Jobmonitor. Search results for Velika

47 Jobs found

Used filters:
 • Velikax
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company HELIP GRUPA d.o.o. in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NAPOMENE: Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj ...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NAPOMENE: Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj ...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-22...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto PRALJA – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te l. 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Kandidat se prima u radni odnos na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 90 dana. Na natjeaj mogu se prijavit...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica razredne nastave u PB MŠ, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, neodreeno-jedan izvršitelj/ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osn...

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: Diplomirani knjiniar radi s korisnicima, daje na korištenje dostupnu grau i informacije, educira korisnike za korištenje svih izvora informacija; organizira kulturno-propagandne aktivnosti za odrasle; radi na otpisu i reviziji knjinog fonda i ostale poslove navedene u Pravilniku o radu Gradske knjinice Velika Gorica od 18.4.2013....

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: Diplomirani knjiniar/ka radi s korisnicima, daje na korištenje dostupnu grau i informacije, educira korisnike za korištenje svih izvora informacija; organizira kulturno-propagandne aktivnosti za odrasle; radi na otpisu i reviziji knjinog fonda i ostale poslove navedene u Pravilniku o radu Gradske knjinice Velika Gorica od 18.4.2013....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC in Velika
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.. 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20), u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenika s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa“Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020, Osnovna škola Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Sokolovac ...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: - nastavnik/ca elektro grupe predmeta u obrazovnom sektoru elektrotehnika i raunalstvo - 1 izvršitelj/ica, odreeno (zamjena do povratka ravnatelja na poslove nastavnika), puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci. Mjesto rada: Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ul. kralja S. Tomaševia 21,Velika Gorica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zas...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – sedam (7) izvršitelja (m/), rad na odreeno puno radno vrijeme, poveani opseg posla Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te l. 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Kandidat se prima u radni odnos na odreen...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto STRUNI SURADNIK PSIHOLOG/ – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te l. 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Kandidat s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Hai dana 21. rujna 2020. godine raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto - uitelja/ice informatike – u razrednoj nastavi, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena, u Osnovnoj školi Velika Pisanica (matina i podrune škole). UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: • poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz l...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Hai dana 21. rujna 2020. godine raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Tajnika/cu – 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, u matinoj školi. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: • poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. stavka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica razredne nastave u PB MŠ, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, odreeno-jedan izvršitelj/ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnov...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj7ica razredne nastave u PŠ Gradii, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, odreeno-jedan izvršitelj/ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u o...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica njemakog jezika, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, odreeno-jedan izvršitelj7ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj ško...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11, 16/12 , 86/12, 94/13, 152/14 ,7/17, 68/18, 69/19 i 64/20.), ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11. Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica matematike – puno radno vrijeme (40 sati tjedno), odreeno - jedan izvršitelj/ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Na natjeaj se mogu javiti osobe ...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjestaUitelj/ica informatike, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, neodreeno - tri izvršitelja / izvršiteljiceUVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjestaUitelj/ica informatike, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, odreeno-jedan izvršitelj/icaUVJETI : Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica razredne nastave u PB PŠ Gradii, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, odreeno-jedan izvršitelj/ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika ...

 • Company Osnovna škola Nikole Hribara in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20. ) lanka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruera Boškovia 11., Velika Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica hrvatskog jezika, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, neodreeno-jedan izvršitelj/ica UVJETI : Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj šk...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-2240 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-2240 i...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-2240 i...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), Djeji vrti Velika Gorica, Velika Gorica na temelju odluke Upravnog vijea od 31.08.2020. godine objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta odgojitelj/odgojiteljica - 1 izvršitelj/ica vrsta zaposlenja: rad na odreeno puno radno vrijeme (zamjena) UVJETI: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati: - VŠS, odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja ili sveuilišni prvostupnik struke ili struni prvostupnik struke, - poloen struni ispit, - zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova, - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica , EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica na odreeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica. Kandidati koji se prijavljuju na na...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-224...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-224...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-224...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-22...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VELIKA in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 66. Statuta Djejeg vrtia “Velika” i lanka 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia “Velika” raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos 1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvijeti: VSŠ ili VSS iz podruja odgojnih i obrazovnih znanosti Radni odnos se zasniva na odreeno, puno radno vrijeme Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - preslika dokaza o završenoj strunoj spremi - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaznice) - potvrda o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci Prijave se podn...

 • Company Dječji vrtić Lojtrica in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Djeji vrti Lojtrica, Smendrovieva 9, Velika Mlaka na temelju odluke Upravnog vijea od 04. rujna 2020. godine, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – etiri (4) izvršitelja (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Na natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete. Priloiti: - zamolbu - ivotopis - dokaz o strunoj spremi - dokaz...

