Jobmonitor. Search results for Tenja

278 Jobs found

Used filters:
 • Tenjax
Displaying 1-50 of 278 results.
 • Company META MATE j.d.o.o. in Tenja
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: dostava hrane i manjih potrepština. Dostava je mogua biciklom, motorom ili automobilom. Mogunost korištenja vlastitog prijevoznog sredstva. Postoji mogunost sklapanja ugovora na odreeno ili na neodreeno vrijeme, ugovora o djelu, studentskog ugovora (ovisno o dogovoru). Radno vrijeme je fleksibilno, postoji mogunost rada na puno i na nepuno radno vrijeme odnosno prijepodne ili poslijepodne. Nudi se mogunost rada na Glovo, Wolt i aplikacijama....

 • Company ENERKON d.o.o. in Tenja
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: traimo suradnika u projektiranju - pripravnika.UVJETI RADNOG MJESTA:- SSS/VŠS/VSS – strojarski smjer- iskustvo crtanja u CAD programima- izvrsno poznavanje AutoCAD programa – prednost poznavanje 3D modeliranja (3D Plant, Solid, Catia...)- izvrsno poznavanje MS Office-a i interneta- Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu – prednost drugi jezik- samostalnost u radu, snalaljivost, odgovornost, komunikativnost, sklonost timskom radu- spremnost na usvajanje novih znanja i tehnologija- poeljan vozaki ispit „B“ kategorije (nije uvjet)- mogunost korištenja potpora za zapošljavanjePoslodavac nudi: - rad u stimulativnom okruenju - mogunost dodatnog obrazovanja i napredovanja na radnom mjestu....

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući OCTAVIUS in Tenja
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika u kui. Poeljno vozaki ispit B kategorije, ali nije uvjet, mogunost korištenja slubenog vozila....

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Tenja
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: izgraivanje vlastitog portfelja pribavljanjem novih stranaka, rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva, kreiranje najbolje ponude za stranke, odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti. Znanje stranih jezika nije uvjet, nego prednost. Mogunost korištenja vlastitog vozila. Poeljna 1 godina radnog iskustva u prodaji. Prijave slati s napomenom: "prodajni predstavnik"....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 4. Nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Slubi za toksikologiju, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Struni uvjeti: - diplomski sveuilišni studij medicine ili diplomski sveuilišni studij na farmaceutsko-biokemijskom, prirodoslovno-matematikom (smjer kemija ili biologija), agronomskom fakultetu ili fakultetu kemijskog inenjerstva i tehnologije - 1 godina radnog iskustva, - poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na osobnom raunalu - voz...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 3. Nezdravstveni djelatnik I vrste, viši struni savjetnik u Slubi za suzbijanje zlouporabe droga, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Struni uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja društvenih znanosti ili diplomirani kriminalist - 1 godina radnog iskustva - poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na osobnom raunalu Kandidat uz ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 2. Zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Struni uvjeti: - Preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva ili sanitarnog inenjerstva - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad - vještina verbalne i pisane komunikacije - poznavanje rada na osobnom raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidat uz prija...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 1. Zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na odreeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Struni uvjeti: - Preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva ili sanitarnog inenjerstva - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad - vještina verbalne i pisane komunikacije - poznavanje rada na osobnom raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidat uz prijavu...

 • Company BANIĆ INSTALACIJE d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: postavljanje instalacija za grijanje. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company AGROKLAS d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi- voenje evidencije i obavljanje administrativnih poslova po nalogu poslodavca Mogunost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Optima Rent d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: voenje financija i prodaje Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ekonomskog smjera - 10 godina radnog iskustva - poloen vozaki  A i B kategorije - znanje engleskog jezika C1 razine Mogunost korištenja potpora za zapošljavanje....

 • Company TREŠNJIN TROKUT j.d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: poslovi konobarenja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3 , temeljem lanka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 18.09.2020. raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa: 2. fizioterapeutski tehniar, pripravnik -1 izvršitelj (m/) Uvjeti: SSS – fizioterapeutski tehniar Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - presliku domovnice, - presliku svjedodbe (SSS). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su duni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno l...

 • Company DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3 , temeljem lanka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 18.09.2020. raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa: 1. zdravstveno - laboratorijski tehniar, pripravnik -1 izvršitelj (m/) Uvjeti: SSS – zdravstveno-laboratorijski tehniar Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - presliku domovnice, - presliku svjedodbe (SSS). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su duni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom za...

 • Company "KLASAN" in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - Potpore za zapošljavanje....

 • Company SEDMAK PRODUKT d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: montiranje alu i pvc stolarije i bravarije; mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja;...

 • Company Dva kvadrata j.d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: izrada izvedbenih projakata za muzeje ilizija. Informatika znanja: AutoCad, Sketchu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Nikić-Servis d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:rad na kompjuterskom stroju za obradu kamena,mramora,quarza i keramike. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE UPANIJE Šibenik, Matije Gupca 74 KLASA: 100-00/20-01/224 URBROJ: 100-00-20-1 U Šibeniku, 17. rujna 2020. Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) i lanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske upanije, ravnateljica Zavoda objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos 1 raunovodstvenog referenta na odreeno radno vrijeme (do 31. prosinca 2020.) u Odjelu za zajednike poslove (1 izvršitelj/ica) Uvjeti: - srednja struna sprema - ekonomska škola - 1 godina radnog iskustva u struci Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - kratak ivotopis - presliku domovnice ili osobne iskaznice - presliku svjedodbe - elektroniki zapis ili potvrda o podacima evident...

