Jobmonitor. Search results for Tenja

142 Jobs found

Used filters:
 • Tenjax
Displaying 1-50 of 142 results.
 • Company DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju l. 10. Statuta Dravnog arhiva u Varadinu (dalje: Arhiv) te sukladno l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), suglasnosti Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na odreeno vrijeme (Klasa: 112-01/21-01/0027 Urbroj: 532-06-02-02/6-20-02) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i nainu rada Arhiva ravnatelj raspisuje J A V N I N A T J E A J za prijem zaposlenika (m/) na odreeno vrijeme 1. Arhivski tehniar/tehniarka – 1 izvršitelj/ica u Varadinu - na odreeno (zamjena do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta), puno radno vrijeme Uvjeti: - srednja struna sprema (SSS) (upravni smjer ili gimnazija) - poloen struni ispit za zvanje arhivskog tehniara na nain propisan Pravilnikom o strunim arh...

 • Company Kudrado Maks j.d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - briga o oglašavanju na facebooku, instagramu, - komunikacija sa klijentima, sa kuriskom slubom, zaprimanje narudbi Uvjeti: - SSS, VŠS, VSS ekonosmkog ili informatikog smjera - minimalno 1 godina radnog iskustva - potrebno znanje rada na raunalu Office (Word, Excel, internet.) Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company PharmaS d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:provoenje procesa prijemaskladištenja, izdavanja materijala u proizvodnju te priprema i otpremanje materijala za otpremuprovoenje svih mjera propisanih uputama i pravilima dobre distribucijske i dobre proizvoake prakseaurno i tono voenje i uvanje skladišne dokumentacije i zapisaodravanje istoe skladišnih prostorarad u SAP-u MM/WM modul Dodatna znanja: poloen ispit za rukovatelja/icu viliarom...

 • Company BONIIG d. o. o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Priprema toplih, hladnih i specijalnih dijetalnih jela.Odgovornost za pridravanje recepata, odravanje kvalitete i koliine sastojaka.Podjela pripremljenih jela na pojedinane porcije.Araniranje i ureenje jela neposredno prije posluivanja.Osiguranje pravilnog korištenja i brige za kuhinjsku opremu i alat.Praenje strogih higijenskih standarda i naela....

 • Company multi-sport d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:VODITELJ/ICA MONTAE SPORTSKE OPREME za montiranje sportske opreme na terenu.Poeljno je znanje upravljanja i korištenja alata za montau, rad na skeli, odgovornost, iskustvo u itanju nacrta, tonost i spretnost u radu te snalaljivost i kreativnost, sklonost samostalnom i timskom radu. Mogunost zaposlenja na due razdoblje. ...

 • Company multi-sport d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:MONTER/KA SPORTSKE OPREME za montiranje sportske opreme na terenu.Poeljno je znanje upravljanja i korištenja alata za montau, rad na skeli, odgovornost, tonost i spretnost u radu te snalaljivost i kreativnost. Mogunost zaposlenja na due razdoblje. ...

 • Company MAHTEL d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - akvizicija i odravanje poslovnih korisnika za telekomunikacijske usluge - voenje evidencija i administracija korisnika - odlazak na sastanke s poslovnim korisnicima Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapšljavanja....

 • Company URBAN GRAĐENJE ZAGREB d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad u raunovodstvu. Traimo osobu koja je završila ekonomski fakultet, smjer raunovodstvo, koja nema staa. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company DEPADANSA 'EMONIJA' in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla:- priprema i izrada tijesta za pizzu •priprema pizze •peenje pizze •znati razlikovati vrste tijesta i dodataka za tijesto •znanje primjene recepture u izradi raznih vrsta pizza •izrada razliitih vrsta pizza prema normativima i recepturi •poznavanje korištenja ureaja, pribora i sredstava na siguran i pravilan nain •primjena pravila odravanja higijene i istoe radnog prostora i površina •pravilno i savjesno ko...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE UPANIJE Šibenik, Matije Gupca 74 KLASA: 100-00/21-01/23 URBROJ: 100-00-21-1 U Šibeniku, 15. veljae 2021. Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) i lanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske upanije, ravnateljica Zavoda objavljuje javni natjeaj za radno mjesto: Viši medicinski tehniar/inenjer medicinske dijagonostike (VŠS) - odreeno vrijeme (do 30.9.2021.)1 izvršitelj/ica u Odjelu klinike mikrobiologije Uvjeti: - bacc.med.techn., bacc.med.lab.diag. - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - kratak ivotopis - presliku domovnice ili osobne iskaznice - presliku diplome , presliku odobrenja...

