Jobmonitor. Search results for Tenja

242 Jobs found

Used filters:
 • Tenjax
Displaying 1-50 of 242 results.
 • Company Odvjetničko društvo DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. in Tenja
  20.10.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Potrebno znanje engleskog i njemakog jezika, te poznavanje rada na raunalu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Odvjetničko društvo DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. in Tenja
  20.10.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Potrebno znanje engleskog i njemakog jezika, te poznavanje rada na raunalu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GEO-AGI d.o.o. in Tenja
  20.10.2021

  Opis posla: geodetski elaborat, terenski geodetski posao. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company PORETTI d.o.o. in Tenja
  19.10.2021

  Opis poslova:- postavljanje, programiranje i odravanje sustava tehnike zaštite, vatrodojave, automatizacije i upravljanja- postavljanje instalacija sustava- programiranje sustava i raunalnih mrea- rad na podruju Istarske upanije te po potrebi i u drugim upanijama- voenje evidencije poslovnih aktivnosti te izrada dnevnih izvještaja Poslodavac nudi: - stalni radni odnos uz probni rad- poticajan dohodak sukladan ostvarenim rezultatima i iskazanom zalaganju- benificije i stimulativna nagraivanja- profesionalni napredak kroz razliite oblike kontinuiranog strunog usavršavanja- rad s najmodernijim tehnologijama u mladom, ambicioznom i strunom profesionalnom timu - završen elektrotehniki ili drugi tehniki smjer- informatika pismenost, rad u Windows okruenju- poznavanje rada raunalnih mrea (LAN / W...

 • Company MAGIĆMARINAC d.o.o. in Tenja
  19.10.2021

  PROGRAMER/KA Opis posla: izrada internet stranica i aplikacija. Traimo programera/ku sa osnovnim poznavanjem PHP-a, JavaScripta, MySQL-a, poznavanje HTML/CSS-a, prednost poznavanje programiranja WordPress tema, animacija te sposobnost za dobru organizacijom vremena i plana rada. Oekujemo: - praenje trendova i novih tehnologija - posveenost detaljima i kvaliteti - elju za uenjem i primjenom novih znanja i tehnologija - dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - spremnost na timski rad i suradnju Više o nama provjerite na Molbu, svoj CV i portoflio radova šaljite nam putem linka za prijavu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company BIO PELETI ENERGIJA d.o.o. in Tenja
  19.10.2021

  Opis poslova;priprema gotovih paleta za liniju pakiranja;prijevoz gotove (paletirane) robe do mjesta skladištenja;utovar transportnih kamiona finalnim proizvodom;manipulacija drugim teretima;redovito odravanje radnog prostora istim, urednim i preglednim;briga o redovitom odravanju i išenju strojeva I ureaja za rad;ostali poslovi...

 • Company IVANČICA d.d. in Tenja
  19.10.2021

  Opis posla: Voenje kadrovskih evidencija, komunikacija sa zaposlenicima. Mogunost korištenja mjere Potpore za zapošljavanje. Više o mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo moe se proitati na internetskoj stranici: ...

 • Company MPG d.o.o. in Tenja
  19.10.2021

  Opis posla: Slaganje robe u duanima. Mogunost korištenja osobnog vozila....

 • Company ALARM AUTOMATIKA d.o.o. in Tenja
  19.10.2021

  Opis posla: - pronalaenje kupaca, razvoj i odravanje veleprodajne mree - nuenje i prodaja optimalnih rješenja sustava tehnike zaštite (video nadzor, protuprovala, interfonija, kontrola pristupa, vatrodojava i dr.) - istraivanje, analiza i obrada trišta - planiranje prodaje i izvještavanje o realizaciji - prodajno-tehnika podrška partnerima/instalaterima - sudjelovanja u programima edukacije partnera/instalatera Uvjeti: - minimalno 3 godine radnog iskustva u veleprodaji - izuzetne prodajne, komunikacijske i motivacijske vještine - visok stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu - sklonost novim tehnologijama - odlino poznavanje MS Office paketa - poznavanje engleskog jezika - visoka razina radne etike i poštenja Idealan kandidat za ovo radno mjesto je inenjer elektrotehnike i...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 1. za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.3 Prvostupnik/ca sestrinstva – 2 izvršitelja Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij sestrinstva (VŠS/VI stupanj), vaee odobrenje za samostalan rad, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui propisano trajanje pripravnikog staa) Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju (ne stariji od mjesec dana)vaee Odobrenje za samostalan rad (radna mjesta pod rednim brojem 1.2., 1....

