više izvršitelja, mjesto rada: Split, Omiš, Kaštela, Trogir Opis posla: - komunikacija i posluivanje kupaca - rad na blagajni - priprema i peenje proizvoda - briga o higijeni i istoi u maloprodajnom objektu Uvjeti: - Srednja škola 3 godine - Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: -Poeljno Nudimo: - siguran posao uz mogunost stalnog zaposlenja i napredovanja - stimulativna primanja i nagraivanje - ugodnu i timsku radnu atmosferu Radni odnos: Ugovor o radu na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja email: mob: 099 2222 607...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 3. Nastavnik psihologije 2 sata u nastavi – nepuno radno vrijeme – na neodreeno – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti pre...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 4. Nastavnik klasinog baleta 16 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na odreeno do 31.8.2020. – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno...

 • Company GIMNAZIJSKI KOLEGIJ KRALJICA JELENA s pravom javno in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,90/11,16/12,126/12,94/13.,152/14.,17/07, 68/18) ravnateljica Koraljka Bezina, prof., dana 23. sijenja 2020.g.donosi   ODLUKU o raspisivanju natjeaja za popunu radnog mjesta     1. Nastavnik Matematike, Primjenjene matematike i informatiar u Kolegiju– jedan izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme za 30 sati nastave tjedno Matematike, 3,6 sata nastave Primjenjene matematike   i 5,4 sata rada tjedno za informatiara Kolegija do 30.6.2020.g.    Uvjeti: Pored opih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati posebne uvjete za nastavnike propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86709.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 4. medicinska sestra/tehniar - 31 izvršitelja Uvjeti:SSS zdravstvena školamedicinska sestra/ tehniarodobrenja za samostalni rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Za radna mjesta pod tokama 1. i 2. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta pod tokom 3. i 4. odreen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, za radno mjesto pod tokom 5. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, dok je za radno mjesto pod tokom 6. odreen pr...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 3. laboratorijski tehniar za potrebe Klinike za djeje bolesti - 2 izvršitelja Uvjeti:SSS zdravstvena školazdravstveno laboratorijski tehniarodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Za radna mjesta pod tokama 1. i 2. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta pod tokom 3. i 4. odreen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, za radno mjesto pod tokom 5. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, dok je za radno mjesto pod tokom 6. odreen probn...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 6. likvidator kontrolor za potrebe Slube za ekonomsko-financijske poslove - 1 izvršitelj Uvjeti:SSS obrazovanje (ekonomist, komercijalist iligimnazija)poznavanje engleskog jezikaznanje rada na PC-u Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školidokaz o znanju rada na PC-u (potvrda ovlaštene ustanove o znanju rada na PC-u ili preslik svjedodbe o pohaanju nastave iz predmeta informatike)izjavu o poznavanju engleskog jezika Za radna mjesta pod tokama 1. i 2. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta pod tokom 3. i 4. odreen je probn...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 5. struni savjetnik ekonomske struke za potrebe Slube za ekonomsko-financijske poslove - 1 izvršitelj Uvjeti:VSS ekonomski fakultetdipl.ekonomist/magistar ekonomijeznanje engleskog jezikaznanje rada na PC-u Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenom fakultetudokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ovlaštene ustanove o znanju engleskog jezika ili preslik svjedodbeo pohaanju nastave iz predmeta engleskog jezika)dokaz o znanju rada na PC-u (potvrda ov...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) II. RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME viša medicinska sestra/ tehniar - 15 izvršitelja Uvjeti:VŠS viša škola za medicinske sestre / studij sestrinstvaviša medicinska sestra- tehniar/ prvostupnik sestrinstvaodobrenje za samostalni rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenoj školi/studijupreslik odobrenja za samostalan rad Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet e se iz razmatranja, a dokumentacija e biti vraena kandidatima. Ukoliko ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) II. RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME 5. likvidator kontrolor I za potrebe Slube za ekonomsko – financijske poslove - 1 izvršitelj Uvjeti:SSS obrazovanje (ekonomist, komercijalist ili gimnazija)poznavanje engleskog jezikaznanje rada na PC-u1 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školiizjava o poznavanju engleskog jezikadokaz o znanju rada na PC-u (potvrda ovlaštene ustanove o znanju rada na PC-u ili preslik svjedodbe o pohaanju nastave iz predmeta informatike)preslik dokaza o radnom iskustvu u zvanju i to:potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 1. inenjer medicinsko laboratorijske dijagnostike za potrebe Klinikog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju - 2 izvršitelja Uvjeti:VŠS viša škola /studij medicinsko laboratorijske dijagnostikeinenjer / prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostikeodobrenje za samostalni rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenoj školi/studijupreslik odobrenja za samostalan rad Za radna mjesta pod tokama 1. i 2. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta pod tok...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) II. RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME 6. pomona radnica/radnik - 14 izvršitelja Uvjeti: - osmogodišnja škola Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj osmogodišnjoj školi Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet e se iz razmatranja, a dokumentacija e biti vraena kandidatima. Ukoliko se osoba javlja na Natjeaj za više radnih mjesta, duna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traenu dokumentaciju. KBC S...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) II. RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME 4. laboratorijski tehniar - 1 izvršitelj Uvjeti:SSS zdravstvena školazdravstveno laboratorijski tehniarodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet e se iz razmatranja, a dokumentacija e biti vraena kandidatima. Ukoliko se osoba javlja na Natjeaj za više radnih mjesta, d...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) II. RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME 2. medicinska sestra/tehniar - 57 izvršitelja Uvjeti:SSS zdravstvena školamedicinska sestra/ tehniarodobrenja za samostalni rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet e se iz razmatranja, a dokumentacija e biti vraena kandidatima. Ukoliko se osoba javlja na Natjeaj za više radnih mjesta, duna je za sva...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) II. RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME 3. primalja za potrebe Klinike za enske bolesti i porode - 2 izvršitelja Uvjeti: - SSS zdravstvena škola - primaljskog smjera - odobrenje za samostalni rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet e se iz razmatranja, a dokumentacija e biti vraena kandidatima. Ukoliko se osoba javlja na Natjeaj za više radnih mjesta, duna je za...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 2. inenjer medicinske radiologije za potrebe Klinikog zavoda za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju - 5 izvršiteljaUvjeti:VŠS viša škola /studij radiologijeinenjer radiologije/ prvostupnik radiološke tehnologijeodobrenje za samostalni rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenoj školi/studijupreslik odobrenja za samostalan rad Za radna mjesta pod tokama 1. i 2. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta pod tokom 3. i 4. odreen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, za radno mjesto pod tokom 5. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 1. Nastavnik gitare 6 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na odreeno do 31.8.2020. – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je pril...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 2. Nastavnik fagota 5 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na odreeno do 31.8.2020. – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je prilo...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 6. Nastavnik korepetitor klasinog baleta 22 sata u nastavi – puno radno vrijeme – na odreeno do 31.8.2020. – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaj...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 5. Nastavnik klasinog baleta 12 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na odreeno do 31.8.2020. – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 10. Nastavnik kontrabasa 6 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na neodreeno – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti pr...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 9. Nastavnik roga 8,66 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na neodreeno – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je prilo...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 7. Nastavnik viole 22 sata u nastavi – puno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti pre...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 8. Nastavnik violine 22 sati u nastavi – puno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti p...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 11. Nastavnik udaraljki 22 sata u nastavi – puno radno vrijeme – na neodreeno – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti presli...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 17. Nastavnik trube, (DO Stari Grad) 11 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na neodreeno – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je ...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 15. Nastavnik klavira (DO Trogir) 22 sata u nastavi – puno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 2 radnika UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno j...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 16. Nastavnik klavira, (DO Stari Grad) 22 sata u nastavi – puno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potreb...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 13. Nastavnik solfeggia (DO Vis) 8,66 sati u nastavi – nepuno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potreb...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 14. Nastavnik klavira (DO Kaštela) 22 sata u nastavi – puno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno j...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA in Split
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Vesna Alebi, prof., donosi sljedeu O D L U K U o raspisivanju natjeaja 12. Domar Uvjet: SSS tehnike struke – puno radno vrijeme – na odreeno, zamjena – 1 radnik UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz prijavu sa ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti presl...