 • Company Dom za starije osobe Sv. HELENA in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: njegovatelj starijih i nemonih osoba. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company MAX & MORIS d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova- Upravljanje i koordiniranje svim skladišnim prostorima.- Voenje ulaza i izlaza robe.- Organizacija rada djelatnika u timu.- Upravljanje zalihama, ljudskim resursima i svim poslovnim procesima u skladištima (optimiziranje procesa skladištenja).- Praenje tehnoloških trendova u sustavima za upravljanje skladištem ( informatizirani sustavi upravljanja).- Izrada analitikih i statistikih izvještaja.Poeljan preddiplomski ili diplomski studij logistike i mobilnosti, studij ekonomije ili odgovarajui smjer na Tehnikom fakultetu (nije uvjet).-Poeljno 5 godina radnog iskustva na slinim poslovima (nije uvjet). Funkcionalna znanja: - napredno poznavanje odgovarajuih programa na raunalu (MS Office)- poznavanje informatiziranih sustava upravljanja skladištem- aktivno poznavanje engleskog je...

 • Company HOTELI VODICE d.d. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Znanja i vještine: Poeljno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, izraene kreativne, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje rada na raunalu, poznavanje standarda poslovanja, motivacija i tenja maksimalnoh kvaliteti Opis poslova: •Prihvat gostiju i prijava boravka nadlenim instituacijama putem raunalnog programa •Pruanje opih informacija gostima •Naplata usluga smještaja i drugih usluga recepcije •Mjenjaki poslovi •Izrada dnevnih izvještaja •Zaprimanje reklamacija gostiju i promtno rješavanje istih sukladno recepcionerskim ovlastima •Rad u smjenama •Odgovornost za povjerena financijska sredstva i imovinu poslodavca, te eventualno utvrene inventurne razlike •Ostali poslovi po nalogu rukovoditelja...

 • Company AGRO-VET d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: vienje poslova  na farmi,utovari, istovari, voenje evidencije Mogunost korištenja vlastitog vozila...

 • Company CIJANIZACIJA d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: provedba mjera deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja upanja, ravnateljica Doma zdravlja upanja r a s p i s u j e N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa na NEODREENO VRIJEME (na odreeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva) STRUNI PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, INENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE (VŠS)1 izvršitelj/ica Spec. ordinacija RTG dijagnostike, Dom zdravlja upanja, Dr. Franje Rakog 32, upanja Uvjeti:Završen struni studij radiološke tehnologije (VŠS)Odobrenje za samostalan rad (HKZR)Poloen struni ispitRadno iskustvo u struci: 1 godina Uz prijavu na natjeaj je potrebno priloiti ivotopis i preslike sljedeih dokumenata:Dokaz o strunoj spremi (diploma)Odobrenje za samostalan rad od HKZRDokaz o poloenom strunom ispituDomovnicaDokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o ...

 • Company DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 29., stavak 10. Statuta Doma zdravlja upanja, ravnateljica Doma zdravlja upanja r a s p i s u j e N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa na NEODREENO VRIJEME(na odreeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva) DR. MED. SPEC. OBITELJSKE MED. ILI DR. MEDICINE 1 izvršitelj/ica Ordinacija obiteljske medicine upanja VII, Dom zdravlja upanja, Dr. Franje Rakog 32 UVJETI:Završen Medicinski fakultet, VSS, doktor medicine Poloen specijalistiki ispit iz obiteljske medicine (ukoliko ima) ili poloen struni ispit (ukoliko je kandidat imao obvezu polaganja istog)Odobrenje za samostalan rad (HLK) Uz prijavu na natjeaj i ivotopis kandidati su duni priloiti u preslici: Dokaz o strunoj spremi (preslika diplome o steenom akademskom zvanju i stupnju)Poloen specij...

 • Company TVORNICA FRIZURA d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: frizerski poslovi ( šišanje, izrada frizura, bojenje kose i sl.). Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. ...