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 1. za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.4 Fizioterapeutski/a tehniar/ka – 1 izvršitelj Uvjeti:završena medicinska škola, smjer fizioterapeutski tehniar (SSS/IV stupanj), vaee odobrenje za samostalan rad, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui propisano trajanje pripravnikog staa) Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju (ne stariji od mjesec dana)vaee Odobrenje za samostalan rad (radna mjesta pod rednim brojem 1.2., 1.3., ...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 1. za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.2. Inenjer/ka medicinske radiologije, prvostupnik/ca medicinske radiologije, prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij medicinske radiologije / radiološke tehnologije (VŠS/VI stupanj), vaee odobrenje za samostalan rad, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui propisano trajanje pripravnikog staa) Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima uneseni...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 1. za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.1.Sveuilišni magistar/a logopedije – 1 izvršitelj Uvjeti: završen sveuilišni diplomski studij logopedije (VSS/VII stupanj), 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui propisano trajanje pripravnikog staa)Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju (ne stariji od mjesec dana)dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja:diploma i dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i duinom studiranja (ra...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 2. za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 2.2 Fizioterapeutski/a tehniar/ka – 1 izvršitelj Uvjeti:završena medicinska škola, smjer fizioterapeutski tehniar (SSS/IV stupanj), vaee odobrenje za samostalan rad, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui propisano trajanje pripravnikog staa) Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju (ne stariji od mjesec dana)vaee Odobrenje za samostalan rad (radna mjesta pod rednim brojem 1.2., 1.3....

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 2. za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 2.3 Medicinska sestra / medicinski tehniar – 3 izvršitelja Uvjeti:završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra-medicinski tehniar (SSS/IV stupanj,4 godine), vaee odobrenje za samostalan rad, poloen struni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uklj. trajanje pripravnikog staa), ilizavršeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra ope njege-medicinski tehniar ope njege (SSS/IV stupanj, 5 godina), vaee odobrenje za samostalan rad Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 2. za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 2.1. Inenjer/ka medicinske radiologije, prvostupnik/ca medicinske radiologije, prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij medicinske radiologije / radiološke tehnologije (VŠS/VI stupanj), vaee odobrenje za samostalan rad, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui propisano trajanje pripravnikog staa) Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA in Tenja
  19.10.2021

  Na temelju lanka 20. i 22. Statuta Ope upanijska bolnica Poega i Odluke ur. broj: 01-3079/1-2021, ravnatelj Ope upanijske bolnice Poega raspisuje N A T J E A J 1. za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.5 Medicinska sestra / medicinski tehniar - 2 izvršitelja Uvjeti:završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra-medicinski tehniar (SSS/IV stupanj, 4 godine), vaee odobrenje za samostalan rad, poloen struni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uklj. trajanje pripravnikog staa), ilizavršeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra ope njege-medicinski tehniar ope njege (SSS/IV stupanj, 5 godina), vaee odobrenje za samostalan rad Obvezni prilozi:vlastoruno potpisana zamolbaivotopisdokaz o dravljanstvu (preslik domovnice/...

 • Company FOKUS INFOPROJEKT d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: - razvoj poslovnih aplikacija - sudjelovanje u analizi i definiciji korisnikih zahtjeva - implementacija korisnikih zahtjeva Uvjeti:- visoki stupanj odgovornosti, proaktivnosti i samostalnosti u radu - spremnost na timski rad - visoka razina radne etike i poštenjaŠto nudimo:- profesionalni napredak i kontinuirano struno usavršavanje - rad u profesionalnom i dinaminom timu u ugodnoj radnoj atmosferi...

