Jobmonitor. Search results for Strana

1 Jobs found

Used filters:
  • Stranax
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company DOM ZDRAVLJA in Strana
    02.04.2020 Updated on: 04.04.2020

    Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac, sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06) za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme ravnatelj raspisuje NATJEAJ za radno mjesto magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj) na neodreeno m/ Uvjeti:VSS – magistar medicinske biokemijeNajmanje 1 godina radnog iskustva u struciPoloen struni ispit;Upis u registar Komore;Odobrenje za samostalni rad (licenca); Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:Presliku diplome (Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u RH za zvanje magistra medicinske biokemije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajuem sveuilišnom dodiplomskom studiju)Presliku uvjerenja o poloenome strunom ispituPresli...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Strana Edit filters