 • Company ZIRS učilište in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poslodavac trai diplomirannog/u inenjera/ku cestovnog prometa za posao - asistent voditelja obrazovanja, za poslove periodike izobrazbe vozaa za prijevoz tereta i putnika - KOD 95, osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari i sudjelovanje u organizaciji ostalih programa uilišta. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ZIRS učilište in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:  traimo diplomiranog  inenjera cestovnog prometa za posao, asistent voditelja obrazovanja, za poslove: periodika izobrazba vozaa za prijevoz tereta i putnika - KOD 95, osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari i sudjelovanje u organizaciji ostalih programa uilišta. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE PET PLUS in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: lijeenje kunih ljubimaca u ordinaciji veterinarske prakse. Mogunost korištenja poticajnih Mjera Aktivne politike zapošljavanja....

 • Company CODEL D.O.O. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLA: • instalacija i puštanje u pogon automatiziranih industrijskih sustava za transport proizvoda • instalacija i puštanje u pogon sloenih sustava za sortiranje i pakiranje razliitih proizvoda • instalacija i puštanje u pogon specijalnih strojeva i ostalih vrsta konstrukcija • servisiranje kompleksnih elektro-mehanikih ureaja • oienje i montaa elektro-upravljakih ormara • komunikacija i koordinacija s voditeljem projekta i instalacijskim timom • radno mjesto: Zagreb i na terenu kod krajnjih kupaca POTREBNE VJEŠTINE: • poznavanje elektroshema i primjena istih • poznavanje rada PLC-a i osnova automatizacije • poznavanje pneumatike i senzorike • rukovanje runim i mjernim alatom • iskustvo u mehanikoj montai i odravanju industrijskih strojeva • znanje engleskog jezika u govoru i pismu ...

 • Company Porobija & Špoljarić d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog/e vjebenika/ce. Radi se u uredima u Varadinu i Zagrebu. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje. Mogunost stalnog zaposlenja. Mogunost zaposlenja više vjebenika/ca. ...

 • Company ELEKTROLUX TS d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla Servisiranje s popravkom i odravanjem rashladne i klima tehnike Traimo osobu koja je osposobljena i vješta za samostalno svladavanje poslova montae i servisiranja, otkrivanja i otklanjanja kvarova s naglašenom sklonosti prema rashladnim i klima sustavima, te uz razmjenu informacija, iskustva i meusobne pozitivne suradnje samostalno montira, servisira ili odrava opremu za hlaenje ili klimatizaciju. Uvjeti (Kompetencije) Znanje: znanje o radu i funkciji ureaja za hlaenje i klimatizaciju i njihovih dijelova (klima u...

 • Company ELEKTROLUX TS d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Instalater/ka grijanja Opis posla: Instalacija opreme za grijanje Traimo osobu koja je osposobljena i vješta za samostalno svladavanje poslova instalacije i montae s sklonosti prema sustavima grijanja i klimatizacije, te uz razmjenu informacija, iskustva i meusobne pozitivne suradnje samostalno instalira, montira ili odrava opremu za grijanje. Uvjeti (Kompetencije): Znanje: poznavanje rada i funkcija opreme i elemenata u instalacijama plina, vode i grijanja, te klima ureaja znanje instalacije i spajanja cijevi za vodu, grijanje, te klima ureaje znanje plinskog zavarivanja cijevi za instalacije grijanja, te klima ureaja poznavanje i itanje tehnike dokumentacije, nacrta, simbola i projektne dokumentacije Vještine: sklonost korištenj...

 • Company ELEKTROLUX TS d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Montaa i instalacija s odravanjem elektroinstalacija, elektro i upravljakih ormara Traimo osobu koja je osposobljena i vješta za samostalno svladavanje poslova instalacije i montae s sklonosti za elektrotehniku, te uz razmjenu informacija, iskustva i meusobne pozitivne suradnje, samostalno instalira, montira i odrava elektro ureaje, opremu i instalacije Uvjeti (Kompetencije): Znanje: znanje instalacije i spajanja kabela u niskonaponskim elektrinim, antenskim, komunikacijskim i gromobranskim instalacijama poznavanje i itanje tehnike dokumentacije, nacrta, simbola i projektne dokumentacije Vještine: sklonost korištenja tehnike dokumentacije, nacrta i projektne dokumentacije Ostali uvjeti: fleksibilnost i komunikati...

 • Company STOLARIJA KEĆ, Vl. Marijan Keć in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad na poslovima proizvodnje drvene galanterije i postave zidnih i podnih obloga. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja: Potpore za zapošljavanje....