 • Company Arhitektura Filip Tadin d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: arhitektonsko projektiranje svih faza projekta od idejnog rješenja do nadzora graenja na širokom spektru projekata od obiteljskih kua, interijera, višestambenih zgrada do velikih projekata ureenja javnih površina (parkovi, trgovi, rive). U obzir dolaze kanidati sa završenim diplomskim studijem arhitekture sa ili bez iskustva (pripravnik). Plaa e ovisno o iskustvu i kompetencijama iznositi od 5.000-9.000 kn. Uz molbu za posao obavezno priloiti portfolio s radovima. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DILJEXPORT d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Poslodavac trai radnika (dostavljaa) hrane, koji bi komisionirao i razvozio robu po gradu Zagrebu. Potrebna vozaka B kategorije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje natjeaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija Specijalizacija iz patologije i citologije - 2 izvršitelja/ice Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za sam...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje natjeaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija Specijalizacija iz otorinolaringologije - 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samosta...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje natjeaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija Specijalizacija iz psihijatrije - 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samostalan rad ...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje natjeaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija Specijalizacija iz pulmologije - 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samostalan rad U...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija specijalizacija iz kardiologije-1 izvršitelj Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samostalan rad...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija specijalizacija iz djeje i adolescentne psihijatrije-1 izvršiteljOpi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, V...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija specijalizacija iz gastroenterologije-1 izvršitelj Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samostala...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine-1 izvršitelj Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija Specijalizacija iz hitne medicine-1 izvršitelj Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samostalan...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje natjeaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija Specijalizacija iz klinike radiologije - 4 izvršitelja/ice Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samost...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija specijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije-1 izvršitelj Opi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobren...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije, l. 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018, 125/19 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2021. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 07. lipnja 2021.g. Klasa:131-01/21-01/145, ur.broj:534-07-2-3/7-21-02, ravnateljica Ope bolnice Šibensko-kninske bolnice dana 06. listopada 2021. godine raspisuje N A T J E A J za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacija specijalizacija iz hematologije-1 izvršiteljOpi uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij, zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine, VSSodobrenje za samostalan rad ...

 • Company europhone d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Obveze i odgovornosti:rad s korisnicima u poslovnici Hrvatskog telekomaodgovaranje na upite korisnika i asistencija prilikom korištenja platomataprezentacija proizvoda i usluga u shopuindividualni pristup korisnicima i njihovim potrebamarad u skladu sa smjernicama Hrvatskog telekoma Potrebne kompetencije i iskustva:iskustvo u prodaji minimalno 6 mjeseci ...

 • Company europhone d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OBVEZE I ODGOVORNOSTI:RAD SA KORISNICIMA U POSLOVNICI HRVATSKOG TELEKOMAODGOVARANJE NA UPITE KORISNIKA I ASISTENCIJA PRILIKOM KORIŠTENJA PLATOMATAPREZENTACIJA PROIZVODA I USLUGA U SHOPUINDIVIDUALAN PRISTUP KORISNICIMA I NJIHOVIM POTREBAMARAD U SKLADU SA SMJERNICAMA HRVATSKOG TELEKOMAPOTREBNE KOMPETENCIJE I ISKUSTVA:ISKUSTVO U PRODAJI MINIMALNO 6 MJESECI...

 • Company europhone d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Obveze i odgovornosti:Rad sa korisnicima u poslovnici hrvatskog telekomaOdgovaranje na upite korisnika i asistencija prilikom korištenja platomataPrezentacija proizvoda i usluga u shopuIndividualan pristup korisnicima i njihovim potrebamaRad u skladu sa smjernicama hrvatskog telekoma Potrebne kompetencije i iskustva:Iskustvo u prodaji minimalno 6 mjeseci...

 • Company KOMUNALNI SERVIS d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju lanova Komisije za provedbu natjeaja za radno mjesto: ista ulica i ista upravne zgrade i groblja na odreeno vrijeme od dana 8. listopada 2021.g. broj: 4-1/2021, raspisuje se NATJEAJZA RADNA MJESTA NA ODREENO VRIJEME POSLOVNA JEDINICA ISTOA 1. ISTA ULICA I ISTA UPRAVNE ZGRADE I GROBLJA- 3 izvršitelja Poslovi radnog mjesta: Vrši išenje ulica, trgova i drugih javnih površina.Uvjeti :PKV/NKV-II/I stupanjMjesto rada: Grad Rovinj- Rovigno. U prijavi na natjeaj je potrebnonavesti radno mjesto na koje se radnik prijavljuje, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidat je obavezan priloiti: • ivotopis (naroito navesti poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno obavljao), •Presliku Potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno...

