Jobmonitor. Search results for Velika

6 Jobs found

Used filters:
 • Velikax
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company TRAIN-MONT d.o.o. in Velika
  02.04.2020

  Opis poslova: sklapanje i oienje elektro komponenti. Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet.  Mjesto rada:Velika Ostrna (Dugo Selo) i Njemaka Javiti se na mob. 092 353 6422...

 • Company DJEČJI VRTIĆ " DIDI" in Velika
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i lanka 68. Statuta Djejeg vrtia Didi, te prethodne Odluke Upravnog vijea, Djeji vrti Didi raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta odgojitelj (m/) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme - mjesto rada Velika Gorica Uvjeti za radno mjesto: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij predškolskog odgoja - zdravstvena sposobnost potrebnaza obavljanje poslova - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - poloen struni ispit ( nije ...

 • Company P & F ZAŠTITA d.o.o. in Velika
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: rad na recepciji, uvarski i/ili zaštitarski poslovi, radno iskustvo poeljno ali nije uvjet. Mjesto rada Velika Gorica - VG Gorianka, kontakt na mob. 099 3173484 od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 15 sati ili dolazak na adresu: Zagreb, Savska cesta 41,  sa dokazom o završenom srednjoškolskom obrazovanju i potvrdom o radnom stau s HZMO-a....

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-224...

 • Company Dječji vrtić Lojtrica in Velika
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Djeji vrti Lojtrica, Smendrovieva 9, Velika Mlaka na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto OSOBA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – jedan izvršitelj (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Osnovna škola, kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te lanka 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete. Priloiti: a) zamolbu b) ivotopis c) dokaz o strunoj spremi d) dokaz o dravljanstvu e...

 • Company JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK in Velika
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz društvenog podruja ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje dva svjetska jezika (engleski obavezan), znanje rada na osobnom raunalu, vozaka dozvola B kategorije. Uz prijavu priloiti: ivotopis dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (presliku diplome, svjedodbe ili drugi vjerodostojan dokaz) - preslika domovnica - preslika dokaz o radnom iskustvu: elektroniki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matinoj evidenciji HZMO - original potvrdu o nekanjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama – preslika vozake dozvole. Prijavu na natjeaj mogu podnijeti osobe o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Velika Edit filters