 • Company LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  BROJ: 01-13/2021 VELI LOŠINJ, 2. veljae 2021. godine Na temelju lanka 33. Statuta Ljeilišta Veli Lošinj, ravnateljica Ljeilišta Veli Lošinj raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za sezonsko obavljanje poslova za radna mjesta: Spremaica -3 izvršitelja na odreeno vrijeme zbog poveanog obima posla Uvjet: NKV Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis,diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi,dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica iliosobna iskaznica),elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sva traena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predoenja izvornika dokumenata na zahtjev. U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja...

 • Company LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  BROJ: 01-13/2021 VELI LOŠINJ, 2. veljae 2021. godine Na temelju lanka 33. Statuta Ljeilišta Veli Lošinj, ravnateljica Ljeilišta Veli Lošinj raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za sezonsko obavljanje poslova za radna mjesta: Konobar/ica - 7 izvršitelja na odreeno vrijeme zbog poveanog obima posla Uvjet: SSS-konobar Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis,diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi,dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica iliosobna iskaznica),elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sva traena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predoenja izvornika dokumenata na zahtjev. U prijavi se obavezno navode podaci p...

 • Company LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  BROJ: 01-13/2021 VELI LOŠINJ, 2. veljae 2021. godine Na temelju lanka 33. Statuta Ljeilišta Veli Lošinj, ravnateljica Ljeilišta Veli Lošinj raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za sezonsko obavljanje poslova za radna mjesta: Kuhar/ica- 5 izvršitelja na odreeno vrijeme zbog poveanog obima posla Uvjet: SSS-kuhar Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis,diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi,dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica iliosobna iskaznica),elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sva traena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predoenja izvornika dokumenata na zahtjev. U prijavi se obavezno navode podaci podnosit...

 • Company LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  BROJ: 01-13/2021 VELI LOŠINJ, 2. veljae 2021. godine Na temelju lanka 33. Statuta Ljeilišta Veli Lošinj, ravnateljica Ljeilišta Veli Lošinj raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za sezonsko obavljanje poslova za radna mjesta: Pomoni radnik u kuhinji-4 izvršitelja na odreeno vrijeme zbog poveanog obima posla Uvjet: NKV Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis,diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi,dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica iliosobna iskaznica),elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sva traena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predoenja izvornika dokumenata na zahtjev. U prijavi se obavezno navode podaci pod...

 • Company PROFICIO d.d. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  DOEKUJE GOSTE, POMAE IM S PARKIRANJEM TE IH S PARKIRNOG MJESTA AUTOMOBILOM ILI MALENIM ELEKTRINIM VOZILOM PREVOZI DO HOTELA ILI OD HOTELA U DISLOCIRANE APARTMANE, IZNOSI I UNOSI PRTLJAGU U I IZ AUTOMOBILA, MALENOG ELEKTRINOG AUTOMOBILA ILI AUTOBUSA, NOSI PRTLJAGU I ODVODI GOSTE DO SOBE ILI APARTMANA DAJUI IM INFORMACIJE O USLUGAMA DRUŠTVA, GRADU I SLINO, APARTMANSKIM GOSTIMA POKAZUJE SMJEŠTAJNU JEDINICU PRI DOLASKU TE DAJE OSNOVNE UPUTE OKO KORIŠTENJA I DODATNIH USLUGA....

 • Company BM - Z Servis, vl. Zorana Aničić in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: opi administrativni poslovi, komunikacija sa starim i novim klijentima te obrada porezne dokumentacije za klijente u zemlji i inozemstvu. Zbog toga se obvezno trai dobro poznavanje engleskog jezika te osnovno znanje njemakog jezika. Vano je da osoba bude komunikativna i spremna za timski rad, zbog stalne komunikacije s klijentima te da bude spremna na daljnje doškolovanje ako to bude potrebno.  Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Voditelj/ica raunovodstva na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta -1 izvršitelj/ica UVJETI:uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)uvjeti za voditelja raunovodstva su završen diplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistiki studij ekonomije odnosno preddiplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno struni studij ekonomije – raunovodstveni smjer za sve ...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Pridrui se timu jednog od najbre rastuih startupa na svijetu u zajednikom cilju: pomoi milijunima stanovnika širom svijeta kako bi se kretali u svojim gradovima. Našu korisniku podršku pokree elja da korisnicima uinimo vonje što jednostavnijima, da lako riješimo neoekivane poteškoe, da se orijentiramo na izvor i rješenje, a pritom poboljšavamo i pojednostavljujemo procese. Na taj nain, svaki lan korisnike podrške utjee na svakodnevni ivot milijuna ljudi. Traimo komunikativne, motivirane i zainteresirane kandidate koji e graditi budunost prijevoza putnika i robe – platformu koja vozae i korisnike povezuje s automobilima, motociklima i svime ostalime što je potrebno kako bismo se brzo i povoljno kretali u gradu. Tvoje e odgovornosti biti: • pruanje korisnike podrške putem kanala pisane (e...