 • Company KOMUNALNI SERVIS d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju lanova Komisije za provedbu natjeaja za radno mjesto: Radnik na sortiranju, išenju i prešanju otpada, na odreeno vrijeme od dana 8. listopada 2021.g. broj: 27-1/2021, raspisuje se NATJEAJZA RADNA MJESTA NA ODREENO VRIJEME POSLOVNA JEDINICA ISTOA 1. RADNIK NA SORTIRANJU, IŠENJU I PREŠANJU OTPADA - 2 izvršitelja Poslovi radnog mjesta: Vrši odvajanje selektivnog otpada, pred obraivanje otpada – išenje i prešanje otpada te tekue odravanje opreme i zelenih površina unutar komunalno servisne zone „Lokva Vidotto“. Radi na preši i slinim strojevima.Uvjeti :SSS/KV- IV/III stupanjMjesto rada: Komunalnoservisna zona Lokva Vidotto u Rovinju. U prijavi na natjeaj je potrebnonavesti radno mjesto na koje se radnik prijavljuje, adresu i kontakt telefon. U...

 • Company Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20) i lanka 30. Statuta Specijalne bolnice za kronine bolesti djeje dobi Gornja Bistra („Glasnik zagrebake upanije“ broj 14/19), (u daljnjem tekstu: Bolnica) NATJEAJ I. ZA IZBOR I IMENOVANJE 1.Voditelj odjela neuropedijatrije, fizioterapije i rehabilitacije – 1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od etiri godine Uvjeti: •završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu, •specijalizacija iz pedijatrije, •pet godina radnog iskustva u struci. Potrebna dokumentacija (kopije): – prijava (potpisana), – ivotopis, – diploma o završenom medicinskom fakultetu, – uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu, – odobrenje za samostalan ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet; - specijalizacija iz oftalmologije/oftalmologije i optometrije, ua specijalizacija iz podruja djelatnosti Klinike; - doktorat znanosti iz podruja rada Klinike; - znanstveno-nastavno zvanje sveuilišni profesor ili docent; - najmanje 10 godina specijalistikog iskustva. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Klinike bolnice „Sveti Duh“ traje etiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natjeaja podlijeu reizboru. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traenih uvjeta, ivotopis i plan i program rada za mandatno razdoblje. Prijave na natjeaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, na adresu: Klinika bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natjeaj za izbor i imenovan...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet; - specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom, ua specijalizacija iz podruja djelatnosti Zavoda - doktorat znanosti iz podruja rada Zavoda; - znanstveno-nastavno zvanje sveuilišni profesor ili docent ili naslov primarijus; - najmanje 8 godina specijalistikog iskustva. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Klinike bolnice „Sveti Duh“ traje etiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natjeaja podlijeu reizboru. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traenih uvjeta, ivotopis i plan i program rada za mandatno razdoblje. Prijave na natjeaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, na adresu: Klinika bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natjeaj...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet; - specijalizacija iz ortopedije/ortopedije i traumatologije, ua specijalizacija iz podruja djelatnosti Zavoda; - doktorat znanosti iz podruja rada Zavoda; - znanstveno-nastavno zvanje sveuilišni profesor ili docent ili naslov primarijus; - najmanje 8 godina specijalistikog iskustva. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Klinike bolnice „Sveti Duh“ traje etiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natjeaja podlijeu reizboru. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traenih uvjeta, ivotopis i plan i program rada za mandatno razdoblje. Prijave na natjeaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, na adresu: Klinika bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natjeaj za ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet; - specijalizacija iz neurologije, ua specijalizacija iz podruja djelatnosti Klinike; - doktorat znanosti iz podruja rada Klinike; - znanstveno-nastavno zvanje sveuilišni profesor ili docent; - najmanje 10 godina specijalistikog iskustva. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Klinike bolnice „Sveti Duh“ traje etiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natjeaja podlijeu reizboru. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traenih uvjeta, ivotopis i plan i program rada za mandatno razdoblje. Prijave na natjeaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, na adresu: Klinika bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natjeaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba - ne otvar...