 • Company Dom Alfredo Štiglić - Casa Alfredo Štiglić in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Klasa:112-03/20-01/32 Ur.broj:2168-381-20-01 Pula, 17.09.2020. Na temelju lanka 16. toka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štigli Pula – Casa per anziani Alfredo Štigli Pola raspisuje NATJEAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1. Medicinska sestra / Medicinski tehniar - ( 2 izvršitelja/ice ) na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za due bolovanje s mogunošu produenja Rad u Odjelu zdravstvene brige i njege na lokaciji Krleina ulica 33 i u Odjelu za demencije (dugotrajni smještaj) na lokaciji Mauranieva 10 u Puli Probni rad: 2 mjeseca ...

 • Company ZAGREBAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: struna predavanja, savjetovanja o pravilnoj prehrani, pisanje lanaka za asopis Udruge. Mogunost korištenja potpora....

 • Company Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: - obavljanje poslova transporta paleta gotovog proizvoda s proizvodnih linija do mjesta skladištenja - poloen ispit za rukovanje i upravljanje viliarom - utovar, istovar i pretovar robe po danim dispozicijama - skladištenje i manipulacija s robom - slaganje paleta - pripremanje robe za otpremu te izdavanje korisniku - sortiranje robe te priprema i dostava sirovina i repromaterijala - fiziko izdavanje robe, manipulacija i otprema u proizvodnju - odgovornost za optimizaciju skladišnog prostora i pristup proizvodima i materijalima - utovar gotovih proizvoda u transportna sredstva cestovnog prijevoza - odgovornost za ispravno ukrcanu robu na ispravnim paletama. Poslodavac nudi: - mogunost rada u velikoj firmi s dugom tradicijom - mogunost stalnog radnog odnosa i stimulativna p...

 • Company RAMIĆ d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: pomoni/a radnik/ca kod soboslikarskih radova. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ZANOS d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u ispitivanju radne opreme u podruju ZNR i ZOP. Obrazovni program: .sigurnosti/ .sigurnosti. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Plan prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike hrvatske, te lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“ Zagreb, ravnateljica Klinike objavljuje NATJEAJ Za odabir pripravnika/pripravnica na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedea radna mjesta: 2. prvostupnik/ca radiološke tehnologije - pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica. Na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na temelju ovog natjeaja mogu se prijaviti osobe obaju spo...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Plan prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike hrvatske, te lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“ Zagreb, ravnateljica Klinike objavljuje NATJEAJ Za odabir pripravnika/pripravnica na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedea radna mjesta: 3. laboratorijski tehniar/ka - pripravnik/ca - 2 izvršitelja/ica. Na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na temelju ovog natjeaja mogu se prijaviti osobe obaju spolova koje i...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Plan prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike hrvatske, te lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“ Zagreb, ravnateljica Klinike objavljuje NATJEAJ Za odabir pripravnika/pripravnica na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedea radna mjesta: 1. prvostupnik/ca sestrinstva –pripravnik/ca– 1 izvršitelj/ica. Na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na temelju ovog natjeaja mogu se prijaviti osobe obaju spolova koje isp...

 • Company Marija Cvitanović j.d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: šišanje, farbanje, izrada frizura. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  upanijska bolnica akovec, I.G. Kovaia 1e, 40000 akovec, zastupana po Ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinšaku, prof.v.š., dr.med., spec. ope kirurgije, temeljem lanka 21. Statuta raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na neodreeno vrijeme u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 2 do 3 mjeseca) na poslovima: Medicinska sestra/tehniar – 3 izvršitelja Uvjeti:Završena škola za medicinske sestre/tehniareOdobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)Odobrenje za samostalan rad Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim ...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIAR – 3 izvršitelja Uvjeti:završena škola za medicinske sestre/tehniareodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuOdobrenje za samostalni radElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljava...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj Uvjeti:završeni odgovarajui studijodobrenje (licenca) nadlene komore Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuOdobrenje za samostalni radElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pr...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: RADNIK/ICA NA PRIJEVOZU HRANE – 1 izvršitelj Uvjeti:najmanje završena osnovna škola Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozv...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj Uvjeti:završeni studij sestrinstvaodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuOdobrenje za samostalni radElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim ...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNIAR – 2 izvršitelja Uvjeti:završena srednja škola za zdravstvene tehniare laboratorijskog smjeraodobrenje za samostalan rad nadlene komore Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuOdobrenje za samostalni radElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: RADNIK/ICA U PRAONI– 1 izvršitelj Uvjeti:najmanje završena osnovna škola Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozvati se na t...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: POMONI/A RADNIK/ICA U KUHINJI – 1 izvršitelj Uvjeti:najmanje završena osnovna škola Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozv...

 • Company SUN KMD, vl. Ružica Fumić in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: masaa, njega tijela, depilacija i pedikura.Mogunost korištenja Mjere aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Odvjetničko društvo KAPOR I PARTNERI d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: pravni poslovi u odvjetnikom uredu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  upanijska bolnica akovec, I.G. Kovaia 1e, 40000 akovec, zastupana po Ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinšaku, prof.v.š., dr.med., spec. ope kirurgije, temeljem lanka 21. Statuta raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na neodreeno vrijeme u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 2 do 3 mjeseca) na poslovima: Prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj Uvjeti:Završeni studij sestrinstvaOdobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)Odobrenje za samostalan rad Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na j...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Tenja Edit filters