 • Company VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: pomo veterinaru/ki pri lijeenju ivotinja, parazitološke pretrage, sterilizacija instrumenata, briga o lijekovima, priprema operacijskih postupaka, voenje evidencija te drugi poslovi veterinarskog tehniara/ke. Rad na terenu i veterinarskoj ambulanti. Mogunost korištenja vlastitog vozila. Prijave s potrebnom dokumentacijom (ivotopis, preslika svjedodbe) poslati na adresu elektronike pošte....

 • Company JAVNI BILJEŽNIK- MAJA PERIS in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: obrada i arhiviranje spisa, unošenje podataka u sustave, razvrstavanje pošte, komunikacija sa strankama. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Utiliter d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Odgovornosti (opis poslova):- obilazak prodajnih mjesta - rad po unaprijed dogovorenim i definiranim dnevnim rutama obilazaka prodajnih mjesta - kontrola rokova proizvoda - slaganje roba na policama - briga o zalihama prodajnog mjesta - komunikacija sa KA managerima i Voditeljima prodajnih predstavnika - izvještavanje stanja prije i poslije odraivanja prodajnog mjesta - briga oko zastupljenosti asortimana na policama i broja lica - ostali poslovi po nalogu nadreenoga Uvjeti: - završena srednja škola, smjer obrazovanja nije vaan - vozaka dozvola B kategorije - mogunost korištenja vlastitog vozila. Nudimo: - ugovor o radu na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme - rad na puno radno vrijeme....

 • Company Utiliter d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Opis posla: Traimo osobu s neposrednim iskustvom u ulozi Database administrator/developera. Jaamo naš tim strunjaka, i rado emo te upoznati i dati ti priliku da nam se predstaviš. Prednost dajemo osobama s ranijim iskustvom na poslovima Database administrator/developera, što smatramo korisnim radi razumijevanja procesa softverske industrije. Od tebe se svakako trai Agilni pristup s ciljem uspješnog rada unutar samoorganiziranih timova kako bi se isporuilo rješenje koje ispunjava zadana oekivanja. Što traimo: projektiranje i implementacija baze podataka u okvirima pojedinih programa za baze podataka u svrhu pohrane, daljnjeg korištenja i obrade zadane strukture podataka projektiranje razvoja baza podataka kao nadopune postojeim aplikacijama pruanje projektantske potpore krajnjim korisnicima...

 • Company KOS INTERIJERI d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: monter suhe gradnje(postava i obrada gips ploa) Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - osposobljavanja na radnom mjestu....

 • Company VITEZ, obrt za trgovinu, vl. Tin Vitez, Belovar, Prigorska 14 in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova: pakiranje voa i povra. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company CVJEĆARNICA IRIS, Željko Marković in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company TOP GIPS INTERIJERI j.d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje....

 • Company TOP GIPS INTERIJERI j.d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: montaa knauf ploa i sl. poslovi. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje....

 • Company TOP GIPS INTERIJERI j.d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla:pomoni poslovi u graditeljstvu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje....

 • Company P. P . PEKARA in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: prikupljanje narudbi od kupaca,pisanje otpremnica,isporuka i otprema robe. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GEOIT GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: obrada geodetskih mjerenja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapšljavanja....

 • Company SAOP d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: trai se asistent/ica u odjelu marketinga sa VSS ekonomskog smjera. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company DIMENZIJA FUTURA d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: administracija poziva i sastanaka nadreenih, ugovaranje poslovnih sastanaka putem telefona ili e-maila, administrativna pomo u raunovodstvu (npr. sortiranje rauna prema datumima). Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanje/Osobe s invaliditetom    ...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Uvjeti:Završeni odgovarajui studijOdobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici: -Zamolbu -ivotopis -Domovnicu -Svjedodbu/Diplomu -Elektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a) -Odobrenje za samostalan rad Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti potrebnu dokumentaciju. Ustanova pridrava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natjeaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto odravanja intervjua i testiranja objavit e se na web stranici upanijske bolnice akovec. Prijave na Natjeaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: upanijska bolnica akovec, I. G. Kovaia 1e, uz nazn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Tenja Edit filters