 • Company ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), lanka 26. Zakona o muzejima (NN broj 61/18 i 98/19), lanaka 23. i 27. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN broj 128/17, 47/18 i 123/19) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, nainu rada i sistematizaciji radnih mjesta, odlukom Upravnog vijea Arheološkog muzeja u Splitu na sjednici odranoj 08. sijenja 2020. godine, raspisuje se J A V N I N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu Za ravnatelja/icu javnog muzeja moe se, na temelju predloenoga etverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedeim uvjetima:ima završen diplomski sveuilišni studij il...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos REGIONALNI URED SPLIT u Splitu 2. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), dva izvršitelja Struni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 2: - SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Radni odnos zasniva se na odreeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Ponudu na javni natjeaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola. U ponudi na javni natjeaj potrebno je navesti radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime, datum i m...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos REGIONALNI URED SPLIT u Splitu 1. kontrolor poslova pisarnice (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: - SSS upravne, ekonomske ili druge društvene struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Radni odnos zasniva se na odreeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Ponudu na javni natjeaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola. U ponudi na javni natjeaj potrebno je navesti radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime,...

 • Company REGIS d.o.o. in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: išenje u  Zranoj luci Split...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee DJEJEG VRTIA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAICA - 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti za radno mjesto: - NSS, osnovna škola, - probni rad 30 dana. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu 3. dokaz o završenoj osnovnoj školi 4. potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od 1 mjesec 5. uvjerenje o nekanjavanju sukladno l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci, i to:uvjerenje nadlenog suda da se ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PIANINO in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: rad u odgojno-obrazovnoj skupini s posebnim programom za djecu s teškoama. Za vrijeme trajanja realizacije projekta „Unaprjeenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Uvjeti: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia arobni pianino, Split Uz vlastoruno potpisanu prijavu dostaviti: ivotopis, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o poloenom strunom ispitu, dokaz o radnom stau, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PIANINO in Split
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Uvjeti: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia arobni pianino, Split. Uz vlastoruno potpisanu prijavu dostaviti: ivotopis, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi (dokaz o završenoj osnovnoj školi), dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): a) potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. b) potvrda nadlenog Prekr...

 • Company PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT in Split
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Podruni ured SplitISPOSTAVA SOLIN1.) upravni savjetnik za utvrivanje poreza i doprinosa graana - 1 izvršitelj/ica radi zamjene due vrijeme odsutne dravne slubenice Struni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij pravne ili ekonomske struke - tri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poloen dravni ispit II. razine - znanje rada na raunaluOsim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u dravnu slubu koji su propisani odredbama lanka 48. Zakona o dravnim slubenicima. U dravnu slubu ne moe biti primljena osoba za iji prij...

 • Company KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju l .107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12,94/13, 152/14 i 07/17,68/18 i 98/19)i lanka 16. Pravilnika o radu, te lanka 4. i 5.. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje KTŠ Split, Komercijalno trgovaka škola Split A.G.Matoša 60, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Nastavnik/ca poznavanja robe – puno radno vrijeme 22 sata nastave tjedno, na neodreeno vrijemeUvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete pro...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Split Edit filters