 • Company Centar Slava Raškaj Zagreb in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: – izrauje godišnji, mjeseni i individualni plan i program rada – sudjeluje kod prijema korisnika i ukljuivanja u novu sredinu – procjenjuje preostale sposobnosti korisnika uvidom u lijenike nalaze i anamnezu – provodi inicijalno testiranje (utvrivanje ponašanja u skupini, motivacije, zanimanja, inicijativnosti, kreativnosti i sl.) – sudjeluje u timskoj procjeni potreba, interesa i preostalih sposobnosti korisnika – provodi edukacijsko-rehabilitacijske programe i aktivnosti – radi na poticanju i odravanju kognitivnih i motorikih vještina – radi na razvijanju vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani – radi na razvoju i odravanju vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti – radi na uspostavi i odravanju socijalnih odnosa, – prua pomo pr...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet; - specijalizacija iz urologije, ua specijalizacija iz podruja djelatnosti Zavoda - doktorat znanosti iz podruja rada Zavoda; - znanstveno-nastavno zvanje sveuilišni profesor ili docent ili naslov primarijus; - najmanje 8 godina specijalistikog iskustva. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Klinike bolnice „Sveti Duh“ traje etiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natjeaja podlijeu reizboru. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traenih uvjeta, ivotopis i plan i program rada za mandatno razdoblje. Prijave na natjeaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, na adresu: Klinika bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natjeaj za izbor i imenovanje odgovornih ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - VSS, završen medicinski fakultet; - specijalizacija iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, ua specijalizacija iz podruja djelatnosti Zavoda - doktorat znanosti iz podruja rada Zavoda; - znanstveno-nastavno zvanje sveuilišni profesor ili docent ili naslov primarijus; - najmanje 8 godina specijalistikog iskustva. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Klinike bolnice „Sveti Duh“ traje etiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natjeaja podlijeu reizboru. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traenih uvjeta, ivotopis i plan i program rada za mandatno razdoblje. Prijave na natjeaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natjeaja, na adresu: Klinika bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natj...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Struni uvjeti: •diplomski sveuilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sociologije •1 godina radnog iskustva •poznavanje IT tehnologija i epidemioloških metoda, statistikih alata, otvorenih izvještajnih sustava •prednost - iskustvo rada u zdravstvu ili iskustvo u društvenim istraivanjima - iskustvo u izradi strunih i znanstvenih publikacija - iskustvo u radu na europskim projektima iz podruja medicinske informatike - izvrsno znanje engleskog jezika Kandidat uz prijavu mora priloiti: •prijavu na natjeaj •ivotopis •preslik domovnice ili druge potvrde o dravljanstvu •preslik diplome ili svjedodbe o završenom školovanju •elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac i trajanje staa osigur...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Struni uvjeti: •preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike •1 godina radnog iskustva •odobrenje za samostalan rad •poznavanje rada na osobnom raunalu Kandidat uz prijavu mora priloiti: •prijavu na natjeaj •ivotopis •preslik domovnice ili druge potvrde o dravljanstvu •preslik diplome ili svjedodbe o završenom školovanju •odobrenje za samostalan rad, samo za radno mjesto 2. •elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac i trajanje staa osiguranja, ne stariji od dana objave natjeaja, kao dokaz o prethodno navršenom stau •potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima koje je kandidat obavljao ili preslike ugovora o radu, •potvrdu o nekanjavanju, ne stariju od 6...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TENJA in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Tenja, ravnateljica Osnovne škole Tenja raspisuje NATJEAJ za radno mjesto uitelj/ica povijesti u nastavi na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine 1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena), zamjena za vrijeme trajanja mandata Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti propisani lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARIJA PETKOVIĆ in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti prema lanku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati.Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti slijedee dokumente :ivotopisSSS - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika)dokaz o poloenom strunom ispitu (preslika)dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno l. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju...

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: voenje i praenje tima, stvaranje uspješnog tima, prijenos naina razmišljanja lanovima tima, poticanje tima na aktivnu ukljuenost u prodaji te njihov osobni razvoj, davanje povratne informacije lanovima tima te savjetovanje u svrhu napretka operativnog znanja, organizacija rada za lanove tima, formiranje planova osobnog razvoja tima i pojedinca, rad na kvaliteti procesa ureenja interijera kupca, stvaranje odnosa s kupcima od prvog kontakta s Primom do dugogodišnjeg korištenja naših proizvodaUvjeti: - sklonost ureenju interijera i dizajnu - fleksibilnost i spremnost na uenje - spremnost za rad u dinaminom okruenju - sklonst timskom radu - radno iskustvo na slinim poslovima - B kategorijaNudimo edukacije i okruenje koje potie osobni i profesionalan razvoj, rad u dinaminom okrue...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Tenja Edit filters