 • Company Dječji vrtić Lojtrica in Velika
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Djeji vrti Lojtrica, Smendrovieva 9, Velika Mlaka na temelju odluke Upravnog vijea od 04. rujna 2020. godine, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na odreeno puno radno vrijeme - zamjena Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Na natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete. Priloiti: - zamolbu - ivotopis - dokaz o strunoj spremi ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA in Velika
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Trnovitica, Velika Trnovitica 96, 43285 Trnovitica (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO uitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj, m/, na odreeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno Na natjeaj za navedena radna mjesta se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA in Velika
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Trnovitica, Velika Trnovitica 96, 43285 Trnovitica (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO uitelj/ica tehnike kulture, 1 izvršitelj, m/, na odreeno nepuno radno vrijeme - 9 sati tjedno Na natjeaj za navedena radna mjesta se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA in Velika
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Trnovitica, Velika Trnovitica 96, 43285 Trnovitica (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO sprema/ica na odreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica UVJETI: prema lanku 12. f) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Trnovitca, Velika Trnovitica (KLASA: 003-05/18-01/03, UR...

 • Company ADECCO d.o.o. za privremeno zapošljavanje in Velika
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova:Obilazak i kontrola ispravnosti stanja objekata, zajednikih prostora i sanitarnih vorovaManualni radovi i popravci u svrhu odravanja zgradeIzrada raznog namještaja (police, ormari, transportna kolica…)Organizacija selidbi te koordinacija osoblja koje u njima sudjelujuNabava potrebnog materijala za potrebe odravanja i popravakaSuradnja s vanjskim izvoaima radovaKontrola opremljenosti hidrantskih ormaria i PP aparataSudjelovanje u izradi godišnjeg budetaObavljanje ostalih poslova po nalogu rukovoditelja Za nas ste idealan kandidat ukoliko:Imate 1-2 godine radnog iskustva na slinim poslovimaRadu pristupate s visokom dozom odgovornosti i spretnostiVas odlikuje velika preciznost i strunost u raduSte odmah dostupni za rad Što nudimo?Stabilan posao u internacionalnoj kompanijiPuno ra...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto KUHAR – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te l. 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), jedna godina radnog iskustva u struci. Kandidat se prima u radni odnos na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 90 dana. Na natjeaj mo...

 • Company DJEČJI VRTIĆ " DIDI" in Velika
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i lanka 68. Statuta Djejeg vrtia Didi, te prethodne Odluke Upravnog vijea, Djeji vrti Didi raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ica na neodreeno,puno radno vrijeme, mjesto rada Velika Goricia Uvjeti za radno mjesto:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij predškolskog odgojazdravstvena sposobnost potrebnaza obavljanje poslovada nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona...

 • Company TEHIND d.o.o. in Velika
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: graevinski tehniar/ka, ispitivanje graevinskih proizvoda u niskogradnji, ispitivanje sustava vodovoda i odvodnje (prema normama HREN EN 805, 1610 i 1508), snimanje cjevovoda samohodnom CCTV kamerom (prema HREN EN 13508-2), sanacija cjevovoda bez otkopa paker metodom, ispiranje cjevovoda kanal-jet-om za potrebe snimanje i ispitivanja, uredski poslovi vezani uz ispitivanja i ostali radovi. Uvjeti: - u obzir dolazi graevinski/a tehniar/ka, strojar/ka ili kandidati srodnog zvanja. - Microsoft Office - AutoCad - znanje engleskog jezika (A1 razine) - vozak b kategorije, mogue polaganje C kategorije na trošak poslodavca uz uvjet - organiziranost, snalaenje u prostoru - radno iskustvo od minimalno 1 - 2 godine na navedenim poslovima - mjesto rada je Velika Gorica, uredovno vrijeme od 8...

 • Company UDRUGA ŽENA VELIKE PISANICE in Velika
  13.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Opis poslova: rad u djejoj igraonici - odgojitelj sa poloenim strunim ispitom Pisanu molbu, ivotopis, preslik domovnice, svjedodbu o završenoj školi poslati na adresu: Udruga ena Velike Pisanice, Trg hrvatskih branitelja 4/1, 43271 Velika Pisanica....

 • Company "AGROSAN" in Velika
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: - transport povra, kamion C kategorije na kraim relacijama /preteno Velika Gorica-Jastrebarsko-Karlovac/. - poslove moe obavljati i mlai umirovljenik....

 • Company "AGROSAN" in Velika
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: proizvodimo povre na otvorenom u Novom iu - Velika Gorica, poslovi obuhvaaju proizvodnju pova /sjetva, proizvodnja presadnica, sadnja, njega usjeva, berba, priprema proizvoda za trište i distribucija/....

 • Company "AGROSAN" in Velika
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: - radi se u proizvodnji povra na otvorenom, roslovi obuhvaaju uzgoj, berbu i pripremu proizvoda za trište. Mjesto rada: Novo ie - Velika Gorica...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), te lanka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumiia raspisujeNATJEAJ za radno mjesto:Uitelj razredne nastave-1 izvršitelj (m/) odreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno novootvoreni posloviOPI UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 9...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), te lanka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumiia raspisujeNATJEAJ za radno mjesto:Uitelj razredne nastave-1 izvršitelj (m/) odreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni dopustOPI UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), te lanka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumiia raspisujeNATJEAJ za radno mjesto:Uitelj hrvatskog jezika-1 izvršitelj (m/) odreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni dopustaOPI UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Velika Edit filters